Tag Archives: səfirliyə hücum

KAMRAN HƏSƏNLİNİN ANASI FARSLAR KİMİ QƏDİM PEŞƏ SAHİBİ OLMAYIBSA, GƏRƏK FARS SÖZLƏRİ İŞLƏTMƏYƏ. MƏLƏYƏ YA ANQIRA…

Стандартный

Azərbaycan millətinə müəllimlik iddiasında olan o qədər şarlatan meydana çıxıb ki, Şeyx Nəsrullah da bunların yanında adam balasıdır.

Yadınızdadırsa, Qurban Məmmədli deyirdi ki, bir tərəfi naxçıvanlıdır. Ancaq demirdi ki, hansı tərəfi – dalı ya qabağı. İndi Hərdən Qurban Məmmədlinin dalı (ya da qabağı) işləyir, olur mərifətli bir insan, aktyor, natiq. Birdən də qabağ (ya da dalı) düşür işə, olur say, salyanlılar demişkən, götat çölə. Yəni götür at çölə.

Bu gün Qurban Məmmədli “Azerfridom ailəsinə” bəyan elədi ki, millətdə iki dahi insan varsa, onların biri Cəlal müəllimin oğlu Sərdar Cəlaloğlu, yəni onun atabir, anabir qardaşı, ikincisi isə Kamran Həsənlidir. Və sonra sübut üçün Kamran Həsənlinin videosunu təqdim elədi.

Kamran Həsənli dedi ki, Ruslar və farslar “qədim peşənin sahibidirlər”. Yəni fahişədirlər. O ruslar ki, Azərbaycana Həsən bəy Zərdabini, Mirzə Fətəli Axundovu, Üzeyir Hacıbəyovu, Cəlil Məmmədquluzadəni, Qara Qarayevi,Tofiq Quliyevi  veriblər. Teatr, konservatoriya, akademiya — bunlar hamısı ruslardandır. Vər ruslardan sonra sonra akademiya da, konservatoriya da, teatr da enib Kamran Həsnlilərin səviyyəsinə, yəni «ниже плинтуса».

Və o farslar ki, onlardan Füzuli, Nəsimi poeziya sənətini öyrənib. O farslar ki, bizə musiqi alətlərini veriblər, o farslar ki, bizə muğamı veriblər, o farslar ki, bizim xanlıqların əsasını qoyublar, Azərbaycanın dövlət idarəçiliyinin əsaslarını yaradıblar.

Fars sözlərini dilimizdən çıxarsaq, Kamran Həsənli minlərlə başıboşun, sadəlövhün qabağında necə danışar. Danışa bilməz! Çünki danışmağa söz rapmaz, gərək mələyə ya da anqıra!

Kamran Həsənlinin anası, ruslardan və farslardan fərqli olaraq, təmiz arvaddısa, yəni Kamran Həsənli fahişə oğlu deyilsə, qoy fars sözlərindən imtina eləsin, Bayatı Şiraz, Çahargah oxumaq əvəzinə şıllaqlayıb toz qaldıra-qaldıra anqırsın.

İlahi, bizim millətimiz nə gündədir… Hadinin arzusu yeinə yetib, imzalar içində imzamız var, ancaq mədəni millətlər içində yerimizyoxdur…

Mirzə ƏLİL

31. 01. 2023, Samara

Реклама