Tag Archives: AMEA

XURAL TV-DƏ AKADEMİK SÖHBƏTLƏR

Стандартный

Əvəz ZEYNALLI: Celal efendi, son zamanlar bizim bu akademidən çoklu konuşmalar var. Men kenimden soruşuram: niyə bizim elmimiz bu kadar geridir? Bizim gözəl türk millətimizi elmdə birinci olmağa qoymuyan kimlərdir əcaba? Axı türkün kafası yer üzündə bütün millətlərin kafasından yekə  ve aynı zamanda tutumludur. Men sizə bir olay danışım. Mən Türkiyede okuyurken orda bele bir etkinlik baş verdi. Bir türk çocuğu, cekkiz-doqquz yaşında, adi bir türk yavrusu. Şimdi görün, efendim, bu çocuq neylər. Bu körpə girer NASA-nın akkauntuna, bu akkauntda şifrələrin hamısını açar, sonra Amerikanın en önemli bir peykini Amerikanın orbitinden çıkarar, fırladar bu peyki, hərlədər, sonra salar öz məhəllələrinin orbitinə. NASA-da hamı bir-birinə dəyər, bu peyki altı ay axtararlar, altı aydan sonra yerini öyrənərlər. O körpənin, efendim, babasına, annesine bir milyon dollar verirlər, özünü də aparırlar Amerikaya, NASA-ya.

Sərdar CƏLALOĞLU: Əvəz bəy, siz çox gözəl əhvalat danışdınız. Ancaq mən təəccüblənmədim. Niyə? Çünki yer üzündə türk intellektinə bərabər intellekt yoxdur. Siz Qurbanqulu Berdımhəmmədova baxın. Bu insan təkcə bitkilərdən iyirmi kitab yazıb. Özü ilk türkmən peykinun modelini yradıb, indi o peyk uçmaqdadır. Gecələr balkondan özüm türkmən peykinə baxıb qürrə duyuram. Peykin içində iki türkmən qardaşımız da oturub, mənə bir neçə dəfə əl eləyiblər. İndi mən sizə başqa bir əhvalat danışmaq istyəyirəm. Siz bilirsiniz ki, akademik Pavlov şərti refleksləri öyrənəndə itin bir vəzisindən şirə alıb. Amma bizim Naxçıvanın Danabaş kəndindən olan fizioloq itin dörd vəzisindən şirə alıb.

Əvəz ZEYNALLI: Eləmi, efendim? Güzel, çok güzel!

Sərdar CƏLALOĞLU: Bəli, Əvəz bəy. Bizim danıbaşlı hər itdən bir vedrə şirə yığırmış…Ancaq biz türkləri dünyada sevmirlər, çünki qorxurlar. Pavlova bir vəziyə görə Nobel mükafatı verdilər, bizim danabaşl iti əməlli-başlı sağdı, ona heç nə vermədilər… O ki qaldı NASA-ya, Əəz bəy, NASA-nı Amerikada yaşayan türklər yaradıblar. “NASA” əslində “NƏSƏ”-dir, yəni göydə nəsə var, biz onu öyrənirik. Bu sözü tərsinə oxuyanda olur “ASAN”, yəni türklər o qədər zehnlidilər ki, sözün üzünü də, astarını da  görürlər…

Əvəz ZEYNALLI: Ben heyret içinde bulunuram, Celal efendim. Çok güzel, çok razıyam sizdən. İyi akşamlar!

Mirzə ƏLİL

28.01. 2022, Samara

РАМИЗ МЕХТИЕВ ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМИИ: ПЕПЕЛ НА НАШИ ГОЛОВЫ…

Стандартный

Ramiz_Mehdiyev.jpg

Ильхам Алиев продолжает омолаживать кадры. Сменился президент Академии наук. Новым президентом стал Рамиз Мехтиев, который аж на целых четыре года моложе предыдущего. Рамизу Мехтиеву всего 81 год. Мужчина в полном расцвете сил. Всегда во время говорит няньке, когда ему пописать хочется, и когда по большому сходить. Не подводит.

Как говорил поэт Алешковский про другого великого деятеля, товарищ Мехтиев большой ученый и в оппортунизме знает толк. Его кандидатская диссертация так и называлась: «В. И. Ленин о взаимосвязи национализма и оппортунизма». Чему была посвящена докторская диссертация, не сообщается. Но сама диссертация защищена в 1993 году. Как раз в то же самое время, когда армяне интенсивно наступали и брали район за районом. Восемнадцатилетние парни защищали родину, как могли. И гибли. А Рамиз Мехтиев защищал свою докторскую дисертацию.

Как говорится, пепел на голову, народ, если у тебя такие ученые…

В Википедии сообщается, что Рамиз Мехтиев является членом Нью-Йоркской академии наук аж с 2001 года. Прочитав это, испытываешь настоящий шок. Чуть-чуть оправившись, думаешь: что же такое, кроме оппортунизма, изобрел Мехтиев, что стал членом академии Нью Йорка? Потом находишь статья об этой академии и узнаешь, это никакая не академия, а одно название, а вступать в нее может любой, заплатив определенную сумму. И платить надо каждый год.

У Рамиза Мехтиева, конечно, деньги есть. У него море денег. Часть моря тоже у него есть. Он любое звание может купить. Но не все звания продаются. К счастью…

А стать в Азербайджане академиком… Для этого ученым не обязательно быть. Обязательно быть уроженцем нахчывана, членом клана Алиевых или Пашаевых…

Или быть автором диссертации о Ленине…

Пепел на твою голову, академия…

Пепел на твою голову, народ мой!

Пепел на мою голову, что дожил и до такого…

Как бы это цензурно, не матерно выразить… До такого оппортунизма, что ли?

Прости, господи…

Мирза АЛИЛ

23. 10. 2019, Самара

ELMLƏR AKADEMİYASI. QADINLAR. NAXÇIVANLI QADINLAR…

Стандартный
ELMLƏR AKADEMİYASI. QADINLAR. NAXÇIVANLI QADINLAR…

Azərbaycan Milli eləmlər Akademiyasının 59 həqiqi üzvündən (akademiklər) yalnız 5-i qadındır. Beş qadının üçü isə naxçıvanlıdır…

Əliyeva Rəfiqə, Naxçıvan;. Namazova Ədilə, Ağdam (tibb); Məmmədova Siddiqə, Naxçıvan (biol); Hüseynova İradə, Naxçıvan (biol); Vəlixanlı Nailə, Bakı (tarix)