Tag Archives: Bakı Dövlət Universiteti

15.11.1919 — BAKI UNİVERSİTETİNDƏ İLK DƏRS GÜNÜ OLUB

Изображение

1919-cu il noyabrın 15-də şənbə günü Bakı dövlət universitetində universitetdə birinci dərs günü olub.

BDU 7

29 сентября 1919 года Парламент Азербайджанской Демократической Республики утвердил «Устав Бакинского государственного университета», а 15 ноября 1919 года начались первые занятия.  Ректор В.И.Разумовский, говоря о важности этого события отметил: «Азербайджан создал свой очаг просвещения. В историю тюркского народа вписана новая яркая страница. На стыке Европы и Азии зажегся новый факел. Я верю в блестящее будущее Бакинского государственного университета».

29 sentyabr — Bakı Dövlət Universitetinin yarandığı gündür

Стандартный

29 sentyabr — Bakı Dövlət Universitetinin fəaliyyətə başlayıb. Onun təsis olunması barədə qərarı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamenti sentyabrın birində qəbul etmişdi.

Bakı Dövlət Universitetinin idarə olunması və onun tədris-elmi fəaliyyətinin tənzimlənməsi qaydalarını müəyyən edən nizamnamə üç ayadək müzakirədən sonra 1919-cu il sentyabrın 29-da, parlamentin 79-cu iclasında qəbul edilmişdir. 5 fəsil, 72 maddədən ibarət olan nizamnamədə universitetin təşkilati quruluşu, onun elm və tədris sahələrinin fəaliyyəti, professor-müəllim heyətinin vəzifə və hüquqları müəyyənləşdirilmişdi.

Universitetin ilk rektoru Kazan universitetinin professoru, Saratov universitetinin birinci rektoru, görkəmli cərrah-alim V.İ. Razumovski olub.

РАЗУМVasili İvanoviç Razumovski

1992-99-cu illlərdə Bakı Dövlət Universiteti onun yaranmasının təşəbbüüsçüsü olmuş və burda mühazirələr oxumuş Məmmədəmin Rəsulzadənin adını daşıyıb. Heydər Əliyevin fərmnıyla Azərbaycan Demoktratik Respublikasının banisinin adı universitetdən götürülüb.