Tag Archives: Физули Мамедов Элкапони

RAMİZ MİKAİLOV «NOÇNAYA BABOŞKA» OLMAĞA HAZIRDIR…

Стандартный

Mikailov_Ramiz

Mənə dünən kim zəng vursan yaxşıdır? Millətimizin yeni televiziya ulduzu Ramiz Mikailov! Elə həyəcan keçirdim ki, dilim tutuldu, bu nadir insana dərin hörmətimi əməlli-başlı ifadə edə bilmədim. Cənab Mikayılov özü mənə xeyli xoş söz deyib keçdi mətləbə.

 — Mirzə, mən sənin məqalələrini və felyetonlarını birinci rus dili olmaqla xarici dillərə tərcümə elətdirmək istəyirəm, gərək sən razılığını verəsən. Hərçənd sənin razılığın olmadan bu iş başlanıb. Bir neçə tərcüməçi sənin əsərlərini rus dilinə çevirir. Sonra ingilis, Çin, erməni tərcüməçiləri tutacam.

— Cənab Mikayılov, yəni mən bu işə layiqəm?

— Layiqsən, Mirzə. Sənin yazdıqlarını xalq oxuyub gülür, bizim də vəzifəmiz xalqı güldürmək, kefini açmaqdır. Mən özüm gündə ekran qarşısında dombalaq aşıram ki, gözəl milləimizin ürəyi və başqa yerləri açılsın. Qoy başqa millətlər də görsünlər ki, biz necə şən xalqıq. Ermənilər düzən Qarabağı tutsalar da,  kefimizdən qalan deyilik.

— Cənab Mikayılov, axı bu tərcümə işinə çoxlu pul lazımdır. Sənin pulun varmı?

— Mirzə, mənim pulum yoxdur, pullu adamlarım var ki, türkün məsəli, durublar dalımda. Elkaponi müəllim xərcini çəkər, çünki Elkaponi müəllim sənin felyetonlarının fanatıdır.

— Cənab Mikayılov, birdən Elkaponi müəllim pul vermədi, onda necə?

— Qorxma, Mirzə, mən pulu özüm də qazana bilərəm sənin xətrinə. Mən bu işə görə lap noçnoy baboşka olmağa hazıram…

Bu yerdə mənim şoğərib telefonum söndü. Çox köhnəlib, gərək dörd-beş sifarişli felyeton yazam ki, təzə telefon ala biləm… Hə, bu şoğərib telefon söndü, cənab Mikailovla söhbətimiz qaldı yarımçıq. Və mən başa düşmədim ki, cənab Mikailov pulu necə qazanmaq istəyir. Bəlkə deyirmiş “noçnaya babuşka?” Yəni gecələr uşağa, ya xəstəyə baxan. Bəlkə deyirmiş “noçnaya baboçka?” Ancaq “noçnaya baboçka” nə ilə məşğul olur, bilmirəm. Bəlkə xəstəxanadan morqa ölü daşıyır? Burda bir tanış var, deyir ki, “noçnaya baboçka” gecələr yolda durur. Çox hirsləndim, dedim ay kişi, özünü ələ al, cənab Mikayılov millət lideridir, gedib yolda niyə durmalıdır… Vallah, özüm də çaş-başam. Ancaq bu insanda ədəbiyyata, felyeton janrına olan sevgiyə heyran qalmışam…

İndi gözləyirəm ki, mənim əsərlərim xarici dillərdə nə vaxt çıxacaq. Bəlkə bir az pul da verdilər. Çinlilərdən pul əvəzinə çay almağa da razıyam. Nə gizlədim, çayım qurtarır…

Telefonu düzəldən kimi özüm cənab Mikailova zəng vuracağam ki, işin nə yerdə olduğunu öyrənim…

Mirzə ƏLİL

26.04. 2020, Samara

Реклама

КАШПИРОВСКИЙ, ЧУМАК, ФУАД АББАСОВ…ПОЧЕМУ МЫ НЕ ВЕРИМ В СОБСТВЕННУЮ АРМИЮ?

