Tag Archives: Səfəralı Məmmədov

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ АЗЕРБАЙДЖАНА: САФАРАЛЫ МАМЕДОВ ИЗ МАСАЛЛЫ

Стандартный

Səfəralı_Məmmədov.jpg

Сафаралы Мамедов родился 16 октября 1963 года в селе Сарчувар Масаллинского района. По окончании средней школы в 1981 году был призван на службу в Советской Армии.

После демобилизации в 1983 году Сафаралы поступает на работу в отделе внутренних дел в городе Краснодоне. В 1990 году был направлен в Бакинскую милицейскую школу. Завершив учебу в звании лейтенанта, Сафаралы добровольно отправляется на карабахский фронт. Свой боевой путь он начал в Агдамском районе в качестве командира полицейского подразделения. Офицер воевал также в Феррухе, в Агбулаге, Гаракенде.

Сафаралы Мамедов героически погиб 10 февраля 1992 году в боях за село Гарадаглы Ходжавендского района.

Был холост.

Указом президента Азербайджанской Республики от 6 июня1992 года Сафаралы Гурбан оглы Мамедову посмертно присвоено звание Национального Героя Азербайджана.

Похоронен в родном селе.

(русский текст – газета «Очаг» Самара) Read the rest of this entry

Реклама

MİLLİ QƏHRƏMANLAR: MASALLILI SƏFƏRALI MƏMMƏDOV

Стандартный

s%c9%99f%c9%99rali_m%c9%99mm%c9%99dov

Səfəralı Məmmədov 16 oktyabr 1963-cü ildə Masallı rayonunun Sərçuvar kəndində anadan olmuşdur. 1981-ci ildə burada məktəbi bitirir və hərbi xidmətə çağırılır. 1983-cü ildə ordudan tərxis edilir. Krasnodar şəhərinə gələrək milis sisteminə daxil olur. 1990-cı ildə Bakı Xüsusi Orta Milis Məktəbinə göndərilir. Buranı leytenant rütbəsi ilə bitirən Səfəralı Qarabağa getmək istədiyini bildirir, ona Bakıda hava limanında iş təklif edilsə də, o, inadından dönmür . Read the rest of this entry