Monthly Archives: Сентябрь 2020

ŞƏHİD ŞƏKİLLƏRİYLƏ ALVER

Стандартный

Qənimət ZAHİD

“Azadlıq” qəzeti gedən döyüşlərdə həlak olan əsgər və zabitlərin şəkillərini öz FB səhifəsində yerləşdirir və yaxşı eləyir. Şəklin altında şəhid haqqında qısa məlumat var ki, bu da yaxşıdır. Şəklin sağ qırağına isə “Azadlıq qəzeti” yazılıb ki, bu, heyvanlıqdır. Yəni, bu yazı “trade mark”, “əmtəə nişanı” kimi bir şeydir və şəklin Azadlıq qəzetinə məxsus olduğunu göstərir.

Ancaq şəkil “Azadlıq” qəzetinə məxsus deyil. Şəkli «Azadlıq» çəkməyib. Şəklin qırağına onu çəkən fotoqrafın ya da fotoqrafın işlədiyi şirkətin, mətbuat orqanının adı yazıla bilərdi, hərçənd şəhidin şəklində bu da yersizdir və hətta heyvanlıqdır. “Azadlıq” qəzeti şəklin başqaları tərəfindən mənimsəniləcəyindən, oğurlanacağından ehtiyat edir? Şəhidin şəkilini kimsə götürüb paylaşacaqsa, bu, savab deyilmi? Bu şəkildən kim mənfəət əldə edəcək? “Azadlıq” qəzeti özü bu şəkli hansı şəbəkədənsə götürüb, yəni özü “oğurlayıb”, şəklin qırağına adını yazmaqla oğurluğu boynuna götürür.

«Azadlıq» qəzei yalnız özü çəkdiyi şəkillərə öz adını yaza bilər. Məsələn, Qənimət Zahid şəhid olsa və onun redaksİyada çəkilmiş şəkli qalarsa, bu şəkli qəzetin adıyla çap eləmək olar. Mİrzə Əlil tərəfdən etiraz yoxdur…

2016-cı ildə Haqqın.az, APA, ANS, Meydan TV şəhid şəkillərinin düz sinəsinə öz adlarını yazırdılar. Mən onların hamısına söyüş göndərirdim və yazırdım ki, “əzizləriniz ölsün”. Bu, bu bizim kəndin ənənəvi qarğışıdır və yaxşı ənənələri qorumağı özümə borc bilirəm. Bilmirəm, mənim qarğışım onlara çatdı ya çatmadı, ancaq sonralar şəhid şəkilləriylə bir az abırlı davrandılar.

«Azadlıq» qəzetini çıxaranlar hava udub dolanmırlar, çörək yeyirlər, bu çörəyin pulunu kimdənsə, hardansa alırlar. Əyinlərinə yaxşı kostyum geyib efirə çıxırlar. Özləri isə özlərinə məxsus olmayan şəhid şəkillərinin onların adı, yəni reklamı  olmadan yayılmasından ehtiyat edirlər…

Ayıb olsun…

Mirzə ƏLİL

30.09.2020

Реклама

MEHRİBAN XANIM, TORPAĞI ÖZÜNÜZ ÖPÜN. LAP GÖZÜNÜZƏ TƏPİN…

Стандартный

Mehriban_Əliyeva

“Qoy Uca Tanrı hər bir azərbaycanlıya müqəddəs Qarabağ torpağını öpməyi nəsib etsin!”

Bu cümləni guya Mehriban Əliyeva deyib. Yəni onun adından spiçrayterlər qondarıb yazıblar. Əslində bu sözü Anna Akopyan istehza ilə deyə bilərdi. Çünki bu arzu istehzaya bənzəyir. Elə bil ki. Mehriban Əliyeva hələlik sayı-hesabı bilinməyən itki verən azərbaycanlıları lağa qoyub.

Necə yəni “Qarabağ torpağını öpmək?”

Mehriban xanım haçan hansı torpağı öpüb? Meriban xanım yaxşı bilir ki, nəyi, haranı öpərlər.

Torpaq yaşamaq üçündür.

