Tag Archives: день талышской культуры

LEYTENANT BƏHRAM RÜSTƏMOV BELƏ DƏYYUSLARDAN ÖTRÜ CANINI VERDİ?

Стандартный

Rüstəmov BƏHRAM

Bəhram Rüstəmov (1962-1994)

Lеytеnаnt, tаğım коmаndiri B.Rüstəmоv 1994-cü il mаrt аyının 3-də Füzuli rаyоnunun Аşаğı Sеyidəhmədli кəndi uğrundа gеdən döyüşdə аldığı qəlpə yаrаsındаn şəhid оlmuşdur.

Аzərbаycаn Rеspubliкаsı Prеzidеntinin 22 iyun 2006-cı il tаriхli fərmаnı ilə ölümündən sоnrа «Аzərbаycаn Bаyrаğı» оrdеni ilə təltif оlunmuşdur.

BƏHRAM OĞRAŞ

Bu isə başqa Bəhram Rüstəmovdur. Mənə yazır ki, guya “doğma torpağa ləkə gətirirəm”. Şirvan Kərimovu da hədələyir ki, onun haqqında Milli.az saytı “yazı hazırlayır”.

Bu dəyyusun “qeyrətinə” toxunub ki, Samarada talışlar Azərbaycan bayrağı(!) altında  öz doğm dillərində şeir deyirlər, mahnı oxuyurlar.

Neçə-neçə azərbaycanlı qadın indiyəcən ermənilərə əsirdir – bu dəyyusun qeyrətinə toxunmur.

Ermənilər Ağdam məscidinə işəyirlər – bu dəyyusun qeyrətinə toxunmur.

Qubadlıda ermənilər yeni yaşayış massivinin açılışını bayram edirlər – bu dəyyusun qeyrətinə toxunmur.

Talışların Azərbaycan bayrağı altında şeir deməyi, mahnı oxumağı bu dəyyusun qeyrətinə toxunur.

Baxın, şəkli səngərdə çəkilməyib, fahişə kimi bəzənib oturub, qabağına da yekə kitablar qoyub ki, ziyalıya oxşasın. Ancaq üzündən-gözündən dəyyusluq tökülür.

Belə dəyyuslar bizi vətəndən didərgin salıblar, qəriblikdə də rahat qoymurlar. Vətənin dörddən birini erməniyə veriblər, yarısından çoxunu da çeviriblər sıçovul oylağına. Qoxusu bura gəlib çıxır…

İndi sual çıxır: leytenant Bəhram Rüstəmov dəyyus Bəhramlardan ötrümü canını verib?

X.X.

 

«ДЕНЬ ТАЛЫШСКОЙ КУЛЬТУРЫ»: КАК ВСЕГДА ПРАЗДНИЧНО И УЖЕ ТРАДИЦИОННО

Стандартный
«ДЕНЬ ТАЛЫШСКОЙ КУЛЬТУРЫ»: КАК ВСЕГДА ПРАЗДНИЧНО И УЖЕ ТРАДИЦИОННО

15 марта 2016 года в Доме дружбы народов СООО «Лига азербайджанцев Самарской области» провела «День талышской культуры». Впервые подобное мероприятие состоялось в 2012 году и с тех пор «талышские дни» стали традиционными.

Праздничную программу открыл член Правления ЛАСО Рамиз Гусейнов, уроженец села Бузейр Лерикского района, человек уважаемый среди самарских талышей.  Во многом благодаря усилиям Рамиза Гусейнова и его брата Физули удается проводить такие мероприятия, в успешность которых еще несколько лет назад мало кто верил.

Г-н Гусейнов участников и гостей праздника приветствовал на талышском и азербайджанском языках. Всех самарских талышей, всех тех, кто с симпатией относится к этому народу с богатыми культурными традициями, поздравил руководитель ЛАСО, член Общественной палаты Самарской области Ширван Керимов.

Основу концертной программы составило выступление приглашенных музыкантов – певца Мубариза Гамбарова, клавишника Рамзи Джаббарлы и гитариста Ильхама Алиева. Мубариз Гамбаров, проживающий в Санкт-Петербурге, дипломированный юрист, но, обладая приятным голосом и даром музыканта, активно ведет певческую деятельность. Знают его не только в Азербайджане, но и во многих российских городах. Уроженец Астары Рамзи Джаббарлы живет в Москве. Оставил впечатление тонкого, виртуозного исполнителя и талантливого импровизатора. Ильхам Алиев выпускник бакинской консерватории, основной его инструмент – тар. Музыканты исполнили песни на талышском и азербайджанском языках. Музыкальные номера чередовались выступлениями детей из талышских семей, читающих стихи на языке своих предков. На языке, который благодаря в том числе и таким мероприятиям, всегда будет живым.

В концертной программе выступил и хореографический коллектив ЛАСО под руководством Мирмагомеда Сейидли.

