Monthly Archives: Август 2019

“DƏRYADA OYNAYIR NUHUN GƏMİSİ…”

Стандартный

BƏY TƏRİFİ.jpg

Məni çoxdan tanıyanlar tez-tez deyirlər ki, Mirzə, nahaq səsinə qiymət vermədin, oxumağı atdın. Yoxsan indiyəcən xalq artisti olmuşdun, prezident təqaüdü alırdın, “Mirzə Əlil segahın” dillər əzbəri olardı…

Bura bir dəfə Mirələm Mirələmov gəlmişdi, “mən ölüm” vurub məni oxutdurdu, heyran qaldı. “Mirzə, dedi, sən bu səslə niyə toylara getmirsən? Millət yazıq olur axı!”

Dedim oğul, mən toylara bir şeyə görə getmirəm: bəy tərifindən xoşum gəlmir. Nə bilim “ay tazə bəy”, “gözəl bəy, qəşəng bəy”. Bəlkə bu qırışmal iki gündən sonra gəlinin qabırğlarını sındıracaq, ya beş aydan sonra boşayacaq. Mən bəy tərifinin əleyfinə deyiləm, ancaq gərək bəy toydan bir-iki il keçəndən sonra təriflənə, yəni gərək tərifə layiq ola.

Mirələm dedi Mirzə, mən səninlə min faiz razıyam, ancaq millət qaydanı bu cür qoyub, nə qayıraq…

Hərdən özümlə bacarmıram, açıram YouTube-u, bəy təriflərinə baxıram. Birinə bu gün baxdım. Toy necə toy idisə, arvad yox idi. Heç-heçə qurtaran kubok oyunlarında onbirmetrlik vurulanda çiyin-çiyinə duran futbolçular kimi bəylə onun başına yığılanlar sıraya düzülüb durmuşdular. Bəy özü oxuyan oldğuğundan, toyda iyirmi-otuz xanəndə vardı, növbə ilə bəyi tərifləyirdilər.

 

“Ürəyində nə arzun var ay tazə bəy

Belə ilahidən keçsin dövrana balam uyyamman

Bizim bu diyarımız toylar diyarıdır  eyyy amman eyy yamman eyyy…

Mən aşiqəm boyyyuna uy aman
İnşalla gələk oğlunu kiçi toyyyyyuna uyyamman

Gitara : dııyy vııyyy qıdıyyyvıdııyyy…”

 

 

“Əhsən o gözəl xaliqə ki,

İki gözəl cavanı yaradıbdır nurani

Uyyy amannn…”

 

“Tikilib toyxana bir say kimi eyyy eyyy

A bəy, məclisinə sonalar gəlir… vuy, vuy. ıyyy

Gitara: dıyyy dıyyy…uyyy vıyyy…”

 

“Ay bəy atası

Zimistanı bahar olsun

Heyy-heyy ayar –ayar ayyyyhahahahaha

Qarmon: qırrrrrr qurrr…”

 

“Gəlinin gül üzə-üzə
Qədəm qoysun evinizə huy-huy vay-vay day-day-day

Qarmon-qıırrrrrrrr…”

 

“Dələy-dələy-dələy yar aman-amannn  ha-hah-ha-ha  he-he-he…

Qarmon: qırrrrrr

Könlüm quşunu şikar eylədin…

Hü-hü-hü-hü-hü

Can səni istər hahahahahahahhehehehe

Skripka: hıyyyyyyyyyvıyyyyy…”

 

“Hər bağın hər bağçanın bir bülübülü-şeydası var hahahaha hihihihi

Skripka: dıdıydııhıydı…

Hər duyan qəlbin əzizim ihiiiihiih uhuhuh

Skripka : vıyıvıydıyyy…

Yar haayahayhayhahay…”

 

“Biri gül qönçəsidi biri bülbül …uy amman vuyyy eeeeheeehehehehiiii

Gitara: dırrrr

Ay doğsun, aydın olsun…

Gitara: dırrrrrr

Gözzəriniz aydın olsun….eyyeeyyeeyeuyyuyuy

Düşməyəsən bir böhtana tazə bəy ax vax eyeyyyaycandadibidad

Gitara: dıyyyyyy….”

