Tag Archives: Рафиг Гамбаров

SALAM VƏ XUDAHAVİZ, ƏLƏŞRƏF!

Стандартный

ALAŞRAF 1.jpg

İndicə FB-da “dost”luqdan sildiyim Ələşrəf Hüseynovun öz səhəfəsində yaydığı bir videonun əvvəlinə baxdım, dəhşətə gəldim.

“Salam, Azərbaycan! Samara” adlanan bu klipin əvvəlində “Azərbaycana salam”ı Samarada  bir neçə il əvvəl arvadınl, iki uşaq anasını öldürmüş və rüşvətlə cəzadan yayınmış bir nəfər göndərir. Heç bir günahı olmayan iki uşaq anası olan azərbycanlı qadının cəzasız gəzən və öz kefində yaşayan qatili Azərbaycana salam göndərir!

Klipi axıracan baxmağa səbrim çatmadı, güman etmək olar ki, Azərbaycana salam göndərən başqa xanımlar və cənablar elə bu tipli insanlardır. Arvadlarını öldürənlər, 1990-cı illərdə ermənilər Azərbaycanı işğalı edəndə ölkədən qaçanlar, burda min hoqqadan çıxanlar…

Ələşrəf, salam və xudahafiz!

Mən bilmirəm ki, sən də bu klipdə varsan ya yox. Bəlkə sən də əziz vətəninə videosalam göndərirsən. Azərbaycanda fəklə-kəndli ailələrindən olan on səkkiz-on doquz yaşlı uşaqlar şərəfsiz generalların ucbatından qırılsınlar, siz də bahalı kostyum geyin, boynunuza qalstuk dolayın, Azərbaycan bayrağının kölgəsində durub “Azərbaycana salam” videosu çəkdirin.

Ələşrəf, yəqin yadındadır, sən bir neçə il ərzində “Ocaq” qəzetiylə düşmən olmusan, sən doğru sözə, doğru fikrə qarşı olmusan. Sənin kimi adamlar millətin düşdüyü biabırçı vəziyyətdən həqiqi çıxış yolu axtarmaq əvəzinə bu vəziyyəti doğrultmağa bəhanə axtarırlar. Bu vəziyyətin günahkarını axtarırlar. Millətin biabırçı, başıaşağı vəziyyətinin günahkarı “Ocaq” qəzeti deyildi, mən deyiləm. Millətin biabırçı vəziyətinin günahkarı onun sərvətini talayanlar, xalqın ləyaqətini tapdalayanlar və həmçinin onun ağır günüdə daban əlli altı qaçanlar, Xocalı, Şuşa, Ağdam qırılanda Rusiyanın qəlyanaltıxanalarında beş qəpiklik “xanımlarla” dilxoşluq edənlərdir. Sən daim erməniləri “aşağılayan” videolar paylaşır, pis bildiyin rusca öz fikrini də əlavə edirsən  “Armyani…”  Millətimizin başıaşağılığıda “armyani” günahkar deyillər, “armyani” öz ləyaqətləri uğrunda vurşurdular, “armyani” Stepanakerti Azərbaycan topları iki addımlıqdan vuuranda şəhəri qoyub qaçmadılar, ancaq bizim şəhərlər, rayonlar ermənilərin kölgəsi görünməmiş boşaldıldılar. Bu o cümlədən ona görə belə oldu ki, indi Rusiyadan Azərbaycana videosalam göndərən kişilər vətəni qoyub qaçmışdılar və buranın meyxanalarındı beş qəpilkik “xanım”larla məzələnirdilər. Sayca, pulca, silahca azərbaycanlılardan dönə-dönə zəif olan ermənilər Azərbaycanın dörddə birini ona görə işğal altında saxlaya bilirlər ki, onların generalları səngərlərdən çıxıblar, bizim generallar isə ya Naxçıvandan, ya ailədən. Ya da poqonlarıı pulla alıblar. Ona görə də iyirmi beş ildə bir qarış da irəliləmədən minlərlə əsgər və zabitimiz qırılıb. Buranın lotuları isə ora videosalam göndərirlər!

Və Azərbaycan həm də ona görə məğlubdur ki, Ələşrəf, sənin oğulların Azərbaycan səngərlərinbdə deyillər!

Uşaqlarınızı göndərin Azərbaycan ordusuna, salam yox!

Ələşrəf, gözlərini geniş aç, həqiqətə yaxşı bax! SSRİ öz ərazisini Hitler işğalından nə qədər vaxta azad etdi? Üç ildən bir qədər çox? Dörd il olmamış sovet qoşunları Berlimi aldılar! Azərbaycan ordusu 25 ildə bir kəndi də azad etməyib! Çünki Azərbaycan hökuməti xalqın belini sındırıb, onu biqeyrət edib, onun taleyini şərəfsiz məmurlara və şərəfsiz generallara tapşırıb. Çünki Azərbaycan rejimi ermənilərdən yox, öz xalqından qorxur. Və bu rejim öz xalqını başıaşağı və itaətli saxlamaq üçün ərazinin daha bir dördə birini verər. Azərbaycan rejimi şərəfsizləri, lotu-potunu sevir və onlara arxalanır. Qoy Rusiyadakı fərarilər, anaşa satanlar, nağara vuranlar, kabab çəkənlər, pul atanlar, öz arvadlarını öldürənlər qalstuklu-bayraqlı salamlarını Azərbaycana yox, Azərbaycanı rüsvay etmiş, xalqının belini sındırmış məmurlara, generallara, hakimlərə ünvanlasınlar.

X.X.

07.08.2017, Samara

Реклама

ШПАНА ПРАВИТ БАЛ?

Стандартный
ШПАНА ПРАВИТ БАЛ?

