Monthly Archives: Ноябрь 2019

MƏHƏRRƏM ƏLİYEVİN ƏSGƏR GETMƏKLİYİ

Стандартный

məhərrəm_əliyev.jpg

Məhərrəm Əliyevin hərbi işlər üzrə prezident köməkçisi təyin edilməyini onun doğma kəndi Maxtada bir az yanlış başa düşüblər, yəni kənd adamları, xüsusən arvadlar yanlış başa düşüblər. Onlar elə biliblər ki, prezident İlham Əliyev onu əsgər çağırıb və bu gün-sabah göndərəcək Qarabağa. Və Maxta arvadları kəndin şadlıq evinə yığışıb bir şivən qoparıblar ki, səsləri gedib Ermənistana gedib çatıb. Ermənilər də fikirləşiblər ki, yəqin Vasif Talıbov dünyasını dəyişişib.

Maxta arvadları isə üz-gözlərini cıraraq ağlaşıblar:

— Məhərrəm müəllimi saldat aparacaqlar, vay!

— Məhərrəm müəllimi uçtel aparacaqlar, vay!

— Məhərrəm müəllimi nadzor aparacaqlar, vay!

— Ay Məhərrəm müəllim, kaş sən elə sovetin vaxtında əsgər gedəydin! O vaxt əsgərliyini çəksəydin, indi İlham Əliyevin sənə gücü çatmazdı!

— Ay qız, Məhərrəm müəllimi saldat göndərən İlham Əliyev deyil, Mehriban xanımdır. Biz naxçıvanlıları onun gözü götürmür!

— Ay Məhərrəm müəllim, sən heç institut da qurtarmamısan, il yarım gedirsən, bacın qurban!

— Ay qız, necə institut qurtarmayıb? Sovetin institutunu qurtarmamışdımı?

— Ay qız, o institut qiyabi idi, yalançı institut idi, kimdi onu sayan?

— Ala gözlü Məhərrəm,
Şirin sözlü Məhərrəm.

Görüm heç yarımasın,

Səni əsgər göndərən…

— Ay qız, ürəyimin başı soyuldu. Dayan, birini də mən deyim.

— Enli kürək Məhərrəm,
Yoğun bilək Məhərrəm.

Bizə Qarabağda yox,

Burda gərək Məhərrəm.

— Ay Məhərrəm müəllim, sən yetmiş yaşında tüfəng atmağı necə öyrənəcəksən? Ay zalım dünya! Ətirli yorğan-döşəyə öyrəşən insan, indi səngərdə nə qayıracaq!

— Ay qız, deyirəm çörək tapmayan qədər kasıb-kusub var ki, özləri Allaha yalvarırlar ki, uşaqları əsgər getsin, hökumətin çörəyini yesin. Niyə bizim Məhərrəm müəllimdən yapışıblar, onun çörəyini iranlılara versın, küçələrdən yığışarlar.

— Özü də halal çörək. Məhərrəm müəllim həmişə halal yeyib…

Beləcə Maxta arvadları bir neçə saat ağlayıb-sızlayıblar. Şama yaxın onları axtarıb Şadlıq sarayında tapan ərləri başa salıblar ki, Məhərrəm müəllim əsgər getmir, onu bütün əsgərlərin böyüyü qoyublar…

Deyilənə görə, arvadlar ordan qalxıb məscidə gediblər, nəzir verib Məhərrəm müəllimin canına dua elətdiriblər…

Biz də Məhərrəm müəllimin əziz canına dua eləyirik, öz başımıza isə kül sovururuq.

O ki qaldı ermənilərə, kirvələr indiyəcən çaş-başdırlar, bilmirlər Maxtada arvadlar niyə ağlayırmış, Vasif  Talıbov dünyasını dəyişib ya ayrı bir şey olub. Geci-tezi ancaq biləcəklər Məhərrəm Əliyevin hərbi müşavir təyin olunmağını. Onda yüz faiz şalvarlarını isladacaqlar.

