Tag Archives: Valeh Müslümov

ТАЛЫШИ-НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ АЗЕРБАЙДЖАНА: ВАЛЕХ МУСЛИМОВ

Стандартный

 

Valeh_Müslümov

Валех Ализаид оглы Муслимов родился 2 сентября 1968 года в городе Лерике. В 1983 году окончил восемь классов средней школы №2 и продолжил учебу в ПТУ №17 в городе Сумгаите. В этом учебном заведении Валех овладел профессией столяра. По окончании ПТУ некоторое время работал в строительном тресте. В 1996-88 гг проходил срочную службу в Советской Армии. После демобилизации Валех вернулся в Сумгаит.

В 1991 году он поступил на службу в ОМОН. Принимал участие в боевых операциях на территории Шушинского, Тоузского, Кубадлинского районов. Погиб 14 апреля (по другим сведениям – 9 апреля) 1992 году в  селе Маргушаван, вступив в неравный бой с противником, чтобы спасти боевых товарищей, оказавшихся в засаде.

Был холост.

Указом президента Азербайджанской Республики Абульфаза Эльчибея от 6 июня 1992 года Валех Ализаид оглы Муслимов посмертно удостоен звания Национального Героя Азербайджана.

Похоронен в Лерике.

Школа №2 города Лерика в настоящее время носит имя героя.

(русский текст – газета «Очаг» Самара) Read the rest of this entry

ŞƏHİDLƏR: LERİKLİ MİLLİ QƏHRƏMAN VALEH MÜSLÜMOV

Стандартный

Valeh_Müslümov

Müslümov Valeh Əlizaid oğlu 1968-ci il 2 sentyabrda Lerik rayonunda doğulmuşdur. 1983-ci ildə 2 saylı Lerik rayon orta məktəbini səkkizinci sinfini bitirmiş və Sumqayıt şəhər 17 saylı peşə məktəbində dülgər ixtisasına yiyələnmişdir. Bir müddət Tikinti Trestinin Səyyar Mexanikləşdirilmiş dəstəsində çalışır. 1986-cı ildə hərbi xidmətə çağırılır, 1988-ci ildə ordudan tərxis olunaraq Sumqayıta qayıdır. 1991-ci ilin avqustunda DİN-nin Xüsusi Təyinatlı Milis Dəstəsində xidmətə başlayır. Şuşa, Tovuz və Qubadlıda keçirilən döyüş əməliyyatlarında iştirak edir. 1992-ci il aprel ayının 14-də Marquşevan kəndində gedən döyüşdə qəhrəmanlıq göstərir, qeyri-bərabər döyüşdə yaralanır, çoxlu qan itirdiyindən onun həyatını xilas etmək mümkün olmadı.

Subay idi.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 iyun 1992-ci il tarixli 831 saylı Fərmanı ilə Müslümov Valeh Əlizaid oğluna ölümündən sonra «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» fəxri adı verilmişdir.

Lerik rayonunda dəfn edilmişdir.

Milli Qəhrəmanın adını daşıyan Lerik şəhər 2 nömrəli orta məktəbdə xatirə muzeyi açılıb.