 КТО ПОДТАЛКИВАЕТ ЛАСО К ОБЪЕДИНЕНИЮ С УГОЛОВНИКАМИ И МЕЛКИМИ МОШЕННИКАМИ?

Последние два года в городе Самаре постоянно раздаются душераздирающие стоны моих соплеменников. Проливать кровавые слезы их заставляет скорбное положение азербайджанцев в Самарской области – они не объединены, у них нет хозяина, пастыря. И самые патриотичные среди этих скорбящих бросаются во все тяжкие, чтобы собрать всех азербайджанцев в единое – прости Господи, в стадо, что ли? – ну, скажем, в сообщество и найти хозяина, и такого, который мог бы железными руками, как говорил Пушкин, «резать и стричь…»

Это только на первый взгляд может показаться странным, нет тут ничего странного нет, тут все объяснимо, и мы попытаемся это объяснить. Странно то, что власти, во всяком случае определенные ее представители не только сочувственно относятся к поискам хозяина в среде азербайджанцев, они эти поиски активно поддерживают и даже провоцируют.

Прежде чем прийти к более подробному анализу ситуации, зададимся вопросом, который облегчит дальнейший ход разговора: а русские в Самарской области объединяются? Они ищут себе хозяина? Такие поиски, такие призывы к «объединению» под руководством «сильного хозяина» не были бы восприняты властями, правоохранительными органами как вызов к легитимным органам власти, как неуважение к конституционному строю? Русские если объединяются, то не поголовно и не в единое… не будем уточнять во что…Они объединятся в политические партии, общественные организации, они создают спортивные команды, самодеятельные оркестры, хоры, правозашитные движения, благотворительные фонды и т.д. Что касается общенационального объединения, то оно давно состоялось – Российская Федерация в настоящее время и есть это самое объединение.

Азербайджанцы в России, особенно те, кто является гражданами РФ, практически тоже входят в это самое общенациональное объединение – при всей симпатии к нашей исторической родине, к Азербайджану, мы – граждане России, мы подчиняемся ее законам, наши дети служат в российской армии, они говорят и думают на русском языке. То есть несмотря на свою этническое происхождение, мы являемся частью единой гражданской российской нации. В этом смысле попытки «объединять всех азербайджанцев Самарской области» в одну организацию с передачей ее «сильному хозяину» являются не только деструктивными по своей сути, но даже антиконституционными. Хотелось бы знать: кому пришло в голову создать этнические резервации в Самарской области?

Мы прекрасно знаем, от кого в азербайджанской среде исходят подлобные инициативы. Последние несколько лет в Самарской области одна за другой начали возникать азербайджанские национально-культурные объединения. Такие организации крайне легко создавать: для регистрации требуется не более трех человек. Никакой фильтрующих процедур нет. Регистрирующие органы не проверяют, сколько человек входит в организацию, способны ли учредители выполнять те задачи, указанные в учредительных документах, какова их собственная биография. Поэтому не удивительно, что одну азербайджанскую организацию возглавляет человек, совершивший тяжкое преступление, то есть, убивший собственную жену. И теперь этот человек постоянно появляется на публичных мероприятиях. Не раз он оказывался рядом с губернатором области. Разве это не позор? Люди, которые создали эту из ряда вон выходящую ситуацию, кого дискредитируют? Азербайджанцев, как народ, или собственную власть?

Еще одну областную азербайджанскую организацию возглавляет прапорщик полиции в отставке, который много лет выдавал себя за полковника и заводил знакомства с женщинами – тому есть свидетели и даже потерпевшие. Биография тех немногочисленных граждан, которые входят в близкое окружение «лидеров», тоже ничего хорошего не содержит. Ни одного хорошо образованного человека, умеющего грамотно изложить свою мысль на бумаге хотя бы на одном языке, среди ни нет. И какую национально-культурную программу эти могут осуществить люди, не имеющие никакого интеллектуального ресурса, к тому же с биографией, которая тянет не на одну статью уголовного кодекса РФ?

Конечно, эти господа и не помышляли заниматься национальной культурой. В своих мечтах они видели хотя бы часть азербайджанцев. Объединенных в единое стадо, которое они будут «резать и стричь». Но надо сказать, что азербайджанцы в Самаре не бессловесные животные, чтобы идти в подчинение убийцам и мошенникам. Даже добиться положение лидера в узком кругу им не удается. Это в значительной мере потому, что в Самарской области есть организация, которая вот уже второе десятилетие достойно представляет азербайджанскую общину и действительно занимается выполнением уставных задач – сохранением и пропагандой азербайджанской национальной культуры, языка, традиций. Организация эта называется «Лига азербайджанцев Самарской области». Поэтому не успев получить учредительные документы, руководители вновь созданных организаций начинают грязную войну против ЛАСО, пишут доносы, шантажируют, осаждают кабинеты в администрации Губернатора. А когда им ничего не удается, они предпринимают новый шаг: предлагают объединиться. Как ни странно, у определенных представителе это предложение находит отклик: а почему азербайджанцам не объединяться?

Мы возвращаемся к началу: азербайджанцы уже объединены, они составляют часть единой гражданской российской нации со всеми своими достоинствами и недостатками. Что касается организации, они не могут объединиться, это просто не законно. То есть, если бы даже мы были согласны на такое объединение, закон этого не позволил бы. А мы, то есть «Лига азербайджанцев Самарской области», на это никогда не согласились бы. С какой стати мы должны объединиться с убийцей и мошенником? Даже если бы они были добропорядочные граждане, почему мы должны объединиться? Российское законодательство позволяет создавать бесконечное число национально-культурных организаций. И мы со всеми должны объединяться?

