Monthly Archives: Май 2017

КОРАН: СУРА 46, АЯТ 14(15)

Стандартный
КОРАН: СУРА 46, АЯТ 14(15)

Сура 46 «Ахкаф»

46.14 Человеку Мы заповедали делать добро своим родителям. Мать его носит его во чреве с трудом и рождает его с трудом: ношение его во чреве и кормление его грудью — тридцать месяцев. А со временем, когда достигает полного своего возраста, когда достигает четыредесяти лет, он говорит: Господи! Внуши душе моей быть благодарным за Твои благодеяния, которыми облагодетельствовал Ты меня и моих родителей, и делать доброе, угодное Тебе; даруй счастие мне в моем потомстве. С покаянием обращаюсь к Тебе, и я один из покорных Тебе. (превод Г. Саблукова)

Сура 46 «Пески»

  1. (15). Мы завещали человеку благодетельствовать своим родителям; мать носит его с тягостью и производит с тягостью; (и вынашивание его и отлучение — тридцать месяцев), а когда он достигнет крепости (и достигнет сорока лет), он говорит: «Господи, внуши мне благодарить за Твою милость, которую Ты оказал мне и моим родителям; внуши делать добро, угодное Тебе, и устрой для меня благое в моем потомстве! Я обратился к Тебе, я — из числа предавшихся». (перевод И. Крачковского)

سورة «الأحقاف» 46

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ 

 (15)

Реклама

ИРАДА ТОФИКОВНА ВОВНЕНКО — И.0. ДИРЕКТОРА ИСААКИЕВСКОГО МУЗЕЯ

Стандартный

ирада.jpeg

Ирада Вовненко родилась 5 января 1973 года в г. Ленинграде в семье архитектора и математика.

В 1998 году Ирада окончила Санкт-Петербургский Государственный университет культуры и искусств (кафедра Истории русской культуры), а в 1999 — Санкт-Петербургский государственный Университет, филологический факультет (немецкое отделение).

http://irada.info/images/stories/pdf/baku.pdf

Родители Ирады поженились 5 января. И ровно через год, 5 января, у них родилась дочь. Сама Ирада считает, что мистикой. «Моя младший сын – тоже родился 5 января». Отец Ирады Тофиг Гасанов был одним из шести братьев и сестер, которых после смерти матери отдали в детский дом. Мальчик с детства любил рисовать и строить, поэтому после школы без труда поступил Азербайджанский политехнический институт на строительный факультет. Он был блестящим студентом, и важный ленинградский архитектор, посетивший Баку с лекциями, пригласил его на практику в Ленинград и пообещал разместить в своем доме. Тофик очень обрадовался. В 12 лет он видел Ленинград на открытке и мечтал туда попасть. Read the rest of this entry

MİRZƏ ƏLƏKBƏR SABİR. FƏXRİYYƏ

Стандартный
MİRZƏ ƏLƏKBƏR SABİR. FƏXRİYYƏ

Hərçənd əsirani-qüyudatı-zəmanız,

Hərçənd düçarani-bəliyyati-cəhanız,

 Zənn еtmə ki, bu əsrdə avarеyi-nanız,

 Əvvəl nə idiksə, yеnə biz şimdi həmanız…

 Turanlılarız, adiyi-şüğli-sələfiz biz!

Öz qövmümüzün başına əngəlkələfiz biz!

 

Zülmətsеvər insanlarız üç-bеş yaşımızdan,

 Fitnə göyərir tоrpağımızdan, daşımızdan,

 Tarac еdərək, bac alırız qardaşımızdan,

Çıxmaz, çıxa bilməz də bu adət başımızdan…

Əslafımıza çünki həqiqi xələfiz biz!

 Öz qövmümüzün başına əngəlkələfiz biz!

 

 Оl gün ki, Məlikşah Büzürg1 еylədi rihlət,

Еtdik iki namərd vəzirə təbəiyyət,

Qırdıq о qədər bir-birimizdən ki, nəhayət,

 Düşmən qatıb əl, taxtımızı еylədi qarət…

Öz həqqimizi gözləməyə bitərəfiz biz!

