Л. ТОЛСТОЙ О ЖЕНИТЬБЕ

Стандартный

mart 1909.jpg

Из «Яснополянских записок» Д.П. Маковицкого

1 декабря 1908

 

За чаем разговор о женитьбе. Пришел Л. Н. и сказал, что он как раз теперь писал об этом письмо6; что ошибка — представлять себе, что от женитьбы делается жизнь легче, приятнее — напротив, тяжелее; и жениться — это надеть на себя хомут. Это только романы кончаются так: поженились и были счастливы. На самом же деле это начало новых больших страданий.

Софья Андреевна: Если это испытывают мужчины, то что же должны испытывать женщины?

Л. Н.: И женщины, еще бы.

Софья Андреевна: Но почему же тогда женятся?

Л. Н.: Потому что это потребность, которой человек не может победить.

 

Реклама

Л. ТОЛСТОЙ О ПРОПОВЕДИ ЛЮБВИ В КОРАНЕ

Стандартный

СКУЛЬПТУРА 1908 ПЕТЕРБУРГ.jpg

Из «Яснополянских записок» Д. П. Маковицкого

21 ноября 1908

Л. Н.: То, что в религиях общего, то есть и в Коране: проповедь любви. Коран последователен. Магомет не позволяет убийства, распространения веры войнами. Мы не знаем магометанства, как магометане — христианства. А народ, у которого нет религии, не может не быть в бедственном положении. А говорят: «Лев Толстой, непротивление — это глупость». А без непротивления нет любви, а без любви нет религии.

 

 

ПАМЯТИ АКИФА ВАЛИЕВА

Стандартный

AKİV VƏLİYEV 2

Недавно в возрасте сорока семи лет в Самаре скоропостижно скончался наш соотечественник Акиф Валиев Аскер оглы. По предварительному заключению медиков, причиной смерти стал перенесенный покойным инсульт.

Люди, близко знавшие Акифа Валиева, отзываются о нем как о добропорядочном и доброжелательном человеке. До переезда в Россию Акиф отдал долг родине: в 2004-05 гг служил в Национальной Армии, командовал взводом. Он был надежным товарищем и безупречным семьянином. У Акифа остались жена и двое детей.

Самарские азербайджанцы скорбят по так рано и так неожиданно ушедшему из жизни соотечественнику и выражают глубокие соболезнования вдове Акифа Гюльсафа ханым; Гасану, Шакиру, Мушфику, Шаику Караевым, а также всем родным, близким и друзьям покойного.

Allah rəhmət eləsin!

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ХЕКАЯТУ НУРАЛИЕВУ (ГАДЖИ РУСЛАН)

Стандартный

Семья самарского строителя и предпринимателя Хекаята Нуралиева (Гаджи Руслан) понесла тяжелую утрату. 2 сентября 2019 года в городе Шемахе на 92-ом году жизни скоропостижно скончался его отец Муса Эминалы оглы Нуралиев.

Похороны состоялись 3 сентября в Шемахе.

Самарские азербайджанцы выражают глубокие соболезнования Хекаяту и Эльдару Нуралиевым, всем родным и близким покойного.

Allah rəhmət eləsin!

Mezquita_del_Viernes,_Shamakhi,_Azerbaiyán,_2016-09-27,_DD_16-18_HDR

УДАЧИ ТЕБЕ, ШАФИГА!

Стандартный
УДАЧИ ТЕБЕ, ШАФИГА!

Сегодня для сотен детей из азербайджанских семей Самары начался новый учебный год. Поздравляем всех наших соотечественников, а также всех учащихся Самарской области, с этим важным событием, желаем им успехов в учебе, здоровья и безопасности.

Новый учебный год начинается и в «Дневном пансиое-84» городского округа Самара, в одной из лучших школ областного центра. На снимках: Шафига Керимова. Она пошла в пятый класс.

Удачи тебе, Шафига!