Sonra gəldi “Dəryada oynayır Nuhun gəmisi…”

Daha sonra bir-bir ad çəkib başladılar pul yığmağa…

Xanəndələr bir kəlmə oxuyan kimi kişilər bir-birlərini marçamarçla öpürdülər, öpüşməkdən dodaqları elə şişmişdi ki, elə bil plastik əməliyyat elətdiriblər…

Xanəndələr o qədər inildədiyirdilər, o qədər ah-uh eləyirdilər, o qədər “aman-aman”, “yazıq oldum” deyirdilər ki, elə bil bəyi müharibəyə yola salırlar…

Hamısı da xaric oxuyurdu: konservatoriya məzunları, laureatlar, prezident təqaüdçüləri…

İnternetə baxıb gördüm ki, bəy haqqında məqalə var. Prezident təqaüdü alır. Boşanıb…

O qədər təriflərdən sonra…

Yəqin o vaxtdan bir neçə dəfə də evlənib, təriflənib.

Tazə bəy…

Yox, bu toylar mənlik deyil…

29. 08. 2019

Samara

Реклама

ЛЕВ ТОЛСТОЙ О КОРАНЕ И ПРОРОКЕ

Стандартный

Запись Д.П. Маковицкого от  20 августа 1908 года:

«О книжке, которую только что прочел: «The Sayings of Mohammed» («Изречения Мухаммеда» — «Очаг»), — Л. Н. говорил, что он всегда относился предвзято к Магомету, Корану; попалась ему эта книжка правил, и они так хороши, что он многие из них отметил».

28.08. 1908.jpg

Л. Толстой. 28 августа 1908

«SƏNİ MƏNƏ VERMƏZƏR?» QIRIŞMAL, XALQIN GƏLİNİNİ KİM VERƏR SƏNƏ?

Стандартный

SARI GƏLİN.jpg

Hər dəfə “Sarı gəlin” mahnısını eşidəndə, Məşədi İbad demişkən, halım pərişan olur. Deyirəm birdən qeyrətli Azərbaycan oğullarından birini qeyrət boğar, cin vurar beyninə və bu oxuyanı salar təpiyinin altına.

Vallah, hə…

Mən bu mahnını Salyanda heç vaxt eşitməmişəm. Aşıq Pənah rəhmətlik Lenindən, kolxozdan, partiyadan, Kür çayından, kürüdən oxuyardı, ancaq bu “Sarı” gəlin mahnısını yox. Çünki hər salyanlı iki bıçaq gəzdirir, biri cibində, bir çəkməsinin boğazında. Ona görə bu mahnının Salyanda elə bir dəfə oxuyardın, özü də yarısınacan, birinci bəndi bitirməmiş başını bədənindən ayırardılar.

Bu mahnını Bülbül oxumayıb, Xan oxumayıb, Rəşid Behbudov oxuayıb. Dəli deyildilər ki, oxuyalar. Canlarından bezçəmişdilər ki. Bu mahnını oxuyandan sonra onlar Bakının küçələrinə necə çıxardılar?

İndi özünüz fikir verin. Mahnının adı “Sarı” gəlindir. Sarı —  gəlinin rəngidir. Yəni bu gəlin göyçəkdir, ifadəmə görə dönə-dönə üzr istəyirəm. “Gəlin” isə ərli cavan qadındır. Yəni qız uşağı deyil, dul arvad da deyil. Bu sarı göyçək xanımın əri var, əri olmayana “gəlin” deməzlər. İndi bizim oxuyan üzünü tutub bu ailəli qadına, deyir “Səni mənə verməzlər”!

Fikrim çatdı sizə?

Ay haramzada, necə verərlər ya verməzlər? Sən xalqın kəbinli arvadını başdan çıxarmaq istəyirsən, özü də deyirsən “verməzlər”? Verməzlər mədir, şəkililər demişkən, ha indi sənin dilini boğazından çıxarmazlarmı? Ha indi sənin qol-qabırğanı sındırmazlarmı?

Ay haramzada, sən bəs canından bezmisən ki, xalqın gəlininə mahnı oxuyursan? Gəlinə mahnı oxuyar qayınatası, qayıanası, ya qanuni əri. Sən gəlib durmusan xalqın qapısında, xalqın namusuna, qeyrətinə sataşırsan. Ha indi sənin ağzın cırılmalı deyilmi?

Allah, sən özün saxla!

Millət necə xarab olub gedib! İndi bəlkə elə Salyanda da təzə aşıqlar bu abırsız mahnını oxuyurlar. Hanı Salyanın qoşa bıçaqlı qoçuları? Ay qoçu Səmid, hardasan! Qeyrət getdi!