Желание «объединяться» людей, не имеющих не репутацию, а криминальное прошлое, понятно. «Объединение» для них – это ход троянским конем. В «объединенной» организации они надеются получить власть или хотя бы часть власти, на которую они покушались в течение многих лет, получали отпор. То есть логика людей с уголовным мышлением и психологией понятна. Нам не понятна логика представителей власти, как бы негласно поддерживающих подобное возможное объединение. Разве они уже не несут ответственность за то, что бывшему уголовнику удается фотографироваться с губернатором на массовых этнокультурных мероприятиях?

Еще раз повторяем банальную истину, которая, полагаем хорошо известна и чиновникам, проводящим бесперспективную и вредную линию по «объединению» людей по этническому признаку. Этого нельзя делать даже по принуждению, по крайней мере с азербайджанцами это точно не пройдет. Азербайджанцы в Самарской области разные, потому что азербайджанцы разные и в самом Азербайджане. Там есть разные политические партии, легально работающие, есть разные средства массовой информации. То есть люди входят в самые разные политические и общественные организации, придерживаются разных политических взглядов, имеют совершенно разные эстетические предпочтения. Если они и объединены, то только в рамках единого государства. В таком случае почему в Самарской области делаются неуклюжие попытки загонять всех азербайджанцев в одну организацию? Разве русские в Самаре в одну организацию входят? Разве на недавних выборах самарчане одну партию поддерживали? Почему по отношению к азербайджанцам и к другим этническим меньшинствам проводится такая странная политика?

Другой аспект вопроса: учредительные документы любой вновь созданной этнокультурной организации определяют сферу деятельности. Это национальная культура, сохранение языка, традиций. Об этом же, надо полагать, заявляет «лидеры», когда им хотя бы через черный ход попасть в кабинеты чиновников. Но в соцсетях, в частных разговорах, которые проходят в разных закусочных, они объявляют себя властью уже на следующий день после получения учредительных документов. Они доводят до сведения «толпы», что «руководство» (губернатор, конечно, в первую очередь) предоставляет им власть над всей общиной. И каждая из этих организаций претендует на то, чтобы стать самой главной. (Кстати, они еще заявляют о том, что теперь вот они займутся решением «Карабахского вопроса». Надо бы спросить: каким образом? Созданием вооруженных отрядов в Самаре? Тем страннее, что это заявляют люди, в большинстве своем когда-то благополучно дезертировавшие из азербайджанской армии…)

То есть представители власти, отдельные чиновники, сознательно или несознательно, как бы выводят целую этническую группу из-под юрисдикции Российской Федерации, передав ее под управление шпаны. Мы конкретизировать не будем, потому что есть люди скандальные и даже очень опасные, к сожалению, от власти ожидать надежную защиту не приходится, но скажем, что целые этнические группы в Самарской области так и живут, подчиняясь не российским законам, а полукриминальным лидерам. Подобный весьма скорбный факт стал заразительным примером и для других. Только за последние два-три года в Тольятти возникло несколько «общественных» организаций, созданных людьми абсолютно безграмотными, неизвестно чем промышляющими. Между ними пока идет грызня, иногда на грани кровопролития. Некоторые чиновники в городских структурах власти имеют весьма дружелюбные отношения со всеми, надо полагать, не бескорыстно. Можно предположить, что как адвокаты и судьи при ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, тут тоже чиновники, используя противостояние полукриминальных кругов с весьма благородным статусом, если не наживаются, то хотя бы время от времени вкусно обедают…

Официальный курс, направленный на «объединение», дал совершенно противоположный эффект. Каждый, кто не лишен здорового обоняния, чувствует в воздухе запах крови. Никто и не помышляет о просветительской работе, «лидеры» борются за право на вход в чиновничьи кабинеты, за право оказаться рядом с губернатором, с мэром на массовых и не очень массовых мероприятиях. Люди, которым в течение десятилетий ничего в жизни не добились, не умеют грамотно писать и находятся на пещерном уровне развития, почуяв возможность в одночасье повышать свой социальный статус, готовы идти на все.

Они действительно готовы на сто процентов: в начале мы напомнили, что один из руководителей общественных организаций, когда-то совершил убийство. Тот, кому чаще всех удается оказаться рядом с руководством власти…

Рискуя вызвать на себя гнев весьма влиятельных людей, скажем, что идея создания «Союза народов Самарской области» тоже оказывается деструктивной. Организации работали под единой «крышей» (в хорошем смысле слова) Дома дружбы народов и всем было хорошо – то есть все были в равных условиях и каждый был занят своим делом. А теперь возник искусственно созданный «Союз». Теперь одно отношение к тем, кто входит туда, другое отношение к тем, кто не входит. А внутри самого «Союза» (на самом деле нет никакого «Союза», есть уважаемый господин В. Хугаев, который неизвестно почему взялся за это гиблое дело) напряженность, взаимное недоверие, обиды… И посмотрите видеозаписи межнациональных мероприятий нулевых годов и сравните с теми, которые проводятся теперь: любой не предвзятый человек скажет, что работа в межнациональной сфере лишилась содержания, уровень художественных коллективов резко упал. (Недавнее мероприятие в «Волгаре»: суматошная беготня «лидеров» за губернатором и отвратительный уровень художественной программы). Не говоря о том, что Дом дружбы народов теперь совершенно не тот, которым был в нулевые годы, когда проводились обучающие семинары, художественно-просветительские мероприятия. Теперь вместо всего этого время от времени проходит постоянная борьба за влияние, за финансовые ресурсы, за право оказаться там или тут…

На наш взгляд, в области создалось весьма неприятная и даже опасная ситуация. Власти, сами того не замечая, сами своими неуклюжими телодвижениями привели к ней. Мы предупреждаем, что это чревато весьма тяжелыми последствиями. Я лично постоянно получаю угрозы. Мне угрожают люди, которым определенные чиновники благословили на грязную борьбу. Поэтому всю ответственность за возможные последствия в полной мере несут и они.

