Tag Archives: Бахадур Саламов

SALAM VƏ XUDAHAVİZ, ƏLƏŞRƏF!

Стандартный

ALAŞRAF 1.jpg

İndicə FB-da “dost”luqdan sildiyim Ələşrəf Hüseynovun öz səhəfəsində yaydığı bir videonun əvvəlinə baxdım, dəhşətə gəldim.

“Salam, Azərbaycan! Samara” adlanan bu klipin əvvəlində “Azərbaycana salam”ı Samarada  bir neçə il əvvəl arvadınl, iki uşaq anasını öldürmüş və rüşvətlə cəzadan yayınmış bir nəfər göndərir. Heç bir günahı olmayan iki uşaq anası olan azərbycanlı qadının cəzasız gəzən və öz kefində yaşayan qatili Azərbaycana salam göndərir!

Klipi axıracan baxmağa səbrim çatmadı, güman etmək olar ki, Azərbaycana salam göndərən başqa xanımlar və cənablar elə bu tipli insanlardır. Arvadlarını öldürənlər, 1990-cı illərdə ermənilər Azərbaycanı işğalı edəndə ölkədən qaçanlar, burda min hoqqadan çıxanlar…

Ələşrəf, salam və xudahafiz!

Mən bilmirəm ki, sən də bu klipdə varsan ya yox. Bəlkə sən də əziz vətəninə videosalam göndərirsən. Azərbaycanda fəklə-kəndli ailələrindən olan on səkkiz-on doquz yaşlı uşaqlar şərəfsiz generalların ucbatından qırılsınlar, siz də bahalı kostyum geyin, boynunuza qalstuk dolayın, Azərbaycan bayrağının kölgəsində durub “Azərbaycana salam” videosu çəkdirin.

Ələşrəf, yəqin yadındadır, sən bir neçə il ərzində “Ocaq” qəzetiylə düşmən olmusan, sən doğru sözə, doğru fikrə qarşı olmusan. Sənin kimi adamlar millətin düşdüyü biabırçı vəziyyətdən həqiqi çıxış yolu axtarmaq əvəzinə bu vəziyyəti doğrultmağa bəhanə axtarırlar. Bu vəziyyətin günahkarını axtarırlar. Millətin biabırçı, başıaşağı vəziyyətinin günahkarı “Ocaq” qəzeti deyildi, mən deyiləm. Millətin biabırçı vəziyətinin günahkarı onun sərvətini talayanlar, xalqın ləyaqətini tapdalayanlar və həmçinin onun ağır günüdə daban əlli altı qaçanlar, Xocalı, Şuşa, Ağdam qırılanda Rusiyanın qəlyanaltıxanalarında beş qəpiklik “xanımlarla” dilxoşluq edənlərdir. Sən daim erməniləri “aşağılayan” videolar paylaşır, pis bildiyin rusca öz fikrini də əlavə edirsən  “Armyani…”  Millətimizin başıaşağılığıda “armyani” günahkar deyillər, “armyani” öz ləyaqətləri uğrunda vurşurdular, “armyani” Stepanakerti Azərbaycan topları iki addımlıqdan vuuranda şəhəri qoyub qaçmadılar, ancaq bizim şəhərlər, rayonlar ermənilərin kölgəsi görünməmiş boşaldıldılar. Bu o cümlədən ona görə belə oldu ki, indi Rusiyadan Azərbaycana videosalam göndərən kişilər vətəni qoyub qaçmışdılar və buranın meyxanalarındı beş qəpilkik “xanım”larla məzələnirdilər. Sayca, pulca, silahca azərbaycanlılardan dönə-dönə zəif olan ermənilər Azərbaycanın dörddə birini ona görə işğal altında saxlaya bilirlər ki, onların generalları səngərlərdən çıxıblar, bizim generallar isə ya Naxçıvandan, ya ailədən. Ya da poqonlarıı pulla alıblar. Ona görə də iyirmi beş ildə bir qarış da irəliləmədən minlərlə əsgər və zabitimiz qırılıb. Buranın lotuları isə ora videosalam göndərirlər!

Və Azərbaycan həm də ona görə məğlubdur ki, Ələşrəf, sənin oğulların Azərbaycan səngərlərinbdə deyillər!

Uşaqlarınızı göndərin Azərbaycan ordusuna, salam yox!

