Tag Archives: Mirzə Aətəli Axundov

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ: АЙТЕКИН МАМЕДОВ

Стандартный

Aytəkin_Məmmədov.jpg

Айтекин Мамедов родился 29 мая 1967 года в селе Гёйалли Гедабекского района. Окончил местную среднюю школу. Прошел срочную службу в рядах Советской Армии в 1985-87 г.

В 1991 году поступает на службу в ОМОН. Героически погиб, отражая нападение армянских вооруженных отрядов на Ханларский район.

Указом президента Азербайджанской Республики Абульфаза Эльчибея от 8 октября 1992 года Айтекину Исраил оглы Мамедову посмертно присвоено звание Национального Героя.

Похоронен в родном селе.

Aytəkin Məmmədov 29 may 1967-ci ildə Gədəbəy rayonunun Göyəlli kəndində anadan olmuşdur. 19741984-cü illərdə burada məktəbdə oxumuşdur. 1985-ci ildə hərbi xidmətə çağırılımışıdır. 1987-ci ildə ordudan tərxis edilmişdir.

1991-ci ildə DİN-nin Xüsusi Təyinatlı Polis dəstəsinə daxil olur. 1991-ci il Xanlar rayonu erməni işğalçıları tərəfindən hücuma məruz qalanda Aytəkin döyüşə atılır erməni yaraqlılarını məhv edən cəsur döyüşçü qəhrəmancasına həlak olur.]

Subay idi.

Azərbaycan Respublikası  prezidentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 264 saylı fərmanı ilə Məmmədov Aytəkin İsrayıl oğluna ölümündən sonra «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adı verilmişdir.

Göyəli kənd qəbristanlığında dəfn edilmişdir.

Реклама

газета ОЧАГ 2007-07

Стандартный

скр2007-07 очаг7_2007