 

Хейрулла Хаял

Член Союза журналистов РФ

ТАКОЙ ФУТБОЛ НАМ НЕ НУЖЕН!

Стандартный

Можно ли представить себе, что футбольную команду «Спартак» возглавляет человек, совершивший тяжкое преступление? Если конкретно, убийство. Или «Динамо»? Или любую команду Национальной Футбольной Лиги? Думаю, нельзя, потому что это невозможно.

Скоро в Самаре состоится V открытый турнир Самарской области по мини-футболу «Дружба народов – 2015». Подобные футбольные турниры, кстати, начали проводиться в свое время по инициативе Ширвана Керимова. Немало усилий приложили и активисты ЛАСО, чтобы эти футбольные соревнования стали популярными и традиционными. В разные годы команда ЛАСО завоевало немало наград. А в этом году футболисты ЛАСО в турнире участвовать не будут. Потому что в заявку соревнований включена команда организации «Ватан», возглавляемой человеком, в свое врем совершившим тяжкое преступление, а именно убийство.

Что думали организаторы? Что мы перед играми будем подавать руку человеку, чья рука в крови? Кто намеренно дискредитирует саму идею дружбу в целом и дружбы народов в частности? Что вообще проводится: футбольный турнир или соревнование по стрельбе по живой мишени?

Вернемся к началу нашей заметки. Невозможно представить себе, чтобы человек, совершивший тяжкое преступление, оказался во главе спортивной команды любого уровня в любой стране – это вызвало бы громадный скандал. А у нас такой человек стоит во главе общественной организации, выводит футболистов на поле в турнире, призванный укреплять дружбу между людьми.

Господа! Такой футбол нам нужен?

Кто заинтересован в скандале?

Кто заинтересован в дискредитации Дома Дружбы народов?

Кто заинтересован в дискредитации  власти, на которой в конечном итоге лежит ответственность за порядок в регионе и за безопасность людей?

Магерраов - вутеран  2

Мы — футболисты, а не стрелки по живой мишени…

      РАНДЕВУ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ В МОСКВЕ (полный текст)

Стандартный

«БАРДАК» — СЛОВО НАМ ЗНАКОМОЕ…

Значительную часть того, что происходит национально-культурными организациями в России, можно было охарактеризовать весьма ёмким русским словечком тюркского происхождения: «бардак». И публичная драка азербайджанцев в центре Москвы, начавшаяся еще в декабре и имеющая не радостную перспективу быть продолженной еще несколько месяцев, тому лучшее подтверждение.

Что такое Азеррос и что эта организация из себя представляет, многие азербайджанцы еще пару лет назад понятия не имели. Одно время газету с одноименным названием из этой организации присылали. Потом газета закрылась и можно было бы об Азеррос совсем забыть. Но вдруг руководитель ЛАСО объявил, что он назначен вице-президентом Азеррос и, таким образом, мы как бы стали родственниками – если не со всей организацией, то с ее главой Союном Садыковым точно. Родственниками поневоле, конечно, так как никаких полномочий Ширвану Керимову быть представленным в совершенно другой организации никто не давал…

Об Азеррос всегда говорили, как о детище Союна Садыкова. Недавно бывшие его нахлебники, теперь ставшие его же оппонентами, вернее врагами, опубликовали документы, из которых следует, что организация создавалась совершенно другими людьми, через год якобы Союн Садыков выкрал учредительные документы и перерегистрировал Азеррос на себя… Кто тут прав, не нам судить. Но ясно одно: в течение многих лет Союн Садыков был полноправным хозяином. На самом деле никакой общественной организации не было. Азеррос представлял из себя некое барское хозяйство – запущенное, находящееся в упадочном состоянии, с долгами и невыполненными обязательствами, с многочисленными домочадцами, нахлебниками и лакеями. А барином в этом хозяйстве был Союн Садыков. Следует уточнить, что барином- самозванцем, так как у него, судя по всему и по тому, как осведомленные люди говорят, все было фальшивое – диплом о высшем образовании, звание мастера спорта, звание чемпиона СССР, диссертация кандидата наук. И если обвинение о краже учредительных документом правда, значит, портрет барина-самозванца получает окончательное оформление.

Мне не довелось с ним встречаться. Однажды слышал его на «Эхе Москвы». Из того, что он говорил, ничего не понял. Он говорил вроде бы по-русски, но что именно говорил, разобрать было невозможно. Есть анекдот про сальянского Ашуга Панаха, который в год столетия сочинил «Лениниану», поэтому был приглашен на юбилейные торжества в Ульяновск. Вот значит выступает знаменитый сальянец с трибуны, и второй секретарь шепчет на ухо первому секретарю обкома: «Как азербайджанский язык похож на русский!»

Надо ли объяснять, что Ащуг Панах выступал на русском!

Итак, Союн Садыков с таким «блестящим» знанием русского языка не только защитил диссертацию, но умудрился стать деятелем федерального масштаба, постоянно цитируемого, обсуждаемого, который приглашается на высокие форумы, избирается членом совета при президенте, становится доверенным лицом кандидата в президенты – самого Путина!

И если такое возможно, не доказывает ли это, что в России с национальными организациями, то есть с политикой в этой сфере бардак?

