Tag Archives: Gəncə vağzalı

«MOLLA NƏSRƏDDİN»: GƏNCƏ VAĞZALINDA

Изображение

1907-35, zarafat - Gəncə vağzalında

«MOLLA NƏSRƏDDİN», 1907-35

ZARAFAT: GƏNCƏ VAĞZALINDA