Tag Archives: Kamran Həsənli

KAMRAN HƏSƏNLİNİN ANASI FARSLAR KİMİ QƏDİM PEŞƏ SAHİBİ OLMAYIBSA, GƏRƏK FARS SÖZLƏRİ İŞLƏTMƏYƏ. MƏLƏYƏ YA ANQIRA…

Стандартный

Azərbaycan millətinə müəllimlik iddiasında olan o qədər şarlatan meydana çıxıb ki, Şeyx Nəsrullah da bunların yanında adam balasıdır.

Yadınızdadırsa, Qurban Məmmədli deyirdi ki, bir tərəfi naxçıvanlıdır. Ancaq demirdi ki, hansı tərəfi – dalı ya qabağı. İndi Hərdən Qurban Məmmədlinin dalı (ya da qabağı) işləyir, olur mərifətli bir insan, aktyor, natiq. Birdən də qabağ (ya da dalı) düşür işə, olur say, salyanlılar demişkən, götat çölə. Yəni götür at çölə.

Bu gün Qurban Məmmədli “Azerfridom ailəsinə” bəyan elədi ki, millətdə iki dahi insan varsa, onların biri Cəlal müəllimin oğlu Sərdar Cəlaloğlu, yəni onun atabir, anabir qardaşı, ikincisi isə Kamran Həsənlidir. Və sonra sübut üçün Kamran Həsənlinin videosunu təqdim elədi.

Kamran Həsənli dedi ki, Ruslar və farslar “qədim peşənin sahibidirlər”. Yəni fahişədirlər. O ruslar ki, Azərbaycana Həsən bəy Zərdabini, Mirzə Fətəli Axundovu, Üzeyir Hacıbəyovu, Cəlil Məmmədquluzadəni, Qara Qarayevi,Tofiq Quliyevi  veriblər. Teatr, konservatoriya, akademiya — bunlar hamısı ruslardandır. Vər ruslardan sonra sonra akademiya da, konservatoriya da, teatr da enib Kamran Həsnlilərin səviyyəsinə, yəni «ниже плинтуса».

Və o farslar ki, onlardan Füzuli, Nəsimi poeziya sənətini öyrənib. O farslar ki, bizə musiqi alətlərini veriblər, o farslar ki, bizə muğamı veriblər, o farslar ki, bizim xanlıqların əsasını qoyublar, Azərbaycanın dövlət idarəçiliyinin əsaslarını yaradıblar.

Fars sözlərini dilimizdən çıxarsaq, Kamran Həsənli minlərlə başıboşun, sadəlövhün qabağında necə danışar. Danışa bilməz! Çünki danışmağa söz rapmaz, gərək mələyə ya da anqıra!

Kamran Həsənlinin anası, ruslardan və farslardan fərqli olaraq, təmiz arvaddısa, yəni Kamran Həsənli fahişə oğlu deyilsə, qoy fars sözlərindən imtina eləsin, Bayatı Şiraz, Çahargah oxumaq əvəzinə şıllaqlayıb toz qaldıra-qaldıra anqırsın.

İlahi, bizim millətimiz nə gündədir… Hadinin arzusu yeinə yetib, imzalar içində imzamız var, ancaq mədəni millətlər içində yerimizyoxdur…

Mirzə ƏLİL

31. 01. 2023, Samara

Реклама

АВАЗ ЗЕЙНАЛЛЫ ПРИГЛАШАЕТ ЖИВОТНЫХ: «У РОССИИ НЕТ ИСТОРИИ…»

Стандартный

Азербайджанский ютубер Аваз Зейналлы запустил новую программу. Называется она «Дадим слово животным!». Прекрасная инициатива! Когда в стране и мире такие бурные события происходят, надо прислушиваться и к мнению наших братьев меньших. Посмотрел один выпуск и хочу поделиться своими впечатлениями. Заранее скажу: я был поражен высоким интеллектуалом очередного приглашенного животного. Кстати, зовут его практически как человека Кямран Гасанлы. А поразил он меня объемом и глубиной своих знаний по истории и по литературе. Вот что говорил(о) это животное:

«Россия ослаблена на 70 процентов! (Тут видно, что это животное хорошо разбирается в математике) Россия теряет свою исторический концепт. России не на что опираться, у нее нет истории… То же самое и с литературой…»

Тут своего зоологического гостя поддержал гуру Аваз Зейналлы:

«Я где-то, не помню где, кажется, в Таза Базаре, слышал, что «Слово о полку Игорево» написано тюрками».

Животное: «Мо… Мо… Конечно, тюрками… От начала до конца этот эпос написан кипчаками…»

Дальше Камран Гасанлы сообщил о том, что «Войну и мир» написали хазары. А роман «Преступление и наказание» сочинил туркмен Махтимкули, а Достоевский рукопись выиграл у него, когда играли в карты… «Евгений Онегин» сочинен одним узбеком, который продал свой роман Пушкину, а Пушкин сделал ему вид на жительство в России… Балет «Лебединое озеро» написал тоже туркмен, а так как туркменки не захотели выходить на сцену голыми, он продал партитуру Чайковскому, взамен получив два мешка муки, один мешок сахара… Петер Первый был азербайджанцем. И второй тоже. Третий был азербайджанцем только по отцу…

Ах, эти животные…Ах, родина моя! Как далеки твои камни! А то разбил бы собственную голову, ибо больше нет сил терпеть все эти мерзости…

Мрза АЛИЛ

16.02. 2022, Самара