Для сравнения скажу: одна из старейших партий новой России – Республиканская партия, возглавляемая теперь Владимиром Рыжковым, в течение десяти лет не могла получить регистрацию, которая была незаконно аннулирована. Министерство юстиции каждый раз под надуманными предлогами отказывала в регистрации. Только по решению Европейского суда В. Рыжкову удалось получить регистрацию. Выходит, что доктор наук Владимир Рыжков, который четырежды избирался в Государственную Думу, был вице-спикером и руководителем фракции, России не нужен, а фальшив кандидат наук Союн Садыков с организацией, состоящей в основном из его домочадцев, дружков и земляков, нужен. И как это понять?

Азеррос в таком режиме – с долгами, закладными, векселями и прочими, вероятно, просуществовал бы до скончания веков, если на горизонте не появился Аббас Аббасов, долгие годы первый вице-премьер Азербайджана, а до этого куриный король Узбекистана. Аббас Аббасов в Москве появился после своей отставки в 2006 году. Не наше дело выяснять, чем он занимался в столице России. Самый известный факт из его жизни этого периода – это то, что в Москве его под свое крыло взял Тельман Исмаилов, как бы герой ненаписанной третьей книги про Остапа Бендера, в которой герой наконец-то преуспел, да так, что стал миллиардером…

С Аббасом Аббасовым, кстати, мало кто интересовался и мало кому известно было о его нахождении в Москве. Но в сентябре 2012 года в Москве было объявлено о создании Общероссийского союза общественных объединений «Союз азербайджанцев России». Председателем новой структуру, почти сразу получившей название «союз миллиардеров», стал Аббас Аббасов. А в январе 2013 года он же становится главой Азерроса.  Формально руководителем он не стал и не мог стать из-за отсутствия российского гражданского. Под него создали новый орган – Совет старейшин, председателем которого Аббас Аббасов и был назначен. Хотя даже на такую эфемерную должность в российской организации вряд ли имел право гражданин Азербайджана. Видимо, министерство юстиции России так было занято делами Рыжкова и Навального, очевидные нарушения в документах российских азербайджанцев не замечало…

 

 

                            ЧАСТЬ ВТОРАЯ

    «Ви не оправдали оказанное вам високое доверие…»

История с «Союзом миллиардеров» только для наивных людей выглядит таинственной, если тут и есть секрет, то только полишинеля. Подобная структура могла быть создана исключительно под предстоящие президентские выборы в Азербайджане. Будучи не аналитиками, а просто заинтересованными наблюдателями, мы можем дать не математический, а арифметический расклад всего того, что связано с созданием этого союза. В 2012 году, весной, как известно, Путин вернулся в Кремль, и была полностью обновлена Администрация, куда пришел Вячеслав Володин, комбайнер в молодости, автор нескольких диссертаций, вероятно, не им написанных, человек, топорно мыслящий и топорно действующий – все это мы долго наблюдали, когда он был депутатом Госдумы и одним из руководителей «Единой России». Только в его голове и в головах им же подобранных сотрудников могла рождаться мысль о том, что в Азербайджане можно сменить президента в ходе выборов, как это было сделано в Грузии. Они не учли одно важное и в то же время очевидное обстоятельство: чтобы сменился президент в Азербайджане в ходе выборов как в Грузии, они должны были бы проводиться так же, как их проводил Саакашвили, что было исключено. Когда действующий президент планирует в очередных выборах получить больше девяноста процентов голосов и получает их, смешно помышлять о победе альтернативного кандидата. Одним словом, миссия, которая, надо полагать, возлагалась на «союз миллиардеров» во главе отставным чиновником Аббасом Аббасовым, была заранее обречена. Даже не на провал, а просто обречена, потому что союз, не начав свою деятельность, был с позором разгромлен агрессивными и, надо признаться, весьма грамотными усилиями Баку. Большинство тех, кто был, вероятно, обманом или в темную вовлечен в авантюрную структуру, из нее быстро удрали, намочив при этом от страха штаны. Удрали прежде всего те, у кого было свое дело, был бизнес, были весьма важные связи с Баку. Остался Аббас Аббасов, которому некуда было бежать. И не стоит удивляться тому, что после этого его персона стала подозрительной для официального Баку, он целиком стал персоной нон грата, как бы потом едва ли не ежедневно не клялся в верности Ильхаму Алиеву. Но у Аббаса Аббасова, судя по всему, оставались невыполненные обязательства перед кремлевскими политтехнологами и специальными службами, которые, думается, наивно полагали, что этим бывшим высокопоставленным чиновником еще можно выгодно попользоваться. Хотя бы посредством его влияния на азербайджанскую диаспору. Тут надо отметить, что кремлевские эксперты, особенно те, кто занимается национальными вопросами, весьма плохо себе представляют «азербайджанскую диаспору», которая в основном существует в определенных головах, забитых набором стереотипов, а не на самом деле. На самом же деле вряд ли азербайджанцев России можно отнести к категории «диаспора». Если не брать гастарбайтеров, в настоящее время работающих по патентам и живущих на территории России временно или даже сезонно, азербайджанцы России интегрированы в местное сообщество, они не структурированы как этнические общины – ни территориально, ни организационно. Диаспора – это совсем другое, она представляет из себя некий монолит, объединенный не только этнической общностью, но и определенными бизнес интересами, имеющий общие или близкие политические предпочтения. И, конечно, ценностные представления. Да, все азербайджанцы любят свою историческую Родину, но этого мало, чтобы люди сложились в монолит. В наше время людей объединяет прежде всего не этническая общность, а общность цивилизационных представлений, нравственных ценностей.  Поэтому все попытки из азербайджанцев сделать диаспору и назначить им какое-то руководство, чтобы сделать их подконтрольными, управляемыми и направляемыми, дадут нулевой результат. Главными объединяющими факторами у азербайджанцев являются прежде всего их культурные потребности, и поэтому наиболее естественной формой их объединения могут быть прежде всего структуры, занимающиеся сохранением языка и национальной культуры. Но не зря в самом начале этой статьи мы употребили не совсем культурное слово «бардак», к сожалению, многие чиновники, занятые в такой чувствительной сфере, как межнациональные отношения, действуют исходя из стереотипных представлений или из собственных умозаключений, выведенных из неверных наблюдений. Из-за этого у нас организации, заявленные как национально-культурные, быстро и не без помощи государственных структур, превращаются в политизированные структуры, на их руководителей возлагаются задача не только активно влиять на «диаспору», но и держать под контролем, чтобы ее поведение в определенных моментах, например, во время тех или иных выборов, было предсказуемым.