Turanlılarız, adiyi-şüğli-sələfiz biz!

 

 

Bir vəqt оlub lеşkəri-Çingizə  tərəfdar,

 Xarəzmləri məhv еlədik qətl ilə yеkbar,

 Xarəzmlərin şahı fərar еylədi naçar,

Məscidləri, məktəbləri yıxdıq yеrə təkrar…

 Həqqa ki, səzavari-nişanü şərəfiz biz!

Öz dinimizin başına əngəlkələfiz biz!

 

Bir vəqt də də’vayi-Səlib оldu mühəyya,

 Də’vadə firəngilərə qalib gəlib, əmma

 Dincəlməyib еtdik yеnə bir faciə bərpa,

 Öz tiğimiz öz rişəmizi kəsdi sərapa…

 Guya ki, biyabanda bitən bir ələfiz biz!

 Öz qövmümüzün başına əngəlkələfiz biz!

 

 Bir vəqt dəxi Qarəqоyun6 , Ağqоyun оlduq,

Azərbaycana, həm də Anatоluya dоlduq,

Оl qədr qırıb bir-birimizdən ki, yоrulduq,

 Qırdıqca yоrulduq və yоrulduqca qırıldıq…

Turanlılarız, adiyi-şüğli-sələfiz biz!

 Öz qövmümüzün başına əngəlkələfiz biz!

 

 Bir vəqt salıb təfriqə оlduq iki qismət,

 Tеymur8 şəhə bir paramız еtdi himayət,

Xan İldırıma bir paramız qıldı itaət,

Qanlar saçılıb, Ankarada qоpdu qiyamət…

 Əhsən bizə! Həm tirzəniz, həm hədəfiz biz!

 Öz qövmümüzün başına əngəlkələfiz biz!

 

Tеymur şəhi-ləngə оlub tabеyi-fərman,

Xan Tоxtamışı  еylədik al qanına qəltan,

Ta оldu Qızıl Оrdaların dövləti talan,

Məskо şəhinə faidəbəxş оldu bu mеydan…

Əlyövm uruslaşmaq ilə zişərəfiz biz!

Öz dinimizin başına əngəlkələfiz biz!

 

Bir vəqt Şah Ismayilü Sultani-Səlimə,

 Məftun оlaraq еylədik islamı dünimə,

Qоyduq iki tazə adı bir dini-qədimə,

Saldı bu təşəyyö, bu təsənnün bizi bimə…

Qaldıqca bu halətlə səzayi-əsəfiz biz!

Öz dinimizin başına əngəlkələfiz biz!

 

 

Nadir bu iki xəstəliyi tutdu nəzərdə,

İstərdi əlac еyləyə bu qоrxulu dərdə,

Bu məqsəd ilə əzm еdərək girdi nəbərdə,

Məqtulən оnun nə’şini qоyduq quru yеrdə…

Bir şеyi-əcibiz, nə bilim, bir tühəfiz biz!

 Öz dinimizin başına əngəlkələfiz biz!

 

İndi yеnə var tazə xəbər, yaxşı təmaşa,

 İranlılıq, оsmanlılıq ismi оlub еhya,

 Bir qit’ə yеr üstündə qоpub bir yеkə də’va,

Mеydan ki, qızışdı оlarıq məhv sərapa…

Оnsuz da əgərçənd ki, yеksər tələfiz biz!

 Öz qövmümüzün başına əngəlkələfiz biz!

 

САМАРСКИЕ АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ В ДК «ЗАРЯ». КАВКАЗСКИЕ РИТМЫ

Стандартный
САМАРСКИЕ АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ В ДК «ЗАРЯ». КАВКАЗСКИЕ РИТМЫ

 

ВЫСТУПАЮТ ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ МИРМАГОМЕДА СЕЙИДЛИ

УРАГАН В МОСКВЕ: СОБСТВЕННЫМИ ГЛАЗАМИ

Стандартный
УРАГАН В МОСКВЕ: СОБСТВЕННЫМИ ГЛАЗАМИ

О страшном урагане налетевшем на Москву 29 мая и повлекшем, к сожалению, и человеческие жертвы, знаем, конечно, все. Житель столицы, наш соотечественник Азер Дунямалыев, который последствия стихийного бедствия видел собственными глазами, своими телефонными снимками любезно поделился с газетой «Очаг».

