Tag Archives: Murovdağ şəhidləri

MUROVDAĞ ŞƏHİDLƏRİNİN XATİRƏ LÖVHƏSİ

Стандартный

MUROVDAĞ

Lövhəni Azərbaycan hökuməti yox, Azərbaycanın Əfqanıstan veteranları qoyublar. Sağ olsunlar….

Şəkli telefona Y. Süleymanlı çəkib.