Hərdən öz-ğözümə fikirləşirəm ki, bəlkə bu, ermənilərin fitnəsidir. Yəni bəlkə onlar bizə bu mahnını qəsdən oxudurlar, özü də acığa salırlar ki, səhərdən axşamacan oxuyaq. Bunu edirlər ki, sonra bizə yüksək tribunalardan gülsünlər, desinlər ki, bunlar bir- birlərinin gəlinlərinə mahnı oğuyurlar…

Allah onların cəzasını versin, bizə hər bəla onlardan gəlir…

Mirzə Əlilin də, özünü tərifləmək olmasın, babat səsi var. Düzdür, toya-zada getmirəm, çünki pula ehtiyacım yoxdur, ancaq  Volqanın qırağında xəlvətə çəkilib xalqımızın gözəl mahnılarını zümzümə edirəm. Ancaq “Sarı gəlini” oxumuram. Çünki burda erməni çoxdur. Qorxuram oxuduğum yerdə biri kolun dibindən çıxa, və özünü meymuna oxşadıb deyə: “Kirvə, nə gəlin? Kimin gəlini?”

Şeytana min lənət!

MİRZƏ ƏLİL

28.08. 2019

Samara

ЛЕВ ТОЛСТОЙ РАССКАЗЫВАЛ АНЕКДОТ МОЛЛЫ НАСРЕДДИНА…

Стандартный

TOLSTOY 07.07. 1908.jpg

В «Яснополянской записи» Д. П. Маковицкого от 12 июля 1908 года есть упоминание о том, что Лев Толстой рассказывал анекдот Моллы Насреддина, который был приведен в письме И. П. Накашидзе.
«Когда все говорили про Андреева, Горького, Скитальца, про их успех и бессодержательность, Л. Н. прекратил разговор замечанием:

— Надо об этом не говорить. Это как Накашидзе пишет про Моллу Насреддина — комическое лицо.

И Л. Н. рассказал, как Молла Насреддин в восточном городе сказал толпившемуся около него народу: «Что вы здесь стоите? На площади там пилав раздают». Вся толпа побежала. И он вообразил себе, что, может быть, в действительности это так, раз все туда побежали, и сам туда побежал. Так это и с Андреевым».

КУРСКАЯ АНОМАЛИЯ ПО ИМЕНИ ГАСЫМ КЕРИМОВ

Стандартный

ГАСЫМ КЕРИМОВ.jpg

Недавно азербайджанцы всего мира, за исключением тех, кто давно продался армянам, несказанно образовались, узнав, что аэропорту города Сургут присвоено имя выдающегося нашего соплеменника Фармана Салманова. Надеемся, такое радостное событий в жизни нашего народа не последнее, и скоро все новые аэропорты и другие важные объекты в российских городах будут носить имена великих наших соплеменников.

Братья и сестры! Мужики и бабы! У меня есть предложением. С превеликим волнением сердца спешу это предложение донести до вашего сведения. В Курске живет великий сын азербайджанского народа Гасым Керимов. Он так велик, что даже в великом русском языке недостаточно слов, чтобы описать хотя бы часть его величия. Братья и сестры! Гасым Керимов – эксперт «Единой России!» Величественно? Несомненно! Кроме того, Гасым Керимов живет в браке. То есть, он, как некоторые, не бегает по, извините за выражение, по бабам, а живет в законном браке. Еще он активен. То есть, я не хочу сказать, что он не пассивен. То есть тут речь идет не об ориентации. Уже сказано, что он живет в браке. Хотя не уточнено, с кем. Ведь, в наше демократическое время мужчина находиться в браке с мужчиной и ничего плохого нет. Но почему-то уверен, что Гасым Керимов брак заключил с женщиной. Что тоже характеризует его как человека неординарного, не поддающегося дурным влияниям запада.

О чем я? Ах, старческий маразм… Все забываю… Вспомнил! Гасым Керимов активен, и не в половом отношении, хотя в половом отношении тоже. Он активен в Интернете. Периодически устраивает конференции в соцсетях и обращается к азербайджанцам всего мира. И азербайджанцы, затаив дыхание, слушают нашего величайшего (да, величайший, и не спорьте!) нашего земляка. Гасым Керимов совершенно бесплатно, как Гаджи Зейналабдин Тагиев, совершенно бесплатно (совершенно!) дает им советы! Например, на днях он советовал всем учить язык хинди. Все сразу поняли для чего. Только один, наверное, старый маразматик, как я, спросил: «А зачем нам язык хинди?» Гасым Керимов, нисколько не сердясь, объяснил тупому: «Будем брать базары Индии! Может, и на Пакистан перекинемся. Сил хватит. Учите и урду!»

