Tag Archives: Mirzə Əlil

FAZİL MUSTAFA İŞİ HAJI DAYININ LƏTİFƏSİNİ YADA SALIR…

Стандартный

Haji dayının bir lətifəsi var, cavan vaxtı bir şəkilidən eşitmişəm. Fazil Mustafanın vurulmaq məsələsinə çox bənzəyir. Təəssüf ki, danışa bilmərəm. Ancaq indi Fazil Mustafa yazdığımı oxusa, özü başaq düşəcək ki, hansı lətifəni deyirəm…

Dünyada indiyəcən çox siyasətçilər, ölkə başçıları vurulublar, öldürülüblər. Hətta papa 2-ci İoann Paveli də güllələmişdilər. Mehmet Eli Ağca adlı bir türk vurmuşdu. Neçə adam tutulmuşdu? Bir nəfər! Yəni Ağca. Papa bir az özünə gələndən sonra gedib türmədə Ağcanı qucaqlayıb öpmüşdü də.

Ronald Reyqanı vurmuşdular. Neçə adam tutlmuşdu? Bir nəfər!

Kennedini öldürən bir nəfəri tutmuşdular, onu da məhkəməyə çatdıra bilmədilər.

Bu qondarma deputat Fazil Mustafanın doğrudan da vurulub-vurulmadığını bilmirik, ancaq yüzlərlə adamı tutub basırlar dama. Bu nə olan işdir?

Bax, burda Hajı dayının lətifəsi açardır. Yəqin İlham Əliyev söz verib ki, nə qədər ki, Fazil Mustafanın yarası ağrıyır, hər gün əlli-altımış adamı basacaq dama. Hər gün səhər tezdən Fazilə zəng vurur.

— Fazilçik, kak dela? Ağrıyır?

— Ağrıyır, əlahəzrət, yaman ağrıyır…

— Qorxma, ölkədə adam çoxdur, on milyonu keçib, nə qədər tutulsa, qurtaran deyil. Nə qədər ki, sənin yaran ağrıyır, gündə əllisini-yüzünü tutam gərək.

-Sağ ol, əlahəzrət… Tutan əlin var olsun…

Haji dayının lətifəsində bilinirdi ki, ağrıyanın harası ağrıyır. Ancaq bu qurumsaq deputatın nəinki harasından vurulduğunu, heç vurulub-vurulmadığını bilmirik. Xəstəxanada göstərmədilər, evə gələndən sonra göstərmədilər. Niyə? Ayaq ya çiyin ayıb yer deyil axı. Bəlkə ağrıyan yer ayrıdır?

Vallah, İoann Pavel İİ, onun vurulmağı, yarası sağalmamış türməyə gedib vurana baş çəkməyi, onu qucaqlayıb ağlamağı yada düşdükcə, adam istəyir başına qapaz salsın ya da Tanrıya asilik eləsin ki, niyə bizi polyaklar kimi yaratmamısan, niyə biz bu rəzil gündəyik…

Qurumsaq Fazil Mustafa isə naz-nemət içində uzanıb gündə prezidentə məlumat verir: “Ağrıyır, yaman ağrıyır…”

Mirzə ƏLİl

13. 04. 2023, Samara

Реклама

QURBAN MƏMƏDLİNİN YUMURTALARINA QƏSD EDƏN KİMDİR?

Стандартный

 Qurban Məmmədli Novruz ərəfəsində yumurta söhbəti elədi. Dedi ki, uşağın əlindən yumurtasını əlindən almaq istəyən adam yumurtanı onun gözündən salmağa çalışır, deyir ki, yumurta pisdir, zərərlidir, yesən, partlayarsan, ölərsən. Uşaq da yumurtanı atır yerə…

Qurban Məmmədlinin mövzusu “islam və türk dəyərləri idi”, demək istəyirdi ki, bəzi qüvvələr, yəqin xristian dünyasından olanlar, bu dəyərləri bizim gözümüzdən beləcə, yəni uşağın gözündən yumurta salındığı kimi gözümüzdən salmağa çalışırar və salırlar da.

Qurban Məmmədli bir neçə “islam-türk dyərini” nümunə gətirdi. Məsələn, dedi ki, o, böyük qardaşının yanında siqaret çəkmirmiş. Bundan, başqa, gəlinlər qayınatalarının, qayınanalarının yanında susurlarmış, valideynlərinin yanında ər arvadnın adını çəkmirmiş…

Bəlkə mən nəyi isə ötürmüşəm? Daha hansı dəyərlərimiz var ki, düşmən qüvvələr onları bizim gözümüzdən salır?

