Tag Archives: Mərifət Nəsibov

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ: МАРИФАТ НАСИБОВ

Стандартный

MƏRUFƏT NƏSİROV

Марифат Насибов родился 22 мая 1972 года в селе Мазам Газахского района. Окончил местную среднюю школу. В 1990 года был призван на службу в Советской Армии. Через год Марифат вернулся в Азербайджан и записался добровольцем в Национальную армию. Погиб 28 января в ходе кровавых боев за село Гушчу Айрым Газахского района.

Был холост.

Указом президента Азербайджанской Республики Абульфаза Эльчибея 7 июля 1992 года Насибову Марифату Ахмед оглы посмертно присвоено звание Национального Героя.

Mərifət Nəsibov 22 may 1972-ci il Qazax rayonunun Məzəm kəndində anadan olmuşdur. 19791989-cu illərdə Qazax rayon kənd məktəbində təhsil almışdır. 1990-cı il hərbi xidmətə çağırılır. Sovet ordusunda xidmət edir və 1 ildən sonra Vətənə qayıdır. Mərifət könüllü olaraq Milli Orduya yazılır və onun cəbhə həyatı başlayır.O, Qazaxlıların fəxridir.]

İlk gündən qorxmazlığı, mərdliyi cəbhədə ona hörmət qazandırmışdı. Döyüşlərdə ön cərgədə olar, rəşadətlə vuruşardı. 1992-ci il 28 yanvarda Mərifətin son döyüşü oldu. Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndində gedən qanlı döyüşdə qəhrəmancasına həlak oldu.

Evli deyildi.

Azərbaycan Respublikası prezidentinin 7 iyul 1992-ci il tarixli 833 saylı fərmanı ilə Nəsibov Mərifət Əhməd oğluna ölümündən sonra «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» adı verilmişdir.