Потом великий сын азербайджанского народа перешел в злободневной теме. К теме врагов народа, очернителей Азербайджана. «Дети мои, — обратился Гасым Керимов к совей пастве, — есть в городе Самаре журналист Хейрулла Хаял, который продался армянам и рисует азербайджанский народ и руководство Азербайджана одними черными красками».

Тут один тупой, наверное, тот самый, который не понял, зачем ему хинди, спросил: «Гасым муаллим, может, у этого… как его… Хаяла, нет других красок? Может, купим ему набор?»

Великий сын великого азербайджанского народа терпеливо выслушал тупицу и спокойно сказал: «Есть у него другие краски. Он это нарочно. Потому что изменник. Надо обращаться в Госкомнадзор».

Тут возник естественный вопрос: в какой Госкомнадзор? Наверное, не  в российский, а  армянский. Потому что журналист работает на армян. Гасым Керимов мудро сказал, что он позвонит  Пашиняну и выяснит, есть ли в Армении Госкомнадзор.

Тот тупица никак не угомонился.  Опять задал вопрос: «Может, обратимся в Союз Художников? Там с красками хорошо разбираются?»

Гасым Керимов, величественно сохранив достоинство, сказал: «Нет, надо обратиться в КГБ Азербайджана, в Генеральную прокуратуру, в министерство обороны…»

Братья и сестры! Не зря же Гасым Керимов является экспертом «Единой России». Он знает, куда при каких случаях надо обращаться. Конечно, лучше в министерство обороны. У прославленного полководца Закира Гасанова есть такие высокоточные пушки, из них можно попасть прямо в продажные глаза этому Хейрулле Хаялу. Однажды Закир Гасанов, выстрелив из своей бакинской резиденции, попал прямо в левый глаз Саргсяну. Обратили внимание, что у Саргсяна левый глаз стеклянный? Обратите. Пока его тоже не посадили…

Или прямом попаданием высокоточной азербайджанской ракеты взорвать на его на фиг в машине, которую Хейрулла Хаял купил на армянские деньги…

К сожалению, остальную часть аудиоконференции великий сын азербайджанского народа Гасым Керимов объявил закрытой. Как они там решили с Хейруллой Хаялом, который продался армянам, я так и не узнал. Но какое бы они решение не приняли, я, не глядя, полностью поддерживаю. Потому что я во всем поддерживаю великого Гасыма Керимова. Но я не об этом собирался говорить. Я собирался… Черт, забыл… Да, вспомнил! Я, Мирза Алил, пока окончательно не свихнулся, обращаюсь к президенту Ельцину… нет, у нас президент другой… лысый такой… вспомнил: Путин! Итак, обращаюсь к президенту Путину с просьбой присвоить городу Курску, или лучше всей Курской аномалии имя великого нашего соплеменника Гасыма Керимова. Потому что Гасым Керимов сам является великой аномалией, ни в одном народе не найдется такой человек-аномалия, как Гасым Керимов! Товарищ Путин! Сделайте это! Сделайте нам подарок! Вы же недавно орден супруге Алиева дали. Теперь увековечьте имя нашего величайшего соотечественника,  пока жив … Мирза Алил!

 

Мирза АЛИЛ

21. 08. 2019, Самара

О РОДСТВЕННИКАХ ПРОРОКА В КОРАНЕ

Стандартный

КОРАН.jpg

Нередко среди верующих мусульман возникает такой вопрос: есть ли в Коране предпочтения относительно родственников Пророка. Да, есть. Например, в суре 8, которая называется «Добыча». В ней верующим предписана пятую часть надо отдавать в том числе и родственникам Пророка. В переводе Саблукова это точно отражено через местоимение «его». В переводе Крачковского есть некоторая неопределенность, так как пропущено местоимение. Но достаточно посмотреть в арабский оригинал, чтобы убедиться, о чьих родственниках идет речь.

