Monthly Archives: Ноябрь 2020

ALİ BAŞ KOMANDANIN ÇASTUŞKALARI-2

Стандартный

İlham Əliyev 4

Millət, gözün aydın olsun,
Gəldi sülhməramlılar!

İvanovlar, Sidorovlar,
Karapetlər, Aramlar!

                  ====

Yoxdu tayım, bərabərim,
Siyasətdə təkəm mən.

Araikə silah gedir,

Düz Bakının içindən!

                    Ey! Uh!

                ====

Yoxa çıxıb  haçandır ki,
Müdafiə naziri.

Axtarışa verməyə lap,
Zakiri biz hazırıq.

                 ====

Bəlkə düşmən arxasına,
Keçib bizim qəhrəman?

İndiyəcən məzələnir,
Erməninin dalıynan?

                  Ey! Uh!

İndi özüm hücumdayam,
Həm də müdafiədə.

Hərdən-birdən qol vururam,

Buraxıram mən həm də.

             Ey! Uh!

                        ====

Od vurublar kirvələrim,
Kəlbəcərə, Laçına.

Söz demirəm, çünki gələr,
Putinin acığına.

                Ey! Uh!

                     =====

Deyirlər ki, şəhid verir,
Niyə ancaq kasıblar.

Varlılar da əsgər getsə,
Axı məndən küsərlər.

                      Ey! Uh!

                       ======

“Bir fərman ver, marşal olum”, —
Deyir mənə Mehruban!

Marşal əri olacağam! –

Zırıltıdır, ay aman!

                  Eh! Uy!

Mirzə ƏLİL

30. 11. 2020, Samara

Реклама

ŞƏHİDLƏRİMİZ: BEYLƏQANLI ƏVDİL QUİYEV

Стандартный
ŞƏHİDLƏRİMİZ: BEYLƏQANLI ƏVDİL QUİYEV

Əvdili Quliyev

Əvdil Quliyev Beyləqan rayonu Ə.Məmmədov adına Təzəkənd kənd tam orta məktəbində \çağırışaqədərki hazırlıq müəllimi. Azərbaycan ərazisinin erməni işğalından azad ediıməsi uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olub.

Allah rəhmət eləsin!

ŞƏHİDLƏRİMİZ: QUBALI GİZİR ORXAN BALAYEV

Стандартный
ŞƏHİDLƏRİMİZ: QUBALI GİZİR ORXAN BALAYEV

снимок экрана

Giziri Orxan Vidadi oğlu Balayev, Quba. Azərbaycan ərazisinin erməni işğalından azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olub. 30 noyabr 2020-ci ildə doğma kəndi Alpanda dəfn edilib.

Allah rəhmət eləsin!

M.F. AXUNDOVUN NƏVƏSİ, FARS ŞAHZADƏSİ POLKOVNİK MƏNSUR MİRZƏ QOVANLI-QACAR

Стандартный

KadzharMM1

Mənsur mirzə Qovanlı-Qacar

Mənsur mirzə Xanbaba mirzə оğlu Qovanlı-Qacar — Çar ordusunun polkovniki, Mirzə Fətəli Axundov və Bəhmən mirzə Qovanlı-Qacarın nəvəsi.

Mənsur mirzə 30 noyabr 1869-cu ildə Tiflis şəhərində dоğulmuşdu. Atası Xanbaba mirzə Qovanlı-Qacar Bəhmən mirzə Qacarın oğlu, anası Seyrabiyyə xanım Mirzə Fətəli Axundovun qızı idi.

Mənsur mirzə 1931-ci ildə vəfat еdib.

Birinci dünyа mühаribəsi illərində Аvstriyа cəbhəsində vuruşаn igid süvаri коmаndirin döyüş fəаliyyəti üçüncü dərəcəli «Müqəddəs Vlаdimir», iкinci dərəcəli «Müqəddəs Аnnа» və üçüncü dərəcəli «Müqəddəs Stаnislаv» оrdеnlərinə lаyiq görülmüşdür.