Думается, все ставки на Аббаса Аббасова были сделаны теми, кто находится в плену неверных или в значительной мере неверных, нереалистичных представлений о диаспорах в России. Так или иначе, неудачная в самом начале миссия г-на Аббасова была продолжена, и он был внедрен в руководство Азеррос.

 

                «ПОЗДРАВЛЯЮ…ЗАЯВЛЯЮ…ОДОБРЯЮ…ПОЗДРАВЛЯЮ…»

 

Что мы знаем о двухлетнем пребывании Аббаса Аббасова в Азеррос? Интернет пестрит едва ли не еженедельными сообщениями об активности председателя Совета старейшин, состоящей главным образом из разного рода поздравительных телеграмм в адрес высокопоставленных людей. Также господин Аббасов посещал некоторые российские регионы, эти поездки в основном собственным сайтом Азерррос освещался как государственный визит, а собственная персона господина, естественно, в заказных публикациях выглядела как царствующая особа. Даже стиль сообщений был особым – все должно было быть ярко и оглушительно громко. Вот название публичного заявления от Аббаса Аббасова: «Верховенство закона должно быть превыше всего!» И говорит это человек, всю жизнь проработавший на высоких денежных должностях в Узбекистане и Азербайджане! Конечно, Аббас Аббасов пускал пыль в глаза нам с вами, которых он на самом деле считал и считает быдлом. Исключительное властолюбие, тщеславие и непомерная и даже неадекватная амбициозность господина Аббасова мы, самарские азербайджанцы, имели понаблюдать с близкого расстояния, когда он со своим немалочисленным окружением неожиданно для большинства из нас появился на праздничных мероприятиях в мае 2013 года, посвященных к Дню Республики и десятилетию создания «Лиги азербайджанцев Самарской области». Весь трехдневный праздник, на который ушли огромные деньги, собранные нашими соотечественниками, практически превратился в чествование этого господина.

Аббас Аббасов запомнился еще и тем, что хотел подавать в суд на Жириновского. (Не смешно ли? Кто сдавал Физули, Агдам, Зангелан, Джабраил? Жириновский и или Аббас Аббасов?) Но пока г-н Аббасов забавлялся заявлениями, Жириновского пригласили в Баку, где Ильхам Алиев заключил Вольфовича в свои объятия…

Аббас Аббасов, как ни старался доказать свою преданность Ильхаму Алиеву, в силу своего двусмысленного положения всегда попадал в неловкую ситуацию – у него не раз появлялся повод вешаться… В Москве Аббасов торопливо приветствует присоединение Крыма, а Азербайджан в Совбезе ООН голосует против…  Несколькими годами раньше то же самое было с признанием Южной Осетии. Тогда с Баку не совпадал Союн Садыков. Союна можно понять, он открыто говорит, что он – агент КГБ. А ведь Аббас Аббасов не признается…

Конечно, Баку долго не мог терпеть, чтобы бывший азербайджанский чиновник, уличенных к тому же в предполагаемом заговоре, вел себя в столице другого государства как глава теневого правительства или произвольно брал на себя полномочия посла. Думается, именно из Баку исходила команда поставить на свое пенсионерское место господина Аббасова, хотя это не означает, что часть функционеров в Азеррос давно не готовили бунт против него.  Также нельзя исключать, что Баку провел весьма плодотворную работу с недовольными. Недовольство некоторых региональных руководителей Азеррос, надо полагать, главным образом, связано было с тем что при Аббасове они лишились вольности, которой пользовались при Садыкове, и превратились в мелкие сошки, коими на самом деле являются. Ведь кого бы ни взять из нынешних бунтарей – Галиба Агаева или Видади Аббасова – это люди с весьма темным прошлым, неизвестно даже, имеются ли у них настоящие дипломы о высшем образовании, хотя Галибым Агаевым уже  «написана» диссертация. (О чем я сообщил в Диссернет, пусть товарищ Пархоменко проверит). Появившиеся в России в середине девяностых прошлого века, занимались тем же, чем многие другие азербайджанцы – торговали, создавали фирмы, часто фиктивные, (их у Галиба Агаева два десятка), но ничем себя не проявили ни в бизнесе, ни в политике, ни в интеллектуальной сфере. И вдруг российские законы открывают перед ними широкие просторы: три человека регистрируют национально-культурную автономию, то есть ты и два твоих дружка, и ты становишься общественно значимым человеком. Сегодня получил регистрационные документы, завтра уже с тобой вынужден считаться городские власти, а дальше областные, потом и федеральные. Таким причудливым и даже абсурдным образом люди, которые вчера еще выращивали арбузы или пасли овец, становятся политическими фигурами. И московский азербайджанец, который является известным математиком, заведует кафедрой, в один прекрасный день узнает, что у него есть «лидер» по фамилии Садыков или Агаев – люди, которые, когда говорят по-русски, вызывают больше смеха, чем Петросян или Хазанов…

Кто создал эту ситуацию? Российский законодатель? Бешеный принтер?

