Tag Archives: Mübariz Əhmədov

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ АЗЕРБАЙДЖАНА: МУБАРИЗ АХМЕДОВ

Стандартный

MÜBARİZ ƏHMƏDOV.jpg

Мубариз Ахмедов родился 24 сентября 1963 года в селе Гаратепе Сабирабадского района. В 1980 году поступил в Азербайджанский педагогический институт языков. Со второго курса был призван на срочную службу в Советской армии. Был демобилизован в 1980 году. С 1988 года становится участником национально-освободительного движения «Мейдан». С началом армяно-азербайджанского вооруженного конфликта становится одним из первых добровольцев батальона самообороны.

Мубариз участвовал в боях в Агдаме, будучи командиром роты. Проявил героизм в сражениях за населенные пункты Довшанлы, Газанчы, Аскеран, Пирджамал, Аранземин, Ханабад, Шуша и др. Последний бой Мубариза состоялся 24 сентября 1992 года. Наши бойцы перешли в контрнаступление для освобождения села Абдал-Гюлаблы. Мубариз в этом бою получил осколочное ранение. Его бойцам удалось вынести своего командира из зоны боевых действий, однако спасти ему жизнь не удалось.

Был холост.

Указом президента Азербайджанской Республики от 16 сентября 1994 года Мубаризу Ализаде оглы Ахмедову посмертно было присвоено звание Национального Героя Азербайджана.

(русский текст — газета «Очаг» Самара) Read the rest of this entry

ŞƏHİDLƏR: SABİRABADLI MÜBARİZ ƏHMƏDOV

Стандартный

MÜBARİZ ƏHMƏDOV.jpg

Mübariz Əhmədov 1 yanvar 1963-cü ildə Sabirabad rayonunun Qaratəpə kəndində dünyaya göz açmışdır. 1969-cu ildə burada beynəlmiləl orta məktəbə getmişdir. 1980-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstituna imtahan verir. Üçüncü kursda oxuyarkən hərbi xidmətə çağırılır. 1985-ci ildə ordudan tərxis olunur. 1988-ci illərdə Meydan hərəkatının iştirakçısı olur. Erməni basqınçıları Azərbaycan torpaqlarına hücumlar etməyə başlayanda Mübariz yenicə yaranan özünümüdafiə batalyonuna ilk yazılan könüllülərdən olur. Read the rest of this entry

24 SENTYABRDA HƏLAK OLANLAR: MİLLİ QƏHRƏMAN MÜBARİZ ƏHMƏDOV

Стандартный

Mübariz Əhmədov  1 yanvar 1963-cü ildə Sabirabad rayonunun Qaratəpə kəndində dünyaya göz açmışdır. 1969-cu ildə burada beynəlmiləl orta məktəbə getmişdir. 1980-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstituna imtahan verir. Üçüncü kursda oxuyarkən hərbi xidmətə çağırılır. 1985-ci ildə ordudan tərxis olunur. 1988-ci illərdə Meydan hərəkatının iştirakçısı olur. Erməni basqınçıları Azərbaycan torpaqlarına hücumlar etməyə başlayanda Mübariz yenicə yaranan özünümüdafiə batalyonuna ilk yazılan könüllülərdən olur.Əhmədov Mübariz Əlizadə oğlu.jpg Read the rest of this entry