Monthly Archives: Апрель 2017

«MEYDAN GÜNDƏLİYİ»: 30 APREL 1990

Стандартный
«MEYDAN GÜNDƏLİYİ»: 30 APREL 1990

30 aprel 1990. Saat 10-da başlamalı AXC Məclisi saat 12-nin yarısına yaxın başladı (rayon marif işçiləri evində). Sədrliyi Bəhlul Abdullayev aparır. AXC İH-dən Bəy, Dilarə xanım, Sabit Bağırov, Pənah Hüseynoviştirak edirlər. (Ağamalı Sadiq, Sabir Rüstəmxanlı, Vurğun Əyyubov, Tofiq Qasımov, FiridunSəməndərov da gəlirlər). İçəriyə yalnız Məclis üzvlərini, bir də “Azadlığ”ın əməkdaşla-rını (Arif bəy,Zaur bəy, mən — başda Nəcəf bəy olmaqla) buraxdılar. Read the rest of this entry

Реклама

«MEYDAN GÜNDƏLİYİ»: 29 APREL 1990-CU İL

Стандартный
«MEYDAN GÜNDƏLİYİ»: 29 APREL 1990-CU İL

29 aprel 1990. AXC Məclisində iştirak etmək üçün Göyçaya yola düşdük. “RAF” maşınında Əbülfəz bəy, Nəcəf bəy, Fəzail bəy (AXC Məclisinin katibi), Bəhlul Abdullayev (AXC Məclisinin üzvü, filol. elm. doktoru),“Azadlıq” qəzetinin əməkdaşı Zaur bəy, Bəyin “bacısı oğlu” Mübariz, Becan bəy, institut tələbəsiNadir bəy, “Zəngəzur” komitəsinin başçısı Köçəri Nağıyev və mən idik.Söhbət edə-edə Kürdəmirə gəlib çatdıq. Read the rest of this entry

ПАВШИЕ: МАИС АБЫШОВ

Стандартный

Mayis_Abışov.jpg

Маис Гюльмурад оглы Абышов родился 29 апреля 1984 года в городе Шемахе. В 1982 году был призван на воинскую службу. Погиб 10 сентября 2007 года на территории  Газахского района в результате нарушения режима прекращения огня противной стороной.

Маис Абышов похоронен в Аллее Павших города Шемахи.

Mayis Gülmurad oğlu Abışov (d. 29 aprel 1984ŞamaxıAzərbaycan — ö. 10 sentyabr 2007QazaxAzərbaycan) — Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əsgəri. 2007-ci ildə AzərbaycanErmənistan təmas xəttində ermənilərin atəşkəs rejimini pozması nəticəsində şəhid olub.

Mayis Abışov 1984-cü il 29 apreldə Şamaxı şəhərində anadan olub.

2002-ci ildə hərbi xidmətə yollanan Mayis Abışov 2007-ci il 10 sentyabrda AzərbaycanErmənistan təmas xəttinin Qazax rayonunu istiqamətində ermənilərin atəşkəs rejimini pozması nəticəsində şəhid olub.

Mayis Abışov Şamaxı şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ: МИКАИЛ ДЖЕБРАИЛОВ

Стандартный

Mikayıl_Cəbrayılov

Микаил Ахмедия оглы Джебраилов (азерб. Mikayıl Əhmədiyə oğlu Cəbrayılov; 27 апреля 1952 года — 15 декабря 1990 года) — азербайджанский офицер милиции, Национальный герой Азербайджана.

Родился 27 апреля 1952 года в селе Охуд Шекинского района в семье участника французского Сопротивления Ахмедии Джебраилова. После окончания средней школы поступил в школу милиции, окончив которую в 1978 году стал участковым. Read the rest of this entry

К ДНЮ РОЖДЕНИЯ ФЕТХУЛЛАХА ГЮЛЕНА

Стандартный

ГЮЛЕН.jpg

Фетхуллах Гюлен родился 27 апреля 1941 года в селе Коруджук, Хасанкалинского района Эрзурумской области Турции. В 1946 году поступил в школу, в 1949 году семья Гюлена переехала в селение Алвар, где его отец стал имамом.

В 1951 году стал хафизом — профессиональным чтецом Корана. Read the rest of this entry

АЗЕРБАЙДЖАНЕЦ, КОГДА-ТО РУКОВОДИВШИЙ ТАДЖИКИСТАНОМ: АЛИ ГЕЙДАР МУСТАФАБЕКОВ-ШИРВАНИ

Стандартный

Əliheydər_Şirvani-Mustafabəyov.jpg

Али Гейдар Ибишович Мустафабеков-Ширвани (18961938) — советский партийный деятель, первый секретарь Марийского обкома КПСС (1930—1935).

Родился в г. Тегеран (Иран). По национальности азербайджанец. Образование высшее. Член ВКП(б).

В 1922 году народный комиссар иностранных дел Азербайджанской ССР.

В 1923 — 1924 — ответственный редактор журнала «Вестник ЦИК СССР».

В 1924 — 1926 — ответственный редактор издания «Собрание постановлений и узаконений ЦИК и СНК СССР». Read the rest of this entry

ПАВШИЕ: ЭЛЬЧИН АЛИФ ОГЛЫ ГУСЕЙНОВ

Стандартный

Elçin_Hüseynov_(şəhid).jpg

Эльчин Алиф оглы Гусейнов родился 19 февраля 1973 года в селе Йени Дашкенд Бардинского района. 16 апреля 1992 года был призван на воинскую службу в Национальной армии. 

Рядовой Эльчин Гусейнов был разведчиком воинской части №703.

Погиб в бою 24 апреля 1994 года в направлении Агдере.

Похоронен в родном селе. Read the rest of this entry

ПАВШИЕ: ТАБРИЗ ГАСАНОВ

Стандартный

Təbriz_Həsənov.jpg

Табриз Бахтияр оглы Гасанов родился 27 января 1996 гола в селе Гызылбурун Гаджигабульского района. В 2011 году окончил среднюю школу имени С. Мамедова.

Табриз Гасанов погиб 23 апреля 2016 года. В тот же был похоронен в Карадагском районе Баку. Read the rest of this entry

АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ-ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА: МАСТАН АЛИЕВ

Стандартный

Mastan_Aliyev_Portrait.jpg

Мастан Алиев родился в 1918 году в селе Асрик-Джирдахан Елизаветпольской губернии (ныне Таузский район Азербайджана) в крестьянской семье. По национальности — азербайджанец. Работал учителем неполной средней. Read the rest of this entry

К ДНЮ РОЖДЕНИЯ ФЕРГАНЫ ГАСЫМОВОЙ

Стандартный

Фергана Алим гызы Гсымова родилась 23 апреля 1979 года. В 1996-2000 годах училась в национальной консерватории.

С 2000  года преподает в музыкальном училище имени Асафа Зейналлы.

Начиная с 1996 года Фергана выходила на сцену крупнейших концертных залов Баку вместе с отцом – выдающимся певцов Алимом Гасымовым. Участница многих музыкальных фестивалей за пределами Азербайджана, в том числе в странах Западной Европы.

В 2002 году на международном фестивале женских исполнителей впервые состоялся первый самостоятельный выход Ферганы на сцену.

В настоящее время является участницей международного проекта «Щелковый путь», выступает в одноименном ансамбле.

Заслуженная артистка Азербайджанской Республики. Read the rest of this entry