Tag Archives: Шамиль Тагиев

RAMİZ MİKAİLOV «NOÇNAYA BABOŞKA» OLMAĞA HAZIRDIR…

Стандартный

Mikailov_Ramiz

Mənə dünən kim zəng vursan yaxşıdır? Millətimizin yeni televiziya ulduzu Ramiz Mikailov! Elə həyəcan keçirdim ki, dilim tutuldu, bu nadir insana dərin hörmətimi əməlli-başlı ifadə edə bilmədim. Cənab Mikayılov özü mənə xeyli xoş söz deyib keçdi mətləbə.

 — Mirzə, mən sənin məqalələrini və felyetonlarını birinci rus dili olmaqla xarici dillərə tərcümə elətdirmək istəyirəm, gərək sən razılığını verəsən. Hərçənd sənin razılığın olmadan bu iş başlanıb. Bir neçə tərcüməçi sənin əsərlərini rus dilinə çevirir. Sonra ingilis, Çin, erməni tərcüməçiləri tutacam.

— Cənab Mikayılov, yəni mən bu işə layiqəm?

— Layiqsən, Mirzə. Sənin yazdıqlarını xalq oxuyub gülür, bizim də vəzifəmiz xalqı güldürmək, kefini açmaqdır. Mən özüm gündə ekran qarşısında dombalaq aşıram ki, gözəl milləimizin ürəyi və başqa yerləri açılsın. Qoy başqa millətlər də görsünlər ki, biz necə şən xalqıq. Ermənilər düzən Qarabağı tutsalar da,  kefimizdən qalan deyilik.

— Cənab Mikayılov, axı bu tərcümə işinə çoxlu pul lazımdır. Sənin pulun varmı?

— Mirzə, mənim pulum yoxdur, pullu adamlarım var ki, türkün məsəli, durublar dalımda. Elkaponi müəllim xərcini çəkər, çünki Elkaponi müəllim sənin felyetonlarının fanatıdır.

— Cənab Mikayılov, birdən Elkaponi müəllim pul vermədi, onda necə?

— Qorxma, Mirzə, mən pulu özüm də qazana bilərəm sənin xətrinə. Mən bu işə görə lap noçnoy baboşka olmağa hazıram…

Bu yerdə mənim şoğərib telefonum söndü. Çox köhnəlib, gərək dörd-beş sifarişli felyeton yazam ki, təzə telefon ala biləm… Hə, bu şoğərib telefon söndü, cənab Mikailovla söhbətimiz qaldı yarımçıq. Və mən başa düşmədim ki, cənab Mikailov pulu necə qazanmaq istəyir. Bəlkə deyirmiş “noçnaya babuşka?” Yəni gecələr uşağa, ya xəstəyə baxan. Bəlkə deyirmiş “noçnaya baboçka?” Ancaq “noçnaya baboçka” nə ilə məşğul olur, bilmirəm. Bəlkə xəstəxanadan morqa ölü daşıyır? Burda bir tanış var, deyir ki, “noçnaya baboçka” gecələr yolda durur. Çox hirsləndim, dedim ay kişi, özünü ələ al, cənab Mikayılov millət lideridir, gedib yolda niyə durmalıdır… Vallah, özüm də çaş-başam. Ancaq bu insanda ədəbiyyata, felyeton janrına olan sevgiyə heyran qalmışam…

İndi gözləyirəm ki, mənim əsərlərim xarici dillərdə nə vaxt çıxacaq. Bəlkə bir az pul da verdilər. Çinlilərdən pul əvəzinə çay almağa da razıyam. Nə gizlədim, çayım qurtarır…

Telefonu düzəldən kimi özüm cənab Mikailova zəng vuracağam ki, işin nə yerdə olduğunu öyrənim…

Mirzə ƏLİL

26.04. 2020, Samara

Реклама

NAXÇIVANIN FƏLAKƏTLİ DEQRADASİYASI: MİRZƏ CƏLİLDƏN ELKAPONİYƏ QƏDƏR…

Стандартный

SONY DSC

Azərbaycanı Britaniya ilə müqayisə ancaq gülüş, istehza doğura bilər. Azərbaycan mədəniyyətini Britaniyanın mədəni sərvətləri ilə müqayisə də beləcə. Ancaq analogiyaların yeri var. Əgər azərbaycanlı desə ki, ingilislər üçün, İngiltərə və Britaniya imperiyası üçün Şekspir kimdirsə və nədirsə, Cəlil Məmmədquluzadə də azərbaycanlılar üçün, Azərbaycan üçün, milli identiklik üçün odur.
Muğamlarımıza baxın: dəsgahların da, hissələrin də çoxunun adı farscadır. Musiqi tərkibi də qatışıqdır – həm ərəb var, həm türk var. İndiki müğənnilərin ifasında muğamda nə qədər azərbaycanlılıq olduğunu demək lap çətindir.
Xalçalar da elə…
Milli arxitektura? Bu varmı? Bilmirəm…
Ancaq “Kişmiş oyunu”nu oxuyanda bilirəm ki, bunu yazan insanın qanı mənim qanımdandır, bilirəm ki, elə bu hekayənin fəzası mənim vətənimdir, yəni mənim vətənim var, millətim var…
Cəlil Məmmədquluzadə naxçıvanlıdır.
İndiki Naxçıvana baxanda bu işə təəccüblənirsən. Çünki indiki Naxçıvanda insanlar nəinki yaradıcılıq azadlığından mərhumdurlar, onlar hətta azad nəfəs ala bilmirlər.
Bütün çoxmərtəbəli binalarına, avtomobillərinə və s. baxmayaraq, Naxçıvan quldarlıq dövründə yaşayır. Burda insan ləyaqətinin birinci şərti olan şəxsiyyət azadlığı yoxdur, mətbuat azadlığı yoxdur. Bunlar qalsın, şifahi söz azadlığı da yoxdur, hamı ya pıçpıçla danışır, ya da birdəfəlik dilini qoyub qarnına…