Mehriban xanımın ailəsindən olan adamlar torpağı alıb-satırlar da. Torpağın harda yaxşısı var, ələ keçirirlər.  İnanmıram ki, Paşayevlər ələ keçirdikləri müəssisələri, torpaqları öpürlər. Ələ keçirirlər və sənəd düzəldib qoyurlar ciblərinə.

Biz hamımız onların cibindəyik.

Bizə ancaq torpağı öpmək qalır.

Qismət olsa.

Hələləlik əsgər və zabitlərimiz qanlarına bələnirlər. Uğrunda öldükləri torpaq düşməndən alınsa, Paşayevlərin və onların qohum-qudalarının əlinə keçəcək.

Ata-anaları yarım hektar, bir hektar yerdə qan-tər içində çalışanları uşaqları indi Məhərrəm Əiyev kimi əldəqayırma harın generalların buyruğu altında canlarını verirlər…

Azərbaycanlılar Bakıda dənizə yaxın düşə bilmirlər. Paşayevər və onların qohum-qudaları dənizin qırağına elə hasarlar tikiblər ki, guya bu dərya onların dədə-babalarından qalıb.

Bakı həndəvərində əlli, altımış ildən bəri koma qaralayıb yaşayan insanlar şəhər qeydiyyatına düşə bilmirlər. Şəhər onu tikənlərə, quranlara, bəzəyənlərə məxsus deyil.

Bəlkə Mehriban xanımın gələcəkdə Qarabağa öpüş turları təşkil eləmək fikri var? Azərbaycanlıları növbə ilə Qarabağın yaxşı bir yerinə aparmaq, torpağı öpdürmək, sonra xarabalarına qaytarmaq…

Yəqin ki, Qarabağ torpağını, əgər bu torpaqlar alınsa, öpmək istəyənlər olacaq. Bəlkə də sütül balaları Qarabağda qanlarına bələnib ölmüş anaların ürəyindən bu keçər. Bu analrın içində Mehriban xanım və onun kimi xanımlar olmayacaq. Çünki “müqəddəs Qarabağ torpağı” uğrunda sadə azərbaycanlı arvadların balaları ölürlər…

Mehriban xanımın atası. əmisi oliqarxdır, atası, əmisi, bacısı akademikdir, bacısının uşaqları, öz uşaqları xırda yaşlarından böyük biznes  sahibidirlər. Və bütün bunlara hakimiyyətdən sui-istifadə nəticəsində yiyələniblər. İndi bu Mehriban xanım balaları erməni gülləsinə tuş gəlmiş analara Qarbağ torpağını öpməyi arzulayır…

Bəlkə özünüz gedib vuruşasınız? Özünüz alasınız və dodaq, yanaq, saç öpməkdən doymusunuzsa, ağzınızı söykəyin torpağa, ürəyiniz bulanana qədər öpün.

Milləti lağa qoyduğunuz bəsdir!

Millətin qanı həm də sizin ucbatınızdan axır!

O torpaqlar, o da siz! Hasara alın, tikanlı məftillə çəpərləyin, öpün, gözünüzə təpin…

Əlinizi millətdən çəkin!

Mirzə ƏLİL

30.09. 2020, Samara

ERMƏNİLƏR AZƏRBAYCAN ORDUSUNUN VERDİYİ İTKİLƏRİN 80 NƏFƏRDƏN İBARƏT SİYAHISINI HAZIRLAYIBLAR

Стандартный

Идентифицированы 80 погибших азербайджанских военнослужащих (Список имен)

Идентифицированы 80 погибших азербайджанских военнослужащих (Список имен)

PanARMENIAN.Net — Из открытых источников удалось собрать данные о гибели 80 азербайджанских военнослужащих во время крупномасштабных военных действий в зоне карабахского конфликта. Их имена, фамилии, звания и другую информацию опубликовал «Разминфо», а также сотрудник аналитического центра «Орбели» при правительстве Армении Тарон Ованнисян.

Отмечается, что известно о многих других потерях азербайджанской армии, информация о которых будет представлена ​​позже.