Yaxşı, deyək ki, fransız, ingilis, ispan, amerikalı bizim dəyərlərimizi gözümüzdən saldı. Yəni kiçik qardaş başladı böyük qardaşın yanında tütün çəkməyə, ər valideyinlərinin yanında arvadını adı ilə çağırdı və s. Bundan ingilisə, amerikalıya, fransıza nə xeyir? İngilis, alman, amerikalı tütütnə qarşı mübarizə aparır, nəinki böyük qardaşın yanında, ümumiyyətlə tütün çəkməyin əleyhinədir. Arvadı adı ilə çağırmamaq hardan mənəvi dəyər oldu? Böyüklərin yanında adı ilə çağırlmayan arvadların qol-qabırğsını qeyrətli ərləri vaxtaşırı sındırır, hətta üstlərinə günü də gətirirdilər.

Yanlarında kiçiklərin farağat durduğu böyük qardaşlar, atalar elə həmin kiçiklərin,  arvad-uşağın yanında “var-yox”, “ağız-üz” söyürdülər. Hansı kişi Azərbaycanda arvadının ata-anasını, nəslini beşmərtəbəli söyüşlərlə söymürdü?

On-on iki başlıq azərbaycanlı ailələrinin çoxu əlli-altmış il bundan qabağa qədər bir otağa təpilib yatırdı və  növbəti körpəni yaratmaq  prosesi elə ağlıkəsən uşaqların yanında və hətta gözü qabağında baş verirdi…

Biz özümüzü İslam dinli İran, Cənubi Qafqaz, Rusiya adamı kimi tanımışıq. Əgər türkçülüyümüzü Dədə Qorqudda axtarırırqsa, bunun da mənası yoxdur. Dədə Qorqudu bizə Sovet Azərbaycanında tanıdıblar. Və bu kitab “mənəvi dəyərlər” məcəlləsi deyil, özü yüksək bədii keyfiyyətinə görə dəyərdir. İbtidai cəmiyyətdə mənəvi dəyərlər də ibdtidaidir. Boyun birində nəcib gördüyümüz bəy başqa boyda arxadan xəncər sancır.

“İslam dəyərləri”nin nə oluğunu bütün sivil dünya əsasən iyirminci əsrini ikinci yarısından bəri islamçı dövlətlər, yəni İslamı rəsmi dövlət dini elan etmiş dözlətlər yaranandan sonra görüb. Məsələn, İran. İranda İslam min il bundan qabaq dövlət dini, dövlət ideologiyası olsaydı, nə Firdövsi, nə Nizami, nə Xəyyam, nə Sədi, nə Hafiz, nə Cami olardı. İran islamçı olandan böyük, zəngin mədəniyyətin tənəzzülü başlayıb və indiyəcən davam edir. İslamın Konstitusiyaya, hakim ideologiyaya çevrilməyi həmişə, hər yerdə fəlaktədir və və hitlerizmlə bir səvyyədədir və bəlkə daha pisdir.  İŞİD nümunəsi qılınc tiyəsi kimi parlaq faktdır.

Türkiyənin bir millət və dövlət kimi sivil inkişafa çıxması  İslamın dövlət ideologiyası, Konstitusiya statusundan mərhum olmasından sonra başlanıb. Yəni dövlətdə nə qədər az dinçilik varsa, insan haqlarına hörmət o qədər çox olar, mədəniyyətin tərəqqisi, hətta yaşaya bilməsi cəmiyyətdəki insan azadlığından asılıdır. İnsanın əsarətdə olduğu cəmiyyətdə böyük mədəniyyət ola bilməz. Çünki sənətkarın qələminə, fırçasına, kamerasına Qurban Məmmədli kimi qaragüruhçular nəzarət qoyacaqlar. Yəni Qurban Məmmədli, qardaşı Sərdar və onlarla həmfikir adamların hakimiyyyətə gəlməsi Azərbaycan üçün əsl fəlakət olar. Sərdar Cəlaloğlunu bu gün mədəniyyət naziri qoysan, sabah opera teatrını bağlayar.

Puşkin ölümündən bir neçə ay qabaq Çaadayevə yazdığı, lakin göndərmədiyi məktubunda qeyd edirdi (fransızca yazılıb):  “…le gouvernement est encore le seul Européen de la Russie…” Yəni “hökümət Rusiyada hələlik yeganə avropalıdır”. Yəni bizim müxalifətçilərin əksəriyyətinə baxanda, xüsusən bu türkçü, islamçı demaqoqlara qulaq asanda, Allah günahımdan keçsin, fikirləşirəm ki, bunların yanında İlham Əliyev yaxşıdır. Operanı bağlamır, arvadların tumanı ilə işi yoxdur. Bu Qurban Məmmədlilərin, Sərdar Cəlaloğluların gözü azərbaycnlı arvadların dizindədir…

Sonda ən mühüm sual. Əgər qərb belə axmaq, pozğun yerdirsə və bizim “mənəvi dəyərlər”i gözdən salmağa çalışırsa, niyə Qurban Məmmədli oturub Londonda ingilisin çörəyini yeyir?  Niyə İran İslam respublikasına, Pakistan İslam Respublikasına, Əfqanıstana getmir? Niyə sinəsində alovlu türk ürəyi çarpan bu adam Türkiyəyə getmir? Hə?

