Tag Archives: Mətləb Quliyev

MİLLİ QƏHRƏMANLAR: MƏTLƏB QULİYEV

Стандартный

MƏTLƏB QULİYEV.jpg

Mətləb Quliyev  9 yanvar 1959-cu ildə Beyləqan rayonunda doğulmuşdur. İbtidai təhsilini 3 saylı orta məktəbdə almışdır. Daha sonra o, C.Naxçıvanski adına hərbi məktəbə daxil olur. Hərbi xidmətini isə Ukraynada keçirir. Mətləb daha sonra Azərbaycan Pedaqoji İnstituna daxil olur. 1985-ci ildə leytenant rütbəsi ilə təhsilini başa vuraraq Sumqayıt şəhərində 3 saylı məktədbə hərbi hazırlıq müəllimi kimi çalışmağa başlayır. 1992-ci ildən DİN-ə işə düzəlir, bununla da onun həyatının narahat günləri başlayır.

Mətləb Quliyev tez-tez cəbhəyə gedirdi, torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda var gücü ilə çalışırdı. 1992-ci il 31 avqust Ağdam bölgəsində ağır döyüşlər gedirdi. Mənfur erməni quldurları yüksəklikləri ələ keçirmişdilər. Mətləb pulemyotla düşmənin üzərinə yeriyirdi onlarla erməni yaraqlısını məhv edən Mətləbin mərmisinin bitdiyini görən vəhşi azğınlaşmış ermənilər onu hər tərəfdən mühasirəyə alaraq atəş açmağa başladılar o, bu döyüşdə qəhrəmancasına həlak oldu.

Ailəli idi, iki övladı yadigar qalıb.

Azərbaycan Respublikası prezidentinin 6 noyabr 1992-ci il tarixli 290 saylı fərmanı ilə baş leytenant Quliyev Mətləb Kamran oğlu ölümündən sonra «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adına layiq görülmüşdür.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ: МАТЛАБ ГУЛИЕВ

Стандартный

MƏTLƏB QULİYEV.jpg

Матлаб Гулиев родился 9 января в Бейлаганском районе. Был курсантом военного училища имени Дж. Нахчыванского. Проходил срочную службы в рядах Советской Армии на территории Украины. После демобилизации поступил в Азербайджанский педагогический институт. С 1985 года работал в средней школе №3 в городе Сумгаите по начальной военной подготовке. С 1992 года работал в органах внутренних дел. С этого времени он периодически бывает на фронте. 31 августа 1992 года шли тяжелые бои в Агдамском направлении. Противником был захвачен несколько высот. Матлаб огнем из пулемета нанес существенный урон врагу в живой силе. Заметив, что боеприпасы у него закончились, армянские солдаты окружили его со всех сторон и стали вести по нему прицельный огонь. В этом бою Матлаб героически погиб.

Был женат. Остались двое детей.

Указом президента Азербайджанской Республики от 6 ноября 1992 года Матлабу Камран оглы Гулиеву посмертно присвоено звание Национального Героя Азербайджана.

(русский текст – газета «Очаг» Самара) Read the rest of this entry