Ələşrəf, gözlərini geniş aç, həqiqətə yaxşı bax! SSRİ öz ərazisini Hitler işğalından nə qədər vaxta azad etdi? Üç ildən bir qədər çox? Dörd il olmamış sovet qoşunları Berlimi aldılar! Azərbaycan ordusu 25 ildə bir kəndi də azad etməyib! Çünki Azərbaycan hökuməti xalqın belini sındırıb, onu biqeyrət edib, onun taleyini şərəfsiz məmurlara və şərəfsiz generallara tapşırıb. Çünki Azərbaycan rejimi ermənilərdən yox, öz xalqından qorxur. Və bu rejim öz xalqını başıaşağı və itaətli saxlamaq üçün ərazinin daha bir dördə birini verər. Azərbaycan rejimi şərəfsizləri, lotu-potunu sevir və onlara arxalanır. Qoy Rusiyadakı fərarilər, anaşa satanlar, nağara vuranlar, kabab çəkənlər, pul atanlar, öz arvadlarını öldürənlər qalstuklu-bayraqlı salamlarını Azərbaycana yox, Azərbaycanı rüsvay etmiş, xalqının belini sındırmış məmurlara, generallara, hakimlərə ünvanlasınlar.

X.X.

07.08.2017, Samara

Реклама

ЗАСРОООНЦЫ ОБЗАВЕЛИСЬ СЕКРЕТАРЯМИ…

Стандартный

В стародавние времена уважающие себя азербайджанцы обязательно должны были иметь «гочу», который решал разные задачи: гочу был телохранителем, гочу ходил на разборки и т.д. Другие азербайджанцы, которые тоже себя уважали, но в меньшей степени, гочу нанимали одноразово, для решения конкретной задачи. Пример Машади Ибада, который для устранения своего конкурента нанял целую банду гочу во главе с гочу Аскером, наверное, всем известен.
Увы, в наши дни уважающих себя азербайджанцев не так много осталось, особенно их мало среди самарских азербайджанцев, а многие превратились просто в засроонцев. И эти засрооонцы для решения своих задач нанимают не гочу, а …секретарей, которые за ними пишут. Потому что эти засрооонцы ни на интеллектуальные, ни на обыкновенные мужские разговоры не способны. Есть засрооонцы, которые уже не первый год кидают камни из-за угла в сторону Ширвана Керимова. Засрооонцы, которые не могут противостоять Ширвану Керимову ни интеллектуально и ни физически, и, будучи не в состоянии грамотно связать даже двух слов на русском языке, наняли русских секретарей, готовых продать даже матушку-Россию за бутылку вина и порцию недожаренного шашлыка, которые от их имени пишут грязные пашквили.

засрроонец
Тут вопрос: кто кого имеет? Засрооонцы секретарей или секретари засрооонцев? Думается, что правильнее было бы сказать, что секретари имеют засрооонцев. Потому что порцию шашлыка и стакан водки они все же получают. А засрооонцы что получат? Хотелось бы конкретно назвать то, что они получат. Но законы приличия не позволяют. В общем-то, ничего. Сами посудите, если люди за тридцать и даже более лет жизни даже не научились читать и писать, что у них получится? И если свора этих дворняжек до смерти боится прямого столкновения с Ширваном Керимовым, что у них получится?
Думаю, все поняли, что именно…

РЕШЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛУ — ПЕРВЫЙ ПЕРЕСМОТР

Стандартный

жд суд

Выслушав стороны, изучив материалы дела, доводы жалобы, суд апелляционной инстанции полагает, что оспариваемое постановление не подлежит отмене по следующим основаниям.

Частью 1 ст.19.34 КоАП РФ установлена административная ответственность за осуществление деятельности некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента

Пунктом 7 ст.32 Федерального закона РФ от 12.01.1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» установлено, что некоммерческая организация, намеревающаяся после государственной регистрации осуществлять свою деятельность в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, обязана до начала осуществления такой деятельности подать в уполномоченный орган заявление о включении ее в предусмотренный пунктом 10 статьи 13.1 настоящего Федерального закона реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Таким образом, объективная сторона данного административного правонарушения выражается в форме бездействия — неподаче заявления в уполномоченный орган о включении ее в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Как следует из материалов дела, СРОО СГМО «АЗЕРБАЙДЖАН» для осуществления уставных целей Организации имеет право участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (пункт 3.1 Устава СРОО СГМО «АЗЕРБАЙДЖАН») (л.д.119).

В ходе проверки Минюст России установлено, что источником формирования имущества Организации являются членские взносы и добровольные пожертвования членов Организации. При этом, как следует из единого реестра членов СРОО СГМО «АЗЕРБАЙДЖАН», членами Организации являются, в том числе иностранные граждане – граждане <данные изъяты> (л.д.80-90).

