Tag Archives: Xocalı qırğını qurbanlarının siyahısı

СПИСОК ЖЕРТВ ХОДЖАЛИНСКОЙ ТРАГЕДИИ

Стандартный
СПИСОК ЖЕРТВ ХОДЖАЛИНСКОЙ ТРАГЕДИИ

  1. Аббасов Салах Исмаил оглу (1909) 2. Аббасов Талех Умидвар оглу (1961) 3. Аббасова Антига Гейдар гызы (1935) 4. Абышев Этибар Мовсум оглу (1965) 5. Абышов Али Абдул оглу (1918) 6. Абышова Маруза Магомед гызы (1930) 7. Абдуллаев Юсиф Годжа оглу (1932) 8. Агаев Захид Саттар оглу (1963) 9. Агаев Аллахверди Саттар оглу (1982) 10. Аллахвердиева Тейуба Наби гызы( 1933) 11. Аллахвердиева Валида Астан гызы (1963) 12. Аллахвердиева Ирада Астан гызы (1965) 13. Аллахвердиев Идаят Бахрам оглу (1936) 14. Аллахвердиев Бахрам Идаят оглу (1976) Read the rest of this entry