Tag Archives: mart soyqırımı

РЕЗНЯ МУСУЛЬМАН В БАКУ, 1918

Стандартный

Резня в Баку, 1918 год

В марте 1918 года Баку охватил межэтнический конфликт, жертвами которого стали тысячи людей, в основном мусульман. Активную роль в погромах играли вооружённые отряды армянской партии «Дашнакцутюн», которую поддерживали большевики.

1_1.jpg

 буйствующие армяне в Баку

2_2.jpg

8.jpg

7.jpg

аВооруженные армяне в раионе сожженного азербаиджанского (татарского по тогдашнеи терминологии) базара. Баку март 1918.pngармянские боевики около     азербайджанского базара в Баку

Очистка улиц Баку от убитых. Март 1918.png

Очистка улиц Баку от убитых

Последствия резни в азербаиджанском (татарском по тогдашнеи терминологии) квартале Баку. Март 1918.png

6.jpg

5.jpg

4_4.jpg

3_3.jpg

Мусульмане убитые в Баку и консул прибывшии чтобы увидеть их тела. Почтовая открытка Ирана.jpg
Мусульмане, убитые в Баку, и консул, прибывший: чтобы увидеть их тела

Армяно-мусульманская резня в Баку. Обложка журнала Огонек 10-1918.jpg

Степан Шаумян, являвшийся председателем Бакинского совета и чрезвычайным комиссаром по делам Кавказа, считал мартовские события триумфом советской власти в Закавказье: «Результаты боев блестящие для нас. Разгром противника был полнейший. Мы продиктовали им условия, которые беспрекословно были подписаны. Убитых более трех тысяч с обеих сторон. Советская власть в Баку все время висела в воздухе благодаря сопротивлению мусульманских националистических партий. Эти партии во главе с феодальной (бекской и ханской) интеллигенцией, укрепившись в Елисаветполе и Тифлисе благодаря подлой и трусливой политике меньшевиков, стали в последнее время очень агрессивны и в Баку. Из листков, изданных нами и при сем прилагаемых, вы увидите, что они начали наступление на нас. Решалась судьба Закавказья. Если бы они взяли верх в Баку, город был бы объявлен столицей Азербайджана, все немусульманские элементы были бы обезоружены и вырезаны».

30 MART 1918 — BAKIDA MÜSƏLMANLARIN QIRĞINI BAŞLANIB

Стандартный
30 MART 1918 — BAKIDA MÜSƏLMANLARIN QIRĞINI BAŞLANIB

Mart soyqırımı və ya Mart hadisələri — 1918-ci ilin 30 mart və 3 aprel tarixləri arasında Bakı şəhərində və Bakı quberniyasının müxtəlif bölgələrində, eləcə də Şamaxı, Quba, Xaçmaz, Lənkəran, Hacıqabul, Səlyan, Zəngəzur, Qarabağ, Naxçıvan və digər ərazilərdə Bakı Soveti və daşnak erməni silahlı dəstələrinin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri qırğın. Rəsmi mənbələrə əsasən soyqırımın nəticəsində 12 minə yaxın azərbaycanlı qətlə yetirilmiş, on minlərlə insan itkin düşmüşdür. 1919 və 1920-ci ilin mart ayının 31-i iki dəfə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən ümummilli matəm günü kimi qeyd edilmişdir.

27 (15) марта 1918 года на пароходе «Эвелина» из Ленкорани в Баку прибыл отряд из пятидесяти офицеров и солдат сформированного Бакинским Мусульманским Национальным Комитетом Ленкоранского конного дивизиона во главе с генералом Талышинским. Они собирались участвовать в похоронах своего сослуживца, сына миллионера Гаджи Зейналабдина Тагиева — Мамеда Тагиева, который был убит во время столкновения между мусульманскими и русско-армянскими частями в городе Ленкорань. После похорон М.Тагиева военнослужащие дивизиона намеревались 29 (17) марта отплыть на том же пароходе обратно в Ленкорань. Однако руководители Бакинского Совета не разрешили кораблю отплыть, и предъявили ультиматум, потребовав от военнослужащих в течение 24 часов сдать своё оружие. Пытаясь предотвратить обострение событий, 18 марта военнослужащие дивизиона согласились сдать оружие. Однако разоружение азербайджанских военнослужащих, пытавшихся уехать из города, вызвало возмущение мусульманского населения города, которое восприняло это как оскорбление убитого горем Тагиева-отца и провокацию, так как требования о разоружении не распространялись на другие этнические и партийные вооруженные формирования, имевшиеся в городе. 30 (18) марта в различных частях города стали сооружаться баррикады и возникать стихийные митинги с требованием вернуть военным конфискованное у них оружие, или же разоружить и другие этнические формирования.