Deyim: Əgər Türkiyədə Qurban Məmmədli Londonda bir neçə il ərzində danışdığnının on beş dəqiqəliyini danışsa, Ərdoğan onun başına torba keçirib göndərər Bakıya. İndi bildiniz niyə Qurban Məmmədli sevimli Türkiyəsinə getmir? Onun bütün türkçülüy, islamçılığı buna görə də qara qəpiyə dəyməz…

Qurban Məmmədlinin sonuncu verilişinə on dəqiqə baxdım, söndürdün. İzləyənlərin sayı 782 nəfər idi. Yəni əslində bu bu adama baş qoşmağa dəyməz. Özünü gah Napoleon, gah Qarribaldi, gah İmam Hüseyn sayan bu adamın özü haqqında təsəvvürrü onun ruhi sağlamlığına şübhə yaradır. Təəssüf ki, müxalifətdəkilərn əksəriyyəti belədir. Və təəssüflə də demək lazımdır ki, bunun səbəbi cəmiyyətdə insan azadlıqılarının olmamağıdır. Yalnız azad cəmiyyətdə azad ruhlu, sağlam düşüncəli, geniş dünyagörüşlü adamlar yetişə bilər. Bunun düsturunu milli dühamız Sabir çox sadə və gözəl ifadə dib:

“Kim ki, insanı sevər, aşiqi-hürriyyət olar,
Bəli, hürriyər olan yerdə də insanlıq olur…”

İlham Əliyev isə, gizlətməyək,  nə insanı, nə də hürriyəti sevir…

 Mirzə ƏLİL

11. 03. 2023, Samara

LONDONA ZƏNG EDİB QURBAN MƏMMƏDLİ ÜÇÜN «DOXDUR» ÇAĞIRIN…

Стандартный

Çoxdan, bəlkə otuz il əvvəl BBC-bin (rus redaksiyası) İngiltərənin səhiyyə sistemi barəsində verilişinə qulaq asırdım. Keçmiş sovet vətəndaşı olan redaksiya əməkdaşı müalicə olunduğu London xəstəxanasından danışırdı. Deyirdi düşmək üçün növbə gözləyirsən, ancaq müalicə səciyyəsinə, şəraitə söz ola bilməz. Onu da dedi ki, nəinki yataq ağlarını, hətta ədyalları hər gün dəyişirlər…

Qurban Məmmədliyə London ildə bir neçə dəfə xəstəxanasında beş-on gün London xəstəxanasında yatmaq vacibdir. Çünki, hərdən elə şeylər deyir ki, ağlının çaşdığına şübhə qalmır. Məsələn, bu gün dedi ki, Türkiyənin istənilən universiteti Harvarddan üstündür. Bununla dayansaydı, deyərdim ki, xəstəxanasısız da iş keçər, elə özü yaxın tindəki aptekdən  dərman alıb atar. Ancaq dalınca elə şey dedi ki, gərək oturduğu yerə dərhal təcili yardım çağırılaydı və London sanitarları Qurban Məmmədlinin əli-ayağı sarıqlı maşına yükləyib aparaydılar.

Qurban Məmmədli dedi: “Mən Bakı dövlət uniiversitetini qurtarmışam. Mən Harvardı qurtaranlardan pis hüqyuqşünasam?”

Vikipediyada da belə yazılıb: “1982–1987-ci illərdə BDU-da hüquq üzrə təhsil almışdır”.

1982-87-ci illərdə Bakı dövlət unuversitti adlanan müəssisə yox idi. S.M. Kirov adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Dövlət universiteti vardı. Özü də rüşvətxana idi. Kirov universitetini bitirəndən sonra Qurban Məmmədli Sabirabadda hüquqşünas işləyib. Sabirabad az-çox tanıyanlar bilirlər ki, Sabirabada o vaxtla yəqin indi də) hüquq olmayıb, rüşvət, dəllallıq, qapaz, şillə olub. Hüquq – yox. Çox çəkmədən Qurban Məmmədli keçib ictimai fəaliyyətə. Olub cəbhəçi, natiq, tribun. Kirov universitetidə oxuyanda da yəqin fəal olub, ancaq qalın hüquq kitablarını, çox güman ki, başına yeritməyib, başının altına qoyub ictimai fəaliyyətdən dincəlib. Biliklərinin sistemsiz və dayaz olduğu indi də bilinir. Cənabın ümumhumanitar səviyyəsi isə fəlakətdir: auditoriyasına təqdim etdiyi primitiv musiqidən, ara şeirlərindən necə zövqü olduğu bilinir.