 

99 ЛЕТ! СОБЫТИЕ, В КОТОРОМ НЕ ТОЛЬКО НАШЕ ПРОШЛОЕ, НО И БУДУЩЕЕ…

Стандартный

28 мая 2017 года в ДК «Заря» самарские азербайджанцы торжественно отметили 99-ю годовщину Азербайджанской Демократической Республики. Мероприятие было подготовлено и проведено молодежной секцией СООО «Лига азербайджанцев Самарской области».

Хотелось бы вкратце ознакомить наших читателей с историей замечательного дома культуры, где наши соотечественники очередной раз отметили одну из самых важных и знаменательных дат в истории Азербайджана.

Дом культуры «Заря» — самое крупное учреждение культуры Советского района, был построен по решению руководства эвакуированного из г. Тулы завода а/я №75 в 1943 году. Тогда здание строилось при участии работников завода «Металлист».  В 2010 году ДК «Заря» получил охранное обязательство как объект культурного наследия Самарской области.

На сцене «Зари» за годы ее существования выступали многие художественные коллективы со всей страны. Нам приятно, что в историю старинного дворца культуры Самары теперь войдет и праздничный концерт, посвященный 99-ой годовщине Азербайджанской Демократической Республики.

Традиционно торжественное мероприятие открылось записью выступления лидера Азербайджанской Демократической Республики Мамедамина Расулзаде. В концертную программу были включены хореографические композиции в исполнении танцевальных коллективов «Хаял» «и «Алпан», которыми руководит Мирмагомед Сейидли. На сцене «Зари» выступили молодые азербайджанские певцы – хорошо знакомый самарцам Ульви Пашазаде и Орхан Мамедов, которых на синтезаторе сопровождал постоянный участник наших мероприятий Тофиг Насиров.

Свои вокальные номера представили Аида и Наиль Акперовы, а также Мадина Дамирова. Мустафа Мустафаев, обладающий разными талантами, в том числе чтеца и танцора, продемонстрировал со сцены оба эти качества – прочитал стихи и исполнил танец.

Председатель Правления СООО «Лига азербайджанцев Самарской области» Ширван Керимов обратился к собравшимся с приветственным словом, поздравил всех с общенациональным праздником и вручил награды участникам концерта. Почетны грамоты получили: Танцевальный коллектив «Лиги азербайджанцев Самарской области» и танцевальный коллектив «Алпан», в составе которого танцуют представители разных национальностей: Арсен Омаров, Гузель  Зарубина, Алина Султанова, Милана Ихсанова,  Ануш  Айрапетян.

Наиль Акперов, Аида Акперова, Мадина Дамирова,  Орхан Мамедов, Ульви Пашазаде.

Вели концертную программу Ясемен Рзаева и Самир Бабаев.

ШИРВАН КОЛЛЕКТИВНЫЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОРАН: СУРА 2, АЯТЫ 262-266

Стандартный
КОРАН: СУРА 2, АЯТЫ 262-266

Сура 2 «Корова.»

2.269 Тем, которые своим имуществом жертвуют на путь Божий, и своих пожертвований не сопровождают упрёками и укорами, — тем награда от Господа их: им не будет страха, они не будут в печали. 

 2.270 Доброе слово, прощение обид лучше милостыни, за которой следует укор. Бог богат, кроток. 

 2.271 Верующие! Не делайте ваших милостынь тщетными чрез упрёки и укоры, как тот, кто жертвует из своего имущества, лицемеря пред людьми, тогда как сам не верует в Бога и в последний день: он подобен голой скале, покрытой немного землёй; прольётся ли на неё обильный дождь, она останется голым камнем. Так и те ничего не получат от того, что себе приобретают. Бог не руководит людей неверных. 

