Tag Archives: Nazim İsmayılov

ПАВШИЕ: НАЗИМ ИСМАИЛОВ

Стандартный

Nazim_İsmayılov.jpg

Назим Агакиши оглы Исмаилов родился 30 октября 1959 года в городе Баку. После окончания средней школы №80 поступил в Азербайджанский институт нефти и химии. В 2978-80гг проходил срочную службу в городе Коврове Владимирской области. После службы продолжил учебу в вузе, который окончил в 1985 году и был принят на работу в нефтегазодобывающем управлении в качестве инженера. В течение восьми лет работал начальником участка.

28 октября 1993 года Назим Исмаилов присоединился к подразделению добровольцев и отправился на фронт в качестве командира полка. Первые бои состоялись в Агдамском районе. Несколько сел было освобождено благодаря успешным действиям полка под командованием Назима Исмаилова. 28 декабря противник перешел в контрнаступление с целью вернуть себе потерянные высоты. Подразделение Назима попало в окружение. После семичасового боя наши бойцы смогли прорваться через окружение. Вскоре они вновь вступили в бой, чтобы вывести товарищей, все еще не успевших выйти из осады. 31 декабря Назим Исмаилов в ходе тяжелых боев погиб.

Похоронен Н. Исмаилов в Баку на Аллее шахидов.

Был женат. Остались трое детей.

Средняя школа №80 в поселке Бакиханов в настоящее время носит его имя.

(русский текст – газета «Очаг» Самара) Read the rest of this entry

ŞƏHİDLƏR: NAZİM İSMAYILOV

Стандартный

Nazim_İsmayılov.jpg

Nazim İsmayılov 30 oktyabr 1959-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Bakı şəhəri, Sabunçu rayon 80 nömrəli orta məktəbi bitirmiş, Azərbaycan Neft_Kimya İnstitutunun Neft qaz-mədən fakültəsinə qəbul olunmuşdur. 1978-1980-ci illərdə Vladimirov vilayətinin Kovrov şəhərindəki tank hissəsində hərbi xidmət keçmişdir. Nümunəvi xidmətinə görə valideynlərinin ünvanına dəfələrlə təşəkkür məktubları gəlmişdir. Hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra ali təhsilini davam etdirmişdir. 1985-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft-Kimya İnstitutunu bitirərək Sabunçu rayonundakı «Balaxanıneft»(o zaman «Leninneft») Neft-Qaz Çıxarma İdarəsində mühəndis kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 8 il idarənin 6-cı mədənində sahə rəisi işləmişdir. İşlədiyi kollektivdə böyük hörmət sahibi idi. Neft sənayesi sahəsində peşəkar mütəxəssis kimi yetişmiş gənc Nazimə üç xarici ölkədən iş təklifi gəlmişdi. Hətta fəaliyyətini xaricdə davam etdirmək üçün lazımi sənədlərini də hazırlamışdı. Read the rest of this entry