шафига 3.jpg

шафига 2.jpg

шафига 1.jpg

“DƏRYADA OYNAYIR NUHUN GƏMİSİ…”

Стандартный

BƏY TƏRİFİ.jpg

Məni çoxdan tanıyanlar tez-tez deyirlər ki, Mirzə, nahaq səsinə qiymət vermədin, oxumağı atdın. Yoxsan indiyəcən xalq artisti olmuşdun, prezident təqaüdü alırdın, “Mirzə Əlil segahın” dillər əzbəri olardı…

Bura bir dəfə Mirələm Mirələmov gəlmişdi, “mən ölüm” vurub məni oxutdurdu, heyran qaldı. “Mirzə, dedi, sən bu səslə niyə toylara getmirsən? Millət yazıq olur axı!”

Dedim oğul, mən toylara bir şeyə görə getmirəm: bəy tərifindən xoşum gəlmir. Nə bilim “ay tazə bəy”, “gözəl bəy, qəşəng bəy”. Bəlkə bu qırışmal iki gündən sonra gəlinin qabırğlarını sındıracaq, ya beş aydan sonra boşayacaq. Mən bəy tərifinin əleyfinə deyiləm, ancaq gərək bəy toydan bir-iki il keçəndən sonra təriflənə, yəni gərək tərifə layiq ola.

Mirələm dedi Mirzə, mən səninlə min faiz razıyam, ancaq millət qaydanı bu cür qoyub, nə qayıraq…

Hərdən özümlə bacarmıram, açıram YouTube-u, bəy təriflərinə baxıram. Birinə bu gün baxdım. Toy necə toy idisə, arvad yox idi. Heç-heçə qurtaran kubok oyunlarında onbirmetrlik vurulanda çiyin-çiyinə duran futbolçular kimi bəylə onun başına yığılanlar sıraya düzülüb durmuşdular. Bəy özü oxuyan oldğuğundan, toyda iyirmi-otuz xanəndə vardı, növbə ilə bəyi tərifləyirdilər.

 

“Ürəyində nə arzun var ay tazə bəy

Belə ilahidən keçsin dövrana balam uyyamman

Bizim bu diyarımız toylar diyarıdır  eyyy amman eyy yamman eyyy…

Mən aşiqəm boyyyuna uy aman
İnşalla gələk oğlunu kiçi toyyyyyuna uyyamman

Gitara : dııyy vııyyy qıdıyyyvıdııyyy…”

 

 

“Əhsən o gözəl xaliqə ki,

İki gözəl cavanı yaradıbdır nurani

Uyyy amannn…”

 

“Tikilib toyxana bir say kimi eyyy eyyy

A bəy, məclisinə sonalar gəlir… vuy, vuy. ıyyy

Gitara: dıyyy dıyyy…uyyy vıyyy…”

 

“Ay bəy atası

Zimistanı bahar olsun

Heyy-heyy ayar –ayar ayyyyhahahahaha

Qarmon: qırrrrrr qurrr…”

 

“Gəlinin gül üzə-üzə
Qədəm qoysun evinizə huy-huy vay-vay day-day-day

Qarmon-qıırrrrrrrr…”

 

“Dələy-dələy-dələy yar aman-amannn  ha-hah-ha-ha  he-he-he…

Qarmon: qırrrrrr

Könlüm quşunu şikar eylədin…

Hü-hü-hü-hü-hü

Can səni istər hahahahahahahhehehehe

Skripka: hıyyyyyyyyyvıyyyyy…”

 

“Hər bağın hər bağçanın bir bülübülü-şeydası var hahahaha hihihihi

Skripka: dıdıydııhıydı…

Hər duyan qəlbin əzizim ihiiiihiih uhuhuh

Skripka : vıyıvıydıyyy…

Yar haayahayhayhahay…”

 

“Biri gül qönçəsidi biri bülbül …uy amman vuyyy eeeeheeehehehehiiii

Gitara: dırrrr

Ay doğsun, aydın olsun…

Gitara: dırrrrrr

Gözzəriniz aydın olsun….eyyeeyyeeyeuyyuyuy

Düşməyəsən bir böhtana tazə bəy ax vax eyeyyyaycandadibidad

Gitara: dıyyyyyy….”