Franklin Ruzvelt, Con Kennedi, Bill Qeyts,Mark Tsukerberq – bunlar Harvarddır.

Nobel laureatlarının sayına görə  Harvard universitetlər arasında üçüncü yeri tutur. Birinci və ikinci yerlərdə, əlbəttə Kirov adına Azərbaycan universiteti deyil. Bizim laureatımız yerli-dibli yoxdur. Universitetimiz isə dünyanın hətta 1000 yaxşı universiteti sırasına daxil deyil. Və Türkiyə unversitetlərinin Harvaddan üstün, Bakı dövlət universitetinin (Kirov adına) Harvarda bərabər olduğunun iddia edən adamın müüalcəyə ehtiyacı olduğuna şübhə yoxdur.

Görəsən Londonda Qurban Məmmədli üçün təcili yardımı necə çağırmaq olar?..

Mirzə ƏLİL

04. 03. 2023, Samara

İLKİN RÜSTƏMZADƏNİN CANLI ÇIXIŞININ MƏTNİ

Стандартный

Hə, necə görünürəm? Saqqalım necədir? Ağ tük görünür? Heyvan oğlu dəllək hənanı pis yaxıb, onun var-yoxu… Dünən gətirdiyim xanımın tuşu qalıb burda, ondan çək saqqalıma… İndi yaxşıdır? Başlayaq?

Dostlar! Bu Bəxtiyar Hacıyev… Onun var-yoxu… Mən ona görə telefonumu satdım. Üstümdə gördüklərinizi yox, bir ayrısı da vardı, Nokia 1011, antikvariat, onu satmışdım. Alan adam sonra post yazıb ki, guya İlkin onu aldadıb, telefon işləmir… Onun var-yoxu… Şərəfsiz gərək fəxr eləyə ki, İlkin kimi şəxsin telefonu ona qismət olub, durub narazılıq edir ki, telefon xarabdır…

Qayıdaq bu Bəxtiyar Hacıyevə… Neçə ildir ki, mən onun dalında idim. O da mənim dalımda. Demək olar ki, bir ailə idik. Sonra bildim ki, bu adamın ailə haqqında təsəvvürü mənimkindən fərqlənir. Bildim ki, bu adam mənim arvadımı da zad eləyib. Yəni işlədib atıb. Onun var-yoxu… Düzdür, arvad keçmiş arvaddır, ona görə keçdim, yoxsa elə bilərdim ki, bu şərəfsiz mənim özümü zad eləyib… Sonra bildim ki, bu zalım oğlu zalım bizim müxalifət çərçivəsində zad eləmədiyi arvad qoymayıb. Kiminin qızını, kiminin arvadını zad eləyib. Demək olar ki, Bakının bütün müxalifət kəsimində Bəxtiyar Hacıyevin zad eləmədiyi xanım qalmayıb. Burdakılarla ehtirası soyumayıb, gedib müxalifət liderinin qızını Amerikada zad eləyib. Bu həm də Bəxtiyardan bütün müxalifədtə mesajdır, deyir xanımlarınızı kosmosa da göndərsəniz, gedib zad elyəcəm… Bunun var-yoxu…

Yanıb tökülürəm, ay millət! Altı il türmədə yatan mənəm, mən heç o qədər arvad zad eləməmişəm. Halbuki bu mənim haqqımdır. Altı il türmədə arvadsız olmuşam. Avropa məhkəməsinin xüsusi qərarilə mən öz bildiyim qədər seks kompensasiyası almalıyam. İndi görürəm ki, bu Bəxtiyar Hacıyev məni keçib. Məni qoyub, türkün məsəli, dalda. Altı il yatan mən,  beş-altı ay yatan bu. Bunun həyatına bax, mənim həyatıma bax. Mən dədəmdən siqaret pulu alıram, onun da yarısını Kəramət çəkir. Restorana Əvəz Zeynallıyla gedirdim, onu da tutdular. İndi dönər yeyirəm, dönər yemək məni belə kökəldir, vallah, restoran yeməkləri yox… İndi oturub fikirlşirəm ki, Bəxtiyarın məndən nəyi artıqdır ki, bu arvadlar onun boynuna sarılamaq üçün növbəyə dururlarmış? Saqqalım qapqara, saçım ondan beşbetər, gözlərimdən od yağır. Bəxtiyar kosasaqqal, başı dazlaşır, ağzı da əyilən kimidir. Bu arvadlar bunun harasına aşiq olublar, bilmirəm… Onun var-yoxu…