Так, в частности, погибли:

1. Подполковник Ширванов Мехман Миразиз оглы (Mehman Mirəziz oğlu Şirvanov), 40 лет, житель Ленкораня,

2. Офицер Казымов Эмин Фарман оглы (Kazımov Emin Fərman oğlu), г.р. 1987,

3. Старший лейтенант Заур Гусейнов (Zaur Hüseynov), житель села Хишкадара Масаллского района,

4. Старший лейтенант Табриз Расулзаде (Təbriz Rəsulzadə),

5. Старший лейтенант Гаджиев Исмет Шолат оглы (Hacıyev İsmət Şölət oğlu),

6. Унтер-офицер Бабаев Мурад (Babayev Murad), житель Джалилабадской области,

7. Контрактник Шахлар Валиев (Şahlar Vəliyev),

8. Контрактник, рядовой Демиров Хасан Туран оглу (Həsən Turan oğlu Dəmirov),

9. Рядовой Гасанов Гусейн Вагим оглу (Hüseyn Vahim oğlu Həsənov), 19-летний житель села Чийни Уджарского района,

10. Рядовой Акбаров Галиб Абдул оглы (Əkbərov Qalib Əbdül oğlu),

11. Радовой Атаев Ниджат Габиль оглу (Atayev Nicat Habil oğlu), житель села Каргалан, Ленкорань, 18 лет,

12. Радовой Сафаралиев Решад Фарман оглы (Səfərəliyev Rəşad Fərman oğlu), житель Хачмазского района, 2001 г.р.,

13. Рядовой Худаев Яшар Али оглу (Xudayev Yaşar Əli oğlu),

14. Ахмедов Замиг Чингиз оглы (Zamiq Çingiz oğlu Əhmədov),

15. Мамедов Эльмир Арзу оглы (Məmmədov Elmir Arzu oğlu), житель Сальянского района, 21 год,

16. Гантаев (или Горадаев) Омер Шамиль оглу (Qantayev Ömər Şamil oğlu), житель Байлакана,

17. Бабаев Аллахверди (Allahverdi Babayev), житель Мингечаура, 1989 г.р.,

18. Ахмедов Эльмаддин Угур оглы (Əhmədov Elməddin Uğur oğlu),

19. Гардаш Алхас Мирхас оглы (Qardaş Alxas Mirxas oğlu), житель села Хазабад Джалилабадского района,

20. Капитан Алакбарлы А. А. (Ələkbərli Ə. Ə.),

21. Эльгун Ядулла оглы Юнусов (Elgün Yadulla oğlu Yunusov), житель Байлакана, 1986 г.р.,

22. Халилов Эльнур Рамиз оглы (Xəlilov Elnur Ramiz oğlu), житель Байлакана, 1990 г.р.,

23. Гусейнов Мохаммад Гияс оглы (Hüseynov Məhəmməd Qiyas oğlu), житель Гянджи, 2001 г.р.,

24. Младший сержант Бабазаде Махаммад Джаваншир оглу,

25. Лейтенант Зейналов З.,

26. Рядовой Османов Н. А.,

27. Нагиев Фарид (Nağıyev Fərid), 1995 г.р., судя по фотографии Нагиева, распространенной в Сети, можно предположить, что он был либо офицером спецназа, либо солдатом разведки.

28. Гасымов Аббас Рза оглу — майор, военный летчик Государственной пограничной службы (ПСГ), погиб 27 сентября,

29. Шахнур Султан оглы Гусейнов — капитан, житель села Эрчыван Астаринского района,

30. Гурбанзаде Мевлуд Сёхбат оглу — 24 года, убит 27 сентября в направлении Физули,

31. Гафаров Самеддин — 26 лет, житель села Губахалиллы Исмаиллинского района,

31. Ахмедов Али Ильгар оглы — контрактник, житель Мингечаура, убит 27 сентября,

33. Ахмедов Ислам Ильгар оглы — контрактник, брат Ахмедова Али Ильгар оглы, убит 28 сентября,

