Tag Archives: şəriət

«MOLLA NƏSRƏDDİN»: SİĞƏ ARZUSUNDA

Стандартный

1913 gÖRƏSƏN BUNLARDA SİĞƏ VAR YOXSA ELƏ BİZİM

«GÖRƏSƏN BUNLARDA DA SİĞƏ ELƏMƏK  VAR? YOXSA ELƏ BİZİM ŞƏRİƏTİMİZ GENİŞLİKDİR?»

«Molla Nəsrəddin», 1913-17