Gülməkdən…

Mən Mirzə Əlil isə şəxsən belə fikirləşirəm ki, daha Azərbaycanla Ermənistan arasında müharibə olmayacaq. İlham Əliyev özü Ermənistanın rəhbəriylə vuruşacaq. Yəni yumruq davası olacaq. Qoyacaqlar bir-birlərinin ənginə.  Ona görə Məhərrəm Əliyevi özünə köməkçi götürüb. Çünki Məhərrəm Əliyev hərbiçi olmasa da, polis olub, yumruq davasından başı yaxşı çıxır…

Mirzə ƏLİL

30.11. 2019, Samara

23 NOYABR 1919 — ERMƏNİSTAN-AZƏRBAYCAN SAZİŞİ

Стандартный

Azərbaycan-Ermənistan sazişi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə Ermənistan Demokratik Respublikası arasında imzalanan saziş.

Noyabrın 23-də Tiflisdə imzalanmışdır. Cənubi Qafqazda müstəqil respublikalar yarandıqdan sonra qarşıda ərazi-sərhəd məsələlərinin həll edilməsi məsələləri dururdu. Ermənistan Respublikası istər Azərbaycana, istərsə də Gürcüstana qarşı ərazi iddialarını təcavüzkarlıq və etnik təmizləmə siyasəti ilə həyata keçirməyə çalışırdı. 1919-cu ilin payızında Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları daha kəskin şəkil aldı. Azərbaycan hökumətinin dövlətin ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün həyata keçirdiyi tədbirlər ermənilərin hərbi-diplomatik fəaliyyətini puça çıxardı.

Sazişin imzalanması

Nesib_bey_Yusifbeyli_(Mucadile._Birinci_Hisse._Istiqlalin_Beshiyi_(2006))

Nəsib bəy Yusifbəyli

ABŞ-ın və İngiltərənin Qafqazdakı nümayəndələri bölgədə hərbi vəziyyətin kəskinləşməsinin Paris Sülh Konfransının işinə maneçilik göstərəcəyi barədə narahatlıqlarını Azərbaycan və Ermənistan hökumət başçılarına bildirdilər. ABŞ nümayəndəsi C.Rey tərəflər arasındakı mübahisəli məsələləri dinc yolla həll etmək üçün Tiflisdə konfrans keçirilməsini təklif edirdi. Noyabrın 20-22-də Tiflisdə Azərbaycan və Ermənistan hökumət başçıları Nəsib bəy Yusifbəyli və Aleksandr Xatisyanın başçılığı ilə nümayəndə heyətlərinin görüşləri keçirildi. Noyabrın 23-də isə vasitəçi-təminatçılar olan müttəfiqlərin Qafqazdakı Ali komissarının müavini C.Rey və Gürcüstan xarici işlər naziri Y.Gegeçkori iştirakı ilə tərəflər arasında saziş imzalandı. Saziş beş maddədən ibarət idi:

Ermənistan və Azərbaycan hökumətləri baş verən toqquşmaları dayandırmağı və yenidən silah gücünə əl atmamağı öhdələrinə götürürüdülər.

Tərəflər Zəngəzura gələn yolların düzəldilməsi və açılması, bu yollarda hərəkətin təhlükəsizliyi üçün təsirli tədbirlər görülməsinə razılaşırdılar.

Tərəflər sərhədlər haqqında məsələlər də daxil olmaqla, bütün məsələləri dinc yolla həll etməyi öhdələrinə götürürdülər. Dinc yolla razılıq əldə etmək münkün olmadıqda isə, hər iki tərəf Amerika polkovniki Reyi münsiflər məhkəməsi sifəti ilə bitərəf şəxs kimi qəbul edir və onun qərarlarını məcburi yerinə yetirməyə razılaşırdılar.

Noyabrın 26-da Bakıda Azərbaycan-Ermənistan konfransının keçirilməsi qərara alındı.

Saziş imzalandığı gündən qüvvəyə minirdi. Parlamentlərin təstiqindən sonra isə hüquqi qüvvəyə minirdi.

