Tag Archives: Имам Мустафаев

25 FEVRAL — AZƏRBAYCANIN KEÇMİŞ RƏHBƏRİ İMAM MUSTAFAYEVİN DOĞUM GÜNÜ

Стандартный

İmam_Mustafayev

Имам Дашдемир оглы Мустафаев; (3 [25] февраля 1910 — 10 марта 1997) — советский и азербайджанский научный, партийный и государственный деятель, Первый Секретарь ЦК Компартии Азербайджана, Член Коммунистической партии с 1940 года.

Имам Мустафаев был первым партийным лидером в Азербайджане, который поставил вопрос об использовании азербайджанского языка в учреждениях и организациях. Был освобожден от занимаемой должности и обвинен в национализме.

Mustafayev İmam Daşdəmir oğlu (1910-1997) — bioloq alim, Azərbaycanın tanınmış ictimai-siyasi xadimi, 1954-1959-cu illərdə Azərbaycan Kommunist Partiyasının birinci katibi.

İmam Mustafayev 25 fevral 1910-cu ildə Azərbaycanın Qax rayonunun Əmbərçay kəndində, kasıb kəndli ailəsində anadan olmuşdur. 1928-ci ildə Zaqatala Kənd Təsərrüfatı Texnikumunu, 1932-ci ildə isə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu bitirmişdir. 1934-1940 illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda dekan, kafedra müdiri, elmi işlər və tədris hissəsi üzrə direktor müavini işləmişdir.  1940-1954 illərdə Azərbaycan SSR dövlət nəzarəti komissarının 1-ci müavini, Azərbaycan xalq torpaq komissarının 1-ci müavini, Azərbaycan kənd təsərrüfatı naziri, Azərbaycan Kommunist Partiyası Gəncə Vilayət Komitəsinin 1-ci katibi, Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibi vəzifələrində çalışmışdır. 1954-cü ildə Azərbaycan KP-nin birinci katibi seçilmişdir. Read the rest of this entry