21 MART 1920 — QARABAĞ VƏ GƏNCƏBASARDA ERMƏNİLƏRİN ADR-Ə QARŞI QİYAMI

Стандартный

В марте 1920 года армяне подняли мятеж в Карабахском регионе Азербайджана. Правительство АДР оказалось вынужденным направить армию в Карабах, чтобы защитить граждан от геноцида. По этой причине Баку фактически остался без защиты.

21 mart 1920 — Qarabağda və Gəncəbasarda erməni silahlılarının Xalq Cümhuriyyətinə qarşı qiyamı başlanıb. Cümhuriyyət hökuməti həmin bölgələrə əlavə qüvvələr göndərib. Paytaxt faktiki müdafiəsiz qalmışdı və bu, XI rus ordusunun Bakıya maneəsiz daxil olmasına imkan verdi.

21 марта 192021 марта 1920 2

ŞAMAXI QƏZASININ BALOĞLAN-QUBALI KƏNDİNDƏ KÜTLƏVİ QIRĞIN

Стандартный
ŞAMAXI QƏZASININ BALOĞLAN-QUBALI KƏNDİNDƏ KÜTLƏVİ QIRĞIN

AKT

1919-cü il fevralın 6-cı günündə.

Mən, Balaoğlan- Qubalı kəndinin kəndxudası, 217 ev sayında kəndin seçilmiş möhtərəm sakinləri ilə bilikdə aşağıdakılar barədə akt tərtib edirik: 1918-ci ilin mart ayında ermənilərin kəndimizə hucumu zamanı kənd sakinləri aşağıdakı ziyanlara məruz qaldılar:

1.Öldürənlər: kişi — 400, qadın — 290, uşaqlar — 348.

  1. Yaralananlar: kişi -40, qadın — uşaqlar -40.
  2. 300.000 rubl məbləğində 207 ev və tikindi dağıdılıb. (Sənədin əslində 300.000 rəqəminin üstündən xətt çəkilib, görünür bu məbləğ səhvdir).
  3. 285.000 rubl dəyərində ev, tikililər yandırılıb.
  4. 30.000.000 manat dəyərində 10.000 baş iri buynuzlu mal-qara qovulub aparılıb və öldürülüb.
  5. 15.000.000 dəyərində 15.000 baş xırda heyvan və qoyun.
  6. 24.000.000 rubl dəyərində ev əşyları, kənd təsərrüfatı alətləri, çörək və taxıl talan edilərək aparalıb.
  7. 100.000 dəyərində tut və üzüm bağları sıradan çıxarılıb.
  8. 10.000.000 rubl dəyərində məhsul… və çörəklər aparılıb və zay edilib.
  9. Əkilməmiş sahələrdən dəyən ziyan 10.000.000 r.
  10. Bütün ziyanlar 8.978.500 (? min) rub. (Belə aktlar Padar, Təəzə ceqirli, köçyeri Xila, Şorbaçı, Paşalı, Kövlər, Kazımi, Talış, Meinimanq, Abdulyan, Kolanı -Turanı, dağ Kolanısı, Bzoavend Rəhimli, Rəhim Ağalı, Qaraqaşlı, Rəncbər, Qaraqaşlı Arat, Nəvaqi, Kuruzma kəndlərinin kəndxudaları tərəfindən tərtib edilmişdir).

 

Möhür

Kənd kəndxudası imza

Kənd mollası imza

Ağsallar 7 imza

 

Müttəfiq orduların baş komandanı əlahəzrət Tomsona şamaxılıların vəkil etdiyi Bakı şəhərində yaşayan Hacı Sol-Zamanov, Hacı Mir İsmayıl və Meşəli Abdul Hüseyn Nadirovdan.

 

Mənbə: MDAor AzSSR,F.1061, op.1,i.99, l.12