Tag Archives: meydan hərəkatı

«MEYDAN GÜNDƏLİYİ»: 29 NOYABR 1988

Стандартный

adalet_tahirzade

29 NOYABR 1988.

13.00. Yataqxana qonşularəm Nazım və Qurbanla birgə aerokassaya gəldik baxmağa. İşəriadamla dolu idi. Bayır qapının birinin ağzı yalnız ermənilərlə dolmuşdur. Qapıda rusca yazıvardı: “6 zal – prodaja biletov tolko na Yerevan”. Burada 200-300 erməni vardı. Gələndə“Elmlər Akademiyası” metro stansiyasındakı aerokassanın qarşısında da çoxlu adam yığışmışdı.Deyilənə görə, aeroportda da erməni əlindən tərpənmək mümkün deyil.13.10. Zorge küçəsində poliklinikaların yanından keçirik. Birinin qapısı ağzında qırmızı pilləüstündə yazılmışdır: “Tətilçilər, tibb işçiləri sizinlədir!”. Read the rest of this entry

Реклама

«MEYDAN GÜNDƏLİYİ»: 5-7 OKTYABR 1989

Стандартный

adalet_tahirzade

5 oktyabr 1989.

“Kommunist” qəzeti “Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının suverenliyi haqqında”Azərbaycan SSR-in Konstitusiya Qanununu dərc edib. Bəzi dolaşıq şeylər yazılıb.Qanun 25 sentyabr 1989-dan qüvvəyə minir.

Bu gün respublika Nazirlər Soveti Azərbaycan Xalq Cəbhəsini, axır ki, rəsmən qeydə aldı!

 SƏNƏD

Azərbaycan SSR Nazirlər SovetiQərar ¹ 404 5 oktyabr 1989 Bakı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi haqqında Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti qərara alır: 1. Azərb. MİK və ASSR XKS-nin 26 may 1932-ci ildə 675 ¹-li qərarla təsdiqlədiyi könüllücəmiyyətlər və birliklər haqqında Əsasnaməyə əsasən Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin (AXC)ictimai qurum kimi qeydə alınması haqqında xahişi təmin edilsin.2. AXC təsis konfransının 16 iyul 1989-cu ildə təsdiqlədiyi AXC Nizamnaməsinin layihəsi ilərazılaşılsın, bu layihəyə dair Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin bildirdiyi irad və təkliflərinqurultayda onun qəbulu zamanı nəzərə alınacağı nəzərdə tutulsun.

  1. Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti ilə AXC-nin təsisçiləri arasındakı razılaşmanın mətnitəsdiq edilsin. Azərbaycan SSR NazirlərSovetinin sədriA.Mütəllibov Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin işlər müdiri M.Nəzərov

 6 oktyabr 1989. Bu gün köşklərdən Sabir Rüstəmxanlının redaktor olduğu “Azərbaycan” qəzetinin ilk nömrəsini aldıq. Qarabağa Xalq Yardımı Komitəsinin qəzetidir. 100 min nüsxədir. Hər iki dildə yazılar verib. Cəsarətli yazılar çoxdur.

 7 oktyabr 1989.“Bakı Şəhər Soveti İcraiyyə Komitəsində  

Bakı şəhərində vəziyyətin normal hala düşdüyünü nəzərə alaraq 1989-cu il oktyabrın 9-danrespublikanın paytaxtında saat 01-dən 05-dək qüvvədə olan qadağan saatı ləğv edilir”.Görəsən, qadağan saatını Bakı ŞS İK tətbiq etmişdi?!.Stepanakert — Şuşa yolunun üstündəki körpünü oktyabrın 6-sına keçən gecə ermənilərpartladıb.

«MEYDAN GÜNDƏLİYİ»: 20-23 AVQUST 1991

Стандартный
«MEYDAN GÜNDƏLİYİ»: 20-23 AVQUST 1991

20 avqust 1991. “Həyat” qəzetinin bugünkü nömrəsində SSRİ vitse-prezidenti G.İ.Yanayevin 18avqust tarixli fərmanı (“Səhhətinə görə Mixail Sergeyeviç Qorbaçov SSRİ prezidenti vəzifəsini icraedə bilmədiyinə görə… 1991-ci il avqustun 19-dan SSRİ prezidenti vəzifəsinin icrasına başladım”);“Sovet rəhbərliyinin bəyanatı” (G.Yanayev, V.Pavlov, O.Baklanov; 18 avqust) (19 avqust 1991-dəMoskva vaxtı ilə saat 4-dən SSRİ-nin ayrı-ayrı yerlərində 6 ay müddətinə fövqəl’adə vəziyyət e’lanedilsin; SSRİ Dövlət Fövqəl’adə Vəziyyət Komitəsi yaradılsın və b.); “SSRİ-də Dövlət Fövqəl’adəVəziyyət Komitəsi-nin 1 nömrəli qərarı” (16 maddədən ibarət); “SSRİ prezidenti vəzifəsini ic-raedən” G.Yanayevin “Dövlət və hökumət başçılarına və BMT baş katibinə mü-raciət”i (18 avqust)dərc edilib.A.Mütəllibov İranda idi. Dünən Bakıya qayıdıb. Read the rest of this entry

«MEYDAN GÜNDƏLİYİ»: 1-10 AVQUST 1990

Стандартный
«MEYDAN GÜNDƏLİYİ»: 1-10 AVQUST 1990

1 avqust 1990. SƏNƏDBakı şəhəri komendantının əmri N:4  31 iyul 1990-cı il Respublika zəhmətkeşlərinin və ziyalılarının arzusunu və Bakı şəhərində vəziyyətin sabitləşməyədoğru meyl etdiyini nəzərə alaraq Azərbaycan Xalq Cəbhəsi-nin “Azadlıq” qəzeti yenidən buraxılsın.