Стандартный

fUAD_ABBASOV COLLAGE.jpg

Тело азербайджанского солдата Рамина Абдулрахманова передано азербайджанской стороне только через три дня после его гибели. И с помощью Международного Красного Креста.

Рамин погиб на территории, которая Азербайджан считает собственной. Тем не менее не может с этой территории даже забрать тело убитого солдата.

Даже находясь в состоянии, близком к шоку, я вполне ясно понимаю, почему это так. Если тут начну излагать, почему, опять дежурные патриоты меня назовут врагом народа и армянским наймитом.

Я не буду подробно излагать собственное понимание ситуации, раньше это уже делал, на всякий случай плюю на дежурных патриотов.

Почему возник невероятный ажиотаж не только среди российских азербайджанцев, но и в самом Азербайджане вокруг афериста Фуада Аббасова, который за немалые деньги в студиях российских каналов собачился с армянами. Хорошо, допустим, Фуад Аббасов избил до полусмерти армянского эксперта в студии. И что? Нам после этого вернут Агдам или Кельбаджар? А если он бы избил двух экспертов? А трех? Если бы избил до смерти? Вы понимаете? То есть, понимаете, что все эти собачьи бои в студии с участием Фуада Аббасова приносили пользу только ему одному. И не маленькую. Потому что азербайджанцы-лохи со всей России отправляли ему деньги. Наверное, последние месяцы пребывания в России Фуад Аббасов собирал больше денег, че люди Лоту Гули.

А если бы каждый российский азербайджанец вступал в драку, встретив лицо армянской национальности? Нам бы вернули хотя бы одну пядь земли?

Нет, не вернули?

Почему не то что вера, а такое вот увлечение аферистом Фуадом Аббасовым?

Теперь еще Элкапони Френк поставил на уши страну. Даже две страны. Хочет стать царем азербайджанцев Москвы и всея Руси, и решить карабахскую проблему.

И в него тоже верят.

Почему?

Если коротко ответить на этот вопрос: потому что азербайджанцы не верят в собственную армию. Азербайджанцы не верят в собственное государство.

В конце восьмидесятых годов прошлого уже века, когда в СССР все заканчивалось, все превратилось в дефицит, все перестало работать, возникли такие персонажи, как Кашпировский и Чумак. Миллионы людей прилипли к экранам телевизоров. Кашпировский и Чумак через телевизор «решали» все вопросы: снимали порчу, избавляли от раковой опухоли, лечили от бесплодия и даже увеличивали половой член мужчинам.

Это было в то время, когда люди перестали верить в государство, в умирающую экономику, в переставшую работать медицину. Кстати, медицина не совсем была мертвой. Но она стала брать дорого, у людей же не было денег. А Кашпировский и Чумак все решали бесплатно.

Многие российские азербайджанцы верили в Фуада Аббасова потому, что не верили в себя. Потому что многие из них в свое время удрали из Азербайджана, не захотев воевать за родину. Теперь ничего им не стоит верить и надеяться, что Фуад Аббасов, посабачившись с армянами в студии российских телеканалов, вернет им родину.

Так они тешатся. А такие аферисты, как Аббасов, зарабатывает.

Но трагично то, что не верят в собственную армию азербайджанцы в самом Азербайджане.

Потому что тела убитых своих детей они получают только с помощью Красного Креста!

Потому что в этой армии гибнут только дети простых людей, рабочих крестьян. В основном крестьян. Если армия строится на такой вопиюще несправедливой основе, как в нее верить?

И если огромная армия не может забрать тело погибшего своего солдата даже с собственной территории, зачем ей заявлять невыполнимые задачи? Может, лучше заключить мир?

Крестьянских детей не жалко?

А если бы гибли дети депутатов, министров?

Было такое? Когда?

Никогда!

Преклоняем голову перед всеми близкими, в первую очередь родителями Рамина!

Парень, ты погиб зря!

Прости нас!

Х.Х.

24. 09. 2019

Самара