Lakin real tarixi faktlar göstərdi ki, Ermənistan bu sazişlə üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirmədi. Erməni tərəfinin günahı üzündən noyabrın 26-da keçirilməsi nəzərdə tutulan Azərbaycan-Ermənistan konfransı yalnız dekabrın 14-21-də baş tutdu. Bu konfransda da əməli qərarların qəbul edilməsi mümkün olmadı. 1920 ilin aprelində aparılan müzakirələr də müsbət nəticə vermədi.

ДНИ «АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ» — ДНИ ЗАТМЕНИЯ

Стандартный

Ширван_Керимов.jpg

В июле 2015 года племянник из Баку позвонил и сказал, что бабушка, то есть моя мама находится в крайне тяжелом состоянии и надежды на выздоровление нет. Я решил срочно поехать. А срочно было почти невозможно. Вмешался Ширван Керимов и все решилось. Он через своего хорошего товарища, представителя авиакомпании достал билет (бесплатный!) на рейс Самара-Гянджа, в Гяндже меня встретил человек, посадил на такси, на котором я доехал до самого Сальяна.

Не знаю, всю длинную дорогу о чем или о ком больше думал: об умирающей матери или о доброте Ширвана Керимова. Мне казалось, что после этого я обязан терпеть от него всё, что до этого было нетерпимо и неприемлемо…

Мать умерла через сорок два дня после моего приезда. Половину этого срока Ширван Керимов находился в Баку у своей матери. Время от времени он отправлял СМС моему племяннику и узнавал, не умерла ли бабушка. Он не счел нужным навести мою умирающую маму, находящуюся в часовой езде от Баку. Но это не имело никакого значения и меня не обижало после чрезвычайно благородного поступка, который он недавно совершил. А благородный поступки у него были и раньше…

Потом жизнь продолжилась. Отношения с Ширваном Керимовым тоже. За последующий после смерти матери год Ширван Керимов не мытьем да катаньем добил газету, которую в течение двенадцати лет я делал. Мы перестали встречаться и созваниваться. Довольно эпизодическое общение возобновилось после гибели дорогого Агшина, которого я совсем маленьким катал на себя…

После случившейся трагедии я открытым письмом обращался к Ширвану Керимову, выражая надежду, что отныне он к собственной жизни отнесется чрезвычайно ответственно, потому что теперь он становится хранителем памяти прекраснейшего и чистейшего мальчика, поэтому он должен всеми силами, ежечасными усилиями беречь себя от разного рода скверны, которая обязательно возникает, когда нас ведет не высокие устремления, а мелкие страсти, тщеславие и прочее.

На самом деле я выражал не надежду, а высказывал пожелание. Надежды на то, что человек изменится после постигшего его горя, у меня не было. Я человек старый, становился свидетелем немалых трагедий. Никогда не видел, что люди, их пережившие, становятся лучше. Возможно, есть и такие примеры. Но мне они не известны…

В случае с Ширваном Керимовым случилось тоже самое. Он не стал лучше. Конечно, он сохранил, свои хорошие черты, которые у него несомненно есть. Но в цело он стал хуже. К сожалению…

Я одно время писал длинную историю газеты «Очаг», которая неотделима от истории диаспорской организации, возглавляемой Ширваном Керимовым. Эту историю я тогда не завершил, но она не закрыта. В тех моих заметках я утверждал, что, блестяще начав в начале нулевых работу в общественной организации, Ширван Керимов постепенно превратился в манипулятора. Потому что вся национально-культурная деятельность в России постепенно стала сплошной манипуляцией. Есть названия организаций, есть руководители, как правило, пузатые с арбузообразными головами мужчины, которые в культуре компетентны столько же, сколько я в информационных технологиях. Благодаря Интернету полностью раскрылись их демагогические таланты, они ежечасно заявляют о защите интересов диаспоры, не забывая о своих усилиях для освобождения Нагорного Карабах, это при том, что среди этих лидеров-самозванцев практически нет людей, которые отдавали бы свой воинский долг исторической родине. А дезертиров, в свое время, когда в Азербайджане была катастрофа, удравших и из России наблюдавших, как районы один за другим берутся армянами, сколько угодно…

