Tag Archives: Rəfael Həbibov

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ АЗЕРБАЙДЖАНА: РАФАЭЛЬ ГАБИБОВ

Стандартный

rafael.jpg

Рафаэль Шерафет оглы Габибов родился 4 апреля 1964 года в городе Алибайрамлы. Воинскую службу в Советской Армии проходил в Прибалтике и дослужился до звания прапорщика. После демобилизации поступил в военное училище в Ленинграде. Продолжил службу в звании лейтенанта. Вместе с братом Джабраилом воевал в Афганистане.

В 1992 году Рафаэль стал участником уже другой войны – Карабахской. Принимал участие в боях за села Тезекенд, Нарынджылар, Зодгызыл, Медени Ала Гала, Агдабан и др. Рафаэль проявил героизм в сражениях за Кельбаджар. Придя на помощь оказавшимся в окружении разведчикам, он уничтожил значительную живую силу и технику противника.
Рафаэль погиб 7 июля 1992 года в результате тяжелых ранений, полученных в бою в направлении Тезекёрпю.

В августе 1994 года указом президента Азербайданской Республики Рафаэлю Габибову посмертно присвоено звание Национального Героя Азербайджана.

(русский текст — газета «Очаг»)

Rəfael Sərafət oğlu Həbibov — Azərbaycanın Milli QəhrəmanıQarabağ müharibəsi şəhidi.

Rəfael Şərafət oğlu Həbibov 1964-cü il aprel ayının 4-də Əli Bayramlı şəhərində anadan olmuşdur. Təhsil illərində idmana və ibtidai hərbi hazırlıq fənninə böyük maraq göstərmişdir. O, hərbi xidmətini Baltik ətrafında keçirmiş, gizir rütbəsinə kimi yüksəlmişdir. Sonra isə Leninqradda (Sankt-Peterburqda) hərbi məktəbi qurtarmış, leytinant rütbəsinə layiq görülmüşdür. O, qardaşı Cəbrayılla Əfqanıstan döyüşlərinin iıtirakçısı olubdur.

Respublikamızın ərazi ütövlüyünün qorunmasında iştirak etmək məqsədilə 1992-ci ildə Qarabağa göndərilir. İlk günlrədən təcrübəli zabit kimi döyüşlərə atılır. Təzəkənd, Narıncılar, Zodqızıl, Mədəni Ala Qala, Ağdaban, Çörəkdar, Çapar və s. kəndlər uğrunda gedən gərgin döyüşlərdə iştirak edir. Bu kəndlərin çoxu erməni quduzlarından azad edilir. R.Həbibov Kəlbəcər uğrunda gedən döyüşlərdə böyük qəhrəmanlıq göstərmişdir. Mühasirəyə düşən kəşfiyyatçıları xilas edərkən dümənlə qarşı-qarşıya çıxır və düşmənin PDM-24 maşınının heyəti ilə birlikdə məhv edir.

1992-ci il iyulun 6-da çörəkdar və Tozlukörpü istiqamətində cəbhədə həlak olanların cəsədlərini gətirmək üçün yoldaşları ilə yola düşür. Döyüşdə aldığı yaradan 1992-ci il iyulun 7-də gözlərini əbədi yumur.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1994-ci il avqustunda verilən fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunmasında göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə Rəfael Şərafət oğlu Həbibova Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilmişdir. Vaxtı ilə oxuduğu 14 saylı orta məktəb indi onun adını daşıyır…

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ: РАФАЭЛЬ ГАБИБОВ

Стандартный

rafael.jpg

Рафаэль Шарафат оглы Габибов родился 20 апреля 1964 года в городе Али Байрамлы. В 1991 году окончил среднюю школу №14. После срочной службы в Советской Армии поступил в школу прапорщиков.

 В 1992 году Рафаэль стал одним из первых офицеров вновь создаваемой национальной армии и был направлен в звании лейтенанта в Карабах. В боях за Кельбаджар Рафаэль уничтожил бронемашину врага вместе с экипажем. 7 июля 1992 года в очередном бою Рафаэль героически погиб.

Был холост.

Указом президента Азербайджана 16 сентября 1994 года Рафаэлю Шарафат оглы Габибову посмертно присвоено звание Национального героя. 

(русский текст — газета «Очаг»)

Rəfael Hacı Şərafət oğlu 20 aprel 1964-cü ildə Əli Bayramlı şəhərində doğulmuşdur. 1981-ci ildə buradakı 14 saylı orta məktəbi bitirmişdir. Baltik qoşunlarında xidmətini başa vuraraq Gizirlər məktəbinə daxil olur. 1992-ci ildə o yenicə yaranmağa başlayan Milli Ordunun ilk zabitlərindən olur. Rəfael leytenant rütbəsi ilə 23 may 1992-ci il Qarabağa döyüş bölgəsinə göndərildi. O, Təzəkənd, Narıştar, Zod, Çapar kəndləri uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edir. Rəfael Kəlbəcər uğrunda gedən döyüşlərdə düşmənin PDM-24 tipli zirehli maşınını heyət ilə birlikdə məhv edir, vətən oğlunun adı elləri dolaşır sonrakı döyüşlərdə 7 iyul 1992-ci il qəhrəmancasına həlak olur.

Subay idi.

Azərbaycan Respublikası prezidentinin 16 sentyabr 1994-cü il tarixli 202 saylı fərmanı ilə leytenant Həbibov Rəfael Hacı Şərafət oğluna ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adına layiq görülmüşdür.

Əli Bayramlı şəhər qəbristanlığında dəfn edilmişdir. Oxuduğu 14 saylı məktəb qəhrəmanımızın adını daşıyır. Büstü qoyulub.

vikipediya