İndiki Naxçıvana, Cəlil Məmmədquluzadəni yetirmiş bu diyara mənim heç bir rəğbətim və məhəbbətim yoxdur. Naxçıvan Vasif Talıbovun şəxsi şirkətidir, bir hampazorun şəxsi şirkətinə mən niyə rəğbət və məhəbbət bəsləməliyəm?
Onu da deməliyəm ki, Cəlil Məmmədquluzadəyə görə biz Naxçıvandan çox Rusiya imperiyasına, rus ədədiyyatına, rus mətbuat ənənələrinə, birinci rus inqilabına  minnətdar olmalıyıq. Naxçıvanda rus idarələrinin və rus məktəblərinin olmağı, Qori seminariyası, birinci rus inqilabı,  Oktyabr manifesti nəticəsində yaranan mətbuat azadlığı – bütün bunlar olmasaydı, bizim Mirzə Cəlilimiz olmazdı. Yüz ildir ki, Naxçıvanda feodal rejimi hökm sürür – indikinə baxanda xeyli mütərəqqi olan sovet dövründə Naxçıvandan (Ordubaddan) Əkrəm Əylisli çıxıb. Vasif Talıbov Naxçıvanı yanmış torpağa, küllüyə çevirib – orda nə bitər? Camaat nəfəsi ağzı, burnu ilə yox, dalıyla almağa məcburdur…
İndi Naxçıvandan Elkaponi (Fizuli Məmmədov) kimi lotular çıxır və Naxçıvanda, Vasif Talıbovun yanında nəfəsini dal tərəfindən alan bu naxçıvanlı Rusiya azərbaycanlılarına rəhbərlik iddiasındadır.
Şekspiri vaxtilə Böyük Britaniyanın müstəmləkələri ilə müqayisə ediblər və deyiblər ki, Şekspir sərvəti Britaniyanın bütün koloniyalarından qiymətlidir.
İndi Elkaponi (Fizuli Məmmədov) kimi naxçıvanlılar Azərbaycan mənəviyyatına elə ziyan vururlar ki, müqayisədə bu, bütün görkəmli naxçıvanlıların yaratdıqlarından daha artıqdır.
Təəssüf ki, Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların çoxu Azərbaycan millətinin yaxşı hissəsi deyil. Onu deyim ki, indi 40-60 yaşında olan Rusiya azərbaycanlılarının çoxu fəraridir. Azərbaycanın ağır vaxtında daban əlli altı qaçıb aradan çıxıblar, sütül kənd uşaqları cəbhədə qırılanda, bunlar ucuz fahişələrlə kef çəkiblər, qumar oynayıblar, hamamlarda mazaqlaşıblar. İndi bunlar hamısı patriot olublar. Ancaq bu “patriotlar” Frenk Elkaponinin (Fizuli Məmmədov) bir kisə ununa, iki kilo ətinə ailələri qarışıq satılmağa hazırdırlar.
Elkaponi (Fizuli Məmmədov) el arasında “qondon” adlanan şəxslər vasitəsilə doğrudan da ləyaqəti, yüksək təhsili və reputasiyası olan insanlara qara yaxmaqla məşğuldur. Və Rusiya azərbaycanlılarına rəhbərlik iddiasını həyata keçirmək üçün hər cür rəzilliyə əl atır.

Qəribə görünsə də, əslində Elkaponi kimi lotuların “ictimai fəaliyyət” meydanına girməsi Rusiyadakı dərin siyasi və mənəvi böhranın göstəricisidir. Rusiyada vətənpərvər, öz ölkələrinin demokratik inkişafı ilə qayğılı gənclər türməyə atılır, Elkaponi kimi lotular başına “qondon” damğalı insanları yığıb şər, böhtan kampaniyası keçirir və ona “o yana dur” deyən yoxdur.
Mən Rusiyada döşünə döyüb “biz naxçıvanlıyıq!” deyən insanlara hörmətlə müraciət edirəm: niyə Naxçıvanda belə cəsarətli deyilsiniz və Vasif Talıbovun, onun nökərlərinin yanında nəfəsinizi dal tərəfdən alırsınız?
Mənim Elkaponi ilə şərikli malım yoxdur. Mənim ümmuyyətlə malım-mülküm yoxdur və bu qarşıdurmalarda şəxsi mənfəət güdmürəm. Mən millətim üçün xəcalət çəkirəm. Mən xüsusən Rusiyada fövqəladə alçaqlıqlara enmiş millətim üçün xəcalət çəkirəm…
O ki qaldı Frenk Elkaponinin (Fizüli Məmmədov) rəhbərlik iddiasına, mən ona bir xalq lətifəsini xatırladıram.
Birinə kənddə “Öküz Məhəmməd” deyirlərmiş, o da inciyirmiş, xahiş edir ki, bu adı onun üstündən götürsünlər. Kəndçiləri deyirlər ki, bir dana kəs, qonaqlıq ver, eləyək… Qonaqlıq bitir, dağılışanda deyirlər ki, bu gündən adını qoyduq “dana Məhəmməd”. Arvadı deyir ki, kül başına, dana da böyüyüb öküz olacaq…
Cənab Elkaponi! Sən azərbaycanlılara neçə kisə un, qənd versən də, reputasiyan dəyişməyəcək. Çünki reputasiyanı dəyişmək üçün seçdiyin yol yenə də fırıldaq və lotuluqdur. Öz işinlə məşğul ol. Pul qazan. Artıq olanda, ehtiyacı olana kömək elə, ancaq zurna çaldırma, çünki bunu Quran günah buyurur…
Yaxşı olar ki, məçidlər açılan kimi gedib tövbə edəsən. Vallah, başdan-ayağa poxun içindəsən…
Mirzə ƏLİL
23. 04. 2020, Samara

 

XEYRİYYƏÇİ RAMİZ MİKAYILOV AHIL AZƏRBAYCANLILAR ÜÇÜN PORNOTV AÇIB

Стандартный
XEYRİYYƏÇİ RAMİZ MİKAYILOV AHIL AZƏRBAYCANLILAR ÜÇÜN PORNOTV AÇIB

Ramiz_Mikayılov

Allah bu Rusiya hökumətindən razı olsun, bu ağır vaxtda biz qocalara böyük qayğı göstərir. Yemək-içməyimizi vaxtında çatdırırlar, dava-dərman lazım olanda verirlər. O gün məni yoxlamağa gələn həkim mənə deyir: “Mirzə, əgər ürəyin darıxsa, pornuxaya da baxa bilərsən. İndi məşhur pornosaytlar pandemiyaya görə öz kontentlərini havayı göstərirlər ki, izolyasiyada insanların ürəyi  və başqa yerləri açılsın. Amerikalılar, avropalılar xoşuna gəlmirsə, Azərbaycan pornuxasına da baxa bilərsən. Soydaşlarınız Moskvada yaxşı pornotv yaradıblar yaşı 65-dən yuxarı olanlar üçün, adını da qoyublar Diaspora TV, Ramiz Mikayılov bir hoqqalar çıxarır ki, baxan dəvə qızan kimi qızır…”.

Düzdür, mən belə şeylərin həvəskarı deyiləm, həm yaşım keçib, həvəs ölüb,  həm də qabaqdan Ramazan ayı gəlir… “Lənət şeytana” deyib tapdım Diaspor TV-ni… Vallah, elə ilk dəqiqələrdən… Açıb-ağartmıram, bir onu deyəcəyəm ki, təzyiqim 100 faiz hoppandı… İndi qalanını özünüz fikirləşin…

Bu Ramiz Mikayıloiv bir hoqqalar çıxarırdı, bir dombalaq aşırdı, gəl görəsən! Özü də elə sözlər danışırdı ki, Markiz de Sad-zad yalandır, ikikəlməsini eşidən kimi, türkün məsəli, təzyiq qalxır kəlləçarxa…

Düzü, elə havalandım ki, başa düşə bilmədim: bu Ramiz Mikayılov kişidir ya arvaddır…

Gecə yuxuma girdi bu zalım oğlu ( ya qızı?)… Elə Kim Kardaşyan kimi dombalaq aşırdı və dodaqları da, mərhum Nəsibə xanım demişkən, dərbəşirdi…

Deyirlər azərbaycanlıların bu porno tv-si pandemiya qurtaranacan xalqa kef verəcək.. Özü də havayı! Ramiz Mikailovu yaxşı tanıyanlar deyirlər ki, o insan həmişə havayı verir…

Pandemiya, əlbəttə, pis şeydir…Allah şeytana lənət eləsin, adamın ürəyindən keçir ki, bu şoğərib bir az da uzana, biz də Ramiz Mikayılovun havayı pornuxasından kef çəkək…

Mənim kimi qocaların qayğısına qalan rusiyalı soydaşlarımıza çox minnətdaram.