 

СУРА 8 ДОБЫЧА

 

 

8.42 Знайте, что из всего, что ни берёте вы в добычу, пятая часть Богу, посланнику и родственникам его, сиротам, бедным, путешественникам, если вы уверовали в Бога и в то, что свыше Нами ниспослано рабу нашему в день спасения, в день встречи двух ополчений. Бог всемогущ. (Перевод Е. Саблукова)

 

  1. (41). И знайте, что если вы взяли что-либо в добычу, то Аллаху — пятая часть, и посланнику, и родственникам, и сиротам, и бедным, и путнику, если вы уверовали в Аллаха и в то, что Мы низвели Нашему рабу в день различения, в день, когда встретились два сборища. Поистине, Аллах мощен над всякой вещью! (перевод Крачковского)

 

سورة «الأنفال» 8

 

 وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 (41)

 

Что касается того, принимал ли сам Пророк милостыню (садака), об этом можно узнать в суре «Покаяние».

 9.103 Иные сознались в своих грехах: доброе дело они мешали с другим худым; может быть, Бог будет благопреклонен к ним: Бог прощающий, милосерд. 

 9.104 Из имущества их возьми милостыню; ею ты оправдаешь их и очистишь имущества их, и молись за них, потому что молитва твоя — покой для них: Бог — слышащий, знающий. 

(перевод Саблукова)

 

 

يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ 

 (101)

 

 وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 

 (102)

 

 خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

 (103)

НАШИ ОГРАШИ (BİZİM OĞRAŞLAR)

Стандартный

KAMRAN SEİDOV.jpg

Люблю свой язык. Люблю беззаветно, безумно. Любил его всегда, но ознакомившись с другими языками, полюбил еще сильнее. Потому что понял, что есть в моем родном языке слова, очень необходимых в разных ситуациях, которых в других языках нет

Сегодня еще раз в этом убедился. Посмотрев выложенное в You Tube видео с выступлением некоего Камрана Сеидова, понял, что английских, русских, французских слов, которые всесторонне и емко охарактеризовали бы этого господина, нет. А в азербайджанском языке есть прекрасное слово: Ограш!

Я длинно не буду писать, потому что нашими предками рекомендовано говно лучше не трогать, чтобы не воняло еще сильнее. Буду краток. Этот ограш, то есть Камран Сеидов, который неизвестно из какой вонючей дыры вылез, почему-то решил напасть на Ширвана Керимова. Будто Ширван Керимов совершил измену родине, оказавшись на одной фотографии с главой армянской организации в Самаре. А тот в свою очередь когда-то фотографировался с бывшим президентом Армении Саргсяном.

Обратите внимание: Ширван Керимов с Саргсяном не фотографировался. С Саргсяном фотографировался человек, который является главой общественной организации и у Ширвана Керимова нет никаких оснований и причин не встречаться с ним на официальных мероприятиях – положение обязывает. Но теперь интересная деталь: С Саргсяном, с «убийцей азербайджанского народа», как его называет Сеидов, неоднократно встречался Ильхам Алиев, фотографировался с ним, снимался на видеокамеры – тоже положение обязывает. К Ильхаму Алиеву есть вопросы? Задайте, суки! Теперь спрашивается: в чем виноват Ширван Керимов? Кто эту собачонку, Камрана Сеидова, натравил на него? И как расплатился? Бросил ему батон вареной колбасы? Или обглоданные уже другими дворняжками  кости?

Еще одно обстоятельство: статья, которую цитирует этот ограш, опубликована в блоге «Газета «Очаг» Самара», который уже больше трех лет никакого отношения ни к Ширвану Керимову, ни к возглавляемой им организации никакого отношения не имеет. Этот блог принадлежит мне и ответственность за него несу только я.

Еще об одном. В You Tube видео под этим видео есть гнусные выпады в адрес Ширвана Керимова. Пишут люди, которые понятия не имеют, кто Ширван Керимов. (Имена:  
Сибиряк 888
, Джанполад А,  elman Teymurov, Babek Qasimov4,

Серебряный Серфер
Boz kurt потриот
Ruslan Qasanov
Tagir Bagirov

Elı talıshlı

Brodyaqa Aftoritet

Dermancı Baba

Егана ХалафоEldar xekefliва — видите, туда затесалась и одна проститутка) Но эти люди тоже ограши, даже больше ограши, чем этот собачонка Камран. Потому что в свое время продав родину, предав все самое святое, занимаясь в просторах России главным образом неблаговидными делами, эти ограши способны только на интриги, горят желанием очернить того, кто лучше их, успешнее их. Ай ограшлар, если вы такие патриоты, идите воюйте, кидайте хотя бы булыжник в сторону армян, суки вы беспородные!

