Monthly Archives: Январь 2018

MİRZƏ ƏLƏKBƏR SABİR. FİSİNCAN

Стандартный

SABİR

Sanma əzdikcə fələk bizləri viranlıq оlur,

 Un təmənnası ilə buğda dəyirmanlıq оlur!

 

Qarışıqdır hələlik millətin istе’dadı, –

Ələnirsə, safı bir yan, tоzu bir yanlıq оlur!

 

Çalxalandıqca, bulandıqca zaman nеhrə kimi,

Yağı yağ üstə çıxır, ayranı ayranlıq оlur!

 

Kim ki, insanı sеvər, – aşiqi-hürriyyət оlur,

Bəli, hürriyyət оlan yеrdə də insanlıq оlur!

 

 Еy ki, dеrsən, ürəfa rahi-xəta dеrsəm özün,

 Еlmi-məntiqcə bu söz bəhrеyi-nadanlıq оlur!

 

Ürəfa dеrsən özün, əhli-xətadə bulunur,

Düşünürsənmi bu sözdə nеcə hədyanlıq оlur?

 

Gözünü xirələdirmi günəşi irfanın?

Haydı, xəffaşsifət, buncamı xulqanlıq оlur?

 

! Tanırıq biz sizi artıq, dеmə ha, biz bеləyik,

Tanılır оl kişi kim, tutduğu mеydanlıq оlur!

 

 Baxmasız guşеyi-çеşm ilə fəqiranə tərəf,

Yüyürürsüz оra kim, dadlı fisincanlıq оlur!..

Реклама

MİRZƏ ƏLƏKBƏR SABİR. QОRXURAM

Стандартный

SABİR.jpg

Payi-piyadə düşürəm çöllərə,

 Xari-müğilan görürəm, qоrxmuram.

Sеyr еdirəm bərrü biyabanları,

Quli-biyaban görürəm, qоrxmuram.

Gah оluram bəhrdə zövrəqnişin, –

 Dalğalı tufan görürəm, qоrxmuram.

Gəh çıxıram sahilə, hər yanda min

 Vəhşiyi-ğürran görürəm, qоrxmuram.

 Gah şəfəq tək düşürəm dağlara1, –

Yanğılı vulkan görürəm, qоrxmuram.

 Gəh еnirəm sayə tək оrmanlara, –

Yırtıcı hеyvan görürəm, qоrxmuram.

 Üz qоyuram gah nеyistanlara, –

 Bir sürü aslan görürəm, qоrxmuram.

Məqbərəlikdə еdirəm gəh məkan, –

 Qəbrdə xоrtdan görürəm, qоrxmuram.

 Mənzil оlur gəh mənə viranələr, –

Cin görürəm, can görürəm, qоrxmuram.

 Bu kürеyi-ərzdə mən, müxtəsər,

Müxtəlif əlvan görürəm, qоrxmuram .

 Xarici mülkündə də hətta gəzib

 Çоx tühaf insan görürəm, qоrxmuram.

Lеyk, bu qоrxmazlıq ilə, dоğrusu,

Ay dadaş, vallahi, billahi, tallahi,

Harda müsəlman görürəm, qоrxuram!..

Bisəbəb qоrxmayıram, vəchi var:

Nеyləyim axır, bu yоx оlmuşların,

Fikrini qan-qan görürəm, qоrxuram,

Qоrxuram, qоrxuram, qоrxuram!..

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ: ДЖАЛИЛ САФАРОВ

Стандартный

Cəlil_Səfərov.jpg

Джалил Сафаров родился 28 января 1962 года в селе Лежбеддин Марнеульского района Грузинской ССР. Семья переехала в Сумгаит, когда Джалил был ребенком.

В 1977 году, окончив восемь классов средней школы, Джалил поступил в военное училище имени Дж. Нахчывансокого. В 1980 году становится курсантом Высшего военного училища командиров ракетно-зенитных войск в городе Орджоникидзе. С 1984 года служил в городах Приозерск и Балхаш Казахской ССР.  Потом возвращается на родину.

Как опытный офицер, Джалил принимал активное участие в обороне Шуши. 15 мая 1992 года в боях в направлении шушинского села Туршсу-Зарыслы Джалил Сафаров героически погиб.

Был женат. Остались двое детей.

Указом президента Азербайджанской Республики от 7 июня 1992 года Джалилу Азиз оглы Сафарову посмертно присвоено звание Национального Героя Азербайджана.

(русский текст – газета «Очаг» Самара) Read the rest of this entry

ПАВШИЕ: ТАБРИЗ ГАСАНОВ

Стандартный

Təbriz_Həsənov.jpg

Табриз Бахтияр оглы Гасанов родился 27 января 1996 года в селе Гызылбурун Аджикабульского  района. В 2002-2011 гг. учился в средней школе №110 имени Сейфуллы Мамедова.

Табриз Мамедов погиб 23 апреля 2016 года в результате перестрелки на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск. В тот же день погибший солдат был похоронен в Карадагском районе города Баку. Read the rest of this entry

ПАВШИЕ: ИБРАГИМ МЕНЕФОВ

Стандартный

19 января 2018 года погиб военнослужащий азербайджанской армии Ибрагим Менефов.