Mirzə ƏLİL

(təzyiq hələ də yuxarıdadır)

21. 04. 2020, Samara

ПОКА МИР БОРЕТСЯ С ПАНДЕМИЕЙ, НЕКОТОРЫЕ МОИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ СМОТРЯТ ОГРАШ.ТВ…

SONY DSC

До вчерашнего дня я даже не знал, что где-что существует некое подобие человека по имени Рамиз Микаилов.  И с какой стати я его должен был знать?

 

Поздно вечером 21 апреля 2020 года я получил от одного самарского знакомого видео по WhatsApp. Открыл его только на следующее утро. Сидит человек перед камерой и что-то несвязное говорит. К середине его речи понял только то, что он угрожает Ширвану Керимову, за что именно – не понял. Потом этот малограмотный жирный мужик назвал мое имя, представив меня как «бомж».

Повторюсь: никогда не знал этого человека, никогда о нем не писал и никакого повода я ему не давал, чтобы он меня оскорблял. Должен ли был я после этого ему ответить? Должен был! Но кому? Позвонил человеку, приславшему мне это видео. Он мне ответил, что тоже не знает, самому кто-то прислал, попробует узнать. Через полчаса он мне перезвонил и сказал, что автор выступления – Рамиз Микаилов.

Человека, приславшего мне видео, не называю. Могу в любое время назвать, и так как человек он честный и смелый, думаю, публично подтвердит это. Этот человек никак не Ширван Керимов и тем более не Анар Гасанов, которого я никогда в жизни не видел, общений нет между нами ни в какой форме.

Теперь Рамиз Микаилов после моего ответа выложил новое видео, где от имени «творческого коллектива Диаспора ТВ» обращается к народу.

Кто-то верит, что у Диаспора ТВ есть «творческий коллектив»? Думаю, любой здравомыслящий человек прекрасно поймет, что этот жирный боров Рамиз Микаилов и есть весь творческий коллектив…

И этот жирный боров как бы оскорблен моим ему ответом и призывает народ его поддержать в такую трагическую минуту. И лучшие представители народа демонстрируют свой интеллектуальный и эстетический уровень – по ругательствам, которые они адресуют мне, можно догадаться, что в своей жизни они в основном общались в основным с животным миром —  с баранами, коровами…

Да, этот боров Рамиз Микаилов обижен, оскорблен до самых глубин своей жирной массы. Возникает вопрос: а чего он ждал? Ты, …удак, зачем меня «бомжом» называл, при этом еще угрожал? Твоя баранья голова понимает, что в твоих публичных угрозах есть состав преступления?

Есть в азербайджанском языке прекрасное слово «ограш». Оно никакое не нецензурное. Его употреблял в своем произведении народный поэт, академик, внук двадцати шести Бакинских комиссаров Самед Вургун. Так что слово цензурное, легальное.  И очень подходит некоторым  представителям моего народа. Есть и другие слова. Но слово «ограш» лучше подходит.

Итак, пока я жив и здоров, буду отвечать любому ограшу, который будет использовать в своих грязных интрижках мое имя или газету «Очаг». Особенно если все это делается против Ширвана Керимова.  Никогда ничьих заказов не выполнял. Мерзким клеветникам я буду отвечать жестко. Чем и как умею, так и буду отвечать.

У азербайджанцев есть хорошая поговорка: дверь мечети, конечно, открыта, но собаке следует знать свое место…

Есть Интернет, есть Ютьюб, есть соцсети. Но это только сумасшедшим дает повод думать, что они в одночасье стали политиками, журналистами, литераторами. Нет, вы не стали и не можете стать! Знайте свое место! Не позорьте себя, членов своих семей!

Мне жаль тех моих соотечественников, которые свое врем тратят перед Ограш.ТВ. Как говорится, скажи мне, что и кого смотришь, и я скажу, кто ты…

Хейрулла Хаял,
член союза журналистов РФ

22.04. 2020, Самара

 

 

NAXÇIVANIN FƏLAKƏTLİ DEQRADASİYASI: MİRZƏ CƏLİLDƏN ELKAPONİYƏ QƏDƏR…

 

SONY DSC

Azərbaycanı Britaniya ilə müqayisə ancaq gülüş, istevza doğura bilər. Azərbaycan mədəniyətini Britaniyanın mədəni sərvətləri ilə müqayisə də beləcə. Ancaq analogiyaların yeri var. Əgər azərbaycamlı desə ki, ingilislər üçün, İngiltərə və Britaniya imperiyası üçün Şekspir kimdirsə və nədirsə, Cəlil Məmmədquluzadə də azərbaycanlılar üçün, Azərbaycan üçün, milli identilik üçün odur.

Muğamlarımıza baxın: dəsgahların da, hissələrin də çoxunun adı farscadır. Musiqi tərkibi tə qatışıqdır – həm ərəb var, həm türk var. İndiki müğənnilərin ifasında muğamda nə qədər azərbaycanlılıq olduğunu demək lap çətindir.

Xalçalar da elə…

Milli arxitektura? Bu varmı? Bilmirəm…

Ancaq “Kişmiş oyunu”nu oxuyanda bilirəm ki, bunu yazan insanın qanı mənim qanımdandır, bilirəm ki, elə bu hekayənin fəzası mənim vətənimdir, yənim mənim vətənim var, millətim var…

Cəlil Məmmədquluzadə naxçıvanlıdır.

İndiki Naxçıvana baxanda bu işə təəccüblənirsən. Çünki indiki Naxçıvanda insanlar nəinki yaradıcılıq azadlığından mərhumdurlar, onlar hətta azad nəfəs ala bilmirlər.

Bütün çoxmərtəbəli binalarına, avtomobillərinə və s. baxmayaraq, Naxçıvan quldarlıq dövründə yaşayır. Burda insan ləyaqətinin birinci şərti olan şəxsiyyət azadlığı yoxdur, mətbuat azadlığı yoxdur. Bunlar qalsın, şifahi söz azadlığı da yoxdur, hamı ya pıçpıçla danışır, ya da birdəfəlik dilini qoyub qarnına…

İndiki Naxçıvana, Cəlil Məmmədquluzadəni yetirmiş bu diyara mənim heç bir rəğbətim və məhəbbətim yoxdur. Naxçıvan Vasif Talıbovun şəxsi şirkətidir, bir hampazorun şəxsi şirkətinə mən niyə rəğbət və məhəbbət bəsləməliyəm?