Sonra gəldi “Dəryada oynayır Nuhun gəmisi…”

Daha sonra bir-bir ad çəkib başladılar pul yığmağa…

Xanəndələr bir kəlmə oxuyan kimi kişilər bir-birlərini marçamarçla öpürdülər, öpüşməkdən dodaqları elə şişmişdi ki, elə bil plastik əməliyyat elətdiriblər…

Xanəndələr o qədər inildədiyirdilər, o qədər ah-uh eləyirdilər, o qədər “aman-aman”, “yazıq oldum” deyirdilər ki, elə bil bəyi müharibəyə yola salırlar…

Hamısı da xaric oxuyurdu: konservatoriya məzunları, laureatlar, prezident təqaüdçüləri…

İnternetə baxıb gördüm ki, bəy haqqında məqalə var. Prezident təqaüdü alır. Boşanıb…

O qədər təriflərdən sonra…

Yəqin o vaxtdan bir neçə dəfə də evlənib, təriflənib.

Tazə bəy…

Yox, bu toylar mənlik deyil…

29. 08. 2019

Samara

ЛЕВ ТОЛСТОЙ О КОРАНЕ И ПРОРОКЕ

Стандартный

Запись Д.П. Маковицкого от  20 августа 1908 года:

«О книжке, которую только что прочел: «The Sayings of Mohammed» («Изречения Мухаммеда» — «Очаг»), — Л. Н. говорил, что он всегда относился предвзято к Магомету, Корану; попалась ему эта книжка правил, и они так хороши, что он многие из них отметил».

28.08. 1908.jpg

Л. Толстой. 28 августа 1908

«SƏNİ MƏNƏ VERMƏZƏR?» QIRIŞMAL, XALQIN GƏLİNİNİ KİM VERƏR SƏNƏ?

Стандартный

SARI GƏLİN.jpg

Hər dəfə “Sarı gəlin” mahnısını eşidəndə, Məşədi İbad demişkən, halım pərişan olur. Deyirəm birdən qeyrətli Azərbaycan oğullarından birini qeyrət boğar, cin vurar beyninə və bu oxuyanı salar təpiyinin altına.

Vallah, hə…

Mən bu mahnını Salyanda heç vaxt eşitməmişəm. Aşıq Pənah rəhmətlik Lenindən, kolxozdan, partiyadan, Kür çayından, kürüdən oxuyardı, ancaq bu “Sarı” gəlin mahnısını yox. Çünki hər salyanlı iki bıçaq gəzdirir, biri cibində, bir çəkməsinin boğazında. Ona görə bu mahnının Salyanda elə bir dəfə oxuyardın, özü də yarısınacan, birinci bəndi bitirməmiş başını bədənindən ayırardılar.

Bu mahnını Bülbül oxumayıb, Xan oxumayıb, Rəşid Behbudov oxuayıb. Dəli deyildilər ki, oxuyalar. Canlarından bezçəmişdilər ki. Bu mahnını oxuyandan sonra onlar Bakının küçələrinə necə çıxardılar?

İndi özünüz fikir verin. Mahnının adı “Sarı” gəlindir. Sarı —  gəlinin rəngidir. Yəni bu gəlin göyçəkdir, ifadəmə görə dönə-dönə üzr istəyirəm. “Gəlin” isə ərli cavan qadındır. Yəni qız uşağı deyil, dul arvad da deyil. Bu sarı göyçək xanımın əri var, əri olmayana “gəlin” deməzlər. İndi bizim oxuyan üzünü tutub bu ailəli qadına, deyir “Səni mənə verməzlər”!

Fikrim çatdı sizə?

Ay haramzada, necə verərlər ya verməzlər? Sən xalqın kəbinli arvadını başdan çıxarmaq istəyirsən, özü də deyirsən “verməzlər”? Verməzlər mədir, şəkililər demişkən, ha indi sənin dilini boğazından çıxarmazlarmı? Ha indi sənin qol-qabırğanı sındırmazlarmı?

Ay haramzada, sən bəs canından bezmisən ki, xalqın gəlininə mahnı oxuyursan? Gəlinə mahnı oxuyar qayınatası, qayıanası, ya qanuni əri. Sən gəlib durmusan xalqın qapısında, xalqın namusuna, qeyrətinə sataşırsan. Ha indi sənin ağzın cırılmalı deyilmi?

