Tag Archives: Mirzə Fətəli Axundovun qəbri

İNDİ AXUNDZADƏNİN QƏBRİ DÜZƏLİB, HƏLƏ İRSİ DƏ DƏFN OLUNUR…

Стандартный

1913-01 bu q

  • Bu dağılmış qəbir kimindir?
  • Mirzə Fətəli Axundzadənin.
  • Bəs bu gümbəzli qəbir kimindir?
  • Bu da seyid qəbridir.

«Molla Nəsrəddin», 1913-01