Onu da deməliyəm ki, Cəlil Məmmədquluzadəyə görə biz Naxçıvandan çox Rusiya imperiyasına, rus ədədiyyatına, rus mətbuat ənənələrinə, birinci rus inqilabıbna  minnətdar olmalıyıq. Naxçıvanda rus idarələrinin və rus məktəblərinin olmağı, Qori seminariyası, birinci rus inqilabı,  Oktyanr manifesti nəticəsində yaranan mətbuat azadlığı – bütün bunlar olmasaydı, bizim Mirzə Cəlilimiz olmazdı. Yüz ildir ki, Naxçıvanda feodal rejimi hökm sürür – indikinə baxanda xeyli mütərəqqi olan sovet dövründə Naxçıvandan (Ordubaddan) Əkrəm Əylisli çıxıb. Vasif Talıbov Naxçıvanı yanmış torpağa, küllüyə çevirib – orda nə bitər? Camaat nəfəsi ağzı, burnu ilə yox, dalıyla almağa məcburdur…

İndi Naxçıvandan Elkaponi (Fizuli Məmmədov) kimi lotular çıxır və Naxçıvanda, Vasif Talıbovun yanında nəfəsini dal tərəfindən alan bu naxçıvanlı Rusiya azərbaycanlılarına rəhbərlik iddiasındadır.

Şekspiri vaxtilə Böyük Britaniyanın müstəmləkələri ilə müqayisə ediblər və deyiblər ki, Şekcpir sərvəti Britaniyanın bütün koloniyalarından qiymətlidir.

İndi Elkaponi (Fizuli Məmmədov) kimi naxçıvanlılar Azərbaycan mənəviyyatına elə ziyan vururlar ki, müqayisədə bu, bütün görkəmlili naxçıvanlıların yaratdıqlarından daha artıqdır.

Təəssüf ki, Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların çoxu Azərbaycan millətinin yaxşı hissəsi deyil. Onu deyim ki, indi 40-60 yaşında olan Rusiya azərbaycanlılarının çoxu fəraridir. Azərbaycanın ağır vaxtında daban əlli altı qaçıb aradan çıxıblar, sütül kənd uşaqları cəbhədə qırılanda, bunlar ucuz fahişələrlə kef çəkiblər, qumar oynayıblar, hamamlarda mazaqlaşıblar. İndi bunlar hamısı patriot olub. Ancaq bu “patriotlar” Frenk Elkaponinin (Fizuli Məmmədov) bir kisə ununa, iki kilo ətinə ailələri qarışıq satılmağa hazırdırlar.

Elkaponi (Fizuli Məmmədov) el arasında “qondon” adlanan şəxslər vasitəsilə doörudan da ləyəqəti, yüksək təhsili və reputasiyası olan insanlara qara yaxmaqla məşğuldur. Və Rusiya azərbaycanlılarına rəhbərlik iddiasını həyata keçirmə üçün hər cür rəzilliyə əl atır.

Qəribə görünsə də, əslində Elkaponi kimi lotuların “ictima fəaliyyət” meydanına girməsi Rusiyadakı dərin siyasi və mənəvi böhranın göstəricisidir. Rusiyada vətənpərvər, öz ölkələrinin demokratik inkişafı ilə qayğılı gənclər türməyə atılır, Elkaponi kimi lotular başına “qondon” damğalı insanları yığıb şər, böhtan kampaniyası keçirir və ona “o yana dur” deyən yoxdur.

Mən Rusiyada döşünə döyüb “biz naxçıvanlıyıq”! deyən insanlara hörmətlə müraciət edirəm: niyə Naxçıvanda belə cəsarətli deyilsiniz və Vasif Talıbovun, onun nökərlərinin yanında nəfəsinizi dal tərəfdən alırsınız?

Mənim Elkaponi ilə şərikli malım yoxdur. Mənim ümmuyyətlə malım-mülküm yoxdur və bu qarşıdurmalarda şəxsi mənfəət güdmürəm. Mən millətim üçün xəcalət çəkirəm. Mən xüsusən Rusiyada fövqəladə alçaqlıaqlara enmiş millətim üçün xəcalət çəkirəm…

O ki qaldı Frenk Elkaponinin (Fizüli Məmmədov) rəhbərlik iddiasına, mən ona bir xalq lətifəsini xatırladıram.

Birinə kənddə “Öküz Məhəmməd” deyirlərmiş, o da inciyirmiş, xahiş edir ki, bu adı onun üstündən götürsünlər. Kəndçiləri deyirlər ki, bir dana kəs, qonaqlıq ver, eləyək… Qonaqlıq bitir, dağılışanda deyirlər ki, bu gündən adını qoyduq “dana Məhəmməd”. Arvadı deyir ki, kül başına, dana da böyüyüb öküz olacaq…

Cənab Elkaponi! Sən azərbaycanlılara neçə kisə un, qənd ersən də, reputasiyan dəyişməyəcək. Çünki reputasiyanı dəyişmək üçün seçdiyin yol yenə də fırıldaq və lotuluqdur. Öz işinlə məşğul ol. Pul qazan. Artıq olanda, ehtiyacı olana kömək elə, ancaq zurna çaldırma, çünki bunu Quran günah buyurur…

Yaxşı olar ki, məcidlər açılan ki, gedib tövbə edəsən. Vallah, başdan-ayağa poxun içindəsən…

Mirzə ƏLİL

23. 04. 2020, Samara

 

НАШИ ОГРАШИ (BİZİM OĞRAŞLAR)

KAMRAN SEİDOV.jpg

Люблю свой язык. Люблю беззаветно, безумно. Любил его всегда, но ознакомившись с другими языками, полюбил еще сильнее. Потому что понял, что есть в моем родном языке слова, очень необходимых в разных ситуациях, которых в других языках нет

Сегодня еще раз в этом убедился. Посмотрев выложенное в You Tube видео с выступлением некоего Камрана Сеидова, понял, что английских, русских, французских слов, которые всесторонне и емко охарактеризовали бы этого господина, нет. А в азербайджанском языке есть прекрасное слово: Ограш!

Я длинно не буду писать, потому что нашими предками рекомендовано говно лучше не трогать, чтобы не воняло еще сильнее. Буду краток. Этот ограш, то есть Камран Сеидов, который неизвестно из какой вонючей дыры вылез, почему-то решил напасть на Ширвана Керимова. Будто Ширван Керимов совершил измену родине, оказавшись на одной фотографии с главой армянской организации в Самаре. А тот в свою очередь когда-то фотографировался с бывшим президентом Армении Саргсяном.

Обратите внимание: Ширван Керимов с Саргсяном не фотографировался. С Саргсяном фотографировался человек, который является главой общественной организации и у Ширвана Керимова нет никаких оснований и причин не встречаться с ним на официальных мероприятиях – положение обязывает. Но теперь интересная деталь: С Саргсяном, с «убийцей азербайджанского народа», как его называет Сеидов, неоднократно встречался Ильхам Алиев, фотографировался с ним, снимался на видеокамеры – тоже положение обязывает. К Ильхаму Алиеву есть вопросы? Задайте, суки! Теперь спрашивается: в чем виноват Ширван Керимов? Кто эту собачонку, Камрана Сеидова, натравил на него? И как расплатился? Бросил ему батон вареной колбасы? Или обглоданные уже другими дворняжками  кости?

Еще одно обстоятельство: статья, которую цитирует этот ограш, опубликована в блоге «Газета «Очаг» Самара», который уже больше трех лет никакого отношения ни к Ширвану Керимову, ни к возглавляемой им организации никакого отношения не имеет. Этот блог принадлежит мне и ответственность за него несу только я.