Bu gündən Bəxtiyar Hacıyevin müdafiəsini dayandırıram. Bundan sonra kitab yazmaqla məşğul olacağam. Yaxşı bir roman var, “Hərb və sülh”, əvvəl gərək onu yazam. Sonra “İdiot” romanını yazmaq istəyirəm. Bir yaxşı «Hamlet» pyesi var, istəyirəm onu yazıb Brodveydə tamaşaya qoyam. Planımda “Əlvida, silah”, “Səfillər” romanları da var. Onları da yazsam, Nobel mükafatı cibimdədir. Alan kimi saqqala-saça gərək yaxşı maya qoyam, şəxsi dəllək tutam, hərçənd indi də pis deyiləm, ekranda özümə baxıram, görürəm bircə eybim eyibsizlikdir, bilmirəm bu arvadlar Bəxtiyaın harasına aşiq olublar, onun var-yoxu…

Mirzə ƏLİL

04. 03. 2023, Samara

GÜLTƏKİN HACIBƏYLİYƏ: «“QORXMAYIN, TANK FƏHLƏ-KƏNDLİ BALALARININ ÜSTÜNDƏN KEÇİR…”

Стандартный

“Sümüklərimədək hər yerim sızlayır. Sanki üstümdən tank keçib”.

Bunu Gültəkin Hacıbəyli yazıb. Yəni Türkiyə zəlzələsinin ona təsirini tank altında qalmaqla müqayisə edir. İfadə rusların dilindən götürülüb. Ruslar deyirlər: “Как будто меня переехал Камаз». Mən bilmirəm, indi Azərbaycanda Kamaz maşınları qalıbmı. O ki qaldı tanka, Gültəkin xanım gərək qoxrmasın. Bizim müxalifət liderlərini tank basmır. 1990-cı ilin yanvarında bir müxalifət liderinin də burnu qanamadı. Qırılanlar sadə və sadəlövh adalar oldular. Əli Kərimli indiyəcən top kimidir, görəndə deyirsən ki, bu adam tank altından yox, yaxşı dəlləkxanadan çıxıb. Gültəkin Hacıbəyli də tank altından çıxana az oxşayır. Güman edirəmki, elə bu zəlzələ faciəsi günlərində də xanım gözəllik salonuna baş çəkməyi unutmur. Yanqaları qıpqırmızıdır. Saçına da bir ətək pul qoyub.

Onu da demək lazımdır ki, ruslar «üstümdən Kamaz keçib» deyənin özünə yönəlmiş rişxənddir, zarafatdır. Bunu gecə gözü mal kimi içmiş,, ya rəisindən kötək yemiş və yaxud da arvadı ilə dalaşmış adam deyə bilər. On minlərlə adamı məhv etmiş zəlzələdən sarsılan adam belə deyirsə, deməli, sözün yerini bilmir, ağızlardan eşidib, xoşuna gəlib, inkişaflı, «cool» görünmək üçün bunu işlədir. Özünü necə gülüc hala saldığını anlamadan.

Gültəkin Hacıbəyli yazır ki, guya “boğazından loxma keçmir”.

“Loxma” ya “loğma”? Yəni “tikə”? İnanmalı deyil. Bu xanım nə deyirsə, yalana oxşayır. Müxalifətdə özgə yerini tutduğu kimi yad sözlərlə, qondarma ifadələrlə danışır. Ümimiyyətlə, postlarını oxuduqca bu qadının Azərbaycan dilni yaxşı bildiyinə şübhə yaranır.

“…həyata tutunan bu mözücə balamız…

Bir şey başa düşdünüz? “Həyata tutunan?”

Qənimət Zahidə belə müraciət edir: “Qanimat Zayıdov, 60 yaşınız mübarək!”

“Qanimat”ı başa düşdük, bu, ruscadır. Yəni Gültəkin Hacıbəyli rus xanımları kimi məzələnir. “Qanimatçik…”

Bəs “Zayıdov”? Kolxoz briqadirləri, partkomları belə danışırdılar: “Pambıq qalıb çöldə yağışın altında, yoldaş Zayıdov bizi mələdəcək…”

Gültəkin Hacıbəyli Türkiyədən qopmur.” Türkiyə ilə Azrbaycanın bağı  ana ilə övladı arasında olan fizioloji əlaqəyə bənzəyir. Birinin canı yananda o birisi bu ağrını öz canında yaşayır.

Burda, məlum məsələdir, kim anadır, kim bala. Türkiyə olur ana. Halbuki dünənəcən hamı Türkiyəyə qardaş deyirdi. “Türk qardaşlarımızın dalındyıq”.

Maraqlıdır, niyə ancaq “qardaşlarımızn”? Türkiyədə arvad yoxdur? Yoxsa bu, ”qardaş” deyənlərin oriyentasiyasindan xəbər verir?

İndi Gültəkin qardaş deyir ki, Türkiyə anadır. Onda görəsən Azərbaycan Türkiyənin harasından çıxıb? Bunu İlham Əliyev bilirmi?