Но теперь не об этом. А о том, что манипуляций не только не стало меньше. Нет, они стали масштабнее, крупнее. Потому что теперь региональные «лидеры» ведут борьбу за московскую власть. Или за власть, которая есть в Москве. Теперь пыль в глаза надо пускать тоннами…

Граждане, что это было? «Дни азербайджанской культуры в Самаре», которые якобы прошли буквально на днях? Кто видел эту самую культуру? Что, приезжали из Баку солисты оперного театра? Или Бакинского русского театра? Или приезжал Алим Гасымов или хотя бы Миралам Мираламов? Были выставки крупных азербайджанских художников? Может, тут выступал национальный танцевальный ансамбль Азербайджана? Кто видел? Никто? Не было тут азербайджанской культуры? А почему мероприятие имело такое громкое название?

Есть выражение: «Имейте уважение!» Мужики пузатые с корочками! Имейте уважение к азербайджанской культуре! Если вам угодно или выгодно манипулировать азербайджанской культурой, тратьте деньги. Тратьте хотя бы столько же, сколько тратите на «маленькие свадьбы» когда вашим отпрыскам делают обрезание. Тратьте хотя бы столько же, когда своих близких хороните! Что, азербайджанская культура не достойно хотя бы одних таких похорон? Пузатые мужики! Зачем вы нам тут в Самаре! Если бы вы скинулись, и пригласили бы сюда хотя бы одного-двух известных азербайджанских музыкантов, действительно представляющих КУЛЬТУРУ, тогда ваша поездка была бы оправданна. Какой такой Насими? Когда вы сделались знатоками Насими? Вы что в Насими понимаете?

Одно для меня несомненно. Многие из этих людей готовы манипулировать чем угодно, ничего святого для них нет: хоть азербайджанская культура, хоть шахиды, хоть Карабах, хоть Азербайджан в целом…

Теперь хочу выразить надежду. Надеюсь, что Ширван Керимов наконец-то опомнится, проникнется не формой, а сутью священных текстов, которые он часто цитирует, и великими усилиями, страданиями совершит то, что было бы достойно памяти его прекрасного ребенка…

19.11. 2019, Самара

ЛИЛИЯ УШЛА…

Стандартный

LİLİYA.jpg

Ушла из жизни Лилия Шайхулловна Шафигуллина, старейшая самарская журналистка. Умерла она в Москве, где последние годы проживала. Похоронена там же на татарском кладбище.

С Лилией Шайхулловной я познакомился в девяностые годы в редакции газеты «Культура», где она в то время работала. Но большую часть своей активной жизни она провела в газете «Волжская коммуна», в которой возглавляла отдел пропаганды. Сегодня многие скажут, что такая работа не для души. Но Лилия Шайхуллловна в свое время прошла комсомольскую школу, стала членом компартии, верила в социалистические и коммунистические идеалы. Падение социалистического строя, распад СССР для нее были личной трагедией, все, во что она верила и чем жила, в одночасье рухнуло. Но она находила в себя силы, чтобы пытаться разобраться в том, что произошло, в том, что происходит. Девяностые годы для нее были тяжелыми. Не материально. Материально она была обеспечена, имела хорошую квартиру. Ей тяжело было осознавать, что жизнь как бы прошла впустую, она несколько десятилетий весь свой талант и жизненные силы посвящала отстаиванию идей, которые в конечном итоге оказались всего лишь пропагандистскими в самом худшем смысле этого слова…

Но она была хорошим человеком. У нее было много друзей. Собственной семьи у нее не было, но она и одинокой не была… Те, кто ее пережил, думаю, искренне скорбят по этой удивительной женщине с удивительным именем – Лилия…

К азербайджанцам Лилия Шайхулловна относилась с большой симпатией. В свое время она меня познакомила с Ширваном Керимовым, когда тот искал журналиста, владеющего азербайджанским языком…

Дорогая Лилия Шайхулловна! Мне вас будет не хватать…

Allah rəhmət eləsin!

