Tag Archives: gəraylılar

«KOROĞLU» DASTANI: «UCA-UCA DAĞ BAŞINDA, TALA-TALA QAR GÖRÜNÜR…»

Стандартный
«KOROĞLU» DASTANI: «UCA-UCA DAĞ BAŞINDA, TALA-TALA QAR GÖRÜNÜR…»

Elə ki, səhər açıldı, gün çıxıb dağlara yayıldı, uzaqdan, dağların başının
üstündən Çənlibel dağlarının qarlı başları göründü. Bu, Koroğlunu
qubarlandırdı:
Uzaq-uzaq dağ başında
Tala-tala qar görünür.
Nə dəlilər, nə Çənlibel,
Nə alagöz yar görünür. Read the rest of this entry