Еще об одном. В You Tube видео под этим видео есть гнусные выпады в адрес Ширвана Керимова. Пишут люди, которые понятия не имеют, кто Ширван Керимов. (Имена:  
Сибиряк 888
Джанполад А,  elman TeymurovBabek Qasimov4,

Серебряный Серфер
Boz kurt потриот
Ruslan Qasanov
Tagir Bagirov

Elı talıshlı

Brodyaqa Aftoritet

Dermancı Baba

Егана ХалафоEldar xekefliва — видите, туда затесалась и одна проститутка) Но эти люди тоже ограши, даже больше ограши, чем этот собачонка Камран. Потому что в свое время продав родину, предав все самое святое, занимаясь в просторах России главным образом неблаговидными делами, эти ограши способны только на интриги, горят желанием очернить того, кто лучше их, успешнее их. Ай ограшлар, если вы такие патриоты, идите воюйте, кидайте хотя бы булыжник в сторону армян, суки вы беспородные!

Если у кого-то есть вопросы ко мне, приезжайте в Самару, Ширван Керимов вас встретит. Уверяю вас, каждому из вас он челюсть сломает. А как он ломает челюсть, я сам однажды своими глазами видел.

Ждем-с, ограши!

Хейрулла Хаял
Член Союза Журналистов России

 

 

ШАМИЛЬ ТАГИЕВ: «У НАС ЕСТЬ БОЛЬШЕ МЯСА, ЧЕМ НА СТОЛЕ…»

ДИАСП 2.jpg

Главный азербайджанский журналюга, обладающий государственным иммунитетом Эйнулла Фатуллаев сообщает, что «Путин дал добро на создание новой азербайджанской диаспоры».

 

Что такое «диаспора», думаю, этот паршивец все же знает. Если до сей поры не было азербайджанской диаспоры, даже Путин при своих практически неограниченных возможностях ее создать не мог. Речь, конечно, идет об организации. Которая может объединить только тех, кто добровольно в нее вступит. Паршивец Эйнулла Фатуллаев по долгу службы полагает, что организация, воссозданная под руководством свата Ильхама Алиева «академика» Фазиля Курбанова, начнет командовать всеми азербайджанцами России.

Вот, подлец…

Read the rest of this entry

XEYRİYYƏÇİ RAMİZ MİKAYILOV AHIL AZƏRBAYCANLILAR ÜÇÜN PORNO.TV AÇIB

Стандартный

Ramiz_Mikayılov

Allah bu Rusiya hökumətindən razı olsun, bu ağır vaxtda biz qocalara böyük qayğı göstərir. Yemək-içməyimizi vaxtında çatdırırlar, dava-dərman lazım olanda verirlər. O gün məni yoxlamağa gələn həkim mənə deyir: “Mirzə, əgər ürəyin darıxsa, pornuxaya da baxa bilərsən. İndi məşhur pornosaytlar pandemiyaya görə öz kontentlərini havayı göstərirlər ki, izolyasiyada insanların ürəyi  və başqa yerləri açılsın. Amerikalılar, avropalılar xoşuna gəlmirsə, Azərbaycan pornuxasına da baxa bilərsən. Soydaşlarınız Moskvada yaxşı pornotv yaradıblar yaşı 65-dən yuxarı olanlar üçün, adını da qoyublar Diaspora TV, Ramiz Mikayılov bir hoqqalar çıxarır ki, baxan dəvə qızan kimi qızır…”.

Düzdür, mən belə şeylərin həvəskarı deyiləm, həm yaşım keçib, həvəs ölüb,  həm də qabaqdan Ramazan ayı gəlir… “Lənət şeytana” deyib tapdım Diaspor TV-ni… Vallah, elə ilk dəqiqələrdən… Açıb-ağartmıram, bir onu deyəcəyəm ki, təzyiqim 100 faiz hoppandı… İndi qalanını özünüz fikirləşin…

Bu Ramiz Mikayıloiv bir hoqqalar çıxarırdı, bir dombalaq aşırdı, gəl görəsən! Özü də elə sözlər danışırdı ki, Markiz de Sad-zad yalandır, ikikəlməsini eşidən kimi, türkün məsəli, təzyiq qalxır kəlləçarxa…

Düzü, elə havalandım ki, başa düşə bilmədim: bu Ramiz Mikayılov kişidir ya arvaddır…

Gecə yuxuma girdi bu zalım oğlu ( ya qızı?)… Elə Kim Kardaşyan kimi dombalaq aşırdı və dodaqları da, mərhum Nəsibə xanım demişkən, dərbəşirdi…

Deyirlər azərbaycanlıların bu porno tv-si pandemiya qurtaranacan xalqa kef verəcək.. Özü də havayı! Ramiz Mikailovu yaxşı tanıyanlar deyirlər ki, o insan həmişə havayı verir…

Pandemiya, əlbəttə, pis şeydir…Allah şeytana lənət eləsin, adamın ürəyindən keçir ki, bu şoğərib bir az da uzana, biz də Ramiz Mikayılovun havayı pornuxasından kef çəkək…

Mənim kimi qocaların qayğısına qalan rusiyalı soydaşlarımıza çox minnətdaram.

Mirzə ƏLİL

(təzyiq hələ də yuxarıdadır)

21. 04. 2020, Samara

ПОКА МИР БОРЕТСЯ С ПАНДЕМИЕЙ, НЕКОТОРЫЕ МОИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ СМОТРЯТ ОГРАШ.ТВ…

SONY DSC

До вчерашнего дня я даже не знал, что где-что существует некое подобие человека по имени Рамиз Микаилов.  И с какой стати я его должен был знать?

 

 

Поздно вечером 21 апреля 2020 года я получил от одного самарского знакомого видео по WhatsApp. Открыл его только на следующее утро. Сидит человек перед камерой и что-то несвязное говорит. К середине его речи понял только то, что он угрожает Ширвану Керимову, за что именно – не понял. Потом этот малограмотный жирный мужик назвал мое имя, представив меня как «бомж».

Повторюсь: никогда не знал этого человека, никогда о нем не писал и никакого повода я ему не давал, чтобы он меня оскорблял. Должен ли был я после этого ему ответить? Должен был! Но кому? Позвонил человеку, приславшему мне это видео. Он мне ответил, что тоже не знает, самому кто-то прислал, попробует узнать. Через полчаса он мне перезвонил и сказал, что автор выступления – Рамиз Микаилов.

Человека, приславшего мне видео, не называю. Могу в любое время назвать, и так как человек он честный и смелый, думаю, публично подтвердит это. Этот человек никак не Ширван Керимов и тем более не Анар Гасанов, которого я никогда в жизни не видел, общений нет между нами ни в какой форме.

Теперь Рамиз Микаилов после моего ответа выложил новое видео, где от имени «творческого коллектива Диаспора ТВ» обращается к народу.

Кто-то верит, что у Диаспора ТВ есть «творческий коллектив»? Думаю, любой здравомыслящий человек прекрасно поймет, что этот жирный боров Рамиз Микаилов и есть весь творческий коллектив…

И этот жирный боров как бы оскорблен моим ему ответом и призывает народ его поддержать в такую трагическую минуту. И лучшие представители народа демонстрируют свой интеллектуальный и эстетический уровень – по ругательствам, которые они адресуют мне, можно догадаться, что в своей жизни они в основном общались в основным с животным миром —  с баранами, коровами…

Да, этот боров Рамиз Микаилов обижен, оскорблен до самых глубин своей жирной массы. Возникает вопрос: а чего он ждал? Ты, …удак, зачем меня «бомжом» называл, при этом еще угрожал? Твоя баранья голова понимает, что в твоих публичных угрозах есть состав преступления?