X.X.

05. 11 19, Самара

ЛЕВ ТОЛСТОЙ. ИЗ ДНЕВНИКОВ. 29.11. 1851

Стандартный

1851 2.jpg

1851. 29 НоябряТифлисъ.

Я никогда не былъ влюбленъ въ женщинъ. — Одно сильное чувство, похожее на любовь, я испыталъ только, когда мне было 13 или 14 летъ; но мне [не] хочется верить, чтобы это была любовь; потому что предметъ была толстая горничная (правда очень хорошенькое личико), притомъ же отъ 13 до 15 летъ — время самое безалаберное для мальчика (отрочество): не знаешь, на что кинуться, и сладострастiе, въ эту эпоху, действуетъ съ необыкновенною силою. — Въ мужчинъ я очень часто влюблялся, 1 люб[овью] были 2 Пушк[ина], потомъ 2-й — Саб[уровъ?], пот[омъ] 3-ей — Зыб[инъ] и Дьяк[овъ], 4 — Обол[енскiй], Блосфельдъ, Ислав[инъ], еще Готье и мн[огiе] др[угiе]. — Изъ всехъ этихъ людей я продолжаю любить только Д[ьякова]. Для меня, главный признакъ любви есть страхъ оскорбить или [не] понравиться л[юбимому] п[редмету], просто страхъ. — Я влюблялся въ м[ужчинъ], прежде чемъ имелъ понятiе о возможности педрастiи; но и узнавши, никогда мысль о возможности соитiя не входила мне въ голову. — Странный примеръ ничемъ необъяснимой симпатiи — это Г[отье]. — Неимея съ нимъ решительно никакихъ отношенiй, кроме по покупке книгъ. Меня кидало въ жаръ, когда онъ входилъ въ комнату. — Любовь моя къ Ис[лавину] испортила для меня целыя 8 м[есяцевъ] жизни въ Петерб[урге]. — Хотя и безсознательно, я ни о чемъ др[угомъ] не заботился, какъ о томъ, чтобы понравиться ему. — Все люди, кот[орыхъ] я любилъ, чувствовали это, и я замечалъ, имъ тяжело было смотреть на меня. — Часто, не находя техъ моральныхъ условiй, кот[орыхъ][1080] разсудокъ требовалъ въ любимомъ предмете, или после какой нибудь съ нимъ непрiятн[ости], я чувствовалъ къ нимъ[1081] непрiязнь; но непрiязнь эта б[ыл]а основана на любви. — Къ братьямъ я никогда не чувствовалъ такого рода любви. — Я ревновалъ очень часто къ женщинамъ. — Я понимаю идеалъ любви — совершенное жертвованiе,[1082] собою, любимому п[редмету]. И имянно это я испытывалъ.[1083] — Я всегда любилъ такихъ людей, кот[орые] ко мне были хладнокровны, и только ценили меня. Чемъ я делаюсь старше темъ реже испытываю э[то] ч[увство]. — Ежели и испытываю, то[1084] не такъ страстно, и къ людямъ, кот[орые][1085] меня[1086] любятъ, т. е. наоборотъ того, что было прежде. Красота всегда имела много влiянiя въ выборе; впрочемъ примеръ Д[ьякова]; но я никогда не забуду ночи, когда мы съ нимъ ехали изъ П[ирогова?], и мне хотелось, увернувшись подъ полостью, его целовать и плакать. — Было въ этомъ чувстве и сладостр[астiе], но зачемъ оно сюда попало, решить невозможно; потому что, какъ я говорилъ, никогда воображенiе не рисовало мне любрическiя картины, напротивъ, я имею[1087] страшное отвращенiе. —

