Tag Archives: Elşad Hüseynov

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ АЗЕРБАЙДЖАНА: ЭЛЬШАД ГУСЕЙНОВ ИЗ МАСАЛЛЫ

Стандартный

elşad hüseynov.jpg

Эльшад Эйнулла оглы Гусейнов родился 8 октября 1960 года в селе Хил Масаллинского района. По окончании средней школы в 1978 году работал в местном совхозе. В 1979-81 г.г. проходил срочную службу в Советской Армии. После демобилизации работал в милиции в городе Баку. После начала армяно-азербайджанского вооруженного конфликта Эльшад добровольцем отправляется на фронт.

15 июня 1992 года Эльшад Гусейнов принимал участие в боях за освобождения села Фаррух.  При попытке перемещения он получил пулевое ранение, которое оказалось смертельным.

Похоронен в родном селе.

Был женат. Остались трое детей.

Указом президента Азербайджанской Республики от 8 октября 1992 года Эльшаду Эйнулла оглы Гусейнову посмертно присвоено звание Национального Героя Азербайджана.

Именем героя в Массаллы названа улица, установлен бюст.

(русский текст – газета «Очаг») Самара) Read the rest of this entry

MİLLİ QƏHRƏMANLAR: ELŞAD HÜSEYNOV

Стандартный

elşad hüseynov.jpg

Elşad Hüseynov 1960-ci il 8 oktyabr Masallı rayonunun Xıl kəndində anadan olmuşdur. 1978-ci ildə burada məktəbi bitirib sovxozda işləyir. 19791981-ci illərdə Batumidə hərbi xidmətdə olmuşdur. Daha sonra Bakı şəhərində DİN-nin milis nəfəri kimi işə qəbul olunur. Ermənilərin doğma torpaqlarımıza basqınlarını görən Elşad cəbhəyə getmək istəyirdi, bir neçə dəfə müraciətdən sonra o cəbhəyə yola düşür. Read the rest of this entry