«Национально-культурная автономия». Тут самое важное слово – «культура». Потому что национальность может быть таджикская, азербайджанская, грузинская, но работа организации должна вестись главным образом в культурной сфере. Но в общественных организациях азербайджанцев в России вопросы культуры или отсутствуют вовсе, или они второстепенны, служат созданию определенной видимости. Посмотрите в руководящие органы Азеррос – в них нет вузовских профессоров, преподавателей консерваторий, художников, известных писателей. Есть в большом количестве проходимцы, которые движимы исключительно желанием командовать своими соотечественниками, обезопасить собственный не совсем легальный бизнес, крышевать не совсем легальный бизнес других, получить доступ в кабинеты высокопоставленных чиновников с правом подписи. Вот и все. Война в Москве идет из-за этого. Азербайджанцы воюют в центре Москвы не за получение почетной возможности заниматься культурой, они не могут заниматься культурой, имея лишь фальшивые дипломы и бытовой русский язык. Им нужна власть.

Как ни странно, российские власти сами способствуют возникновению в областях сомнительных фигур, которые под видом общественного деятеля на самом деле командуют или пытаются командовать своими соотечественниками. Таким образом, не без помощи местных чиновников часть таджиков или узбеков, или азербайджанцев как бы выводится из-под юрисдикции российских законов, создается ситуация, когда представители этнических групп живут не по российским законам, а по понятиям, установленным самозваными «лидерами», которые, используя свой общественный и довольно сомнительный статус, решают дело. На самом деле развивается опасная тенденция – происходит не всеми замечаемая фрагментация общества. Вместо адаптации, интеграции людей из разных этнических групп, происходит выведение из общероссийского политического, общественного и культурного контекста значительных групп людей. То есть в свободном обществе происходит то, что могло бы происходить только на зоне. То есть люди из-за собственной слабости или коррумпированности властей попадают под влияние или под власть своих национальных «лидеров».

Взять хотя бы фигуру Видади Аббасова из Нижнего Новгорода. Интернет выдает о нем большее количество информации, чем о некоторых главах государств. На самом деле подобная информация ничего существенного не содержит, например, невозможно понять, есть у него высшее образование или какой у него бизнес. Информация о Видади Аббасове примерно того же характера, как и в случае с Аббасом Аббасовым. То есть это в основном разного рода заявления. Например, в защиту азербайджанцев. Спрашивается: разве азербайджанцы в Нижнем находятся в таком униженном состоянии, что нуждаются в защите выходца из Грузии? Если людей на рынках обижают, почему они не создают профсоюз и не нанимают адвокатов? И дав свободу действия Видади Аббасову (наверное, и «лидерам» других организаций), областные власти допускают, что у них есть резервации или даже гетто…Это ведь не так? Или к этому все идет? Или к этому ведут такие, как Видади Аббасов, которым нужна власть. И получают ее, используя не совершенность российских законов, слабость, некомпетентность или даже коррумпированность местных властей, самое главное, незрелость этнических общин, которыми пока еще легко манипулировать…

 

              Национально-культурные организации в России возникли после распада Советского Союза. Политического компонента в них не могло не быть, многие представители этнических меньшинств как бы заново или даже впервые входили в сложную и в то же время деликатную сферу национальной культуры, находившейся десятилетиями в периферии большой и главным образом русскоязычной и русскоориентированной большой советской культуры. Уверенно и комфортно тут можно было себя чувствовать можно, лишь определившись собственной национальной идентичностью, что в многонациональной стране, где есть доминирующий язык и культура, не так уж безболезненно. Все же национально-культурные объединения, созданные представителями народов России, работали более или менее по своему назначению, то есть занимались изучением родного языка, создавали фольклорные коллективы. Движение это деформироваться начало, когда появились подобные организации у мигрантов из Центральной Азии, у армян, азербайджанцев. У последних организация быстро становилась квазиправительством, выполняющие определенные управленческие функции в отношении представителей определенной этнической группы. Руководители этих структур быстро присваивали себе не свойственные и не предусмотренные законом функции и полномочия. Представители органов власти, к сожалению, эту тенденцию главным образом только поддерживали и поощряли, видимо, полагая, что таким образом значительные группы мигрантов или этнические меньшинства находятся под контролем. А работа по адаптации мигрантов, не говоря уже об интеграции, просто не велась. Что в национально-культурных организациях, по крайней мере в большинстве из них, никакой культурной программы в жизнь не претворяется, это тоже никого не волновало.

Крайне низкая требовательность регистрирующих органов к вновь создаваемым организациям просто поражает. Чтобы долго не распространяться на эту тему, приведем один довольно красноречивый пример. В 2011 году в Самаре зарегистрирована областная национально-культурная автономия «Ватан» под руководством Рафига Гамбарова, несколькими годами ранее убившего собственную жену. И произошло это, кстати, не без участия того же Союна Садыкова, земляка г-на Гамбарова. Можно ли представить подобное в любой европейской стране?

У людей есть духовные потребности. Когда по большим религиозным праздникам десятки тысяч мусульман, среди которых большинство – молодежь, собираются в мечетях и даже заполняют близлежащие улицы, это и есть духовная потребность – она вот в такой форме и в таком месте проявляется. Потребность в религиозности создавалась в людях веками. И даже насильно насаждалась. Потребность в культуре тоже следовала бы создавать и даже, когда необходимо и иначе нельзя, насаждать. Может, государству стоило бы вкладываться в создание, например, таджикских национальных театров, в которых ставилась бы русская и европейская классика на таджикском? Или узбекских театров? Подобные театры, самые простые хотя бы, должны были бы создавать национальные объединения, которые предпочитают выколачивать из своих соотечественников деньги. Где азербайджанские театры в Москве или в Петербурге? Если мусульманская молодежь не ходит в театры, филармонии, библиотеки, а ходит только в мечеть и главным авторитетом для него является мулла, стоит ли удивляться тому, что все больше и больше молодых людей отправляется воевать на Ближний Восток?