Если у кого-то есть вопросы ко мне, приезжайте в Самару, Ширван Керимов вас встретит. Уверяю вас, каждому из вас он челюсть сломает. А как он ломает челюсть, я сам однажды своими глазами видел.

Ждем-с, ограши!

Хейрулла Хаял
Член Союза Журналистов России

РУСЫ В БАРДЕ

Стандартный

Bərdədə_Tərtər_çayı_üzərində_qədim_körpü.jpg

Город находится на Карабахской равнине, на реке Тертер, в 260 км от Баку.

Население составляет 32 200 человек (по данным на 2008 год).

В 5 веке Барда был основан персидским царём Кавадом I для того, чтобы оттеснить хазар на север за реку Кура.

В 628 году, в ходе войны с персами, город был разрушен хазарами, союзниками Византии.

Впоследствии Барда стал важным центром в Арабо-Хазарских войнах.

Во время правления халифа аль-Мансура, по его указанию, правитель Арминийи Йазид ас-Сулами женился в Барде на Хатун, дочери Багатура, хазарского кагана. Приданое Хатун составляло 100 тысяч дирхемов. Хатун и двое её детей умерла через 2 года, что привело к новому вторжения хазарской армии в Закавказье.

В 940 году хазарский полководец Песах победил русов, и заставил их воевать против врагов Хазарского каганата.

Русы, явно в согласии с хазарским царём Иосифом, который их пропустил на Каспийское море, в 944 году ударили по территории современного Азербайджана, и захватили Барда. Однако, из-за эпидемий и активного сопротивления мусульман, в 945 году покинули город, сели в свои ладьи, находившиеся там под охраной, и спустились по Куре, увозя с собой трофеи.

ВИКИПЕДИЯ

«ЯСНОПОЛЯНСКИЕ ЗАПИСКИ» МАКОВИЦКОГО. ОБ «ОБЩЕМ ТАТАРСКОМ» (АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ) ЯЗЫКЕ

Стандартный

tolstoy 1906 rasskaz

30 ДЕКАБРЯ 1906 

Л. Н. писал сегодня «Круг чтения» для детей. Еще говорили о рассказах Куприна, как они хороши. Мария Николаевна рассказывала про Литву, сколько там языков в обиходе: жмудский, литовский, польский, немецкий, еврейский жаргон.

Л. Н.: А который общий, как на Кавказе татарский?

— Польский. А с прошлого года, как правительство перестало навязывать русский язык, стали по-русски говорить. Они знали по-русски, но на суде говорили, что не знают (суды русские) и требовали переводчиков. Мария Николаевна рассказывала, как навязывали русский язык. С учеников гимназии брали подписку, чтобы они дома говорили по-русски.

 

ŞƏHİDLƏR: MAYOR FƏQAN XUDAVERDİYEV

Стандартный

Fəqan_Xudaverdiyev.jpg

Fəqan Baxış oğlu Xudaverdiyev (d. 7 avqust 1975, QaravəlliAğcabədi rayonuAzərbaycan SSR — v. 22 avqust 2008, Tərtər rayonuAzərbaycan) — Azərbaycan Quru Qoşunlarının mayoru. 22 avqust 2008-ci ildə Tərtər rayonunda şəhid olub.

Fəqan Xudaverdiyev 1975-ci ilin 7 avqustunda Ağcabədi rayonunun Qaravəlli kəndində anadan olub. 1983-1993-cü illərdə anadan olduğu kənddə orta təhsil alıb. Orta məktəbi bitirən kimi Bakı Ali Hərbi Birləşmiş Komandanlıq Məktəbinin «Taktiki Motatıcı Qoşunların Komandiri-Zirehli Tank və Avtomobil Texnikasının İstismarı Üzrə Muhəndis» fakültəsinə (indiki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi) daxil olan Fəqan Xudaverdiyev burada dörd il təhsil alıb və məzun olduğu 1997-ci ildən peşəkar hərbçi kimi hərbi xidmətə başlayıb. Şəhid olduğu günə qədər Tərtər, Şəki,Mingəçevir, Gəncədə yerləşən hərbi hissələrdə xidmət edərək mayor rütbəsinə qədər yüksəlmişdir. Bu müddətdə ərzində fəxri fərman, medal, sertifikat və diplomlarla mükafatlandırılmışdır.

Fəqan Xudaverdiyev 2000-ci ildə ailə həyatı qurub; Adəm (2001), Gültəkin (2002), Elton (2005) və Elcan (2007) adında dörd övladı yadigar qalıb.

vikipediya