Bunu yəqin Şah İsmayıl bilməyib. «Yoxsa anasıyla» qanlı müharibələr eləməzdi…\

Ah, İsmayıl, İsmayıl…

Gültəkin ana yazır:

“Türkiyə, heç şübhəsiz ki, bizim üçün vətəndir”.

“Biz” deyəndə Gültəkin ana kimi nəzərdə tutur? Özünü? Türkiyə kurortlarında, beşulduz otellərində kef çəkənləri? Oraa milyardlar çıxarıb daşınmaza qoyanları? Niyə Gültəkin qardaş hamının adından danışır? Hünəri var, Bəxtiyarın müdafiəsi üçün on beş-yiyirmi nəfərlik asiya təşkil eləsin.

Gültəkin ana Bəxtiyardan da yazır.

Dünən Bəxtiyar Hacıyevlə bağlı aldığım xəbərdən sarsılmışam.

Vəkilləri bildirir ki, onu tanımaq mümkün deyil. Çəkisi 84,6 kq-dan 69 kq-a düşüb, sümükləri çıxıb…”

Gültəkin ana sarsılanda Bəxtiyar 32 iki gün idi ki aclıq keçirirdi. 33-cü gün sarsılıb. Yəqin tank gözləyirmiş ki, gəlib üstündən keçsin.

Çəki söhbəti isə Baxtiyarı əslində diskreditasiya edir. 69 kq çəki ortaboy adam üçün ideal çəkidir, bu halda sümüklər görünməz.

Gültəkin ana xaricdə yaşayan oğlundan qazaxları soruşub. Məlum olub ki, qazaxlar ana dillərini bilmirlər. Gültəkin ana dərhal verdikt çıxarır, yəni bu, “rus istilasının qazax qardaşlarımızı assimilyasiyaya uğratmasının acı sonucudur…”

Rus istilası! Bunu yazanda alyanaq xanın Gültəkin Hacıbəyli özünü Həcər kimi at üstündə təsəvvür edib.

Rus istilası…

Rus istilası olmasaydı, qazaxlar hardaydılar? Ən yaxşı halda onları Çinin tərkibində uyğurlatın taleyi gözləyirdi. Ya da tarixdən silinmişdilər. Rus qazaxlara nəhəng bir əraziyə malik qurulu dövlət verib…

Yazmaqdan qabaq yaxşı fikiriləşin, Gültəkin qardaş. Yəqin Bakı dövlətdə dörd il məzəənmisiniz, qalın və yuxugətirən  tarix, fəlsəfə kitablarının uzağı müqəddiməsini oxuusunuz.

Gözəllik salonlarına ya massaja gedəndə özünüzlə kitab götürün.

Makiyajı da unutmayın. Yoxsa AXC-nin yaraşığı itər…

Tankdan qorxmayın. Tanklar fəhlə-kəndkli ailələrindən olan əsgərlərin üstündən keçir…

Mirzə ƏLİ

14. 02. 2023, Samara

MİRZƏ ƏLİL (MİRZƏ KÖÇGÜN) BUNKERƏ KÖÇÜR…

Стандартный

Rusiyannıbn Ukraynada keçirdiyi “xüsusi əmlliyyatla” əlaqədar olaraq Azərbaycan prezidenti əlahəzrət İlham Əliyev Samara qibernatorundan xahiş edib ki, Mirzə Əlili təhlükəsiz yerə köçürsün. Qubernator 1941-ci ildə Stalinin köməkçisi üçün hazırlanmış bunkeri Mirzə Əlilə verib. Hazırda Şirvan Kərimovun rəhbərliyi altında usta Mübariz Quliyev bunkerdə təmir işlərini bitirmək üzrədir. Bilirsiniz ki, Rusiya sühsevər ölkədir, adamları uşağından böyüyünə qədər sülhməramlıdır. Ruslar ürəklərinin təmizliyindən fikirləşiblər ki, başqa ölklər də, başqa xalqlar da sülh, əmin-amanlıq tərəfdarıdır, daha müharibə olmaz. Ona görə bunkerlərə baxmayıblar, zaman keçdikcə bu yeraltı mənzillər xeyli əfəlləyib. Şəkildə gördüyünüz kimi, lənkəranlı soydaşımız Qurban Məmiyev köhnə divarı yıxıb tökür ki, yerində təzəsi dikəldilsin.  Hörmətli soydaşımız Eldar Yusubov elektrik xətlərini təzələyir. Eldar bəy həm də prezident adminiztrasiyası ilə birbaşa rabitə xətti də yaradır. Sənətkarların məharətiylə bunker beşulduz otelin apartanmentinə bənzəyir.