Есть в азербайджанском языке прекрасное слово «ограш». Оно никакое не нецензурное. Его употреблял в своем произведении народный поэт, академик, внук двадцати шести Бакинских комиссаров Самед Вургун. Так что слово цензурное, легальное.  И очень подходит некоторым  представителям моего народа. Есть и другие слова. Но слово «ограш» лучше подходит.

Итак, пока я жив и здоров, буду отвечать любому ограшу, который будет использовать в своих грязных интрижках мое имя или газету «Очаг». Особенно если все это делается против Ширвана Керимова.  Никогда ничьих заказов не выполнял. Мерзким клеветникам я буду отвечать жестко. Чем и как умею, так и буду отвечать.

У азербайджанцев есть хорошая поговорка: дверь мечети, конечно, открыта, но собаке следует знать свое место…

Есть Интернет, есть Ютьюб, есть соцсети. Но это только сумасшедшим дает повод думать, что они в одночасье стали политиками, журналистами, литераторами. Нет, вы не стали и не можете стать! Знайте свое место! Не позорьте себя, членов своих семей!

Мне жаль тех моих соотечественников, которые свое врем тратят перед Ограш.ТВ. Как говорится, скажи мне, что и кого смотришь, и я скажу, кто ты…

Хейрулла Хаял,
член союза журналистов РФ

22.04. 2020, Самара

 

НАШИ ОГРАШИ (BİZİM OĞRAŞLAR)

KAMRAN SEİDOV.jpg

Люблю свой язык. Люблю беззаветно, безумно. Любил его всегда, но ознакомившись с другими языками, полюбил еще сильнее. Потому что понял, что есть в моем родном языке слова, очень необходимых в разных ситуациях, которых в других языках нет

Сегодня еще раз в этом убедился. Посмотрев выложенное в You Tube видео с выступлением некоего Камрана Сеидова, понял, что английских, русских, французских слов, которые всесторонне и емко охарактеризовали бы этого господина, нет. А в азербайджанском языке есть прекрасное слово: Ограш!

Я длинно не буду писать, потому что нашими предками рекомендовано говно лучше не трогать, чтобы не воняло еще сильнее. Буду краток. Этот ограш, то есть Камран Сеидов, который неизвестно из какой вонючей дыры вылез, почему-то решил напасть на Ширвана Керимова. Будто Ширван Керимов совершил измену родине, оказавшись на одной фотографии с главой армянской организации в Самаре. А тот в свою очередь когда-то фотографировался с бывшим президентом Армении Саргсяном.

Обратите внимание: Ширван Керимов с Саргсяном не фотографировался. С Саргсяном фотографировался человек, который является главой общественной организации и у Ширвана Керимова нет никаких оснований и причин не встречаться с ним на официальных мероприятиях – положение обязывает. Но теперь интересная деталь: С Саргсяном, с «убийцей азербайджанского народа», как его называет Сеидов, неоднократно встречался Ильхам Алиев, фотографировался с ним, снимался на видеокамеры – тоже положение обязывает. К Ильхаму Алиеву есть вопросы? Задайте, суки! Теперь спрашивается: в чем виноват Ширван Керимов? Кто эту собачонку, Камрана Сеидова, натравил на него? И как расплатился? Бросил ему батон вареной колбасы? Или обглоданные уже другими дворняжками  кости?

Еще одно обстоятельство: статья, которую цитирует этот ограш, опубликована в блоге «Газета «Очаг» Самара», который уже больше трех лет никакого отношения ни к Ширвану Керимову, ни к возглавляемой им организации никакого отношения не имеет. Этот блог принадлежит мне и ответственность за него несу только я.

Еще об одном. В You Tube видео под этим видео есть гнусные выпады в адрес Ширвана Керимова. Пишут люди, которые понятия не имеют, кто Ширван Керимов. (Имена:  
Сибиряк 888
Джанполад А,  elman TeymurovBabek Qasimov4,

Серебряный Серфер
Boz kurt потриот
 Ruslan Qasanov
Tagir Bagirov

Elı talıshlı

Brodyaqa Aftoritet

Dermancı Baba

Егана ХалафоEldar xekefliва — видите, туда затесалась и одна проститутка) Но эти люди тоже ограши, даже больше ограши, чем этот собачонка Камран. Потому что в свое время продав родину, предав все самое святое, занимаясь в просторах России главным образом неблаговидными делами, эти ограши способны только на интриги, горят желанием очернить того, кто лучше их, успешнее их. Ай ограшлар, если вы такие патриоты, идите воюйте, кидайте хотя бы булыжник в сторону армян, суки вы беспородные!

Если у кого-то есть вопросы ко мне, приезжайте в Самару, Ширван Керимов вас встретит. Уверяю вас, каждому из вас он челюсть сломает. А как он ломает челюсть, я сам однажды своими глазами видел.

Ждем-с, ограши!

Хейрулла Хаял
Член Союза Журналистов России

ЗАУР НУРМАМЕДОВ, КАК КУПЕРДЯГИНА, ВЫБИРАЕТ ЖЕНИХА В РОССИИ

Стандартный

SONY DSC

Приходится вернуться к мазафакеру Зауру Нурмамедову. Потому что опять наложил кучу…

Сначала о том, что хорошо знают все те, кто многие годы входил в Лигу азербайджанцев Самарской области:

То, что Ширван Керимов не имел отношения к материалам в газете «Очаг», это байка только для мазафакеров. Что в ново номере, знал только я и Валентина Ивановна, верстальщик. Ширван Керимов был первым читателем, но после того как печатался тираж.

Ширван Керимов газету не финансировал. Вообще-то газета делалась практически за гроши, все писал я, даже поздравления и соболезнования. Платили верстальщику, кажется, 1 500, и типографии, сначала 2 500, последние два года где-то три тысячи с лишним. Деньги собирали члены Правления. Первые годы давали по одной тысячи рублей, последние годы – две тысячи. То есть, эти деньги собирались не только для газеты. Повторяю: газете денег надо было немного. Добровольные взносы  шли на проведение разных мероприятий.

Ширван Керимов, когда у него были деньги, действительно тратил. Но не на газету. Он, например, купил, потратив значительную сумму, материал на танцевальные наряды самодеятельного коллектива. Купил, например, хороший костюм  юному певцу из Тольятти, у которого для выступления на сцене приличного платья не было. Покупал в Баку и привозил на своем горбу книги, музыкальные инструменты, сувениры, ковры… Тратил Керимов значительные деньги на бензин, потому что ездил по всей области на своей машине, чтобы решать возникающие у наших соплеенников проблемы. Тратил большие деньги на телефонную связь, потому что к нему обращались в любое время суток…

Учредителем газеты Ширван Керимов тоже не был. Учреждать газету не надо было, ее тираж не превышал 900 экземпляров. Да, он был инициатором издания, меня через местных журналистов нашел тоже он. Чтобы убедиться, что Ширван Керимов не вмешивался в мою работу, надо просмотреть сохранившиеся номера – в них гораздо больше критических материалов в адрес   самого Керимова, чем в адрес президента Алиева. Что, Керимов мне платил, чтобы я писал против него?