 2.272 Те, которые жертвуют из своего имущества, желая угодить Богу и подкрепить свои души, подобны саду на тучном холме: прольётся на него обильный дождь, и он приносит плоды вдвойне; тоже бывает, если не обильный дождь, а роса проливается на него. Бог видит, что делаете вы. (перевод Г. Саблукова)

Сура 2 «Корова»

 

  1. (262). Те, которые тратят свои имущества на пути Аллаха и потом то, что истратили, не сопровождают попреками и обидой, им — их награда от Господа их, и нет страха над ними, и не будут они печальны. 
  2. (263). Речь добрая и прощение — лучше, чем милостыня, за которой следует обида. Поистине, Аллах богат, кроток! 
  3. (264). О вы, которые уверовали! Не делайте тщетными ваши милостыни попреком и обидой, как тот, кто тратит свое имущество из лицемерия перед людьми и не верует в Аллаха и последний день. Подобен он скале, на которой земля: но постиг ее ливень и оставил голой. Они не владеют ничем из того, что приобрели: ведь Аллах не ведет прямым путем людей неверных! 
  4. (265). А те, которые тратят свое имущество, стремясь к благоволению Аллаха и по укреплению от своих душ, подобны саду на холме: его постиг ливень, и он принес свои плоды вдвойне. А если не постиг его ливень, то — роса. Поистине, Аллах видит то, что вы делаете! 

 

سورة «البقرة» 2

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنًّا وَلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ 

 (262)

 قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى وَاللّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ 

 (263)

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ 

 (264)
 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

 (265)

 أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ 

 (266)

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ: АЙТЕКИН МАМЕДОВ

Стандартный

Aytəkin_Məmmədov.jpg

Айтекин Мамедов родился 29 мая 1967 года в селе Гёйалли Гедабекского района. Окончил местную среднюю школу. Прошел срочную службу в рядах Советской Армии в 1985-87 г.

В 1991 году поступает на службу в ОМОН. Героически погиб, отражая нападение армянских вооруженных отрядов на Ханларский район.

Указом президента Азербайджанской Республики Абульфаза Эльчибея от 8 октября 1992 года Айтекину Исраил оглы Мамедову посмертно присвоено звание Национального Героя.

Похоронен в родном селе.

Aytəkin Məmmədov 29 may 1967-ci ildə Gədəbəy rayonunun Göyəlli kəndində anadan olmuşdur. 19741984-cü illərdə burada məktəbdə oxumuşdur. 1985-ci ildə hərbi xidmətə çağırılımışıdır. 1987-ci ildə ordudan tərxis edilmişdir.

1991-ci ildə DİN-nin Xüsusi Təyinatlı Polis dəstəsinə daxil olur. 1991-ci il Xanlar rayonu erməni işğalçıları tərəfindən hücuma məruz qalanda Aytəkin döyüşə atılır erməni yaraqlılarını məhv edən cəsur döyüşçü qəhrəmancasına həlak olur.]

Subay idi.

Azərbaycan Respublikası  prezidentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 264 saylı fərmanı ilə Məmmədov Aytəkin İsrayıl oğluna ölümündən sonra «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adı verilmişdir.

Göyəli kənd qəbristanlığında dəfn edilmişdir.

ПОЛЬ ПОГБА В МЕККЕ

Стандартный

POL POGBA

ПОЛЬ ПОГБА В МЕККЕ
PAUL POGBA — BON RAMADAN!

ПОЛЬ ПОГБА ПОДЕЛИЛСЯ СВОИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ ПО СЛУЧАЮ РАМАДАНА ИЗ МЕККИ, ГДЕ ОН СОВЕРШАЕТ ПАЛОМНИЧЕСТВО. В СОЦИАЬНЫХ СЕТЯХ ФУТБОЛИСТ РАЗМЕСТИЛ СВОЙ СНИМОК, СДЕЛАННЫЙ ОКОЛО КААБЫ

http://sport24.lefigaro.fr/…/pogba-adresse-ses-voeux-pour-l…
Paul Pogba a adressé ses vœux pour le ramadan depuis la Mecque où il est en pèlerinage. Le joueur à posté une photo sur les réseaux sociaux où on le voit proche de la Kaaba, au centre de la mosquée. «C’est le plus beau site que j’ai jamais vu de ma vie», a-t-il commenté.