Tag Archives: Salyan

«MOLLA NƏSRƏDDİN»Ə SALYANDAN: SƏKKİZ YERDƏ ŞƏRABXANAMIZ VAR

Стандартный

SİZİ DEYİB GƏLMİŞƏM 

SƏLYAN

Cənab ümdəti-üləma Axund Molla Nəsrədddin!

Məlum ola ki, hal-hazırda cəmi müsəlmanlar üçün məlumat verirsiniz, amma bizim Səlyana gəldikdə bilmərrə fəramuş etmirsiniz. Aya bizləri müsəlman bilmirsiniz ya şəhərimizi paşənd etmirsiniz? Əgər şəhərimizi bəyənmirsinizsə, pəs bizim şəhərə nabələdsiniz, bəndə sizə müərriflik edim: Səlyan qəsəbəsi kiçik bir yer olub cümlətan on səkkiz miin can var, bunların iyirmi nəfəri xaçpərəstdir, əlbaqi müsəlman. Səkkiz yerdə şərabxanamız var, şəhərimizin hər tərəfinə baxsan, lillahilhəmd tiryəkxana mövcuddur. Hamamlarımıza baxanda Naxçıvan hamamlarından çox kəm deyil. Yaxşı köhnə üsul üzrə iki-üç məhəllədə məktəbxanamız var. Cənab molla, belə şəhərə siz necə pis deyirsiniz? Əgər bəndə şəhərimizin barəsində bir il yazsam, qurtaran deyil. İnşaallah, gələcəkdə müfəssələn yazaram, ondan sonra sizə məlum olar ki, şəhər necə olar.

Dəlil

«Molla Nəsrəddin», 1906-17

Реклама

   SALYANDAN MƏKTUB

Стандартный
   SALYANDAN MƏKTUB

Ay molla əmi, bilmirəm niyə bu Salyan cavanlarının əlləri dinc durmur? Axır ki, Salyanda nə itifaq düşürsə, təhqiq etməmiş qəzetlərə yazırlar. Məsələn, şkola şagirdləri iki dəfə yazıb “İrşada” şkola naziri Poqosov cənablarından şikayət eləyirlər ki, mərhum Müzəffərəddin şah şagirdlərə əta buyurduğu yüz manat qənfet pulunu guya Poqosov cənabları bu hala kimi saxlayıb vermir. “İrşad” idarəsi dəxi bu işi təhqiq etməyib çap eləmişdi. İndi belə məlum olur ki, qospodin Poqosov çoxdan o pulu qüvveyyi-həzmiyyəyə göndəriblər və şagirdlərin yazmağı nahaq imiş.

Ay molla əmi, təəssüf burasıdır ki, hələ şagirdlər deyiblər ki, genə yazacayıq. Öz aramızdır ha… öz müsəlmanımız on iki manat ianə pulunu yeyəndə erməni yüz manat qənfet pulunu yeyib böyük bir iş eləməyib ki. Genə evi abad olsun.

Bəndə xeyirxah olduğuma görə sizə və “İrşad”a pişəzvəqt məlum edirəm ki, Salyandan gələn kağızları təhqiq etməmiş çap etməyəsiz. Demirəm yazacaqlar ha…Xudanəkərdə əgər yazsalar ki, Salyanda qarovulçu budkasına oxşayan qiraətxananı pulsuzluq cəhətyinə qapadılar, bunu çap etməyəsiz. Çünki belə danışırlar ki, bu yaxın zamanda, yəni İsrafil düdüyünü çalanda üzvlər yığılıb bu barədə müzakirə edəcəklər.

Pərişan

 

“Molla Nəsrəddin”, 1907-04

АЛИ БЕКУ ГУСЕЙНЗАДЕ — 150

Стандартный

Али бек Гусейнзаде 1В феврале исполнилось 150 лет выдающемуся общественному деятелю, философу, художнику, переводчику, публицисту и врачу Али беку Гусейнзаде.

На снимке: сальянцы празднуют юбилей великого своего земляка

(подробно — в очередном номере «Очага»)

газета ОЧАГ 2007-07

Стандартный

скр2007-07 очаг7_2007