Согласно кассовой книге СРОО СГМО «АЗЕРБАЙДЖАН» в ДД.ММ.ГГГГ году формирование ее имущества осуществлялось за счет членских взносов, в том числе взносов членов Организации – иностранных граждан (л.д.8-67).

Из изложенного следует, что мировой судья обоснованно пришел к выводу, что СРОО СГМО «АЗЕРБАЙДЖАН» получает иностранное финансирование и участвует в политической деятельности на территории РФ, то есть выполняет функции иностранного агента, при этом сведения об СРОО СГМО «АЗЕРБАЙДЖАН» не включены в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Приходя к выводу о наличии в действиях СРОО СГМО «АЗЕРБАЙДЖАН» состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.34 КоАП РФ, мировой судья, руководствуясь положениями п.6 ст.2 и абз.2 п.7 ст.32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 года №7-ФЗ, исходил из того, что обязательным условием признания некоммерческой организации выполняющей функции иностранного агента является наличие у нее двух признаков: 1) получение денежных средств и иного имущества от иностранных источников; 2) участие в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации.

Указанные признаки мировой судья верно признал юридически значимыми для правильного разрешения настоящего дела и на основе собранных по делу доказательств сделал вывод о том, что у СРОО СГМО «АЗЕРБАЙДЖАН» они имеются.

Факт совершения административного правонарушения и виновность СРОО СГМО «АЗЕРБАЙДЖАН» подтверждены совокупностью доказательств: протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ года, в котором изложено существо нарушения; копией кассовой книги; копией распоряжения о проведении выездной внеплановой проверки от ДД.ММ.ГГГГ года; копией акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ года; копией объяснения от ДД.ММ.ГГГГ года; копией предупреждения (исх. от ДД.ММ.ГГГГ года); ксерокопией Единого реестра членов СРОО СГМО «АЗЕРБАЙДЖАН»; выпиской ЕГРЮЛ; копией письма от ДД.ММ.ГГГГ года; копией свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации от ДД.ММ.ГГГГ года; копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ года; копией свидетельства о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ года; копией Устава СРОО СГМО «АЗЕРБАЙДЖАН»; копией протокола общего собрания учредителей СРОО СГМО «АЗЕРБАЙДЖАН» от ДД.ММ.ГГГГ года; копией листа записи ЕГРЮЛ, а также иными материалами.

Таким образом, совершенное СРОО СГМО «АЗЕРБАЙДЖАН» деяние правильно квалифицировано по ч.1 ст.19.34 КоАП РФ.

Существенных нарушений процессуальных требований Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влекущих отмену или изменение судебного акта, в том числе по доводам жалобы, по делу не допущено.

Довод жалобы об отсутствии в материалах дела доказательств, свидетельствующих о наличии события административного правонарушению, вменяемого СРОО СГМО «АЗЕРБАЙДЖАН» следует признать несостоятельным, поскольку как следует из смысла ст.26.2 КоАП РФ, доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, в производстве которого находится дело, устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлеченного к административной ответственности, иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

По существу доводы жалобы не содержат правовых аргументов, ставящих под сомнение законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, поскольку направлены на переоценку имеющихся в деле доказательств.

Ссылка в жалобе на возможность назначения наказания ниже низшего предела на основании правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 25.02.2014 года N 4-П, в рамках настоящего дела об административном правонарушении несостоятельна и подлежит отклонению. Так, административное наказание назначено судом первой инстанции в пределах санкции ч.1 ст.19.34 КоАП РФ, в соответствии с требованиями ст.ст.3.1, 4.1 КоАП РФ, с учетом характера, обстоятельств и тяжести совершенного административного правонарушения. По своему виду и размеру назначенное наказание является соразмерным содеянному.

Порядок и срок давности привлечения к административной ответственности не нарушены.

При таких обстоятельствах постановление мирового судьи судебного участка Железнодорожного судебного района г.Самары Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ является законным и обоснованным и не подлежит отмене.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.30.7-30.8 КоАП РФ, суд

РЕШИЛ:

Постановление мирового судьи судебного участка Железнодорожного судебного района г.Самары Самарской области ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении в отношении СРОО СГМО «АЗЕРБАЙДЖАН» – оставить без изменения, жалобу представителя СРОО СГМО «АЗЕРБАЙДЖАН» ФИО1 – без удовлетворения.

Решение суда вступает в законную силу после его оглашения. Настоящее решение может быть обжаловано в надзорном порядке в Самарский областной суд.

Судья: С.В.Ефремова

ПРО МУРАТОВА НЕЛЬЗЯ, А ПРО САМАРСКИЙ ВКЛАДЫШ ВСЕ ЧТО УГОДНО МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ…

Стандартный

«Новая газета» в Поволжье» опубликовала слезливую статью о том, как «гармонизаторы» из СРОО «Азербайджан» стали иностранными агентами.