Bakı şəhərinin komendantı, polkovnik V.Z. BÜNYADOV.  Read the rest of this entry

«MEYDAN GÜNDƏLİYİ»: 13-18 İYUL 1990

Стандартный
«MEYDAN GÜNDƏLİYİ»: 13-18 İYUL 1990

13 iyul 1990. Bu gün Ağamalı Sadiq və Səfər Alışarlının im-zaladıqları ikinci “Azadlıq” çıxıb (150min nüsxə).Bu nömrədə “Demokratik Azərbaycan” seçki bloku haqqında geniş məlu-mat, seçkilərlə bağlıyazılar, “Zamanın tələbiylə Şimali Azərbaycan Demokra-tik Partiyası” başlığı altında ŞADP-nin təsiskomitəsinin üzvü İsa Qəmbərovla müsahibə və b. materiallar verilib.

14 iyul 1990. Bakının komendantı “Azadlıq” qəzetini yenə bağladı!  Read the rest of this entry

MEYDAN GÜNDƏLİYİ. 16 İYUN 1992. Ə. ELÇİBƏYİN ANDİÇMƏ MƏRASİMİ

Стандартный
MEYDAN GÜNDƏLİYİ. 16 İYUN 1992. Ə. ELÇİBƏYİN ANDİÇMƏ MƏRASİMİ

16 iyun 1992. A z ə r b a y c a n R e s p u b l i k a s ı n ı n p r e z i d e n t iƏBÜLFƏZ ELÇİBƏYİN an d i ç mə mə r a s i m i 14.13. Əbülfəz bəy zala girir. Fotoqraflar, televiziyaçılar onu əha-tə edirlər. Read the rest of this entry

MEYDAN GÜNDƏLİYİ. 22 MAY 1990

Стандартный
MEYDAN GÜNDƏLİYİ. 22 MAY 1990

22 may 1990.

Prezident Ayaz Mütəllibovun 21 may tarixli 1 N:-li fərmanı çıxdı: “AzərbaycanDemokratik Respublikasının elan olunduğu 28 May günü Azərbaycan dövlət quruluşunun dirçəliş günü elan edilsin”.

MEYDAN GÜNDƏLİYİ: 18 MAY 1992

Стандартный

adalet_tahirzade

18 may 1992.

Ali Sovetin sessiyası  Jurnalistləri zala buraxmadılar. Mətbuat işçiləri üçün olan zal-da televizorla baxdıq (buradabirbaşa göstərilir).18.18. Ziyad Səmədzadə deputatları qeydiyyatdan keçməyə çağırır. 229 nəfər iştirak edir. Yetərsay 240 nəfərdir. Deyilənə görə, 249 nəfər aşağı-da katiblikdə qeydə alınıb.Bu dəfə operatorlar demblok oturan tərəfi göstərir.18.27. 241 nəfər iştirak edir. 9 nəfərin kartoçkası yoxdur. Sessiya başlaya bilər.18.27. Ziyad Səmədzadə açır: Sessiya bu gün öz işini qurtarmalıdır. Read the rest of this entry

«MEYDAN GÜNDƏLİYİ». 15-16 MAY 1992

Стандартный
«MEYDAN GÜNDƏLİYİ». 15-16 MAY 1992

15 — 16 may 1992.Cümə günü. Mütəllibova qarşı silahlı xalq üsyanı günü Bütün qüvvələr Mütəllibova qarşı birləşib. Türkiyə televiziyasının verilişlərini kəsiblər.15.21. 4 maşın (hərbi) yola düşür AXC qərargahı qarşısından. Camaat onların ardınca — piyada.Qərargahın qarşısındakı Üzeyir Hacıbəyli küçəsi başdan-başa adamdır (350 min nəfərdən çoxolar). Axın bu küçədən Rəşid Behbudov kü-çəsinə çatıb sola dönür. Axında böyük əksəriyyətgənclərdir. Read the rest of this entry

«MEYDAN GÜNDƏLİYİ». 2 MAY 1990

Стандартный
«MEYDAN GÜNDƏLİYİ». 2 MAY 1990

2 may 1990

Arif bəy və Zaur bəylə gedib Göyçay bazarının yeməkxanasında səhər yeməyi yedik. Sonra onlarBakıya yola düşdülər.Saat 12-nin yarısında Maarif evinə çıxanda gördüm ki, gecikmişəm.11.30. Bəy dindən danışır. Onun yanında (rəyasət heyətində) Pənah Hüseynov, Vurğun Əyyubov meydan və Nəcəf Nəcəfov əyləşiblər. Read the rest of this entry