Daily Archives: 17.01.2018

ÜMİD NƏCCARİ. «MƏNƏ BİR ÇƏTİRLİK VƏTƏN SAXLA YAĞMURDA…»

Стандартный

ÜMİD

Durduğun yerdə dur, dağlar kimi…
Göz də qırpma.
Payızın yapraqları intihar etməsin budaqlarında…
Nəfəsini öldür,
Şəkillərdə olduğun kimi…
Doyunca baxım sənə
Ölümlə umudun arasındasan hələ
Dünyanın hər küncündə bir ovuc torpaq olsan da…
Birisinə mezarsan,
birisinə vətən…

*
Məni yuxunda gördün
Ayaqlarımı unutduğum gün.
Əllərimin sahibsizliyini bildiyim saatdan,
Mən payızın buruq buruq küçələrindən sənə danışıram.

Məni yuxunda gördün
Küləklər şəhərində kül olduğum gecələr.
Qurbəti gözlərimə yüklədiyim an,
Mən quru yarpaqlar radiosundan sənə danışıram,
Dinlə !

Sənsizliyə bir stansiya qalmışam mən,
Sənsizlik acı dərmandır toxdatmır dərdlərimi…

Məni yuxunda gördün
Bir qullab udduğum bulud da sənsizlikdir…
Güzgüdə görünən hər nə varsa
hisslərimin saçları ağarır yoxluğunda…
Hisslərimin ağıl dişi ağrıyır, uzaqlaşdıqca sən.

Sənsiz divar dibində qalan dilənçi qədərdir darıxmalarım,
Sənsiz darıxmadır hər addım.
Qürbətimə ağlayınca
mənə bir çətirlik vətən saxla yağmurda…

ПАВШИЕ: НИЗАМИ АЛЕКПЕРОВ

Стандартный

Nizami_Ələkbərov

Низами Сафи оглы Алекперов родился 17 января 1978 года в селе Гузанлы Агдамского района. Был младшим из шести братьев. В 1992 году окончил сельскую среднюю школу. В 1995 году был призван на воинскую службу. В апреле 1997 года получил боевое задание в прифронтовой зоне. Вместе с семью разведчиками он осуществил вылазку в тыл противника. В течение трех дней они по радиосвязи передавали своему командованию важные сведения о военных объектах противника. Когда задание находилось в стадии завершения, армяне напали на след наших разведчиков. В завязавшемся бою наши бойцы подорвали себя гранатами, чтобы избежать плена. Их тела были переданы только в октябре 1997 года благодаря посредничеству Международного Красного Креста. Они были похоронены 16 октября 1997 года в Баку в Аллее шахидов.

Указом президента Азербайджанской Республики от 24 июня 1998 года  Низами Сафи оглы Алекперов посмертно награжден орденом «Азербайджанское знамя.

(русский текст – газета «Очаг» Самара) Read the rest of this entry