Tag Archives: Qars müqaviləsi

13 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА ЗАКЛЮЧЕН КАРСКИЙ ДОГОВОР

Стандартный
13 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА ЗАКЛЮЧЕН КАРСКИЙ ДОГОВОР

13 oktyabr 1921 — Türkiyə, Rusiya və Cənubi Qafqazın üç sovet respublikası — Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan arasında Qars müqaviləsi imzalanıb. Sənəd 1921-ci il martın 16-da Rusiya ilə Türkiyə arasında bağlanmış Moskva müqaviləsinin davamı idi. Qars müqaviləsində Türkiyənin Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanla sərhədləri müəyyənləşdi. Müqavilənin bəndlərindən biri Naxçıvanla bağlı idi. Sənəddə Naxçıvanın Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olduğu və Türkiyənin razılığı olmadan Naxçıvanın yurisdiksiyasının dəyişdirilməsinin yolverilməzliyi təsbitlənmişdi.

90-летие Карского договорамарка, выпущенная в Азербайджане к 90 летию Карского договора

Ка́рсский договор 1921 года — договор о дружбе между Армянской, Азербайджанской и Грузинской ССР, с одной стороны, и Турцией — с другой; заключён при участии РСФСР 13 октября 1921 года в городе Карс на конференции, созванной 26 сентября во исполнение Московского договора между РСФСР и Турцией от 16 марта 1921 года.

От Азербайджанской Социалистической Советской Республики договор подписал Бехбуд Шахтахтинский, Народный Комиссар Государственного Контроля.