Государство само должно быть заинтересовано тем, чтобы в национально-культурных объединениях находились не такие люди, как Союн Садыков или Аббас Аббасов, а гуманитарная профессура, музыканты, актеры, художники. Конечно, юристы тоже… Параллельные или теневые посольства, или даже правительства, больше смахивающие на организованные преступные группы, нам не нужны. С их усилиями возникают этнические резервации, которыми сами же они управляют. Ситуация, созданная таким образом, только внешне выглядит спокойной. Настолько она взрывоопасна, показывает рандеву азербайджанцев в Москве. Идет на самом деле беспощадная драка за власть, за деньги. Только кровь пока не пролилась…

бой 1

 январь 2015 Самара

 

 

 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ДРУЖИТ С ЗАСРООНЦАМИ

Стандартный

Засроонцы появились в Фейсбуке…

Что такое засроонец в Интернете? То же самое, что обезьяна с гранатой… Только стреляют засроонцы, прошу прошения, экскрементами…

Вчера один засроонец успел обгадить мою страницу. Ликвидировал последствия. Пришлось также удалить одного «френда», который оказался в «френдах» у этого засроонца. Буду и дальше удалять. Так что, господа, выбирайте…

фб ЗАСРОНЕЦ

 

 

 

ЗАСРООНЦЫ СТОЯТ УЖЕ У ВРАТ АДА

Стандартный

ВРАТА АДА

Несмотря на новогодние каникулы, «полковник», сроопрезидент Афтандил Гулиев работает не покладая рук, привлекая в свою агентурную сеть новых лиц женского полу. В редкие свободные минуты он шлет мне СМС сообщения, обещая мне серьезные проблемы в судный день. И пишет с такой уверенностью, будто у ворот ада будет стоять он сам. Видимо, полагает, что если в этом мире был вертухаем, то на том свете такую же должность получит…

ЗАСРООНЦЫ ВАС НАУЧАТ, КАК ДЕШЕВО РАЗВОДИТЬСЯ…

Стандартный

СРОО «Азербайджан» предлагает консультации по семейным вопросам. Там от специалиста по имени Раф (на снимке слева) можно получить подробную инструкцию по разводу, о способах развода, самый дешевый из которых – один выстрел в голову супруги. Опытный консультант по имени Аф (на снимке справа)  научит вас как можно жить за счет женщин и набрать весь до 200 килограммов. Не упустите свой шанс! Сходите на консультацию в СРОО Азербайджан!

СРОО РАФИГ

Газета ОЧАГ 2014-12

Стандартный

СКР 2014-12- 1очаг12_2014_цветной

БЕССЛАВНЫЕ СТУКАЧИ

Стандартный

Уважаемые читатели!

КОНГРЕСС

Внимательно посмотрите этот снимок. Обратите внимание на человека, который слева первый. Мужчина со сверкающей лысиной – Афтандил Гулиев, ненастоящий полковник, с недавних пор коронованный в «президенты» «Азербайджана». Мужик он крупный, веса в нем не менее полторы центнера, ему бы арбузы выращивать в своей родной деревне или в Самаре кирпичи класть. А он предпочитал жизнь альфонса, а когда «кормящие матери» раскусили его, решил обеспечить свои немалые нужды за счет своих соотечественников. Сколотив штурмовой отряд, он слоняется по городу, пристает к каждому, кто хоть чем-то напоминает азербайджанца, посулами и даже шантажом заманивает в свою «организацию». А вот мы мешаем. «Лига азербайджанцев Самарской области» в целом, газета «Очаг» в частности. И вот г-н Гулиев поехал в Москву пожаловаться. Жаловался он некоему господину Ильгару Гаджиеву, исполнительному директору ООО «ВАК. Одним словом, встретились в столице России СРОО и ООО. Есть сведения, что г-н Гулиев долго плакал на плече у г-на Гаджиева, поцеловав его во все мыслимые и немыслимые места. Потом сфотографировались. И не додумались даже убрать со стола газету «Очаг», на которую собственно и жаловался г-н Гулиев…

(Интересно, на чьи деньги ездил г-н Гулиев в Москву?)

Уважаемые читатели! Мы – общественная организация, у нас нет начальников – ни в Самаре, ни тем более в Москве. Наш начальник – российское законодательство и наш устав, в соответствии с которыми строим свою работу. А г-н Гулиев, возможно, тоже понимает это. Но тогда, получается, он воспринимает г-на Гаджиева как в некотором роде вора в законе из столицы, который приедет в Самару и «всё рассудит». Так ведь выходит?

Вернувшись в Самару, г-н Гулиев опять ходит по местам скопления лиц азербайджанской национальности, рассказывает о том, какими грязными словами г-н Гаджиев ругал Ширвана Керимова и какие суровые меры тот примет против лидера ЛАСО. Что тут прикажете делать: плакать или смеяться?

Стукачество издревле и практически у всех народов воспринималось как самое гнусное явление и к стукачам отношение было исключительно презрительное. Пример стукача Иуда, продавшего своего учителя за тридцать сребреников, всем известен. Хотя Иуда почти сразу раскаялся и удавился. В общем-то поступок благородный, чего вряд ли следует ждать от г-на Гулиева…

Возвращаясь к снимку, напоминаем, что любой человек, позирующий с убийцами и мелкими мошенниками, создает для себя большую проблему. И господам из ООО ВАК тоже следовало бы этом знать…

Х.Х.