По окончании художественной программы главный организатор Рамиз Гусейнов вновь обратился ко всем своим соплеменникам, ко всем азербайджанцам с призывом сохранять и укреплять единство народов Азербайджана. «Только в таком случае возможно процветание нашей общей родины – Азербайджана», — подчеркнул Р. Гусейнов.

Ширван Керимов поддержал этот призыв, отметив, что нельзя играть судьбой родины, судьба родины – это судьба сотен тысяч простых людей, которые становятся невинными жертвами межэтнических конфликтов, к чему подталкивают люди, кто свои личные амбиции и даже комплексы хочет решить через большую драку. «Наша цель – последовательно, неустанно доказать то, что вроде бы очевидно, но не для всех: мы – едины и неделимы. Есть вопросы, есть вопросы в том числе и к властям. Такие вопросы к властям есть в Азербайджане, есть в России. Но их нельзя решать через противостояние, через столкновение. Мы здесь делом доказываем, что сосуществование разных культур, языков нас только обогащает. Надеюсь, что у нас появятся учителя азербайджанского и талышского языка, тогда можем возобновить работу воскресной школы. Скоро, я обещаю, в репертуаре нашего хореографического коллектива появится талышский танец. Хорошо, если сумеем организовать талышский драмкружки на азербайджанском и талышском языках», — сказал Ширван Керимов, завершив свое выступление стихотворением на талышском языке.

«День талышской культуры» имел и кулинарную программы, которая прошла в одном из городских кафе.

ЗАЛ ЛУЧШЕ

ЗАЛ МОЙ ТЕЛЕФОНРАМИЗ ОДИНРАМИЗ ШИРВАН 2

МУЗЫКАНТЫ 1

РАМЗИ ДЖАББАРЛЫ

МАЛЕНЬКИЕ ТАНЦОРЫ

В КАФЕ РАМИЗ

РОВШАН И ФИЗУЛИ

фото: САМИР БАБАЕВ

15 МАРТА 2016 Г. ЛАСО ПРОВОДИТ «ДЕНЬ ТАЛЫШСКОЙ КУЛЬТУРЫ»

Стандартный

Xanali Tolish

NAUZA İD OMEDA

 

Sard di bia ni beda,
Shav di ruzhi i beda.
Cashi dili si beda,
Hashi ra-ra pemeda,
Navuza id omeda.

Tozha olat takardan,
Mahne votdan vakardan.
Mamzhi rushna pekardan
Cashonada dimada,
Navuzi id omeda.

Ida honca darostan:
Mohnon noidan ba resta.
Sef ba vili perasda,
Kukon da cur nomada…
Navuzi id omeda.

Ci dilada votdam az,
Nibuy,nibuy dave tars.
Dinyo biday dasbadas
Bigardiy i camada,
Navuzi id omeda.

 

                                           Xanəli TALIŞ

NOVRUZ BAYRAMI GƏLDİ 

Qar-buz əriyib gedər,

Gecə-gündüz bərabər.

Qəlb açılar, göz güılər,

Bulud, duman çəkildi,

Novruz bayramı gəldi.

 

Bayram süfrəsi qəşəng,

Gül-çiçək çələng-çələng,

Yumurtalar rəngbərəng,

Şirnilər nə gözəldi!

Novruz bayramı gəldi.

 

Hamı təzə donludu,

Nəğməli, oyunludu.

Əlvan şamların odu,

Otaqları bəzədi –

Novruz bayramı gəldi!

 

A dostlar, ürəyimdə,

Var mənim diləyim də.

Qoy sülh olsun hər yerdə.

Hamı dost, əl-ələdi-

Novruz bayramı gəldi!

ТАЛЫШИ КОСТЕР 

2014 г. Так завершился День талышской культуры

САМАРА КАК ЦЕНТР ТАЛЫШСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Изображение

ДЕНЬ талыша СТИХИ 5ДЕНЬ талыша ЗАЛДЕНЬ талыша НАГАРАДЕНЬ талыша СТИХИ 1ДЕНЬ талыша СТИХИ 2ДЕНЬ талыша СТИХИ 4ДЕНЬ ТАЛЫША СТИХИ 6ДЕНЬ талыша СЦЕНАДЕНЬ талыша ФАМИЛЬДЕНЬ талыша ХАНЧОБАНЫДЕНЬ талыша ШИРВАНТНЕЦДЕНЬ талыша ПРЕЗИД.ДЕНЬ талыша ШИРВФИЗУЛИДЕНЬ ТАЛЫША ОБЩЕЕ

После завершения «Дня талышской культуры», когда участники и гости стали разъезжаться, основной его организатор Физули Гусейнов, уже основательно уставший, но довольный и счастливый, обратившись к  друзьям, спрашивал: «Я хочу, чтобы вы указывали на ошибки – что не так сделали».