«Большого финансирования у организации нет, существует она за счет собственных средств ее сотрудников, а также членских взносов — но это уже совсем символическая сумма. Например, на аренду офиса этих денег не хватит, объясняет мне председатель Афтандил Гулиев, 25 лет прослуживший оперативником в транспортной милиции и несколько лет назад вышедший на пенсию».

На аренду какого офиса? А журналисту не известно, что один из создателей организации – это владелец кафе «Лидо» Бахадур Саламов? То есть Бахадур Саламов кому должен платить арендную плату? Самому себе? И не стоило бы подумать о расходах прежде чем создавать контору?

Членские взносы действительно символические? А сколько конкретно? Журналисту не известно, что в этом же кафе торгуют патентами? А платные концерты, устраиваемые господином Гулиевым?

В какой должности и в каком звании служил Афтандил Гулиев в милиции? Этот господин показал свои документы журналисту? А свою фотографию в форме полковника?

АФТАНДИЛ ПОЛК

И если действительно среди членов организации есть граждане другого государства и они платят взносы, то в чем не прав Минюст? Причина недоумения журналиста не очевидна. И зачем поставить в один ряд контору, занимающейся неприглядными делами в захолустной закусочной с уважаемым «Голосом»?

И если господин Гулиев сотоварищи не иностранные агенты, то тогда со дня основания своей конторы пишут на «Лигу азербайджанцев Самарской области», на ее руководителя, на издаваемую Лигой газеты жалобы в Баку, в администрацию президента Азербайджана?

Публикация имеет явную цель дискредитировать Надежду Петровну Осипову. Почему журналист поверил, что список был в одном экземпляре? И почему в одном? Разве список членов общественной организации не должен быть общедоступным? Секретный список своих членов, как это нам видится, могут иметь партизанские отряды или ОПГ… И если ничего незаконного этот список не содержал, то какое имеет значение, куда и к кому он попал? И разве не обязанность государственных чиновников предупреждать надзорные органы о правонарушениях?

И утверждение, что будто Гулиеву отказали во встрече в областном правительстве, наглая ложь. Если не сам Гулиев, то его люди, «вице-президенты» неоднократно принимались в Белом доме. И никакой деловой повестки при этом у них не было. Они приходили, чтобы жаловаться на «Лигу азербайджанцев Самарской области», на ее руководителя, на газету «Очаг». И просили денег и помещение.

НОВАЯ ГАЗЕТА

У меня полный телефон эсэмесек с оскорблениями, самыми грубыми, все они получены в течение многих месяцев от заместителей Гулиева, неоднократно мне звонили с угрозами. Без конца звонил и сам господин Гулиев, фальшивый полковник. А теперь вот идут жаловаться в «Новую газету», в оплот демократии и инакомыслия. С портретами Алиева и Путина. Кстати, вкладыш самарский «Новой», насколько мне известно, и раньше существенно отличался от федерального издания. Как говорится, одно название… Так что, возможно, Гулиев хорошо знал, куда обращается…

В статье много предположений. Кто инициировал проверку, кто передавал список… Тогда и я могу позволить себе предположения. Предположу, что журналиста хорошо накормили и напоили в кафе «Лидо». Можно предположить, что обещали скидку, пока вкладыш не окочурится… Можно предположить что угодно…Это про Дмитрия Муратова ничего нельзя предположить. Большой он гражданин. А про журналиста, проливающего слезы о судьбе фальшивого полковника, можно…

Х.Х.

«ПОЛКОВНИК» ТЕПЕРЬ СТАЛ ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ

Стандартный

13 марта 2015 года Министерство юстиции Российской Федерации включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, СРОО СГМО «Азербайджан». С этим решением можно ознакомиться на сайте минюста РФ. Этот документ практически сразу был опубликован в блоге газеты «Очаг». К сожалению, немало людей, которые доброжелательно относятся к «Лиге азербайджанцев Самарской области», которых мы не без основания считаем своими друзьями, узнав об этом из вторых уст, решили, что в иностранные агенты зачислили именно нас, то есть нашу организацию.

Для тех, кто плохо разбирается в названиях организаций, поясняем: СРОО СГМО «Азербайджан» создана осенью 2013 года, возглавляет организацию самоназванный «полковник» Афтандил Гулиев. Эта организация в целом и ее руководитель в частности никакого отношения к ОООО «Лига азербайджанцев Самарской области» не имеют. «Лига азербайджанцев Самарской области» создана в 2003 году, никогда с российскими законами проблем не имела. Сама организация и большое количество ее членов за годы существования удостоены самых престижных областных и городских наград и поощрений. Возглавляет ЛАСО Ширван Мурват оглы Керимов.

