Tag Archives: Vasili Əliyev

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ: ВАСИЛИЙ АЛИЕВ

Стандартный

Vasili_Əliyev.jpg

Василий Ахмед оглы Алиев родился 15 января 1959 года в городе Губадлы. Служил в органах внутренних дел.

После начала Карабахского вооруженного конфликта добровольно отправляется на фронт. Принял участие в ряде боевых операций. Погиб в сражении за высоту Топагач.

Указом президента Азербайджанской Республики от 11 мая 1993 года Василию Алиеву посмертно присвоено звание Национального Героя Азербайджана.

Был женат. Остались трое детей.

(русский текст – газета «Очаг» Самара)

Vasili Əhməd oğlu Əliyev — Azərbaycanın Milli QəhrəmanıQarabağ müharibəsi şəhidi.

Vasiliy Əliyev 1959-cu il yanvarın 15-də Qubadlı şəhərində anadan olub. Polis sıralarında qulluq edirdi.

Qarabağ uğrunda savaş başlayanda öz işi ilə vidalaşıb könüllü olaraq cəbhəyə yollanır. Vasiliy ilk gündən özünü qızğın döyüş yerlərinə atırdı. Buna səbəb onun torpağımıza göz dikən düşmənə qarşı olan böyük nifrət və qəzəbi idi. Nəhayət, bu nifrət onu Topağac yüksəkliyi uğrunda gedən qızğın döyüşlərə gətirib çıxarmışdı. Lakin onun cəsarətli döyüşü yağı düşmənin gözündən yayınmadı. O, bu döyüşdə həlak oldu. Lakin onun bu şücaəti Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 11 may 1993-cü il fərmanı ilə «Azərbaycan milli qəhrəmanı» adına layiq görüldü.

Qubadlının şəhidlər xiyabanında uyuyan Vasiliy Əhməd oğlu Əliyevin məzar daşındakı onun milli qəhrəmana xas olan baxışları hər gün hörmətlə yad edilir. Onun övladları bir qızı və bir oğlu ataları ilə fəxr edirlər.

Ailəli idi, bir qızı və bir oğlu yadigar qalıb.

vikipediya

Реклама

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ АЗЕРБАЙДЖАНА: ВАСИЛИЙ АЛИЕВ

Стандартный

VASİLİ ƏLİYEV.jpg

Василий Ахмед оглы Алиев (азерб. Vasili Əhməd oğlu Əliyev; 1959—1992) — азербайджанский офицер полиции, Национальный герой Азербайджана.

Родился 15 января 1959 года в городе Кубатлы. С 1966 по 1976 год учился в школе. Пошёл в армию в 1977 году.

В 1989 году участвовал в обороне сёл Сейтас, Новлу и Верхний Джибикли, вблизи села Новрузлар Кафанского района Армянской ССР. 19 октября 1992 года вместе с военными отряды полиции также начали сражаться на возвышенности Гарагая.

20 октября, пройдя в атаку с целью овладения возвышенностью Топагадж, отряд Василия попал в окружение. В этом бою сам Василий героически погиб.

Был женат, осталось двое детей.

Указом президента Азербайджанской Республики №599 от 11 мая 1993 года Василию Ахмад оглы Алиеву было присвоено звание Национального Героя Азербайджана (посмертно).

википедия

ŞƏHİDLƏR: QUBADLILI VASİLİ ƏLİYEV

Стандартный

vasili_%c9%99liyev

Vasili Əhməd oğlu Əliyev — Azərbaycanın Milli QəhrəmanıQarabağ müharibəsi şəhidi.

Vasiliy Əliyev 1959-cu il yanvarın 15-də Qubadlı şəhərində anadan olub. Polis sıralarında qulluq edirdi.

Qarabağ uğrunda savaş başlayanda öz işi ilə vidalaşıb könüllü olaraq cəbhəyə yollanır. Vasiliy ilk gündən özünü qızğın döyüş yerlərinə atırdı. Buna səbəb onun torpağımıza göz dikən düşmənə qarşı olan böyük nifrət və qəzəbi idi. Nəhayət, bu nifrət onu Topağac yüksəkliyi uğrunda gedən qızğın döyüşlərə gətirib çıxarmışdı. Lakin onun cəsarətli döyüşü yağı düşmənin gözündən yayınmadı. O, bu döyüşdə həlak oldu. Lakin onun bu şücaəti Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 11 may 1993-cü il fərmanı ilə «Azərbaycan milli qəhrəmanı» adına layiq görüldü.