 

Наверное, анализ проделанной работы необходим. Но не это главное. Главное то, что каждое новое мероприятие становится интереснее и содержательнее. В этом году замечательно выступили дети, их было восемнадцать! Приятно было смотреть, как они артистично читают стихотворения талышских авторов, испытывая при этом очевидный душевный подъем. Ведь еще два года назад Рамиз Гусейнов, который начинал и организовывал все это дело, сомневался, что найдет в талышских семьях Самары молодых людей и детей, которые не просто владеют родным языком, но и сумеют со сцены перед большой аудиторией читать стихи. Нашел, и их оказалось много. Надеемся, что каждым годом их будет все больше и больше.

 

Надеемся, что сбудется мечта учителя русского языка из Лерика Азизаги Гасанова и в ближайшем будущем в Самаре пройдет уже не областной, а федеральный «День талышской культуры».

 

Всех любителей талышской музыки, талышской поэзии и, конечно, талышской кухни приглашаем в Самару!

 

NAUZA İD OMEDA!

Стандартный

ТАЛЫШ 2

Как мы уже сообщали, 18 марта 2014 г. «Лига азербайджанцев Самарской области» проводит традиционный «День талышской культуры». Художественная программа начнется в 15 часов в актовом зале Дома дружбы народов. По этому случаю предлагаем вашему вниманию праздничное стихотворение одного из талышских авторов в оригинале и в переводе на азербайджанский язык.

Xanali Tolish

NAUZA İD OMEDA

 

Sard di bia ni beda,
Shav di ruzhi i beda.
Cashi dili si beda,
Hashi ra-ra pemeda,
Navuza id omeda.

Tozha olat takardan,
Mahne votdan vakardan.
Mamzhi rushna pekardan
Cashonada dimada,
Navuzi id omeda.

Ida honca darostan:
Mohnon noidan ba resta.
Sef ba vili perasda,
Kukon da cur nomada…
Navuzi id omeda.

Ci dilada votdam az,
Nibuy,nibuy dave tars.
Dinyo biday dasbadas
Bigardiy i camada,
Navuzi id omeda.

                                           Xanəli TALIŞ

NOVRUZ BAYRAMI GƏLDİ 

Qar-buz əriyib gedər,

Gecə-gündüz bərabər.

Qəlb açılar, göz güılər,

Bulud, duman çəkildi,

Novruz bayramı gəldi.

 

Bayram süfrəsi qəşəng,

Gül-çiçək çələng-çələng,

Yumurtalar rəngbərəng,

Şirnilər nə gözəldi!

Novruz bayramı gəldi.

 

Hamı təzə donludu,

Nəğməli, oyunludu.

Əlvan şamların odu,

Otaqları bəzədi –

Novruz bayramı gəldi!

 

A dostlar, ürəyimdə,

Var mənim diləyim də.

Qoy sülh olsun hər yerdə.

Hamı dost, əl-ələdi-

Novruz bayramı gəldi!

 

 

У ТАЛЫШЕЙ НАМ НРАВИТСЯ НЕ ТОЛЬКО КУХНЯ…

Стандартный

 

 

Azərbaycan, xosə ölkə, çəmə vətəne,

Di bandi ku, di kəvşəni diənə vətəne.

Az cəvolnə, ti cəvolne, axı çiçinon?

Çiç vindənon i virədə həmə vətəne.

 

Azərbaycan, gözəl diyar —  bizim vətəndir,

Çəmənlənən uca dağlar – bizim vətəndir.

Sən tək olsan, mən tək olsam – kimik, nəyik biz? –

Bu torpaqda olan nə var – bizim vətəndir.

 

19 марта 2013 года ТАЛЫШ 13

в Самаре талышские стихи звучали и в переводе на азербайджанский язык…

ДЕНЬ ТАЛЫШСКОЙ КУЛЬТУРЫ В САМАРЕ

Стандартный

ТАЛЫШ 9 ТАЛЫШ 8 ТАЛЫШ-ФИДАНТАЛЫШ 719 марта 2013 года в заполненном до отказа актовом зале Дома дружбы народов с большим успехом прошел «День талышской культуры в Самарской области». Мероприятие с приветственным словом открыл председатель «Лиги азербайджанцев Самарской области» Ширван Керимов. Художественную программу вел член Правления ЛАСО, уроженец Лерика Рамиз Гусейнов. Со сцены прозвучали песни и стихи на талышском и азербайджанском языках. Значительная часть концертной программы была отведена выступлению профессиональных музыкантов из Ленкорани. Завершая мероприятие, которое в Самаре проводилось второй раз, Ширван Керимов выразил надежду, что инициатива «Лиги азербайджанцев Самарской области» каждый год проводить «День талышской культуры», станет хорошим примером для подражания и сослужит добрую службу добрым и необходимым усилиям за сохранение языка, культуры и обычаев одного из древних народов Азербайджана.