Tag Archives: Qulam Qədirov

ПАВШИЕ: ГУЛАМ ГАДИРОВ

Стандартный

Qulam_Qədirov.jpg

Гулам Гадиров родился 27 ноября 1972 года в селе Йени Кенд Бардинского района. В 1990-91 проходил воинскую службу в рядах Советской Армии на территории Узбекской ССР.

В Национальную Армию был призван Бардинским районным комиссариатом 10 мая 1991 года. Служил стрелком в воинской части №701.

Погиб 19 января 1994 года в боях в селе Яншаг Кельбаджарского района.

Похоронен в родном селе.

(русский текст – газета «Очаг» Самара) Read the rest of this entry

Реклама

ŞƏHİDLƏR: BƏRDƏLİ QULAM QƏDİROV

Стандартный

Qulam_Qədirov.jpg

Qədirоv Qulam Əkbər оğlu 27 nоyabr 1972-ci ildə Bərdə rayonunun Yeni Daşkənd kəndində anadan оlmuşdur.

1990-1991-ci illərdə Özbəkistanın Çirkik şəhərində Sovet Ordusunda xidmət etmişdir.

Bərdə rayоn Hərbi Kоmisarlığı tərəfindən 10 may 1991-ci ildə Milli Orduya çağırılmışdır.

701-ci hərbi hissənin sıravi avtоmatçı əsgəri оlmuşdur.

19 yanvar 1994-cü ildə Kəlbəcər rayonunun Yanşaq kəndində gеdən döyüşdə şəhid оlmuşdur.

Bərdə rayonunun Yeni Daşkənd kəndində dəfn оlunmuşdur.