Я замечаю въ себе склонность къ истребленiю, которая выражал[ась] въ детстве разрушенiемъ всего, что подъ руку попадало, а теперь выражается разрушенiемъ покоя В[анюшки] и истребленiемъ денегъ безъ всякой причины и удовольствiя. Н[а] п[римеръ], я часто у В[анюшки] прошу трубку не потому, что хочу курить, a мне нравится, что онъ шевелится, и деньги люблю истреблять. Нынче я поймалъ свое воображенiе на деле; оно рисовало себе картину, что у меня много денегъ, и что я ихъ проигрываю и истребляю такъ, и это доставляло ему большое удовольствiе.[1088] Мне не нравится то, что можно приобреcти за деньги, но нравится, что они были и потомъ не будутъ, процессъ истребленiя. — Буду впередъ остороженъ — эта наклонность мне сделала уже много зла. —

Странно, какъ П[равительство] не позаботится о перемене присяги. Она наполнена вещами безсмысленными, а многое упущено. — Мне кажется, что дельная присяга, которую бы читали передъ началомъ каждаго присутствiя, удержала бы многихъ отъ взятокъ. Теперь-же есть въ сущ[ествующей] прис[яге] пункты, такъ невозможные, н[а] п[римеръ] фискальство. — Что никто, я уверенъ, никогда не руков[одится] присягой, принимая это за невозможность. Клятвопреступникъ, — Parjure. Какое ужасное слово; a нетъ почти ни одного человека, к[оторый] бы ни былъ имъ. — Еще средство противъ взятокъ: награждать техъ, к[оторые] поймаютъ взяточника, какъ за волчiй хвостъ: отъ Т[айнаго] С[оветника] до С[татскаго] С[оветника] по 3; отъ С[татскаго] до Т[итулярнаго] — 1—50; отъ Т[итулярнаго] С[оветника] до Заштат[наго] — 25. —

Живопись действуетъ на способность воображать природу, и ее область — пространство. — Музыка действуетъ на способность воображать ваши чувства. — И ее область[1089] — гармонiя и время. — Поэзiя действ[уетъ] на способ[ность] воображать какъ то, такъ другое, т. е. действительность или отношенiя нашихъ чувствъ къ природе. — Переходъ отъ живоп[иси] къ музыке есть танцы. Отъ музыки къ поэзiи — песни. — Отчего м[узыку] древнiе называли подражательною? Отчего къ каждому переходу не присоединить какое нибудь чувство? Отчего музыка действуетъ на насъ, какъ воспоминанiе? Отчего, смотря по возрасту и воспитанiю, вкусы къ музыке различны? — Почему жив[опись] есть[1090] подражанiе природе, очень ясно (хотя оно не полно); но почему музыка есть подражанiе нашимъ чувствамъ, и какое сродство каждой[1091] перемены звука съ какимъ нибудь чувствомъ? Нельзя сказать. Природа подлежитъ нашимъ 5 чувствамъ, а чувства, какъ: отчаянiе, любовь, восторгъ и т. д. и ихъ оттенки, не только не подлежать нашимъ 5 ч[увствамъ], но даже не подлеж[атъ] и разсудку. Музыка имеетъ даже передъ поэзiей то преимущество, что подражанiе чувствамъ музыки полнее подраж[анiя] поэзiи, но не имеетъ той ясности, кот[орая] состав[ляетъ] принадлежность поэзiи.

Свобода состоитъ въ отсутствiи принужденiя делать зло; ежели такимъ образомъ понимать Св[ободу], то понятно, что она имеетъ это качество. — Совершенной своб[оды] нетъ, но более или менее происходитъ отъ б[ольшей] или м[еньшей] власти и искушенiя въ обратномъ отношенiи.

Я допускаю власть рока[1092] только въ томъ, что не имеетъ отношенiя къ добру и злу (внутреннему). — Никакое положенiе человека не можетъ заставить быть добрымъ или злымъ.[1093]

— Властью рока я[1094] выра[жаю?] — чему быть, тому не миновать,[1095] и — «да будет Воля Твоя». —

Все атомы имеютъ сферическую форму и обращаются вокругъ своей оси. — Законъ тяготенiя есть законъ — центробежной и центростремительной силы. — Чувство осязанiя происходитъ отъ тренiя обращающихся атомовъ. — Осязанiе было бы даже тогда, если бы не было давленiя. — Чемъ меньше давленiе, темъ яснее чувство осязанiя. —