Tag Archives: Molla Nəsrəddin felyetonlar

MOLLA NƏSRƏDDİN: QAZAXLILAR KAZAKLARA 200 MANATLIQ QONAQLIQ VERDİLƏR…

Изображение
MOLLA NƏSRƏDDİN: QAZAXLILAR KAZAKLARA 200 MANATLIQ QONAQLIQ VERDİLƏR…

 

KAZAKLARA QONAQLIQ

(Qazax şəhərindən)

Molla əmi, bir neçə söz istəyirəm yazam, amma qorxuram uzun ola, çap etməyəsən. Çünki xəbər vermişdin ki, uzun məqalələri çap etmirsiniz.

Bəli, keçək mətləbə, amma qorxuram çap etməyəsən. Bəli, bir neçə gün bundan müqəddəm bizim Qazax şəhərinddə bizim Qazax şəhərində olan kazak qoşununu buradan dəyişib özgə yerə göndərirdilər. Qərəz, şəhərimizin ağsaqqalları, yəni millət dərdi çəkənlər, başladılar kasıb-kusubdan pul yığmağa ki, kazaklara qonaqlıq versinlər. Bağışla, Molla əmi, deyəsən uzun oldu, qorxuram çap etməyəsən. Qərəz, başladılar pul yığmağa. Biz dedik ki, axır, ay ağalar, həyə bizim artıq pulumuz var, göndərin acından ölərn qardaşlarımıza, dəxi niyə çaxıra verib doıduraq urusların qarnına? Və bir də bu kazakları bizə tənbeh eləmək üçün şəhərə göndərmişlər, daha biz niyə bunlara qonaqlıq verək? Biz bunlardan nə bir mehribanlıq gördük?

Amma, Molla əmi, deyəsən uzun oldu, çap eləməyəcəksən. Bəli, iki yüz manatadək pul yığdılar və qonaqlıq elədilər. Amma, ay Molla əmi, sən allah bir mənə de görüm, həyə bizim artıq pulumuz var, niyə bir məktəb açmırıq?

Bağışla, Molla əmi, mən bilirəm ki, kağızım uzun oldu, çap eləməyəcəksən, amma bir mənə de görüm, nə vaxt biz adam olacayıq? Bağışla, Molla əmi, başağrısı verdim. Bilirəm ki, bu kağızı atacaqsan səbətə, çünki uzun oldu. Bağışla, Molla əmi!

                                             Lağlağı

«Molla Nəsrəddin», 1907-14

Реклама

«MOLLA NƏSRƏDDİN»: NAXÇIVAN GÜRCÜSTAN OLMAQ İSTƏYİR

Стандартный

SİZİ DEYİB GƏLMİŞƏM

Naxçıvandan

Naxçıvan camaaatı bu şəhərin neçə yüz illər ilə müsəlman əılində qalıb pərişan günü gündən pərişan bir hala düşməyin nəzərdə tutub qərar qoyublar ki, Naxçıvanı bundan sonra Gürcüstan etsinlər. Böylə ki, buranın mötəbərləri birbəbir Tiflisə azim olub öz damdaşlarını gürcü bankının yanında zaloq qoyub pul alırlar ki, bir azdan sonra hamısı gürcülərin ixtiyarlarına keçsin və şəhəri dəyişib bir gürcü vilayətinin şəklinə salsınlar, ta bəlkə yavaş-yavaş nəsil və toxum da dəyişib klyavuz azalsın və xalq asudə pısun, yaşasın gözüaçıq naxçıvanlılar.

«Molla Nəsrəddin», 1914-07

 

   SALYANDAN MƏKTUB

Стандартный
   SALYANDAN MƏKTUB

Ay molla əmi, bilmirəm niyə bu Salyan cavanlarının əlləri dinc durmur? Axır ki, Salyanda nə itifaq düşürsə, təhqiq etməmiş qəzetlərə yazırlar. Məsələn, şkola şagirdləri iki dəfə yazıb “İrşada” şkola naziri Poqosov cənablarından şikayət eləyirlər ki, mərhum Müzəffərəddin şah şagirdlərə əta buyurduğu yüz manat qənfet pulunu guya Poqosov cənabları bu hala kimi saxlayıb vermir. “İrşad” idarəsi dəxi bu işi təhqiq etməyib çap eləmişdi. İndi belə məlum olur ki, qospodin Poqosov çoxdan o pulu qüvveyyi-həzmiyyəyə göndəriblər və şagirdlərin yazmağı nahaq imiş.

Ay molla əmi, təəssüf burasıdır ki, hələ şagirdlər deyiblər ki, genə yazacayıq. Öz aramızdır ha… öz müsəlmanımız on iki manat ianə pulunu yeyəndə erməni yüz manat qənfet pulunu yeyib böyük bir iş eləməyib ki. Genə evi abad olsun.

Bəndə xeyirxah olduğuma görə sizə və “İrşad”a pişəzvəqt məlum edirəm ki, Salyandan gələn kağızları təhqiq etməmiş çap etməyəsiz. Demirəm yazacaqlar ha…Xudanəkərdə əgər yazsalar ki, Salyanda qarovulçu budkasına oxşayan qiraətxananı pulsuzluq cəhətyinə qapadılar, bunu çap etməyəsiz. Çünki belə danışırlar ki, bu yaxın zamanda, yəni İsrafil düdüyünü çalanda üzvlər yığılıb bu barədə müzakirə edəcəklər.

Pərişan

 

“Molla Nəsrəddin”, 1907-04