Мазафакеры не могут поверить, что такое возможно, потому что они приучены к тому, что  журналист обязательно должен обслуживать начальника, барина, мягко говоря, лизать им непотребные места. Тем более наши мазафакеры. Азербайджанский журналист-мазафакер за порцию шашлыка, не колеблясь, продаст всю семейную честь.

Теперь о том, как мазафакер Заур Нурмамедов тоже за порцию шашлыка или за тарелку бозбаша может продать мать родную. И почему я в этом убежден.

Конечно, этот мазафакер никогда не был читателем газеты «Очаг». А скриншоты «Очага», которые он выложил в своем блоге,  получил от двух самарских азербайджанцев, которых лучше было бы назвать изделиями номер 2. В СССР известный и дефицитный тогда товар так деликатно назывался. Эти изделия по своему назначению одноразовые. Но эти самарские изделия в течение последних десяти лет использовались многократно. Они сами постоянно предлагают их натянуть на что-нибудь более или менее твердое. Ими пользовался Фуад Аббасов тоже. Одно из изделий он даже  записал на видео и показал по своему телевизору.

Не надо объяснять, что эти самые изделия бывают разные. Есть простые, дешевые, гладкие, как кабачок. Одно из самарских изделий тоже был таким. Но он выдавал себя за дорогое изделие, с пупырышками, например. Будучи прапорщиком, надевал полковничий мундир. Чтобы его натягивали на определенное место более импозантные и солидные господа. Но был разоблачен… Сняли с него причиндалы и он вновь стал обычным советским изделием номер 2…

И вот теперь мазафакер тоже попользовался этими изделиями. Потому что все, что он про Самару знает (вернее, он думает, что знает), ему сообщили эти два изделия номер 2. Теперь понятно, что Нурмамедов продаст и родную мать за комплексный обед?

Обратите внимание, он в своем блоге называет какие-то самарские кафе. Будто я про них  что-то заказное писал… Если я что-то писал про кафе, то, полагаю, по делу. Одно азербайджанское кафе, помнится торговало водкой «Арцах»… Владелец на фельетон не сильно обижался. Он обижался на то, что водкой «Арцах» торгуют многие азербайджанцы, а фельетон только про него… Мазафакер, найди человека, хоть одного, кто когда-либо что-либо мне заказывал. Найди и назови так же, как легко и непринужденно называешь самарские кафе… (Кстати, часом не ты поставлял водку «Арцах» азербайджанцам Самары? Иначе откуда такая заинтересованность?)

Относительно того, якобы я на весь мир озлоблен. Разве? С чего это? Найди второго человека, которому весь мир был бы так интересен, как мне. Я лучшие образцы мировой поэзии на азербайджанский язык перевел. На несколько книг.  И я на мир озлоблен?

А ты чем доказал, гнида, свое миролюбие? Что явил этому самому миру? Статейки, составленные из компромата, который получил от двух самарских гондонов?

Да, я критически отношусь ко многим представителям моей нации в России. Даже считаю, что в большинстве своем российские азербайджанцы – худшая часть нашей нации. Так сложилось, к сожалению. И не надо махать именами некоторых известных людей. Вагит Алекперов уроженец Грузии, российский бизнесмен. У него национальность — Лукойл. Точка. У Таира Салахова родная теща чистокровная армянка. В Азербайджане не звучат записи великого музыканта Георгия Мартиросова, которые входили в золотой фонд радио, а внучку армянки Айдан Салахову, к Азербайджану никакого отношения не имеющую, называют азербайджанским художником, чествуют…

Теперь о Фармане Салманове. Найти нефть в Российских просторах дело не хитрое. Нашел так нашел. Лучше бы этой нефти в Росссии вовсе не было… А Фарман Салманов, используя благорасположение к нему Гейдара Алиева, в свое время сделал своего брата, посредственного певца главным солистом оперного театра в Баку. Вот и вся его заслуга перед своей нацией… Фальшивил братик на всю республику со сцены оперы…

Керим Керимов был выдающийся человек, но ключевой фигурой не был, ты его с Королевым путаешь… Керимов был военный чиновник…

Хорошо, есть в России прекрасные азербайджанцы. Есть элита. Но тогда куды ты лезешь? Неужели эти самые высокоинтеллектуальные азербайджанцы сами свой выбор не могут сделать? Вы в Азербайджане народу не даете даже муниципального депутата выбирать, а в России людей демократии учишь… Пошел ты на хрен…

Ты мне напоминаешь гоголевскую Агафю Тихоновну Купердягину. Которая жениха себе выбирала, да никак не могла выбрать…

Что, выбрал наконец?

И что с этого? Вагит Алекперов должен объединиться с торговцами арбузов или елками? В России десятки тысяч азербайджанцев имеют друг перед другом практически не выполнимые долговые обязательства, друг к другу посылают чеченцев. Как их объединить, пес ты смердящий?

Тут в Самаре азербайджанские воры в законе или их представители собирают дань у предпринимателей. И с кем из них мне объединяться? 

В самом Азербайджане хорошо и крепко объединены азербайджанцы? Почему-то там одни азербайджанцы предпочитают держать других азербайджанцев взаперти. То есть, в тюрьме…

Что общего между юношами из бедных крестьянских семей, которые постоянно гибнут на границе, и сыном Ровнага Абдуллаева, который носит часы за миллион долларов?

Надо не Вагита Алекперова называть как лучшего азербайджанца, который к Азербайджану никакого отношения не имеет. Надо называть, например, Ильгара Мамедова, который искренне хочет изменить страну, чтобы такие стукачи и доносчики, как ты, не могли упрятать в тюрьму не угодных им своих сограждан.

А как похищали в Грузии Афгана Мухтарлы? Чтобы в бакинской тюрьме объединиться с ним?

Кто Мубариза Мансимова посадил в Турции, используя при этом, видимо, еще и другое изделие номер два, Фуада Аббасова?  И для чего? Для объединения?

Или как, мазафакер?

 

30. 03. 2020, Самара

ЕЩЕ ОДИН ЗАСРАНЕЦ: ЗАУР НУРМАМЕДОВ

SONY DSC

Газета «Очаг», к которой я имел непосредственное отношение, закрылась четыре года назад. Должен сказать, что о газете «Очаг» можно найти положительные отзывы в разных азербайджанских изданиях, даже в научных монографиях. В любом случает газета больше не существует, но, к сожалению, постоянно находятся какие-то подонки, или, мягко говоря, мазафакеры, пытающиеся использовать отдельные публикации «Очага» в качестве компромата против Ширвана Керимова. Последним из этих мазафакеров оказался некий Заур Нурмамедов.

Read the rest of this entry

ЕЩЕ ОДИН ЗАСРАНЕЦ: ЗАУР НУРМАМЕДОВ

Стандартный

SONY DSC

Газета «Очаг», к которой я имел непосредственное отношение, закрылась четыре года назад. Должен сказать, что о газете «Очаг» можно найти положительные отзывы в разных азербайджанских изданиях, даже в научных монографиях. В любом случает газета больше не существует, но, к сожалению, постоянно находятся какие-то подонки, или, мягко говоря, мазафакеры, пытающиеся использовать отдельные публикации «Очага» в качестве компромата против Ширвана Керимова. Последним из этих мазафакеров оказался некий Заур Нурмамедов.

