Tag Archives: Cəlil Səfərov

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ: ДЖАЛИЛ САФАРОВ

Стандартный

Cəlil_Səfərov.jpg

Джалил Сафаров родился 28 января 1962 года в селе Лежбеддин Марнеульского района Грузинской ССР. Семья переехала в Сумгаит, когда Джалил был ребенком.

В 1977 году, окончив восемь классов средней школы, Джалил поступил в военное училище имени Дж. Нахчывансокого. В 1980 году становится курсантом Высшего военного училища командиров ракетно-зенитных войск в городе Орджоникидзе. С 1984 года служил в городах Приозерск и Балхаш Казахской ССР.  Потом возвращается на родину.

Как опытный офицер, Джалил принимал активное участие в обороне Шуши. 15 мая 1992 года в боях в направлении шушинского села Туршсу-Зарыслы Джалил Сафаров героически погиб.

Был женат. Остались двое детей.

Указом президента Азербайджанской Республики от 7 июня 1992 года Джалилу Азиз оглы Сафарову посмертно присвоено звание Национального Героя Азербайджана.

(русский текст – газета «Очаг» Самара) Read the rest of this entry

ŞƏHİDLƏR: MARNEULİLİ MİLLİ QƏHRƏMAN CƏLİL SƏFƏROV

Стандартный

Cəlil Səfərov — Azərbaycanın Milli QəhrəmanıQarabağ müharibəsi şəhidi.

Cəlil_Səfərov.jpg

28 yanvar 1962-ci il Gürcüstan Respublikası Marneuli rayonunun Lejbəddin kəndində doğulmuşdur. Ailəlikcə Sumqayıt şəhərinə köçmüşlər. 19691977-ci illərdə buradakı orta məktəbdə təhsil almışdır. 1977-ci ildə C.Naxçıvanski adına ali Hərbi Litseyə qəbul edilmişdir. 1980-cı ildə təhsilini başa vuraraq Vladiqafqaz Hərbi Raket-Zenit Komandirlər Məktəbinə daxil olur. 1984-cü ildən Qzaxıstanın Priozorsk və Balxaş şəhərlərində işləyir, 8 il sonra Azərbaycana qayıdır. Read the rest of this entry