Мансур Мирза Каджар, принц персидский (азерб. Mansur Mirzə Qacar18691931Баку) — российский и азербайджанский военный деятель, полковник.

Родился 3 сентября 1869 года. Сын персидского принца полковника 18-го драгунского Северского короля Датского Христиана IX полка Хан-Баба-Хана, внук персидского принца Бахмана Мирзы и известного азербайджанского писателя-просветителя Мирзы Фатали Ахундова. Происходил из азербайджанской династии Каджаров, царствовавшей в Персии с 1796 по 1925 год.

VİKİPEDİYA

ŞƏHİDLƏRİMİZ: QUBALI TAMERLAN SƏFƏROV

Стандартный
ŞƏHİDLƏRİMİZ: QUBALI TAMERLAN SƏFƏROV

Tamerlan Səfərov

Səfərov Tamerlan Cavad oğlu, Quba rayonu. Azərbaycan ərazisinin erməni işğalından azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olmuş, 29 noyabr 2020-ci ildə doğma kəndi Səbətlərdə dəfn edilmişdir.

Allah rəhmət eləsin!

ŞƏHİDLƏRİMİZ: BİLƏSUVARLI KAPİTAN ELÇİN TAĞIYEV

Стандартный
ŞƏHİDLƏRİMİZ: BİLƏSUVARLI KAPİTAN ELÇİN TAĞIYEV

Elçin Tağıyev

Biləsuvar rayonu nun Zəhmətabad kəndindən  kapitan-Elçin Tağiyev. Azərbaycan ərazisinin erməni işğalından azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olub.

Allah rəhmət eləsin!

ŞƏHİDLƏRİMİZ: ŞİRVANLI LEYTENANT SÜLEYMAN BAĞIROV

Стандартный
ŞƏHİDLƏRİMİZ: ŞİRVANLI LEYTENANT SÜLEYMAN BAĞIROV

Süleyman Bağırov

Leytenant Bağırov Süleyman Loğman oğlu. Azərbaycan ərazisinin erməni işğalından azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olub.

Allah rəhmət eləsin!

BİR DƏFƏ YÜKSƏLƏN YUMRUQ…

Стандартный

Bu yumruğu tanıyırsınız? Ali Baş Komandanın yumruğudur. Noyabrın 9-a qədər bu yumruq Paşinyanı, Araiki hədələyirdi. Yəqin noyabrın 9-da Putin deyib ki, İlham məllim, yumruğunu aşağı sal… İlham məllim də yumruğunu necə aşağı salsın? Ayıbdır axı… Bir dəfə yüksələn yumruq bir daha…

Ona görə Ali Baş komandan həmin gündən yumruğuyla müsavatçıları, cəbhəçilər və bütün başqa antimlli ünsürləri hədələyir. Bəlkə baş komandan haçansa yumruğunu endirəcək, ovcunu açacaq. Yəni birdən Putin desə ki, Araikin başını sığallamaq lazımdır…

Mirzə Əlil

28. 11. 2020, Samara

 

ŞƏHİDLƏRİMİZ: SAATLILI XALİD NƏCİYEV

Стандартный
ŞƏHİDLƏRİMİZ: SAATLILI XALİD NƏCİYEV

Xalid Nəciyev 

Saatlı Rayon Təhsil şöbəsinin əməkdaşı Xalid Nəciyev. Azərbaycan ərazisinin erməni işğalından azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olub.

Allah rəhmət eləsin!

ŞƏHİDLƏRİMİZ: CƏLİLABADLI MÜƏLLİM TURAL RƏHİMOV

Стандартный
ŞƏHİDLƏRİMİZ: CƏLİLABADLI MÜƏLLİM TURAL RƏHİMOV

Tural Rəhimov

Cəlilabad rayon Fərzili kənd ümumi orta məktəbinin kimya-biologiya müəllimi Tural Rəhimov Qubadlı rayonunun azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub.

Allah rəhmət eləsin!