34. Мамедов Рза Ханбаба оглы — рядовой,

35. Гасымов Орхан,

36. Абдулла Пашаев — 19 лет, житель Гянджи,

37. Валиев Мурад Сулейман оглы — житель села Баладжары Бинагадской области,

38. Бехманлы Манаф — рядовой, житель Евлахского района, убит 27 сентября,

39. Канан Фехруз оглы Юсифов — житель села Сафикурд Геранбойского района,

40. Мустафаев Сиясат Акиф оглу,

41. Гусейнов Хайям Гусейн оглу — 1996 г.р., село Маликанд Гейчайского района,

42. Эльвин Азар оглы Гадиров — из села Сувагил Загатальского района,

43. Самир Гулиев — родился в 2002 году в городе Ленкорань. Был одним из бойцов ПСГ, талыш по национальности,

44. Мириев Санан Ариф оглу,

45. Балабаев Парвиз — житель Гаджигабула,

46. Ибрагимов Заманат Гюльхасан оглы — рядовой,

47. Гейбиев Ариф Вагиф оглу — житель села Эрчыван Астаринского района. Судя по распространенным в Сети фото Гейбиева, можно предположить, что он был либо офицером спецназа, либо офицером разведки.

48. В азербайджанском сегменте соцсетей распространены также фотографии погибшего пилота Государственной пограничной службы Азербайджана — Гёзалова Халида Хасан оглу, жителя Билесуварского района.

49. Ахмадов Эльмадин,

50. Гасанов Сархан Хабиль оглу,

51. Алиев Бахруз Эльман оглу,

52. Мевлуд Сохбат оглу Гурбанзаде,

53. Оруджов Немат Керим оглу,

54. Аббасов Эльшан Асиф оглу,

55. Аббасов Халик Асиф оглу,

56. Рахим Михайлов,

57. Рзаев Тарлан,

58. Халафов Махир Мухтар оглу,

59. Маммадов Эльнур,

60. Маммадов Эмин,

61. Керим Юсифов,

62. Балакишиев Гара,

63. Рамин Керимли,

64. Ильгар Бурли,

65. Зияс Амадов,

66. Гасимов Фаик Гачай оглу,

67. Мевсюмов Сайяд Фариз оглу,

68. Вюсал Гулиев,

69. Аласгяров Сеймур Али оглу,

70. Габил Абдюль оглу Аласгяров,

71. Эмин Фархад оглу Казымов,

72. Маммадов Амра Гарадж оглу,

73. Алиев Фарид Гамлет оглу,

74. Тургут Фикретоглу,

75. Казимов Илкин Хаммад оглу,

76. Хюсейновый Шахмар,

77. Юсифов Рамиль Мюршюд оглу,

78. Маммадов Шахмар,

79. Маммадов Мехеддин Яшар оглу,

80. Махаммад Асгеров.

SALYANLI ŞƏHİD ƏLİ TAĞIYEV

Стандартный

Əli_Tağıyev

Əli Rahil oğlu Tağıyev 30 avqust 2001-ci ildə Salyan şəhərində doğulub. Salyan şəhər Azər Səfərov adına İnternat orta məktəbi bitirib.

Əli Tağıyev Qarabağ uğrunda  27 sentyabr 2020-ci ildə başlanan döyüşlərdə həlak olub.

Allah rəhmət eləsin!

Противостояние: что известно о боевом потенциале ВС Армении и Азербайджана

Стандартный

Утром 27 сентября резко обострилось военное противостояние на границе Азербайджана и Нагорного Карабаха. В отличие от апрельской войны 2016 года боевые действия ведутся практически на всем протяжении линии соприкосновения. В Сеть уже попали кадры уничтожения более 10 единиц военной техники азербайджанской армии и армянских средств противовоздушной обороны и бронетехники. Подробнее о военном потенциале конфликтующих сторон — в материале «Известий».

Осеннее обострение: в Карабахе начались боевые действия
Ереван и Баку обвиняют друг друга в провокациях и военной эскалации длящегося уже десятилетия конфликта

Прежде всего следует отметить, что численность личного состава ВС Азербайджана и армянских сил (ВС Армении и Армии обороны Нагорного Карабаха) отличается не столь сильно: около 80 тыс. против 65 тыс. соответственно. Проходящая в НКР мобилизация позволит в кратчайшие сроки (не более дня) привлечь еще до 10 тыс. штыков. Также надо учитывать, что небольшую часть ВС Азербайджана составляет военно-морской флот, который к азербайджано-карабахскому конфликту отношения не имеет. Что касается тяжелых вооружений и военной техники, то здесь ситуация разная в зависимости от категорий оружия.