Просим наших друзей поделиться этой публикацией.

 

 

В реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включены еще две организации

В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 13.03.2015 в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включен:

Самарская региональная общественная организация содействия гармонизации межнациональных отношений «АЗЕРБАЙДЖАН» (факт соответствия признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, был установлен в ходе проведения Управлением Минюста России по Самарской области выездной внеплановой проверки).

 

http://minjust.ru/ru/node/125032

АФТАНДИЛ ПОЛК

«ПОЛКОВНИК» ТЕПЕРЬ СТАЛ ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ

А ВЫ ЗАПИСАЛИСЬ В АГЕНТЫ?

Стандартный

В реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включены еще две организации

В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 13.03.2015 в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включены:

Самарская региональная общественная организация содействия гармонизации межнациональных отношений «АЗЕРБАЙДЖАН» (факт соответствия признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, был установлен в ходе проведения Управлением Минюста России по Самарской области выездной внеплановой проверки) и

Мурманская региональная молодежная общественная организация «Гуманистическое движение молодежи» (решение о включении в реестр принято Минюстом России на основании судебного решения, обязавшего вышеуказанную некоммерческую организацию подать соответствующее заявление).

http://minjust.ru/ru/node/125032КОНГРЕСС

«ПОЛКОВНИКУ» НИКТО НЕ ПИШЕТ, НО «ПОЛКОВНИК» ВСЕ ПИШЕТ И ПИШЕТ…

Стандартный

Известно, что строго запрещены незаконные финансовые операции. Запрещены азартные игры, запрещена частная букмекерская деятельность, запрещены концерты без необходимых финансовых документов. Если Мадонна или Эльтон Джон будут проводить незаконные концерты, они окажутся в тюрьме.

А почему в Самаре в центре города устраивается концерт, распространяются билеты по тысяче рублей за штуку, а полиция наша закрывает на это глаза? Вот билет на концерт Ниямеддина Мусаева, который должен состояться в конце января. Кто его разрешил? Конечно, Ниямеддин может петь там, где он хочет, у каждого столба в том числе. Но если он за это получает деньги, то должен платить налоги. Может, Ниямеддину эти деньги не достанутся. Достанутся они исключительно Афтандилу Гулиеву, который устраивает этот концерт?

НИЯМЕДДИН

Может, полиции некогда заняться незаконными концертами в кафе Лидо, так как всю городскую полицию Афтандил Гулиев завалил заявлениями, в которых на меня. Человек, которого преследуют любовницы, которые имеют к нему серьезные финансовые претензии, который в течение почти полугода звонками, оскорбительными СМС сообщениями не дает мне покоя, смеет писать заявления в полицию! Конечно, нетрудно догадаться, что это испытанный ход профессиональных мошенников – самому войти в роль жертвы, обставить все правоохранительные органы своими жалобами, замотать их, чтобы они не обращали внимание на твои проделки. В том числе на то, что в центре города патентами торгуешь, незаконные концерты устраиваешь.

Но, может, на этот раз не пройдет? Полиция заставит народного артиста Ниямеддина Мусаева петь законно, то есть заплатив налоги со своего гонорара? Если не заставит, в день концерта мы в кафе «Лидо» направим налоговую полицию. Налоговые органы тоже умеют концерты устраивать. Да такие, что никогда не забудутся…

 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ДРУЖИТ С ЗАСРООНЦАМИ

Стандартный

Засроонцы появились в Фейсбуке…

Что такое засроонец в Интернете? То же самое, что обезьяна с гранатой… Только стреляют засроонцы, прошу прошения, экскрементами…

Вчера один засроонец успел обгадить мою страницу. Ликвидировал последствия. Пришлось также удалить одного «френда», который оказался в «френдах» у этого засроонца. Буду и дальше удалять. Так что, господа, выбирайте…

фб ЗАСРОНЕЦ

 

 

 

ЗАСРООНЦЫ СТОЯТ УЖЕ У ВРАТ АДА

Стандартный

ВРАТА АДА

Несмотря на новогодние каникулы, «полковник», сроопрезидент Афтандил Гулиев работает не покладая рук, привлекая в свою агентурную сеть новых лиц женского полу. В редкие свободные минуты он шлет мне СМС сообщения, обещая мне серьезные проблемы в судный день. И пишет с такой уверенностью, будто у ворот ада будет стоять он сам. Видимо, полагает, что если в этом мире был вертухаем, то на том свете такую же должность получит…