Deyilənlərə görə, Stalinin öz bunkerində də təmir işləri gedir. Guya Putin üüçn hazırlayırlar.  Doğru məlumata oxşayır, çünki bizim ustalarla xəlvəti danışıq aparıblar…

Belə köçgünlükdən kim inciyər? Bunker Mrirzə Əlilin o qədər xoşuna gəlib ki, adını dyişib Mirzə Köçgün qoymaq istəyir…

09. 03. 2022, Samara

АВАЗ ЗЕЙНАЛЛЫ ПРИГЛАШАЕТ ЖИВОТНЫХ: «У РОССИИ НЕТ ИСТОРИИ…»

Стандартный

Азербайджанский ютубер Аваз Зейналлы запустил новую программу. Называется она «Дадим слово животным!». Прекрасная инициатива! Когда в стране и мире такие бурные события происходят, надо прислушиваться и к мнению наших братьев меньших. Посмотрел один выпуск и хочу поделиться своими впечатлениями. Заранее скажу: я был поражен высоким интеллектуалом очередного приглашенного животного. Кстати, зовут его практически как человека Кямран Гасанлы. А поразил он меня объемом и глубиной своих знаний по истории и по литературе. Вот что говорил(о) это животное:

«Россия ослаблена на 70 процентов! (Тут видно, что это животное хорошо разбирается в математике) Россия теряет свою исторический концепт. России не на что опираться, у нее нет истории… То же самое и с литературой…»

Тут своего зоологического гостя поддержал гуру Аваз Зейналлы:

«Я где-то, не помню где, кажется, в Таза Базаре, слышал, что «Слово о полку Игорево» написано тюрками».

Животное: «Мо… Мо… Конечно, тюрками… От начала до конца этот эпос написан кипчаками…»

Дальше Камран Гасанлы сообщил о том, что «Войну и мир» написали хазары. А роман «Преступление и наказание» сочинил туркмен Махтимкули, а Достоевский рукопись выиграл у него, когда играли в карты… «Евгений Онегин» сочинен одним узбеком, который продал свой роман Пушкину, а Пушкин сделал ему вид на жительство в России… Балет «Лебединое озеро» написал тоже туркмен, а так как туркменки не захотели выходить на сцену голыми, он продал партитуру Чайковскому, взамен получив два мешка муки, один мешок сахара… Петер Первый был азербайджанцем. И второй тоже. Третий был азербайджанцем только по отцу…

Ах, эти животные…Ах, родина моя! Как далеки твои камни! А то разбил бы собственную голову, ибо больше нет сил терпеть все эти мерзости…

Мрза АЛИЛ

16.02. 2022, Самара

ƏVƏZ ZEYNALLI HEYVANLARA SÖZ VERDİ: «RUSİYANIN TARİXİ YOXDUR…»

Стандартный

Əvəz Zeynallı yeni proqram açıb: “Heyvanlara da söz verək”. Gözəl təşəbbüsdür. Heyvanlara nəcib və humanist münasibətin ifadəsiir. Verilişin növbəti buraxılışına Qırmızı kitaba salınmış çox nadir növə məxsus bir heyvan Kamran Həsənli dəvət olunmuşdu. Bu heyvan tarix, xüsusən Rusiya rtarixi sahəsindəki bilikləri ilə yəqin ki, bütün tamaşıçaları valeh elədi.

Bu intellektual heyvana qulaq asın: “Rusiya yetmiş faiz zəifləyib… Rusiya tarixini itirir… Rusiya öz tarixi konseptini itirir… Rusiyanın tarixi heç şeyə, heç nəyə dayanmır… Rusiyanın tarixi yoxdur…»

Əvəz Zeynallı: Doğrudur, Rusiyanın bir qram tarixi yoxdur… Ədəbiyyatı da yoxdur. “İqor polku haqqında dastan” rus dastanı deyil, türk dastanıdır…

Kamran Həsənli: Bəli, bu dastan başdan-ayağa qıpçaq dilində yazılıb…

Əvəz Zenallının özü demişkən, bu hayvan çok güzel söyledi! İyi, iyi! “Hərb və sülh” romanını da qıpçaqlar yazıblar. “Cinayət və cəzanı” türkmən Mehtimqulu yazıb, ancaq əlyazmasını kartda uduzub Dostoyevskiyə. “Yevgeni Onegini” bir özbək yazıb, bağışlayıb Puşkinə, Puşkin ona vətəndaşlıq düzəldib. “Sonalar gölü” baletini də türkmən yazıb, türkmən qızları çılpaq səhnəyə çxmaq istəməyib, o da baleti bağışlayıb Çaykovskiyə, əvəzində iki kisə un, bir kisə qənd alıb, çünki türkmən mağazalarında qənd-çay, un yox imiş… Birinci Pyotr azərbaycanlı olub. İkinci Pyotr da..Üçüncü də…

Ah, bu hayvanlar… Ah, mənim vətənim! Çox şeyini istəmrəm, daşından-kəsəyindən burda olsaydı, birini çırpardım başıma, çünki səndəki rəzalətləri görməyə halım qalmayıb…

