Tag Archives: Salyan

MANSUR İMANVERDİYEV SALYANLILARA: «QARNIMDA SU GƏTİRMİŞƏM…»

Стандартный

3

Salyanlılar rayonun icra başçısı Sevindik Hətəmova müraciət ediblər. Müraciətdə deyilir:
“Hörmətli  cənab Hətəmov! Əziz Sevindik bəy! Son vaxtlar Kür quruduğundan bir balaca su qıtlığı yaranıb. Bilirik ki, bu qıtlığı yaradan işğalçı ermənilər və içimizdəki antimilli ünsürlərdir. Biz susuzluqdan qorxmuruq, biz salyanlılar qabaqlar özümüz heç su içməzdik, suyu ancaq səkçələrdə yoldan keçənə satardıq. Ayda bir dəfə içəndə, su bəs edirdi. Mal-heyvanı da tərbiyəli saxlayırdıq. Çox su istəyib mələşəndə inəyin buynuzlarının arasından elə bir çomaq vururduq ki, bir həftə su yadına düşmürdü. Demək istəyirik ki, suyu özümüz üçün istəmirik. Biz bağçalarımızda qızıl gül yetişdirirk ki, sizin kimi alicənab icra başçılarının başına səpək. İndi suyun qıtlığından o qızıl güllər quruya bilər. Axı qızıl gül adam deyil, mal-heyvan deyil ki, başa salasan. Elə ləçəklərini büzüşdürüb su istəyir. Sulaya bilməsək, onlar tamam quruyacaqlar, onda gərək biz sizin başınıza gül yox, kül səpək.”

Salyanlıların suya ehtiyacı olmadığını Mansur İmanverdiyev adlı gözəl bir insan da təsdiq edir və deyir ki, Salyanda su qıtlığı yoxdur. 1

Mansur bəy (bəli, bəy! Bu insana bəylik yaraşır!) deyir ki, şəxsən özü qapı-qapı gəzib salyanlılara su paylayır. Gəlir, məsələn, bir qapıya, oxuyur:
-Şəngülüm, məngülüm, maygülüm, aç qapını mən gəlim!

İçəridən deyirlər ki, qoçaq, sən kimsən və bizim qapıda nə qayırırsan. Mansur bəy deyir ki, su gətirmişəm. İçəridən deyirlər ki, bəs biz maşın səsi eşitmədik, suyu nədə gətirmisən. Mansur bəy yenə oxuyur:

Şəngülüm, şınqılım, dombalım… Qarnımda su gətirmişəm…

Qapını açıb görürlər ki, bəyin qarnə doğrudan da o qədər böyükdür ki, Cındıra məhəllə tamam içsə, doyar hələ Zavoda da qalar. Suyu qarında daşımaq həm də benzinə qənaətdir.

Deməliyəm ki, Mürşüd bəyin qarnının şöhrəti prezidentimizə də çatıb və prezidentimiz onu “Şöhrət” ordeni ilə təltif edəcək.

Belə-belə işlər…

Allah salyanlıların bıçağını həmişə iti eləsin.

Yəni çörək bıçaqlarını. Ayrı şey ürəyinizə gəlməsin.

Çörəkləri, suları da bol olsun!

Mirzə ƏLİL

03.07. 2020, Samara

Реклама

«MOLLA NƏSRƏDDİN»Ə SALYANDAN: SƏKKİZ YERDƏ ŞƏRABXANAMIZ VAR

Стандартный

SİZİ DEYİB GƏLMİŞƏM 

SƏLYAN

Cənab ümdəti-üləma Axund Molla Nəsrədddin!

Məlum ola ki, hal-hazırda cəmi müsəlmanlar üçün məlumat verirsiniz, amma bizim Səlyana gəldikdə bilmərrə fəramuş etmirsiniz. Aya bizləri müsəlman bilmirsiniz ya şəhərimizi paşənd etmirsiniz? Əgər şəhərimizi bəyənmirsinizsə, pəs bizim şəhərə nabələdsiniz, bəndə sizə müərriflik edim: Səlyan qəsəbəsi kiçik bir yer olub cümlətan on səkkiz miin can var, bunların iyirmi nəfəri xaçpərəstdir, əlbaqi müsəlman. Səkkiz yerdə şərabxanamız var, şəhərimizin hər tərəfinə baxsan, lillahilhəmd tiryəkxana mövcuddur. Hamamlarımıza baxanda Naxçıvan hamamlarından çox kəm deyil. Yaxşı köhnə üsul üzrə iki-üç məhəllədə məktəbxanamız var. Cənab molla, belə şəhərə siz necə pis deyirsiniz? Əgər bəndə şəhərimizin barəsində bir il yazsam, qurtaran deyil. İnşaallah, gələcəkdə müfəssələn yazaram, ondan sonra sizə məlum olar ki, şəhər necə olar.

Dəlil

«Molla Nəsrəddin», 1906-17

   SALYANDAN MƏKTUB

Стандартный
   SALYANDAN MƏKTUB

Ay molla əmi, bilmirəm niyə bu Salyan cavanlarının əlləri dinc durmur? Axır ki, Salyanda nə itifaq düşürsə, təhqiq etməmiş qəzetlərə yazırlar. Məsələn, şkola şagirdləri iki dəfə yazıb “İrşada” şkola naziri Poqosov cənablarından şikayət eləyirlər ki, mərhum Müzəffərəddin şah şagirdlərə əta buyurduğu yüz manat qənfet pulunu guya Poqosov cənabları bu hala kimi saxlayıb vermir. “İrşad” idarəsi dəxi bu işi təhqiq etməyib çap eləmişdi. İndi belə məlum olur ki, qospodin Poqosov çoxdan o pulu qüvveyyi-həzmiyyəyə göndəriblər və şagirdlərin yazmağı nahaq imiş.

Ay molla əmi, təəssüf burasıdır ki, hələ şagirdlər deyiblər ki, genə yazacayıq. Öz aramızdır ha… öz müsəlmanımız on iki manat ianə pulunu yeyəndə erməni yüz manat qənfet pulunu yeyib böyük bir iş eləməyib ki. Genə evi abad olsun.

Bəndə xeyirxah olduğuma görə sizə və “İrşad”a pişəzvəqt məlum edirəm ki, Salyandan gələn kağızları təhqiq etməmiş çap etməyəsiz. Demirəm yazacaqlar ha…Xudanəkərdə əgər yazsalar ki, Salyanda qarovulçu budkasına oxşayan qiraətxananı pulsuzluq cəhətyinə qapadılar, bunu çap etməyəsiz. Çünki belə danışırlar ki, bu yaxın zamanda, yəni İsrafil düdüyünü çalanda üzvlər yığılıb bu barədə müzakirə edəcəklər.

Pərişan

 

“Molla Nəsrəddin”, 1907-04

АЛИ БЕКУ ГУСЕЙНЗАДЕ — 150

Стандартный

Али бек Гусейнзаде 1В феврале исполнилось 150 лет выдающемуся общественному деятелю, философу, художнику, переводчику, публицисту и врачу Али беку Гусейнзаде.

На снимке: сальянцы празднуют юбилей великого своего земляка

(подробно — в очередном номере «Очага»)

газета ОЧАГ 2007-07

Стандартный

скр2007-07 очаг7_2007