Allah, sən özün saxla!

Millət necə xarab olub gedib! İndi bəlkə elə Salyanda da təzə aşıqlar bu abırsız mahnını oxuyurlar. Hanı Salyanın qoşa bıçaqlı qoçuları? Ay qoçu Səmid, hardasan! Qeyrət getdi!

Hərdən öz-ğözümə fikirləşirəm ki, bəlkə bu, ermənilərin fitnəsidir. Yəni bəlkə onlar bizə bu mahnını qəsdən oxudurlar, özü də acığa salırlar ki, səhərdən axşamacan oxuyaq. Bunu edirlər ki, sonra bizə yüksək tribunalardan gülsünlər, desinlər ki, bunlar birlərinin gəlinlərinə mahnı oğuyurlar…

Allah onların cəzasını versin, bizə hər bəla onlardan gəlir…

Mirzə Əlilin də, özünü tərifləmək olmasın, babat səsi var. Düzdür, toya-zada getmirəm, çünki pula ehtiyacım yoxdur, ancaq  Volqanın qırağında xəlvətə çəkilib xalqımızın gözəl mahnılarını zümzümə edirəm. Ancaq “Sarı gəlini” oxumuram. Çünki burda erməni çoxdur. Qorxuram oxuduğum yerdə biri kolun dibindən çıxa, və özünü meymuna oxşadıb deyə: “Kirvə, nə gəlin? Kimin gəlini?”

Şeytana min lənət!

 

MİRZƏ ƏLİL

28.08. 2019

Samara

ЛЕВ ТОЛСТОЙ РАССКАЗЫВАЛ АНЕКДОТ МОЛЛЫ НАСРЕДДИНА…

Стандартный

TOLSTOY 07.07. 1908.jpg

В «Яснополянской записи» Д. П. Маковицкого от 12 июля 1908 года есть упоминание о том, что Лев Толстой рассказывал анекдот Моллы Насреддина, который был приведен в письме И. П. Накашидзе.
«Когда все говорили про Андреева, Горького, Скитальца, про их успех и бессодержательность, Л. Н. прекратил разговор замечанием:

— Надо об этом не говорить. Это как Накашидзе пишет про Моллу Насреддина — комическое лицо.

И Л. Н. рассказал, как Молла Насреддин в восточном городе сказал толпившемуся около него народу: «Что вы здесь стоите? На площади там пилав раздают». Вся толпа побежала. И он вообразил себе, что, может быть, в действительности это так, раз все туда побежали, и сам туда побежал. Так это и с Андреевым».

КУРСКАЯ АНОМАЛИЯ ПО ИМЕНИ ГАСЫМ КЕРИМОВ

Стандартный

ГАСЫМ КЕРИМОВ.jpg

Недавно азербайджанцы всего мира, за исключением тех, кто давно продался армянам, несказанно образовались, узнав, что аэропорту города Сургут присвоено имя выдающегося нашего соплеменника Фармана Салманова. Надеемся, такое радостное событий в жизни нашего народа не последнее, и скоро все новые аэропорты и другие важные объекты в российских городах будут носить имена великих наших соплеменников.

Братья и сестры! Мужики и бабы! У меня есть предложением. С превеликим волнением сердца спешу это предложение донести до вашего сведения. В Курске живет великий сын азербайджанского народа Гасым Керимов. Он так велик, что даже в великом русском языке недостаточно слов, чтобы описать хотя бы часть его величия. Братья и сестры! Гасым Керимов – эксперт «Единой России!» Величественно? Несомненно! Кроме того, Гасым Керимов живет в браке. То есть, он, как некоторые, не бегает по, извините за выражение, по бабам, а живет в законном браке. Еще он активен. То есть, я не хочу сказать, что он не пассивен. То есть тут речь идет не об ориентации. Уже сказано, что он живет в браке. Хотя не уточнено, с кем. Ведь, в наше демократическое время мужчина находиться в браке с мужчиной и ничего плохого нет. Но почему-то уверен, что Гасым Керимов брак заключил с женщиной. Что тоже характеризует его как человека неординарного, не поддающегося дурным влияниям запада.