Mirzə ƏLİL

16. 02. 2022, Samara

HƏR OXUYAN MOLLA PƏNAH, HƏR TÖVLƏDƏ DOĞULAN PEYĞƏMBƏR OLMAZ…

Стандартный

 

Millət vəkili (hansı millətin vəkili olduğu məlum deyil, Azərbaycan milləti öz xoşuna beləsini vəkil eləməz- M.Ə.) Etibar Əliyev virdə dəvə kimi qızaraq Ramiz Mehdiyevin hansı  orqanınısa iplə ölçmək istəyib, Xural TV-ni də “tövlə” adlandırıb. Marksist-leninçi-əliyevçi akademik Mehdiyev deyib ki, Etibar, get sən lotu yoldaşlarının orqanını ölç, mənim orqanın  çoxdan ölçülüb…

Əvəz Zeynallı isə naməlum millətin vəkilinin cavabını daha sərt verib, deyib ki, Xural TV tövlə deyil, Azərbaycan xalqının sitayiş etdiyi məbəddir, tövlə Etibar Əliyevin doğulduğu evdir, mandat alıb oturduğu yerdir. Qəzəbi artdıqca Əvəz Zeynallı keçib ana dilinə:

“Bu boğa bir ahırda doğdu! Ben kendim buna şahidim! Ailesi de bir ahırda hamile kaldı! Ben kendim buna şahidim. O vekil değil, buzağıdır, başka bir şey diyemem!”…

Əvəz Zeynallıya inanmamağa əsasımız yoxdur. Ona bütün türk dünyası inanır. Görünür, doğrudan da Etibar Əliyev tövlədə doğulub və özü də danadır…

İndiyəcən bəşəriyyət tövlədə doğulmuş bir kəsi tanıyır: müsəlmanların peyğəmbər, xristianların Tanrı bildiyi İsa. Ancaq hər oxuyan Molla Pənah olmadığı kimi, hər tövlədə doğulan da peyğəmbər olmaz…

 

Mirzə ƏLİL

11.02. 2022, Samara

İFA EDİR AYBƏNİZ HƏŞİMOVA… MİLLİ QHRƏMANIN QIZI…

Стандартный

“Cənab przident, mən tibb universitetinin tələbəsi Aybəniz Həşomovayam, həm də Milli Qəhrəman Polad Həşimovun qızıyam…”

Necə yəni “həm də”?

“Şəhid ailələrinə göstərdiyiniz qayğı və diqqətə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sualım yoxdur”.

Vəssalam. Bu qız əmindir ki, milli qəhrəmanın qızıdırsa, bütün şəhid ailələrinin adından danışa bilər.

Şəhid ailələri on yeddi yaşlı bu qızı haçan harda özlərinə vəkil elədilər?

Bu qız hardan bilir ki minlərlə şəhid ailələrinin hamısı “diqqət və qayğıdan” razıdır və fürsət axtarır ki, prezidentə təşəkkür eləsin.

Bu qız, şübhəsiz ki, İnternetdən istifadə edir, sosial şəbəkələrdə gedən söhbətlərdən xəbərsiz deyil, çoxlu veteranın, əlilin ciddi problemlərlə üzləşdiyi barədə məlumatı olar. Bilməmiş olmaz ki, çoxlu şəhid ailəsi ağır vəziyyətdə yaşayır. Sən indi özün hər qapıdan atanın adı ilə şuppultu ilə keçirsənsə, həyatından, aldığın imtiyazlardan razıdsansa, özünə görə təşəkkür elə. Bir də ki, şəhid ailələri, əlillər, veteranlar niyə daim rəhbərliyə təəkkür eləməlidirər? Bəlkə rəhbərlik onlar hər gün, hər saat təşəkkür eləməlidir? Bəlkə rəhbərliyə müharibədən yayınan, döyüşlər gedənbə Bakıda, xarici paytaxtalarda, kurortlarda kef çəkənlər prezidentə təşəkkür eləməlidirələr? Gündə əlli dəfə! Çünki prezident, Polad Həşimovun anasının və bacısının dediyi kimi, varlıları mügharibəyə göndərmir, kasıbları göndərir. “Varlı şəhid vermir, şəhdi kasıb verir”, — bunu Polad Həşimovun bacısı deyirdi…

Və indi nənəsi öz imtiyazlı həyatından xumarlanmış, başı gicəllənmiş nəvəsini kötəkləsə, onun xeyrinə olar. Hara getdiyini, nə deyəcəyəni qabaqcadan fikirləşər. Yoxsa birinci kursu qurtaraacan atasının reputasiyasını məhv edər. Hər gün cürbəcür tədbirlərdən eşidərik: “İni də prezidentə təşəkkür… İfa edir Aybəniz Həşimova…”

Mirzə ƏLİL

03. 02. 2022, Samara