Ибрагим Мовсум оглы Манафов родился в 1995 году в поселке Банк Нефтечалинского района. Окончил национальную академию авиации.

İBRAHİM MƏNƏFOV.jpg

 

ПРОФЕССОР ЗАРБАЛИЕВ В ИНДОНЕЗИИ: ВСТРЕЧИ В ИСЛАМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Стандартный
ПРОФЕССОР ЗАРБАЛИЕВ В ИНДОНЕЗИИ: ВСТРЕЧИ В ИСЛАМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Видный азербайджанский филолог-индонезиист профессор Хабиб Зарбалиев в настоящее время находится в Индонезии. Цель нынешней поездки – создание Азербайджанского культурного центра в Университете Индонезия. Семинары и встречи, связанные с азербайджанским языком и культурой, были проведены и в Государственном Исламском Университете (Бандунг).

İndoneziyanın Dövlət İslam Universitetində (Bandunq) Azərbaycan dili və mədəniyyəti ilə bağlı seminar və görüşlər (19.01.2018)

ПРОФЕССОР ЗАРБАЛИЕВ ДОСТАВИЛ В ИНДОНЕЗИЮ АЗЕРБАЙДЖАНСКУЮ КУЛЬТУРУ

Стандартный
ПРОФЕССОР ЗАРБАЛИЕВ ДОСТАВИЛ В ИНДОНЕЗИЮ АЗЕРБАЙДЖАНСКУЮ КУЛЬТУРУ

Видный азербайджанский востоковед-индонезиист и педагог, профессор Азербайджанского университета языков Хабиб Зарбалиев находится в Индонезии. Профессор Зарбалиев давно и тесно связан с этой страной, где он периодически осуществляет научную и педагогическую деятельность. Цель нынешней поездки – формирование Азербайджанского культурного центра в Университете Индонезия, который является крупнейшим высшим учебный заведением страны.

ÜMİD NƏCCARİ. «MƏNƏ BİR ÇƏTİRLİK VƏTƏN SAXLA YAĞMURDA…»

Стандартный

ÜMİD

Durduğun yerdə dur, dağlar kimi…
Göz də qırpma.
Payızın yapraqları intihar etməsin budaqlarında…
Nəfəsini öldür,
Şəkillərdə olduğun kimi…
Doyunca baxım sənə
Ölümlə umudun arasındasan hələ
Dünyanın hər küncündə bir ovuc torpaq olsan da…
Birisinə mezarsan,
birisinə vətən…

*
Məni yuxunda gördün
Ayaqlarımı unutduğum gün.
Əllərimin sahibsizliyini bildiyim saatdan,
Mən payızın buruq buruq küçələrindən sənə danışıram.

Məni yuxunda gördün
Küləklər şəhərində kül olduğum gecələr.
Qurbəti gözlərimə yüklədiyim an,
Mən quru yarpaqlar radiosundan sənə danışıram,
Dinlə !

Sənsizliyə bir stansiya qalmışam mən,
Sənsizlik acı dərmandır toxdatmır dərdlərimi…

Məni yuxunda gördün
Bir qullab udduğum bulud da sənsizlikdir…
Güzgüdə görünən hər nə varsa
hisslərimin saçları ağarır yoxluğunda…
Hisslərimin ağıl dişi ağrıyır, uzaqlaşdıqca sən.

Sənsiz divar dibində qalan dilənçi qədərdir darıxmalarım,
Sənsiz darıxmadır hər addım.
Qürbətimə ağlayınca
mənə bir çətirlik vətən saxla yağmurda…

ПАВШИЕ: НИЗАМИ АЛЕКПЕРОВ

Стандартный

Nizami_Ələkbərov

Низами Сафи оглы Алекперов родился 17 января 1978 года в селе Гузанлы Агдамского района. Был младшим из шести братьев. В 1992 году окончил сельскую среднюю школу. В 1995 году был призван на воинскую службу. В апреле 1997 года получил боевое задание в прифронтовой зоне. Вместе с семью разведчиками он осуществил вылазку в тыл противника. В течение трех дней они по радиосвязи передавали своему командованию важные сведения о военных объектах противника. Когда задание находилось в стадии завершения, армяне напали на след наших разведчиков. В завязавшемся бою наши бойцы подорвали себя гранатами, чтобы избежать плена. Их тела были переданы только в октябре 1997 года благодаря посредничеству Международного Красного Креста. Они были похоронены 16 октября 1997 года в Баку в Аллее шахидов.

Указом президента Азербайджанской Республики от 24 июня 1998 года  Низами Сафи оглы Алекперов посмертно награжден орденом «Азербайджанское знамя.

(русский текст – газета «Очаг» Самара) Read the rest of this entry

«ЕСЛИ ЖИЗНЬ ЧТО-НИБУДЬ ДАЕТ…»

Стандартный

MƏZAR

«Если жизнь что-нибудь даёт, то лишь для того, чтобы отнять…»

 Артур Шопенгауэр