О чем я? Ах, старческий маразм… Все забываю… Вспомнил! Гасым Керимов активен, и не в половом отношении, хотя в половом отношении тоже. Он активен в Интернете. Периодически устраивает конференции в соцсетях и обращается к азербайджанцам всего мира. И азербайджанцы, затаив дыхание, слушают нашего величайшего (да, величайший, и не спорьте!) нашего земляка. Гасым Керимов совершенно бесплатно, как Гаджи Зейналабдин Тагиев, совершенно бесплатно (совершенно!) дает им советы! Например, на днях он советовал всем учить язык хинди. Все сразу поняли для чего. Только один, наверное, старый маразматик, как я, спросил: «А зачем нам язык хинди?» Гасым Керимов, нисколько не сердясь, объяснил тупому: «Будем брать базары Индии! Может, и на Пакистан перекинемся. Сил хватит. Учите и урду!»

Потом великий сын азербайджанского народа перешел в злободневной теме. К теме врагов народа, очернителей Азербайджана. «Дети мои, — обратился Гасым Керимов к совей пастве, — есть в городе Самаре журналист Хейрулла Хаял, который продался армянам и рисует азербайджанский народ и руководство Азербайджана одними черными красками».

Тут один тупой, наверное, тот самый, который не понял, зачем ему хинди, спросил: «Гасым муаллим, может, у этого… как его… Хаяла, нет других красок? Может, купим ему набор?»

Великий сын великого азербайджанского народа терпеливо выслушал тупицу и спокойно сказал: «Есть у него другие краски. Он это нарочно. Потому что изменник. Надо обращаться в Госкомнадзор».

Тут возник естественный вопрос: в какой Госкомнадзор? Наверное, не  в российский, а  армянский. Потому что журналист работает на армян. Гасым Керимов мудро сказал, что он позвонит  Пашиняну и выяснит, есть ли в Арении Госкомнадзор.

Тот тупица никак не угомонился.  Опять задал вопрос: «Может, обратимся в Союз Художников? Там с красками хорошо разбираются?»

Гасым Керимов, величественно сохранив достоинство, сказал: «Нет, надо обратиться в КГБ Азербайджана, в Генеральную прокуратуру, в министерство обороны…»

Братья и сестры! Не зря же Гасым Керимов является экспертом «Единой России». Он знает, куда при каких случаях надо обращаться. Конечно, лучше в министерство обороны. У прославленного полководца Закира Гасанова есть такие высокоточные пушки, из них можно попасть прямо в продажные глаза этому Хейрулле Хаялу. Однажды Закир Гасанов, выстрелив из своей бакинской резиденции, попал прямо в левый глаз Саргсяну. Обратили внимание, что у Саргсяна левый глаз стеклянный? Обратите. Пока его тоже не посадили…

Или прямом попаданием высокоточной азербайджанской ракеты взорвать на его на фиг в машине, которую Хейрулла Хаял купил на армянские деньги…

К сожалению, остальную часть аудиоконференции великий сын азербайджанского народа Гасым Керимов объявил закрытой. Как они там решили с продавшемуся армянам Хейруллой Хаялом, я так и не узнал. Но какое бы они решение не приняли, я, не глядя, полностью поддерживаю. Потому что я во всем поддерживаю великого Гасыма Керимова. Но я не об этом собирался говорить. Я собирался… Черт, забыл… Да, вспомнил! Я, Мирза Алил, пока окончательно не свихнулся, обращаюсь к президенту Ельцину… нет, у нас президент другой… лысый такой… вспомнил: Путин! Итак, обращаюсь к президенту Путину с просьбой присвоить городу Курску, или лучше всей Курской аномалии имя великого нашего соплеменника Гасыма Керимова. Потому что Гасым Керимов сам является великой аномалией, ни в одном народе не найдется такой человек-аномалия, как Гасым Керимов! Товарищ Путин! Сделайте это! Сделайте нам подарок! Вы же недавно орден супруге Алиева дали. Теперь увековечьте имя нашего величайшего соотечественника,  пока жив … Мирза Алил!

 

Мирза АЛИЛ

21. 08. 2019, Самара