Category Archives: ŞERLƏR

YOXSA DƏRD – SEVİNC DƏ BİLMƏRİK NƏDİR…

Стандартный

sent2015

Məmmədağa Əhədliyə

Leybnits deyənlər əgər doğrusa,                                                           

Başqa dünyalarla müqayisədə,

Bizim dünyamızdan yaxşısı yoxsa,

Elə bu ömür də insana bəsdir.

=======================

Çətin sevindirər davamlananda,
Zülmü ağır olar məhkəmələrin.

Sənə bu dünyada nəşə daddıran,
Hər şey orda günah sayılar yəqin.

===========================

Sevinclə keçərsə gündüzün, gecən,
Nə ağrın olarsa, azarın nə də.

Özün bu halından sən bezəcəksən,

Yoxsa dərd —  sevinc də bilinməz nədir.

==========================

Xurma kölgəsində, su qırağında,
Başımız altında gül mütəkkələr.

Yuxuya getmərik, qurdalanaq ha,

Çünki canı yormaz ağır əməklər.

============================

Şirin yuxu olar ən ümdə istək,
Bezdirər məzəsi  hurilərin də.

Yata da bilimərik yuxuda görək
Azarı, tanıyaq  dadını dərdin…

27.08. 2020, Samara

М.А. САБИР. БАКИНЦЫ ГОВОРЯТ

Стандартный

SABİR

Шемахинцам, бездельникам, станем ли мы подражать,

И властям телеграммами станем ли  досаждать?

Столько дел у нс в чайханах и публичных домах,
Что ни жен, ни детей некогда нам вспоминать!

18 октября 1910

Перевод В. Коллегорского

М.А. САБИР. «ОТ УМА ВСЕ ЛЮДСКИЕ НЕСЧАСТЬЯ БЫВАЮТ…»

Стандартный

SABİR

От ума все людские несчастья бывают, да-да,

 

Тот, чей разум убог,  — знать не знает ни бед, ни терзаний.

 

Чем умней человек, тем несчастий длинная череда,

 
Только силой ума изменяется степень страданий.

12 октября 1910

М.А. САБИР. СВОБОДА

Стандартный

SABİR

Свобода!…Подруга…С тех пор как я тебя полюбил,

Я знаю, что сердцу свободою биться всегда.

За это не раз порицаем и руган я был,

Но руганью этой я буду гордиться всегда.

Перевод П. Панченко

М.А. САБИР. ПИСЬМО

Стандартный

SABİR

Вот такое письмо и во сне не приснится,

Сто ошибок, не меньше, на каждой странице.

А ведь это письмо от директора школы,

И к нему наши дети приходят учиться!

Перевод В. Коллегорского

М.А. САБИР. ДНИ ВЕСНЫ

Стандартный

SABİR

Мчитесь, мчитесь, дни весны,

Хороши, теплы, ясны.

 

Снег, растай в горах скорей,

Растопись в садах скорей!

 

Зашуми, ручей, рекой!

Вызрей, колос, вот такой!

 

Сад, цвети высок, ветвист,

Стань с косынку каждый лист!

1907

Перевод П. Панченко

М.А. САБИР: «ЛИШЬ ИЗ НАС ПОЧЕМУ-ТО ОДНИ…»

Стандартный

SABİR

Из борцов за свободу всегда и везде,

Правдолюбцы, герои и титаны выходят.

Лишь из нас почему-то все время одни,

Миротворцы, скоты и интриганы выходят.

Перевод В. Коллегорского

М.А. САБИР. «ЭПОХА С НАМИ ГОВОРИТ…»

Стандартный

SABİR

Эпоха с нами говорит, а мы как в рот воды набрали,

Грохочут пушки, гром гремит… Проснуться все же не пора ли?

 

Других несет аэроплан, они по небу мчат как птахи,

А мы узрим: автомобиль! – и шасть в кусты в священном страхе.

 

Давным-давно, давным-давно моллы нам солнце заслонили,

И мы глядим на жизнь сквозь полог тьмы и сырость гнили.

14 июня 1910

Перевод П. Панченко

M. Ə. SABİR. BAYRAM TÖHFƏSİ

Стандартный

SABİR
Ey tökən mollaların kamına şərbət, novruz!
Əğniyalarla quran məclisi-işrət, novruz!
Səndə hər kəs sevinir, bəs niyə ancaq füqəra
Çəkir övladını gördükdə хəcalət, novruz?!

МИРЗА АЛЕКПЕР САБИР. НОВРУЗ

Стандартный

SABİR

Хвала Аллаху, вот опять счастливый день у нас,

Пришел Новруз – и старше мы на целый год сейчас.

Хоть среди других народов нам и мало лет сейчас,

Зато два новых года есть в одном году у нас,
Ты с детства отмечал и Новруз и магеррам, старик,

С одним – прекрасно, а с другим – печально нам старик.

 

Мы издавна в одно году два года признаем,

В одном – всего одна луна одиннадцать – в другом.

Мы долгий этот год в слезах проводим день за днем.

А краткий год придет – кишмиш мы, чмокая жуем,

Нам этот праздник почитать велит ислам, старик,

От Зороастра перешел он к нашим дням, старик.

 

Новруз – и мы поем, орем, и каждый разодет,

Сойдемся душ по пятьдесят – и по гостям чуть свет!

Мы, в дом любой влетев гурьбой и прошумев привет,

Паем чай с конфетами, едим – нам вовсе дела нет,

Что вся хозяйская казна равна грошам, старик,

Обычай – влезть в долг, ты знаешь сам, старик.

 

Когда арабы нашу рать разбили в оны дни,
От нашей древней веры прах оставили они,

И мы обычаи не чтим, что чтили искони,

Лишь этот благодатный день поныне нам сродни,

А это нам очень нужно нам, так нужно нам старик,

Но разве мало зла чинил нам твой байрам, старик,

 

Но в этом празднике нас и недостаток есть!

——————————————————————————-

Март 1911

Перевод П. Панченко

 

HƏMDÜLİLLAH Kİ, BU GÜN BƏХTƏVƏR OLDU BAŞIMIZ Read the rest of this entry