Tag Archives: Naxçıvan şəhəri

«MOLLA NƏSRƏDDİN»: VASİF TALIBOVUN OLMADIĞI GÜNLƏR

Изображение

1908-01 NAXÇIVANDA PUŞKİN KÜÇƏSİ

«NAXÇIVANDA PUŞKİN KÜÇƏSİ»

«Molla Nəsrəddin», 1908-01

От «Очага»: теперь в Нахчыване нет самоуправления. Есть самоуправство. 

Развитие…