Tag Archives: ölkəm

RUSİYA

Стандартный

Yurdun peyğəmbəri qıraqdan gələr,

Bilinmədi yurdda, qədrim, Rusiya!

Rus atar vətəni, qərbə köç elər,

Mən atdım vətəni, qərbim —  Rusiya.

 

Onillərlə hədər getdi əməyim,

Çığıra düşmüşdüm, yolumu əydim.

Dayazlarda üzən xırda gəmiydim,

Qoynunda yetişər qərqim, Rusiya!

 

Yorur ayağımı yolların buzu,

Gedərəm – dalımca silinər izim.

Baharların qısa, qışların uzun,

Dözmürəm, tükənir səbrim, Rusiya!

 

Elə ki görünür günəşin üzü,

Gülür kilsələrin qızıl günbəzi.

Sən həm qəribliyim, sən həm əzizim,

İkiyə bölünüb qəlbim, Rusiya.

 

Günahlarmı belə canımda coşan,

Vicdanı göynədən, ürəyi düşən?

Özüməm özümə ən qatı düşmən,

Yalnz özümlədir hərbim, Rusiya.

 

Ayrıldım yurdumdan, yaman ayrıldım,

Hanı haraylayan, dönəm, qayıdam?

Neçə yüz ürəkdə sevgim soyudu,

Neçə yüz ürəkdə qəbrim, Rusiya!

 

Doğma dil eşqiylə yanar dodağım,

Mən kimə dərdimi deyim-dağıdım?

Burda bir ölkəyəm sərhədi bağlı,

Dolu ürəyimdir gerbim, Rusiya!

                                                         fevral 1987, Samara