Сухопутные войска

Если речь идет о бронетехнике, то Азербайджан с начала 2010-х осуществил определенный качественный скачок, в основном за счет закупок в России. Так, на вооружении азербайджанской армии имеется 119 боевых машин пехоты БМП-3, а также 186 БМП-2 и, вероятно, 21 БМП-1. Армянские силы могут противопоставить этому до 300 БМП-1 и БМП-2 в неизвестном соотношении. Похожая ситуация и с танками — на вооружении ВС Азербайджана состоит около 400 танков Т-72 и еще 100 современных Т-90С, а у армянских сил насчитывается до 400 Т-72.

Танк Т-90 

Танк Т-90

Фото: РИА Новости/Минобороны Азербайджана
Эти горы в огне: как будут мирить Ереван и Баку
Резкое обострение конфликта в Нагорном Карабахе уже привело к десяткам жертв среди военных и мирного населения

Что касается бронетранспортеров, то здесь у Азербайджана есть заметное численное преимущество. На балансе числятся 259 устаревших БТР-70 (часть может находиться на хранении), 230 новых БТР-82А, 103 БТР-80 и 196 МТ-ЛБ. У армянских войск имеется 92 БТР-70, 114 БТР-80 и до 200 МТ-ЛБ. По бронеавтомобилям Азербайджан также впереди. В последние годы были приобретены, по разным данным, от 380 до 480 единиц техники, включая турецкие Cobra, российские Scorpion B, израильские SandCat, а также южноафриканские Matador и Marauder MRAPs, собранные по лицензии на азербайджанских предприятиях. Армянские войска при этом полагаются в основном на советские автомобили и на пикапы производства Toyota.

Если сравнивать возможности бронетехники в целом, то критического численного перевеса у сторон не наблюдается, однако Азербайджан достиг определенного качественного преимущества. Более того, обе стороны имеют большое количество переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), что значительно сужает возможности открытого применения бронетехники.

Пир во время войны: Карабах спустя 25 лет после прекращения огня
В непризнанной республике мечтают о мире и «ждут дел» от Никола Пашиняна

Наибольшего перевеса над Арменией Азербайджан достиг в количестве артиллерии, особенно самоходной и реактивной. Азербайджанская армия имеет на вооружении следующие самоходные артиллерийские установки (САУ): 46 122-миллиметровых САУ «Гвоздика», 45 152-миллиметровых САУ «Акация», 25 120-миллиметровых САУ «Нона-С», 12 203-миллиметровых САУ «Пион», 18 152-миллиметровых САУ «Мста-С», 18 120-миллиметровых САУ «Вена», 36 152-миллиметровых САУ Dana (модернизированы в Чехии), 5 израильских 120-миллиметровых самоходных минометов ATMOS. Что касается буксируемых орудий, то числятся 24 152-миллиметровых орудия Д-20, до 42 152-миллиметровых «Гиацинтов-Б», 225 122-миллиметровых Д-30, 36 130-миллиметровых М-46 и 72 100-миллиметровые противотанковые пушки МТ-12 «Рапира». Количество 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов достигает 400 единиц.

Read the rest of this entry

BURBON MƏMMƏDOV: AZERDURDOM TV EFİRDƏDİR!

Стандартный

qurban_məmmədov

Burbon MƏMMƏDOV:  Salam, mənim əziz həmvətənlərim! Azerdurdom TV efirdədir. Eşq olsun Rəcəb Teyib Ərdoğana! İlham Əliyevə ar olsun! Deyəsən, bizə Rusiyanın Kislovodsk şəəhərindən zəng edən var. Buyurun, Əhməd bəy!

ƏHMƏD: Burbon bəy, mən bir az içkiliyəm, proşu proşeniya. Ancaq mən Azərbaycana gedib canımı qurban verməyə hazıram. Zakir Həsənov yol pulumu versin, gedirəm.

