Tag Archives: Azərbaycanda qeydiyyat

AZƏRBAYCANDA QEYDİYYAT — ÜÇ GÜN ƏRZİNDƏ!

Стандартный

Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında olduğu yer üzrə qeydiyyata alınması

 

Azərbaycan Respublikasında 3 gündən artıq müvəqqəti olan əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər olduğu yer üzrə qeydiyyata alınmalıdırlar. Bunun üçün əcnəbilənin və ya vətəndaşılığı olmayan şəxslər olduğu yer üzrə qeydiyyata alınmalıdırlar. Bunun üçün əcnəbilənin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin qaldığı yerin müdiriyyəti və ya yaşayış sahəsinin sahibi əcnəbinin ölkəyə gəldiyi vaxtdan 3 gün ərzində həmin şəxsin olduğu yer üzrə qeydiyyata alınması haqqında ərizə-anketi və onun pasportunun surətini Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin internet informasiya ehtiyatı (www.migration.gov.az), poçt, elektron poçt (qeydiyyat@migration.gov.az) vasitəsi ilə və ya şəxsən Dövlət Miqrasiya Xidmətinə təqdim etməlidirƏcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər də olduğu yer üzrə qeydiyyata alınma üçün yuxarıda göstərilmiş qaydada, müraciət edə bilərlər.

 

Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin olduğu yer üzrə qeydiyyata alınması üçün dövlət rüsumu ödənilmir.

РЕГИСТРАЦИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ — В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ДНЕЙ!

Стандартный

Регистрация иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания в Азербайджанской Республике

Временно пребывающие в Азербайджанской Республике более 3 дней иностранные граждане или лица без гражданства должны быть иностранные граждане или лица без гражданства должны быть зарегистрированы по месту пребывания. Для этого администрация места пребывания иностранного гражданина или владелец жилого помещения должны в течение 3 дней со дня въезда иностранного гражданина в страну отправить посредством информационного Интернет-ресурса Государственной Миграционной Службы Азербайджанской Республики (www.migration.gov.az), по почте, электронной почте (qeydiyyat@migration.gov.az) или непосредственно представить в Государственную Миграционную Службу заявление-анкету о регистрации по месту пребывания и копию паспорта (иного проездного документа) данного лица.

 

Иностранные граждане и лица без гражданства также могут обращаться для регистрации по месту пребывания в вышеуказанном порядке.

 

Для регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания госпошлина не взимает