Накануне выборов на пост руководителя АзерРос Нурмамедов изо всех сил пытается очернить Ширвана Керимова. Так как ничего конкретного против него не имеет, прибегает к средству, которое и дешево и, по его мнению, должно быть сердито: газета «Очаг». Этим средством до него неоднократно пользовались многие доносчики, стукачи, прося, требуя у спецслужб Азербайджана найти управу на эту маленькую ежемесячную газету. Думаю, благодаря этим стукачам, доносчикам, одним словом, подлецам и подонкам, газету «Очаг» в Баку в течение двенадцати лет внимательно читали серьезные люди в погонах…

Но газета закрылась четыре года назад!

К материалам, в которых критикуется азербайджанское руководство (кстати, российские чиновники критиковались тоже), Ширван Керимов никакого отношения не имел. Да, Ширван Керимов возглавлял организацию, которая издавала газету. Таким образом, газета лично Керимову не могла подчиняться, Редактором газеты был я, в мою работу Керимов не вмешивался, хотя сильно критические материалы не одобрял. В течение двенадцати лет, пока выходила газета, неоднократно публиковались материалы, содержащие острую критику в адрес самого Ширвана Керимова, что свидетельствутет о демократической обстановке в возглавляемой им организации. Правление организации тоже не всегда одобрительно относилось к критике в газете, но в целом издание считалось полезным. Такого мнения, как оказывается, придерживаются и люди, которые исследуют азербайджанскую эмигрантскую прессу.

Да, я писал сатирические материалы и про президента Азербайджана? И что тут такого? Будучи выпускником МГИМО и побывавший практически во всех демократических государствах мира, господин Алиев критику, в том числе критику в прессе, должен воспринимать как важнейший фактор для оздоровления и развития общества. Я человек скромный, газета наша была также весьма скромная по всем параметрам, не думаю, что о ее существовании было известно господину Алиеву. И не думаю, что, если бы даже каким-то чудом наша газета оказалась в его кабинете, и, обидевшись на какой-то фельетон, президент обратился бы за помощью к этому  мазафакеру Зауру Нурмагомедову.

И на самом деле: кто уполномочил этого подлеца и подонка брать на себя защиту азербайджанского руководства?

Второй пункт. Мазафакер Заур Нурмагомедов обвиняет Ширвана Керимова в том, что он не смог и не захотел объединить всех азербайджанцев Самары.

Надо сказать, что это стандартное и дежурное обвинение. Абсолютно ложное и абсурдное. Как можно объединить всех азербайджанцев – строителей, врачей, торговцев арбузами, елками, паленой водкой, наркотиками, игроманов, альфонсов, кидал…? Диаспорская организация создается не для объединения всех и вся, организация создается для ведения определенной, главным образом просветительской работы среди этнических азербайджанцев и считающих себя таковыми. Объединение всех и вся – это полная фигня. Тот, кто берет на себя такую задачу, скорее всего манипулятор и шарлатан. Разве в Азербайджане все азербайджанцы объединены? Как объединен Ильхам Алиев с Али Керимли, которого вот уже двадцать лет не выпускают из страны? А Тофиг Ягублу или Ильгар Мамедов с кем из руководства объединены?

Я длинно не хочу писать. Одно хочу подчеркнуть: Ширван Керимов, имеющий, конечно, много недостатков, все же человек с большими заслугами и  весьма разумный. Он просто не может позволить себе заявить, что он будет объединять всех подряд, всех бастардов, подонков и мазафакеров, типа Заура Нурмагомедова.

Я лично не отношу себя ни к какой диаспоре. Я этнический азербайджанец и гражданин  России. Точка. Слово диаспора последние годы у меня вызывает отвращение,  а «азербайджанская диаспора» — вовсе рвоту. Эти интриги, эти склоки низкопробных, необразованных, нечистоплотных людей привели к тому, что, когда произносится «азербайджанская диаспора», я представляю себе свору бесславных, лишенных всяких моральных принципов людишек. А такие мазафакеры, как Заур Г+Нурмамедов на этом дерьмо себе на пропитание зарабатывают…

Чтобы ты подавился…

Хейрулла Хаял, член Союза Журналистов России

26. 03. 2020, Самара

ШАМИЛЬ ТАГИЕВ: «У НАС ЕСТЬ БОЛЬШЕ МЯСА, ЧЕМ НА СТОЛЕ…»

Стандартный
ШАМИЛЬ ТАГИЕВ: «У НАС ЕСТЬ БОЛЬШЕ МЯСА, ЧЕМ НА СТОЛЕ…»

ДИАСП 2.jpg

Главный азербайджанский журналюга, обладающий государственным иммунитетом Эйнулла Фатуллаев сообщает, что «Путин дал добро на создание новой азербайджанской диаспоры».

ДИАСП 1.jpg

Что такое «диаспора», думаю, этот паршивец все же знает. Если до сей поры не было азербайджанской диаспоры, даже Путин при своих практически неограниченных возможностях ее создать не мог. Речь, конечно, идет об организации. Которая может объединить только тех, кто добровольно в нее вступит. Паршивец Эйнулла Фатуллаев по долгу службы полагает, что организация, воссозданная под руководством свата Ильхама Алиева «академика» Фазиля Курбанова, начнет командовать всеми азербайджанцами России.

Вот, подлец…

А сообщил Фатуллаеву об этом «исполнительный директор бывшего ВАК по Москве, директор Фонда развития и возрождения азербайджанской культуры Шамиль Тагиев».

Я искал информацию про этого самого Шамиля Тагиева в Интернете. Ничего особенного не нашел. Есть видео, им же выложенное. Азербайджанская молодежь, проживающая в Москве, проводит пикник. Много мяса. Шамиль Тагиев произносит тост: «У нас есть мяса три раза больше, чем на столе…»

ДИАСП 3.jpg

Где мяса больше? Он, что, собственную задницу имеет в виду?

И как он может возрождать азербайджанскую культуру? Какую такую культуру? Исчезнувшую? Какими силами? Мясо, как мы поняли, у Шамиля Тагиева есть. Но одним мясом культуру не возродишь, если она исчезла…

Теперь о воссоздании ВАКа. Как можно догадаться, Ильхам Алиев имеет желание поиметь всех азербайджанцев под начальством своего свата. Объединить. Допустим, он поимел. То есть, объединил. И что дальше? В самом Азербайджане десять миллионов азербайджанцев объединены под его начальством. И что же? Хоть одно село за двадцать пять лет освобождено? И что намерен сделать лжеакадемик Фазиль Курбанов с объединенными азербайджанцами? Проведет всех их через границу и поведет в бой за Карабах?

Неужели Путин на все это дает добро? И неужели дал и непосредственно Шамилю Тагиеву об этом сообщил? И чем Шамиль Тагиев вызвал такое доверие у Путина?

Неужели тем, что у него много мяса?

Конечно, тут многое зависит от того, на каком именно месте это самое мясо…

Мирза Алил