Burbon MƏMMƏDOV: O boynunu qucaqlayan arvad kimdir? Rusdur?

ƏHMƏD: Yox, Burbon bəy, urus bizim düşmənimizdir. Bu arvad mordovkadır. Anam-bacım olsun, çox şirin arvaddır.

Burbon MƏMMƏDOV: O da səninlə gedir cəbhəyə?

ƏHMƏD: Niyə getmir, Burbon bəy. Gülə-gülə gedəcək. Orda mənim yaramı sarıyacaq dana. Burbon bəy, vururam sənin sağlığına!

Burbon Məmmədov: Vur, qadan alım! Eşq olsun! Görürsünüzmü, mənim əziz həmvətənlərim, mordovka türk oğluna qoşulub Qarabağa gedir. Eşq olsun. Daha bir zəngimiz var. Samaradandır. Buyurun, Afa bəy!

AFA: Burbon bəy, Samarada yaşayan azərbaycanlılar Azerdurdom ailəsini salamlayırlar! Bizim də ürəyimiz Qarabağda döyüşən əsgərlərin yanındadır.

Burbon MƏMMƏDOV: Bəs sənin yanındakı kimdir? Dizinin üstündə oturub. Bu da mordovkadır?

AFA: Burbon bəy, bu, xalis türk arvadıdır. Çuvaşkadır. Mənim satıcımdır. Məni hər yerdə dəstəkləyir.

Burbon MƏMMƏDOV: Yaxşı dəstəkləyir, görürəm əli hardadır… Eşq olsun! Əziz həmvətənlərim, Moskvadan zəng var, daimi izləyicimizdən. Buyurun, Qafar bəy!

QAFAR: Burbon bəy, mən Azerdurdom ailəsini Pud sitidən salamlayıram. Burda biz hamımız Azərbaycan ordusunu dəstəkləyirik.

Burbon MƏMMƏDOV: Eşq olsun! Bizi də dəstəkləyin! Azerdurdom ailəsi Qarabağ uğrunda Azərbaycan ordusundan da fəal vuruşur. Sizin malıiyyə dəstəyinizə ehtiyacımız var. Qafar bəy, görürəm tək deyilsiniz, yeyib-içirsiniz. O yekəburun kişi gözümə şirin gəlir. Kimdir o? Bayaqdan onunla qızğınlıqla öpüşürsünüz.

QAFAR: Burbon bəy, bu bizim erməni dostumuz Xaçaturdur. Sizdən yaxşı olmasın, yaxşı oğlandır. Bayaqdan neçə dəfə bizə qoşulub Azərbaycan ordusunun sağlığına içib. Biz də iki dəfə erməni ordusunun sağlığına içmişik. Əlahəzrət İlham Əliyein dediyi kimi, gərək tolerant olaq.

Burbon MƏMMƏDOV: Eşq olsun! Xaçatura salamlar! Əziz Həmvətənlər! Bizə Moskvadan zəng var. Rusiyanın paytaxtından bizə Hacı Seyidağa qoşulur. Seyid! Cəddin ordumuza kömək olsun. Buyur, sözünü de!

Hacı: Qurban bəy, ağzım söz tutmur, stress keçirirəm, gözümün yaşını saxlaya bilmirəm.

Burbon Məmmədov: Seyid, hamımız ağlayırıq, biz indi sevinc yaşları axıdırıq.

HACI: Qurban bəy, mən sevincdən ağlamıram, dərddən ağlayıram.

Burbon MƏMMƏDOV: Niyə, ay Seyid, ordumuzun qələbəsinə sevinmirsən?

HACI: Qurban bəy, mən ordu hayında deyiləm. Padruqam məni qoyub qaçıb.

Burbon MƏMMƏDOV: Nə padruqa, a kişi? Biz nə haydayıq, sən nə haydasan? Hara qaçıb?

HACI: Müharibə başlayan kimi nə yolnansa sərhədi keçib, gedib vuruşmağa. Məni buraxmırlar. Qurban bəy, məni sərhəddən keçir, mən o arvadsız qala bilmərəm..

