Tag Archives: Xurşud kəndi

PREZİDENT NİYƏ QARABAĞI ALMIR? SALYANIN NOXUDLU KƏNDİ QOYMUR!

Стандартный

1

İndi hər yerindən duran deyir ki, İlham Əliyev Qarabağı niyə almır və lazım haçan gələcək. Əlahəzrət prezident Qarabağı çoxdan alardı, bəlkə Yerevanı da alardı, ancaq camaat qoymur, əhali qoymur!

Məsələn, bu günlərdə əlahəzrət prezident səhər tezdən maskasını geyib gəlib işə. Müdafiə nazirinə zəng vurub əmr vermək istəyir ki, Zakir, lazım gəlib, qoşunu yığ, get Qarabağı al. Elə ayfonla Zakir Həsənovun nömrəsini axtaranda katibə iki qalın qovluğu qoyur, türkün məsəli, əlahəzrətin qabağına. Prezident ayfonu stolun üstünə qoyub soruşur:

— Bunlar nə qovluqdur?

— Cənab prezident, bu qovluqlarda Salyanın Noxudlu kəndindən gələn xahiş ərizələri yığılıb. Yol istəyirlər.

— Bəs niyə iki qovluq?

— Cənab prezident, Salyanda iki Noxudlu var. Aşağı Noxudlu və Yuxarı Noxudlu.

— Noxudlu… Məzəli addır… Yəqin sakinlər kəndlərinə ad seçəndə kayflı olublar… Yaxşı ki, xaşxaşlı qoymayıblar… Aç o seyfi, pulları çıxar, sayaq…

Prezident günortayacan pulları sayır, beş milyon altı yüz min ayırır Noxudluya. Katibə soruşur:

-Cənab prezident, çox deyil?

— İndi çoxdur. Oğurlananda bir şey qalmayacaq…

Beləcə Qarabağ məsələsinin həlli Noxudlu yoluna görə salınır təxirə…

Sonra da prezidenti qınayırlar…

Bu Noxudlululara deyəsən ki, niyə prezidentin fikrini yayındırırsınız? Niyə siz yollarınızı özünüz çəkmirsiniz? Hanı sizin bələdiyyəniz, hanı sizin büdcəniz? Hanı ölkə parlamentində deputatınız? Hanı Salyanın qanunvericilik orqanında nümayəndəniz? Niyə öz-özünüzü  idarə edə bilmirsiniz ki, kəndlərinizin yolunu da prezident çəkir? Evinizi idarə edirsiniz? Təsərrüfatınızı idarə edirsiniz? Bəs kəndinizi niyə idarə edə bilmirsiziz? Bəs niyə rayonunuzu idarə edə bilmirsiniz? Niyə belə aciz mə maymaqsıınız? Az qalıb ki, burnunuzun fırtığını da ölkə rəhbərinə sildirəsiniz. Ölkə rəhbəri vacib işlər görməlidir! İslahat keçirməlidir. Qaranbağ məsələsini həll eləməlidir. Qoymursunuz!

Və niyə salyanlılar illərlə sisyanlı Fəzail Ağamalını Milli məclisə deputat seçirlər? Mən bu sualıı bir dəfə bir salyanlıya üzbəüz verdim. Dedi ay Mirzə, biz onu seçmirik, seçən seçir. Dedim onda götünə bir təpik vurun getsin Sisyana. Dedi ki, bu Fəzailin üzünü görürürk ki, götünə də təpik vura bilək…

Yəni mən Fəzail Ağamalınn qəlbinə dəymək istəmirəm. Deməyim odur ki, camaat öz yolunu özü çəksə, özü özünü idarə eləsə, prezident də öz vəzifə borcunu yerinə yetirər. Yəni, heç olmasa Cəbrayılı ya Zəngilanı ermənidən alıb qaytarar oranın camaatına…

Mirzə ƏLİL

16. 06. 2020, Samara

ПРОФЕССОРУ ХАБИБУ ЗАРБАЛИЕВУ ИСПОЛНИЛОСЬ 65 ЛЕТ

Стандартный

Хабиб_Зарбалиев.jpg

Видному азербайджанскому ученому и педагогу Хабибу Зарбалиеву 24 сентября исполняется 65 лет.

Хабиб Мамед оглы Зарбалиев родился 24 сентября в селе Хуршуд Сальянского района Азербайджанской ССР. В После окончания восьмилетней школы-интерната в городе Сальяне поступил в Алибайрамлинское педагогическое училище. Проходил срочную воинскую службу в Советской Армии, был сельским учителем.

В 1976 году Х. Зарбалиев поступил на восточный факультет Ленинградского государственного университета по специальности «Индонезийский язык и литература».  В 1981 году успешно завершил учебу, а его дипломная работа «Язык Минангкабау» в 1987 году была издана в московском издательстве «Наука». Стоит отметить, что Х. Зарбалиев является первым специалистом в Азербайджане по индонезийскому языку.

В 1986 году Х. Зарбалиев защитил кандидатскую диссертацию на тему «Числительные в австронезийских языках».  Продолжив свои научные исследования, в 90-е годы защищает докторскую диссертацию.

Практически сразу после окончания вуза Хабиб Зарбалиев совмещал научную работу с преподавательской деятельностью. Работал не только в разных вузах Азербайджана, но и в университетах Голландии и Индонезии. Сотрудничество с Университетом Индонезия Хабиб Зарбалиев пордолжает по сей день. Внес огромный личный вклад в налаживание широких культурных и научных связей между Азербайджаном и Индонезией. Присутствовал в качестве переводчика на официальных встречах руководителей двух стран. Хабиб Зарбалиев также переводит научную и художественную литературу с разных языков.

В настоящее время Хабиб Мамед оглы Зарбалиев является профессором Азербайджанского университета языков.