Category Archives: ŞERLƏR

ƏHVALPÜRSANLIQ VƏ YA «BEOVULF»UN TƏRSİNƏ ÇEVRİLMƏYİ

Стандартный

Beovulf ÜZ

SABİRƏ NƏZİRƏ: “BEOVULF”UN TƏZƏDƏN ÇEVRİLİB İNGİLİS DİLİNƏ QAYTARILMAĞI

İ. Əliyev: Nə xəbər var təzə, görkəmli Anar?

            İndi bəs şanlı yazarlar nə yazar?

Anar: Yatmayır indi yazarlar gecələr,
           Həsr edir şəninizə hər biri br ölməz əsər.

İ. Əliyev: Mövzu seçmək bacarırlar bu yazarlar, görünür,
            Təcili artıraram mən də təqaüdlərini.

            Bu xəbər çox gözəl, istəkli Anar,

            Ədəbiyyatda yeni hansı daha hadisə var?

Anar: Bəli, var, ali komandan, daha bir,
          Amma bu,  hadisədən  çox bir ağır faciədir…

İ. Əliyev: Nədir, o faciə, gizlətmə, oğul!

           Danış ətraflı bilim mən nə olub!

           Yoluxub bəlkə qəfil virusla,

           Fani dünyamızı tərk etmişmi Kamal Abdulla?
 

Anar: Yox, Kamal lap buğa tək sağlamdır,
           Mən deyən faciəsə hər cür ölümdən də ağır.          

          Ölkənin arxa çevirmiş biri rəhbərliyinə,
          Çevirib dasanı o, Azəribaycan dilinə.

İ. Əliyev: Hansı dastan?

Anar: İngilis dastanı məşhur “Beovulf”!

          Çevirb almadan icazə…ah… uf…

İ. Əliev: Kim çevirmiş? Nəçidir? Varmı onu bir tanıyan?

Anar: Yaşayır Rusiyada guya bu ünsür çoxdan.

İ. Əliyev: Ünsürün antimillisindənmi?

Anar: Xalisindən. Ötürür düşmənə vacib xəbəri,

         Satmaq istər təzədən erməniyə Kəlbəcəri.

İ. Əliyev: Sübutu varmı fəaliyyətinin?

Anar: Versək işgəncə deyər niyyətini.

İ. Əliyev: Adı haqqında məlumatlar var?

Anar: Adı Xeyrulla, təxəllüssə Xəyal.  

İ. Əliyev: Şübhə yox, antimillidir, bu, adından bilinir!

Anar: Çox fəsadlar törər, əlbəttə, görməsək tədbir.

İ. Əliyev: Boynuna ip keçirib heyvan tək,
                Ünsürü ölkəyə gərək gətirək.

Anar: Bəsə nə olsun “beovulf”?

İ. Əliyev: Ah, o dastan! Ah… uf…

                Bir sürü tərcüməçi tər axıdıb səy eləsin
                Tez çevirsinlər o dastanı yenə ingilisə!

28. 03. 2021, Samara

Реклама

YOXSA DƏRD – SEVİNC DƏ BİLMƏRİK NƏDİR…

Стандартный

sent2015

Məmmədağa Əhədliyə

Leybnits deyənlər əgər doğrusa,                                                           

Başqa dünyalarla müqayisədə,

Bizim dünyamızdan yaxşısı yoxsa,

Elə bu ömür də insana bəsdir.

=======================

Çətin sevindirər davamlananda,
Zülmü ağır olar məhkəmələrin.

Sənə bu dünyada nəşə daddıran,
Hər şey orda günah sayılar yəqin.

===========================

Sevinclə keçərsə gündüzün, gecən,
Nə ağrın olarsa, azarın nə də.

Özün bu halından sən bezəcəksən,

Yoxsa dərd —  sevinc də bilinməz nədir.

==========================

Xurma kölgəsində, su qırağında,
Başımız altında gül mütəkkələr.

Yuxuya getmərik, qurdalanaq ha,

Çünki canı yormaz ağır əməklər.

============================

Şirin yuxu olar ən ümdə istək,
Bezdirər məzəsi  hurilərin də.

Yata da bilimərik yuxuda görək
Azarı, tanıyaq  dadını dərdin…

27.08. 2020, Samara

М.А. САБИР. БАКИНЦЫ ГОВОРЯТ

Стандартный

SABİR

Шемахинцам, бездельникам, станем ли мы подражать,

И властям телеграммами станем ли  досаждать?

Столько дел у нс в чайханах и публичных домах,
Что ни жен, ни детей некогда нам вспоминать!

18 октября 1910

Перевод В. Коллегорского

М.А. САБИР. «ОТ УМА ВСЕ ЛЮДСКИЕ НЕСЧАСТЬЯ БЫВАЮТ…»

Стандартный

SABİR

От ума все людские несчастья бывают, да-да,

 

Тот, чей разум убог,  — знать не знает ни бед, ни терзаний.

 

Чем умней человек, тем несчастий длинная череда,

 
Только силой ума изменяется степень страданий.

12 октября 1910

М.А. САБИР. СВОБОДА

Стандартный

SABİR

Свобода!…Подруга…С тех пор как я тебя полюбил,

Я знаю, что сердцу свободою биться всегда.

За это не раз порицаем и руган я был,

Но руганью этой я буду гордиться всегда.

Перевод П. Панченко

М.А. САБИР. ПИСЬМО

Стандартный

SABİR

Вот такое письмо и во сне не приснится,

Сто ошибок, не меньше, на каждой странице.

А ведь это письмо от директора школы,

И к нему наши дети приходят учиться!

Перевод В. Коллегорского

М.А. САБИР. ДНИ ВЕСНЫ

Стандартный

SABİR

Мчитесь, мчитесь, дни весны,

Хороши, теплы, ясны.

 

Снег, растай в горах скорей,

Растопись в садах скорей!

 

Зашуми, ручей, рекой!

Вызрей, колос, вот такой!

 

Сад, цвети высок, ветвист,

Стань с косынку каждый лист!

1907

Перевод П. Панченко

М.А. САБИР: «ЛИШЬ ИЗ НАС ПОЧЕМУ-ТО ОДНИ…»

Стандартный

SABİR

Из борцов за свободу всегда и везде,

Правдолюбцы, герои и титаны выходят.

Лишь из нас почему-то все время одни,

Миротворцы, скоты и интриганы выходят.

Перевод В. Коллегорского

М.А. САБИР. «ЭПОХА С НАМИ ГОВОРИТ…»

Стандартный

SABİR

Эпоха с нами говорит, а мы как в рот воды набрали,

Грохочут пушки, гром гремит… Проснуться все же не пора ли?

 

Других несет аэроплан, они по небу мчат как птахи,

А мы узрим: автомобиль! – и шасть в кусты в священном страхе.

 

Давным-давно, давным-давно моллы нам солнце заслонили,

И мы глядим на жизнь сквозь полог тьмы и сырость гнили.

14 июня 1910

Перевод П. Панченко

M. Ə. SABİR. BAYRAM TÖHFƏSİ

Стандартный

SABİR
Ey tökən mollaların kamına şərbət, novruz!
Əğniyalarla quran məclisi-işrət, novruz!
Səndə hər kəs sevinir, bəs niyə ancaq füqəra
Çəkir övladını gördükdə хəcalət, novruz?!