Burbon MƏMMƏDOV: Mən səni necə keçirim a kişi? Mən İlham Əliyyevlə qanlı-bıçaqlıyam. O mənim evimi dağıdıb, bilmirsən? Sənə öz cəddinə and verirəm, İlham Əliyevi mənə söydürmə!

HACI: Qurban bəy, burda Əliyelik bir iş yoxdur. Mənim padruqam Ermənistana qaçıb.

Burbon MƏMMƏDOV: Ermənistan nədir, a kişi? Azərbaycanlı arvad gedib ermənilərin tərəfində vuruşsun?

HACI: Sən məni düz başa düşmədin, Qurban bəy. Mənim padruqam ermənidir…

Burbon MƏMMƏDOV: Mən doğrudan da başa düşmədim. Sən gedirsən Ermənistana arvadın dalınca?

HACI: Gedirəm, Qurban bəy. Mən Kərəm kimi yanıram…

Burbon MƏMMƏDOV: Seyid, sənin yanan yerini mən… Hörmətli izləyicilər, uşaqları ekrandan uzaqlaşdırın, mənim bu Hacıya beş-altı kəlmə yaxşı sözüm var…

Mirzə ƏLİL

29. 09. 2020, Samara

АРМЯНЕ ОПУБЛИКОВАЛИ СПИСОК ПОГИБШИХ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ

Стандартный

Уточнены имена 27 погибших азербайджанцев

Уточнены имена 27 погибших азербайджанцев

PanARMENIAN.Net — Из открытых источников удалось собрать данные о гибели в зоне карабахского конфликта 27 азербайджанских военных. Их имена и фамилии опубликованы «Разминфо».

При составлении списка сайт использовал информацию из социальных сетей, а также опубликованные Армией обороны Арцаха видематериалы, на которых видны трупы азербайджанских военнослужащих.

В частности, погибли:

1. Подполковник Ширванов Мехман Миразиз оглы (Mehman Mirəziz oğlu Şirvanov), 40 лет, житель Ленкораня,

2. Офицер Казымов Эмин Фарман оглы (Kazımov Emin Fərman oğlu), г.р. 1987,

3. Старший лейтенант Заур Гусейнов (Zaur Hüseynov), житель села Хишкадара Масаллского района,

4. Старший лейтенант Табриз Расулзаде (Təbriz Rəsulzadə),

5. Старший лейтенант Гаджиев Исмет Шолат оглы (Hacıyev İsmət Şölət oğlu),

6. Унтер-офицер Бабаев Мурад (Babayev Murad), житель Джалилабадской области,

7. Контрактник Шахлар Валиев (Şahlar Vəliyev),

8. Контрактник, рядовой Демиров Хасан Туран оглу (Həsən Turan oğlu Dəmirov),

9. Рядовой Гасанов Гусейн Вагим оглу (Hüseyn Vahim oğlu Həsənov), 19-летний житель села Чийни Уджарского района,

10. Рядовой Акбаров Галиб Абдул оглы (Əkbərov Qalib Əbdül oğlu),

11. Радовой Атаев Ниджат Габиль оглу (Atayev Nicat Habil oğlu), житель села Каргалан, Ленкорань, 18 лет,

12. Радовой Сафаралиев Решад Фарман оглы (Səfərəliyev Rəşad Fərman oğlu), житель Хачмазского района, 2001 г.р.,

13. Рядовой Худаев Яшар Али оглу (Xudayev Yaşar Əli oğlu),

14. Ахмедов Замиг Чингиз оглы (Zamiq Çingiz oğlu Əhmədov),

15. Мамедов Эльмир Арзу оглы (Məmmədov Elmir Arzu oğlu), житель Сальянского района, 21 год,

16. Гантаев (или Горадаев) Омер Шамиль оглу (Qantayev Ömər Şamil oğlu), житель Байлакана,

17. Бабаев Аллахверди (Allahverdi Babayev), житель Мингечаура, 1989 г.р.,

18. Ахмедов Эльмаддин Угур оглы (Əhmədov Elməddin Uğur oğlu),

19. Гардаш Алхас Мирхас оглы (Qardaş Alxas Mirxas oğlu), житель села Хазабад Джалилабадского района,

