Tag Archives: ərəb sözləri

İNGİLİS DİLİNƏ ƏRƏB DİLİNDƏN KEÇMİŞ 13 SÖZ HAQQINDA

Стандартный

İNDEPENDENT QƏZETİNDƏKİ  MƏQALƏDƏ https://www.indy100.com/article/arabic-english-words-roots-same-etymology-learn-language-amazing-7624371 DEYİLİR Kİ, ƏRƏB DİLİ ƏN QƏDİM, ƏN GÖZƏL YAZISI OLAN, ƏN ÇOX DANIŞILAN (400 MİLYON ADAM) DİLLƏRDƏN BİRİDİR.
MƏQALƏDƏ İNGİLİS DİLİNƏ ƏRƏB DİLİNDƏN KEÇMİŞ 13 SÖZ HAQQINDA MƏLUMAT VERİLİR.

1. ALKOHOL
2. ƏLCƏBR (ALGEBRA)
3. ARTİŞOK
4. QƏND (CANDY)
5. KOFE (COFFE)
6. PAMBIQ (COTTON)
7. MAĞAZA (MAGAZİNE)
8. DÖŞƏK (MATTRESS) (Məqalədə qeyd edilir ki, yorğan-döşəkdə yatmaq ərəb ənənəsidir)
9.PORTAĞAL (ORANGE) (ərəb dilinə sanskritdən keçib — naranga)
10. SƏFƏR ( SAFARİ)
11.SOFA
12. ŞƏKƏR (SUGAR)
13. SIFIR (ZERO)

It’s also one of the most ancient, varied and beautifully scripted languages in existence. Read the rest of this entry