Tag Archives: Musa bəy Hacıqasımov

МУСА БЕК ХАДЖИ-КАСУМОВ, ПЕРВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛЕНИНГРАДСКОГО СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ

Стандартный

Хаджи-Касумов Муса бек Мирза Хамдулла бек оглы родился в Дагестане, в селе Гасымкенд. В 1903 году окончил Бакинское реальное училище и поступил Петербургский институт инженеров гражданского строительства. Окончил в 1918 году. Работал на разных должностях в Баку и Ленинграде. В 1925-30-е годы был заместителем председателя Совета народных комиссаров, председателем Совета Народного Хозяйства Азербайджана, председателем государственного планового комитета Азербайджанской ССР. 1930-33-е годы был начальником управления архитектуры и планирования Ленинградского горсовета, в 1933-35 годы был создателем союза архитекторов Ленинграда и первым его председателем.
Умер 20 июля 1935 году в Ленинграде и похоронен в Александро-Невской лавре.

Musa_Hacıqasımov

Musa Hacıqasımov 16 avqust 1886-cı ildə Dağıstanın Qasımkənd rayonunda dünyaya gəlib. 1903-cü ildə Bakı real məktəbini bitirərək Peterburq Mülki İnşaat Mühəndisləri İnstitutuna daxil olub, ancaq inqilabi işə görə bir müddət sonra xaric edilib. Oranı 1918-ci ildə bitirib. Bakı və Peterburqda müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. 1925-1930-cu illərdə Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Soveti sədrinin müavini, Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı Şurasının, Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsinin, Azərbalıq İdarəsinin sədri kimi vəzifələrdə çalışıb. 1930-1933-cü illərdə Leninqrad Şəhər Soveti Memarlıq-Planlaşdırma İdarəsinin rəisi və 1933-1935-ci ildə Leninqrad Memarlar İttifaqının qurucusu və ilk sədri olub.
20 iyul 1935-ci ildə Leninqrad (indiki Sankt-Peterburq) şəhərində vəfat edib.

Mussa-Bek_Hadji-Kasumov_grave

Санкт-Петербург. Коммунистическая площадка Александро-Невской лавры. Гранитная глыба.

Могила архитектора Муса бека Хаджи-Касумова