20. Капитан Алакбарлы А. А. (Ələkbərli Ə. Ə.),

21. Эльгун Ядулла оглы Юнусов (Elgün Yadulla oğlu Yunusov), житель Байлакана, 1986 г.р.,

22. Халилов Эльнур Рамиз оглы (Xəlilov Elnur Ramiz oğlu), житель Байлакана, 1990 г.р.,

23. Гусейнов Мохаммад Гияс оглы (Hüseynov Məhəmməd Qiyas oğlu), житель Гянджи, 2001 г.р.,

24. Младший сержант Бабазаде М. Дж.,

25. Лейтенант Зейналов. З.

26. Рядовой Османов Н. А.,

27. Нагиев Фарид (Nağıyev Fərid), 1995 г.р., судя по фотографии Нагиева, распространенной в Сети, можно предположить, что он был либо офицером спецназа, либо солдатом разведки.

«SATDILAR, YEDİLƏR…» QARABAĞIN SATILMAQLIĞI

Стандартный

İlham_Əliyev

Əlahəzrət İlham Əliyev Qarabağı həmişə sülh yolu ilə qaytarmaq istəyirdi. Əvvəllər Sarqsyanla, sonra da Paşinyanla görüşəndə gülümsünüb deyirdi:

— Kirvə, bizim Qarabağı qaytarın, pliz!

Kirvələr də deyirdilər:

— Əlahəzrət İlham bəy, erməni xalqı Qarabağı pulla alıb. Qoy Xalq cəbhəsi, Müsavat erməni xalqının pulunu qaytarsın, erməni xalqı da Qarabağdan çıxıb getsin ayrı yerə.

Əlhahəzrət İlham müəllim də çağırır antimilli ünsürlər Əli Kərimlini, İsa Qəmbəri. Deyir ki, siz Qarabağı ermənilərə satmısınız, indi o pulu verin mənə, mən onu qaytarım ermənilərə, ermənilər də Qarabağdan çıxsınlar. Özü də antimilli ünsürlərlə əlahəzrət çox hörmətlə danışır. Deyir : «Pliz!» Yəni «pojalusta!»

Əli Kərimli və İsa Qəmbər boyunlarına alırlar ki, doğrudan da Qarabağı satıblar, ancaq pulun yarısını xərcləyiblər, yarısını da veriblər Qurban Məmmədova ki, tutulsalar, onlara vəkllik eləsin. Əlahəzrət İlham müəllim deyir ki, neynək, yarısını özüm düzəldərəm, nəvələrimdən istəyərəm. Əmr verir ki, gedib Qurban Məmmədovun evini axtarsınlar. Bir dəstə adam balta, külüng götürüb gəlir Qurban Məmmədovun evinə, bütün beş mərtəbəini nə qədər dağıdırlarsa da, pulu tapmırlar. Məlum olur ki, Qurban Məmmədov Qarabağın pulunun yarısını Londina qaçanda, ayıb olmasın, gündəyməz yerinə doldurub aparıb…

Əlahəzrət İlham müəllim görür ki, ermənilərin pulunu qaytara bilməyəcək, çünki Əlahəzrət İlham müəllim kasıb adamdır, gözü maaşa baxır, onun da çoxunu verir Məhərrəm Əliyev kimi naxçıvanlı kasıb-kusuba…

Ona görə də Əlahəzrət İlham müəllim məcbur olur Qarabağı müharibə yolu ilə alsın. Çünki böyük Azərbaycan mütəfəkkiri Mir Cəlal Paşayev deyib ki, pulun yoxdursa, müharubə elə. Ulu öndər Heydər Əlyev isə deyib ki… Yadımdan çıxdı nə deyib… Hə, yadıma düşdü. Deyib “sevgi sevən mərd olar…”

Yəni Qarabağ müharibəsi belə başlandı. Əli Kərimli və İsa Qəmbər buna günahkardırlar. Antimilli ünsür Qurban Mənmmədov da həmçinin.

Əlimi “Bir gəncin maniufesti”nə basıb and içirəm…

Mirzə ƏLİL

28. 09. 2020, Samara